Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Svenskar är värda mer än 600 miljarder kronor för cyberbrottslingar

Undersökning betonar värdet av svenska konsumenters online-identiteter och risken för identitetsstöld

STOCKHOLM - den 5 mars 2008 - Svenska webbanvändare utsätter upp till 600,95 miljarder¹ kronor för risk genom att dela med sig av personuppgifter på webbplatser som inte är säkra eller dåligt skyddade, enligt en YouGov-enkät som publiceras idag av VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), ledande leverantör av Internet-infrastruktur för den nätverksanslutna världen.

Enkäten som genomförts i hela Europa angående konsumenters inställning till online-säkerhet visar att en genomsnittlig svensk konsument är värd 110 713 kronor online. Det är den totala summan av tillgångar som finns tillgängliga på en genomsnittlig persons online-konton, inklusive bank-, spel- och shoppingkonton.

När 77 procent av dem som deltog i enkäten delar med sig av personuppgifter till sin nätbank varje vecka, 42 procent till nyhetsbloggar och 39 procent till online-butiker, har möjligheterna för bedragare att stjäla en kunds uppgifter och pengar online ökat markant. Dessutom medför de personuppgifter som vi alla delar med oss av - 76 procent av dem som deltog uppger gärna sina kreditkortsuppgifter, 73 procent sitt hemtelefonnummer och 70 procent sitt födelsedatum - en risk för att vår online-identitet stjäls och används för annan brottslighet.

Roberta Mladenovic, VeriSign SSL-chef i Sverige, kommenterade, "Det är ingen överraskning att online-banker och -butiker är några av de populäraste målen för identitetsstöld eftersom användare måste ange så många personuppgifter. I och med att online-transaktioner ökar måste vi vara medvetna om vikten av både teknik och konsumenters beteende när det gäller att skydda personuppgifter och tillgångar online. När en genomsnittlig svensk konsument är värd mer än 110 000 kronor för brottslingar är det tydligt att vi alla är måltavlor."

Resultatet visar även att det redan finns en stor oro angående datasäkerhet online - 55 procent av dem som deltog i enkäten är oroliga för identitetsstöld. För att bekämpa den här rädslan behöver konsumenter utbildas för att öka deras förtroende online eftersom mindre än hälften av dem som deltog i enkäten visste vilka säkerhetssymboler de skulle titta efter för att kontrollera om en webbplats är säker - 37 procent tittar efter hänglåset och endast 21 procent tittar efter ett säkerhetsmärke som VeriSign® Secured Seal som betecknar säkra webbplatser.

Online-företag och -tekniker samarbetar med fler än 2 500 online-handlare med VeriSigns Extended Validation (EV) SSL-certifikat som gör adressfältet grönt och syns direkt för användare med vissa webbläsare med hög säkerhet, vilket gör det ännu enklare för konsumenter att veta att de befinner sig på en säker webbplats. "Grönt fält"-tekniken bidrar till att bekämpa online-brottslingar som använder falska webbplatser för att fånga personuppgifter olagligt eftersom användare då tror att deras personuppgifter endast går till rätt bank eller butik.

"Förtroende är svårt att bygga upp men enkelt att förstöra", fortsatte Mladenovic. "Det är därför som tusentals domäner nu skyddas av VeriSign EV SSL-certifikat. Genom att visa det gröna fältet för besökare på webbplatsen förmedlar online-företag som banker och återförsäljare att de bryr sig tillräckligt mycket för att använda det mest avancerade skyddet som finns tillgängligt. Och samtidigt skyddar de relationen som de har byggt upp med kunderna."

Anmärkningar
¹ Det här talet härleddes genom att man kombinerade den genomsnittliga exponeringsnivån för svenska medborgare enligt YOUGOV:s undersökning med den vuxna delen av Sveriges befolkning som är uppkopplad - 5,6 miljoner.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec