Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

VeriSigns säkerhetslösning ökade Scandinavian Design Onlines försäljning med åtta procent

VeriSigns EV SSL-certifikat skyddar svenska konsumenter från e-brottslighet och förbättrar svenskt företags vinstresultat

November 5, 2008 - VeriSign tillhandahåller digitala infrastrukturtjänster som skyddar miljarder nät-interaktioner dagligen världen över. Scandinavian Design Online AB är ett av de första svenska företagen som implementerat VeriSigns Extended Validation (EV) Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat, och redan efter två månader kan företaget redovisa en åttaprocentig försäljningsökning via sin webbplats, samt en väsentligt högre säkerhet för sina kunder.

Eftersom mer än 60 procent av världens internetanvändare idag använder de senaste versionerna av webbläsare som stödjer EV SSL, har användare nu bättre skydd mot e-brottslighet och känner större förtroende att handla över nätet.

Scandinavian Design Online är ett exempel på detta. I de senaste versionerna av webbläsare gör VeriSign's EV SSL-certifikat att adressfältet färgas grönt på säkra sajter för att tydliggöra för användaren att hemsidans äkthet verifierats av VeriSign. Det gröna adressfältet gör det enkelt för konsumenten att fastställa att man befinner sig på en säker sajt, och försvårar därmed för e-brottslingar som använder falska webbsidor för att olagligen samla in personuppgifter.

I dagens ekonomiska klimat är allt fler konsumenter benägna att handla och betala över nätet och bedragarna utvecklar mer sofistikerade tekniker i takt med att det finns mer pengar i omlopp att stjäla, säger Roberta Mladenovic, försäljnings-ansvarig på VeriSign i Sverige.

Det svenska företaget Scandinavian Design Online AB, som är en av världens ledande webbplatser för försäljning av möbler, heminredning och utemöbler, var ett av de första företagen i Skandinavien att börja använda den här typen av säkerhetslösning på sin webbsida.

  • Redan efter två månader har vi sett en åttaprocentig försäljningsökning på sajten säger Jörgen Bödmar, VD på Scandinavian Design Online.
  • Vi var ett av de första företagen i Skandinavien att implementera Extended Validation SSL och det har det hjälpt oss att förstärka vår position som marknadsledare. Eftersom över 50 procent av våra kunder ser det gröna adressfältet idag , så har vi höga förhoppningar om hur det gröna adressfältet och Extended Validation SSL kommer påverka våra resultat.
  • Förtroende är en av de viktigaste ingredienserna för köpare som använder nätet och handlar online , speciellt om det handlar om dyra produkter. Våra kunder finns inte bara i Sverige utan i alla länder och vi har inte råd att inte kunna garantera högsta säkerhet , säger Bödmar. 

VeriSign är den mest respekterade och pålitliga SSL-auktoriteten på webben, och levererar EV SSL-certifikat till över 6 000 webbplatser, vilket representerar mer än 75 procent av världsmarknaden för EV SSL-certifikat.* Över 95 procent av Fortune 500-företagen och 96 av världens 100 största banker gör sina sajter säkrare med VeriSigns SSL-certifikat.

För mer information om VeriSign EV SSL, se: http://www.verisign.com/EV-SSL 

För mer information om Scandinavian Design Online och VeriSign, se https://www.verisign.com/sdo/sdo.pdf

* inkluderar VeriSigns dotterbolag och återförsäljare

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, försäljningschef, VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088

VeriSign Investor Relations: Nancy Fazioli, nfazioli@verisign.com, +1 650 426 5416

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec