Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Danskerne over 284 milliarder kroner værd online

Ny undersøgelse om danske forbrugeres onlineidentitet og risiko for identitetstyveri : Danskerne er over 284 milliarder kroner værd for cyber-kriminelle

KØBENHAVN, 5. marts 2008. Danske internetbrugere sætter op til 284 milliarder1 kroner på spil ved at dele personlige data på websteder, der enten ikke er sikre eller er dårligt beskyttet. Det fremgår af en YouGov-undersøgelse, der offentliggøres i dag af VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), som er den førende leverandør af internetinfrastruktur til det globale netværkssamfund

Den europæiske undersøgelse af forbrugernes holdninger til onlinesikkerhed viser, at den gennemsnitlige danske forbruger er 95.826 kroner værd online. Beløbet er den samlede sum af de monetære aktiver, som er tilgængelige på gennemsnitsdanskerens onlinekonti og omfatter fx konti i banker, onlinespilleklubber og netbutikker.

Eftersom 80 % af respondenterne hver uge deler personlige oplysninger i deres netbank, 61 % via webbaseret e-mail (Hotmail, Yahoo! osv.) og 53 % i netbutikker, er svindlernes muligheder for at stjæle kundernes oplysninger og penge online steget betydeligt. Samtidigt udgør de personlige data, som vi alle deler – 73 % af respondenterne opgiver gladeligt deres fødselsdato, 70 % deres mobilnummer og 37 % deres privatadresse – en risiko for, at vores identitet bliver stjålet og anvendt til kriminalitet i den virkelige verden.

“Det er ikke overraskende, at onlinebanker og -forhandlere er blandt de mest populære mål for identitetstyveri, da brugerne her skal afgive så mange personlige oplysninger. Efterhånden som der kommer stadigt flere onlinetran-saktioner, skal vi erkende vigtigheden af både teknologi og forbrugeradfærd ved beskyttelse af personlige oplysninger og monetære aktiver online. Når den gennemsnitlige danske forbruger er over 95.000 kroner værd for de kriminelle, er der ingen tvivl om, at vi alle er i risikogruppen”, siger Roberta Mladenovic, som er VeriSign SSL Manager i Danmark.

Resultaterne viser også, at der allerede er stor bekymring for onlinedatasikkerheden, da næsten halvdelen af de adspurgte (41 %) er bekymrede for identitetstyveri. Et yderligere tiltag til bekæmpelse af denne frygt er forbrugeroplysning. Det er nødvendigt for at øge forbrugertilliden online, eftersom under halvdelen af de adspurgte ved, hvilke sikkerhedssymboler de skal kigge efter for at finde ud af, om et websted er sikkert. 42 % kigger efter hængelåsen, og kun 32 % kigger efter et sikkerhedsmærke som VeriSign® Secured Seal, der angiver, at et websted er sikkert.

Onlinevirksomheder og leverandører af onlineteknologier samarbejder med over 2.500 onlineforhandlere, som har implementeret VeriSigns SSL-certifikater med Extended Validation (EV). Disse certifikater gør adresselinjen grøn og kan ses med det samme, når siden åbnes i bestemte webbrowsere med høj sikkerhed. Dette gør det endnu lettere for forbrugerne at se, at et websted er sikkert. "Grøn linje"-teknologien bidrager til bekæmpelse af e-kriminelle, som bruger falske sider til ulovligt at indsamle personlige oplysninger, idet teknologien er med til at give brugerne sikkerhed for, at deres personlige oplysninger kun kan ses af deres bank eller forhandler.

"Tillid er vanskelig at opbygge, men nem at miste. Det er grunden til, at tusindvis af domæner nu er beskyttet med VeriSigns EV SSL-certifikater. Når onlinevirksomheder som banker og forhandlere viser brugerne af webstedet den grønne linje, er budskabet, at de bekymrer sig om dem ved at yde den mest avancerede beskyt-telse, der findes. På samme tid beskytter de det forhold, som de har opbygget til kunderne”, siger Roberta Mla-denovic.

Bemærkninger til redaktøren

¹ Dette beløb er beregnet ved at kombinere det gennemsnitlige eksponeringsniveau for danske borgere i henhold til forskning fra YOUGOV med den del af den nuværende voksne befolkning i Danmark, som har internetadgang (3 millioner).

Om VeriSign  
VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), driver digitale infrastrukturtjenester, der muliggør og beskytter milliarder af in-teraktioner over hele verdens tale-, video- og datanetværk hver eneste dag. Du kan finde nyheder og yderligere oplysninger om virksomheden på www.VeriSign.dk.

Kontaktpersoner 
Hvis du vil vide mere om VeriSign, Inc. og om den nye undersøgelse, er du velkommen til at kontakte Harry Levin eller Christina Terry på telefon 33 12 19 00, som herefter formidler kontakten til VeriSign’s talsmænd.

Du er også velkommen til at kontakte Roberta Mladenovic, VeriSigns SSL Manager i Danmark, rmladenovic@verisign.com, telefon + 46 406 919 141 eller VeriSigns presseafdeling i EMEA: Victoria Henry, vhenry@verisign.com,  telefon +44 208 600 0723

Erklæringer i denne meddelelse ud over historiske data og oplysninger er fremadskuende erklæringer i den betydning, der er defineret i paragraf 27A i Securities Act fra 1933 og paragraf 21E i Securities Exchange Act fra 1934. Disse erklæringer omhandler risici og usikkerheder, der kan betyde, at VeriSigns faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra dem, der er angivet eller underforstået i sådanne fremadskuende erklæringer. De potentielle risici og usikkerheder omfatter bl.a. usikkerhed med hensyn til fremtidig indtjening, fremtidige forrentningsmuligheder og potentielle udsving i kvartalsresultater forårsaget af sådanne faktorer som VeriSigns manglende evne til at udvikle og markedsføre nye produkter og tjenester samt kundernes accept af eventuelle nye produkter og tjenester, herunder VeriSigns EV SSL-certifikater og løsninger, risikoen for, at VeriSigns annoncerede nye tjenester ikke fører til flere kunder, øget overskud eller indtjening, samt øget konkurrence og pristryk. Yderligere oplysninger om potentielle faktorer, der kan påvirke virksomhedens driftsresultater og økonomiske resultater, kan findes i de dokumenter, som VeriSign har indgivet til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission, herunder virksomhedens årsberetning på formular 10-K for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2006, og kvartalsrapporter på formular 10-Q. VeriSign påtager sig intet ansvar for opdatering af de fremadskuende erklæringer efter datoen for udsendelse af denne pressemeddelelse.

© 2008 VeriSign, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. VeriSign, VeriSign-logoet, cirklen med afkrydsningsmærket og andre varemærker, servicemærker og designs er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører VeriSign og dets datterselskaber i USA og i andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

@Symantec