Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Under embargo til onsdag den 5. marts 2008 kl. 8.00 CET

Europæiske forbrugere hævder, at e-handelsvirksomhederne og bankerne ikke beskytter deres personlige oplysninger
VeriSign, Inc. offentliggør i dag en bemærkelsesværdig undersøgelse blandt europæiske internetbrugere udført af YouGov, som afslører, at forbrugerne er utilfredse med og utrygge ved den måde, som e-handelsvirksomhederne og de offentlige myndigheder beskytter deres personlige oplysninger på

Danmark den 5. marts 2008 - Europæiske forbrugere tilkendegiver i en ny undersøgelse, som VeriSign i dag offentliggør i hele Europa, at e-handelsvirksomhederne, banker og kreditinstitutioner og andre tilsvarende institutioner ikke gør nok for at beskytte deres personlige oplysninger, som de formidler online.

Dette fremgår af en YouGov-undersøgelse, der offentliggøres i dag af VeriSign, Inc.

Den europæiske undersøgelse af forbrugernes holdninger til onlinesikkerheden viser, at europæiske onlinebrugere angiver deres bank som det websted, de oftest er inde på, efterfulgt af websteder med detailhandel.

Hele 80 % af de danske, 77 % af de svenske, 72 % af de franske, 65 % af de britiske og 57 % af de tyske onlinebrugere logger sig regelmæssigt - dvs. mindst én gang om ugen eller oftere - ind på deres netbank, e-handelsvirksomheder og andre websteder, hvor de deler personlige oplysninger.

På spørgsmålet om de offentlige myndigheder og pengeinstitutter gør nok for at beskytte brugernes personlige oplysninger på internettet, svarer 20 % i Danmark, 57 % i Storbritannien, 44 % i Tyskland, 31 % i Sverige og 27 % i Frankrig et rungende nej.

8.100 milliarder DKK på spil

Eftersom de europæiske internetbrugere anslået har 8.100 milliarder danske kroner )1 på spil ved at dele personlige data på websteder, der enten ikke er sikre eller er dårligt beskyttede, er der naturligt nok stor grund til bekymring for datasikkerheden online.

Tyveri af identiteten

Undersøgelsen, som offentliggøres af VeriSign, Inc.(NASDAQ: VRSN), som er den førende leverandør af internetinfrastruktur til det globale netværkssamfund, viser her de deltagende forbrugeres bekymring for identitetstyveri i de enkelte lande:

  • 78 % i Storbritannien
  • 79 % i Tyskland
  • 70 % i Frankrig
  • 41 % i Danmark
  • 55 % i Sverige

Virksomhederne og myndighederne har ansvaret Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvem der bærer ansvaret for at beskytte kundernes person-lige oplysninger online.

Her mener mindst halvdelen af respondenterne i hvert land, at det er organisationernes (banker, kreditkortvirksomheder og websteder), som har ansvaret for sikkerheden [Storbritannien (51 %), Frankrig (75 %), Sverige (52 %), Tyskland (51 %) og Danmark (45 %)].

Hertil siger Danilo Labovic, som er SSL Manager hos VeriSign: "Vi ser stadigt oftere flere og flere tilfælde af, at forbrugernes personlige oplysninger bliver stjålet. Undersøgelsen viser, at online-kunderne i stigende grad er opmærksomme på de risici, der er forbundet med at afgive oplysninger på websteder, som muligvis ikke er sikre. Det er derfor e-handelsvirksomhederne, bankerne og andre tilsvarende organisationer, som kan miste kunder og forretning i takt med, at kunderne bliver stadigt mere skeptiske og utrygge".

Synlig sikkerhed 
Nogle online-virksomheder og -teknologier vinder frem, og flere end 2.500 online-forhandlere har allerede implementeret VeriSigns SSL med Extended Validation (EV), som gør adresselinjen ”grøn”, når siden åbnes i bestemte webbrowsere med høj sikkerhed.

Denne funktion kan ses med det samme - og det øger forbrugernes tillid til, at det pågældende websted er sikkert.

"Grøn linje"-teknologien bidrager til bekæmpelse af e-kriminelle, som bruger falske sider til ulovligt at indsamle personlige oplysninger, idet teknologien er med til at give brugerne sikkerhed for, at deres personlige oplysnin-ger kun kan ses af den bank eller forhandler, som er tiltænkt.

"Tillid er vanskelig at opbygge, men nem at miste. Det er grunden til, at tusindvis af domæner nu er beskyttet med VeriSigns EV SSL-certifikater. Når online-virksomheder som banker og forhandlere viser brugerne af webstedet den ”grønne” adresselinje, er budskabet, at de beskytter kunderne bedst muligt og ved hjælp af den mest avancerede teknologi på markedet. Og det er således samtidig med til at beskytte relationen og det forhold, som virksomheden eller institutionen har opbygget til kunderne”, siger Danilo Labovic.……………………….

Yderligere oplysninger

Note 1): Dette beløb er beregnet ved at kombinere det gennemsnitlige eksponeringsniveau for europæiske borgere i henhold til forskning fra YouGov med den del af den nuværende voksne befolkning i hvert land, som har internetadgang.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) er en sikker leverandør af infrastruktur på internettet til netværksverdenen. Milliarder af gange hver dag hjælper VeriSign virksomheder og forbrugere over hele verden, så de kan kommunikere og handle sikkert. Yderligere nyheder og oplysninger om virksomheden findes på www.VeriSign.dk.

Kontaktpersoner

Medieafdelingen: Christina Rohall, crohall@verisign.com, +1 650-426-521 
Investorafdelingen: Nancy Fazioli, nfazioli@verisign.com, +1 650-426-5146 

Erklæringer i denne meddelelse ud over historiske data og oplysninger er fremadrettede erklæringer i den betydning, der er defineret i paragraf 27A i Securities Act fra 1933 og paragraf 21E i Securities Exchange Act fra 1934.  Disse erklæringer omhandler risici og usikkerheder, der kan betyde, at VeriSigns faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra dem, der er angivet eller underforstået i sådanne fremadrettede erklæringer. De potentielle risici og usikkerheder omfatter bl.a. usikkerhed med hensyn til fremtidig indtjening, fremtidige forrentningsmuligheder og potentielle udsving i kvartalsresultater forårsaget af sådanne faktorer som VeriSigns manglende evne til at udvikle og markedsføre nye produkter og tjenester samt kundernes accept af eventuelle nye produkter og tjenester, herunder VeriSigns tjenester til identitetsbeskyttelse, risikoen for, at VeriSigns annoncerede nye tjenester ikke fører til flere kunder, øget overskud eller indtjening, samt øget konkurrence og pristryk. Yderligere oplysninger om potentielle faktorer, der kan påvirke virksomhedens driftsresultater og økonomiske resultater, kan findes i de dokumenter, som VeriSign har sendt til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission, herunder virksomhedens årsberetning på formular 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2007, og kvartalsrapporter på formular 10-Q. VeriSign påtager sig intet ansvar for opdatering af de fremadrettede erklæringer efter datoen for udsendelsen af denne pressemeddelelse.

© 2008 VeriSign Denmark ApS. Alle rettigheder forbeholdes. VeriSign, VeriSign-logoet, cirklen med flueben og andre varemærker, servicemærker og design er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører VeriSign og dets datterselskaber i U.S.A. og i andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

@Symantec