Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Europeiska konsumenter hävdar att företag inte klarar av att skydda deras personuppgifter online

Enkät bland europeiska webbanvändare visar att kunder inte är nöjda med hur personuppgifter skyddas online

SVERIGE - den 5 mars 2008 - Europeiska konsumenter har anklagat bland annat banker och kreditföretag för att inte göra tillräckligt mycket för att skydda deras personuppgifter online, enligt en YouGov-enkät som publiceras idag av VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ledande leverantör av Internet-infrastruktur för den nätverksanslutna världen.

Enkäten som genomförts i hela Europa angående konsumenters inställning till online-säkerhet visar att europeiska webbanvändare anger att deras bank är den webbplats som de besöker oftast, följt av shoppingsajter. Så många som 80 procent av danska, 77 procent av svenska, 72 procent av franska, 65 procent av brittiska och 57 procent av tyska webbanvändare loggar regelbundet in på banker och andra webbplatser, där de delar med sig av personuppgifter minst en gång i veckan - om inte ännu oftare.

När de tillfrågades om huruvida institutioner som regeringen och banker gör tillräckligt mycket för att skydda användares personuppgifter online, svarade 57 procent av Storbritanniens befolkning med ett rungande nej. Nästan hälften av Tysklands befolkning (44 procent) svarade på liknande sätt, följt av Sverige (31 procent), Frankrike (27 procent) och Danmark (20 procent) som också hävdade att det inte görs tillräckligt mycket. 

Med tanke på att europeiska webbanvändare utsätter upp till 820 miljarder1 GBP för risk genom att dela med sig av personuppgifter på webbplatser som inte är säkra eller dåligt skyddade, finns det en stor oro angående datasäkerhet online. Följande procentandelar av konsumenter som deltog i enkäten i sina respektive regioner oroar sig för identitetsstöld:  

  • 78 procent i Storbritannien
  • 79 procent i Tyskland
  • 70 procent i Frankrike
  • 41 procent i Danmark
  • 55 procent i Sverige

Undersökningen av Europas webbanvändare ställde även frågan om vem som bör ha ansvaret för att skydda kunders personuppgifter online. Enkäten visade att minst hälften av dem som deltog i varje land ansåg att det var organisationernas (banker, kreditkortsföretag och webbplatser) ansvar - Storbritannien (51 procent), Frankrike (75 procent), Sverige (52 procent), Tyskland (51 procent) och Danmark (45 procent).

Danilo Labovic, VeriSign SSL-chef, kommenterade, "Vi ser allt oftare stöld av konsumenters personuppgifter. Undersökningen visar att webbanvändare blir mer medvetna om de risker det innebär att skicka sina uppgifter genom webbplatser som kanske inte är säkra. Det är organisationerna själva som förlorar när de tappar en allt mer skeptisk kundbas som förväntar sig att de ska ta hand om deras säkerhet online."

Vissa online-företag och -tekniker gör framsteg med mer än 2 500 online-handlare som börjar använda VeriSigns Extended Validation-SSL (EV) som gör adressfältet grönt för användare med vissa webbläsare med hög säkerhet, en funktion som syns direkt, vilket gör konsumenterna säkrare på att den webbplats som de besöker är säker. "Grönt fält"-tekniken bidrar till att bekämpa online-brottslingar som använder falska webbplatser för att fånga personuppgifter olagligt eftersom användare då tror att deras personuppgifter endast går till rätt bank eller butik.

"Förtroende är svårt att bygga upp men enkelt att förstöra", fortsatte Labovic.  "Det är därför som tusentals domäner nu skyddas av VeriSign EV SSL-certifikat. Genom att visa det gröna adressfältet för besökare på webbplatsen förmedlar online-företag som banker och återförsäljare att de bryr sig tillräckligt mycket för att använda det mest avancerade skyddet som finns tillgängligt. Och samtidigt skyddar de relationen som de har byggt upp med kunderna."

nmärkningar
¹ Det här talet härleddes genom att man kombinerade den genomsnittliga exponeringsnivån för europeiska medborgare enligt YOUGOV:s undersökning med den vuxna delen av befolkningen som är uppkopplad i varje land.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec