Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

VeriSign-lösning mot nätfiske tryggar Rädda Barnens bidragsgivare på webben

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen stärker säkerheten för sina bidragsgivare med hjälp av ett
av världens mest använda krypteringssystem för betalningstransaktioner online.
Lösningen är certifikatsskyddet EV SSL* från VeriSign, leverantör av säkra infrastrukturer för Internet.
Det nya skyddet försäkrar Rädda Barnens bidragsgivare att hemsidan är äkta och att deras kontokortsuppgifter inte hamnar i orätta händer.

Rädda Barnen, den internationella organisationen som arbetar med FN:s barnkonvention som grund, finansierar verksamheten till största delen med bidrag från privatpersoner och företag. I och med Internets utveckling har allt fler givare utnyttjat den praktiska möjligheten att ge sitt bidrag via organisationens hemsida. Men att lämna ifrån sig kontokortsuppgifter och annan personlig information på nätet har sina nackdelar. Risken finns att informationen plockas upp av nätfiskare och kommer i orätta händer.

  • När det gäller våra kunders bidrag är säkerhetsfrågan oerhört viktig. För en ideell organisation som Rädda Barnen handlar det om att förstärka vårt redan höga förtroende. Våra givare måste känna absolut trygghet och förtroende för att vår webbplats håller högsta säkerhetsnivå och att de kan skänka pengar via oss utan riskera att utsättas för nätfiske eller andra bedrägerier, säger Louise Gauffin, Marknads- och Insamlingschef på Rädda Barnen.

Rädda Barnens gåvosystem skyddas numera av SSL-certifikatsskyddet VeriSign EV. Som den ledande auktoriteten inom SSL levererar VeriSign EV SSL-certifikat till över 12 000 webbplatser, vilket representerar 74 procent av världsmarknaden. Med hjälp av det nya skyddet kan Rädda Barnen bekräfta för sina bidragsgivare att det är organisationens officiella webbplats som de har öppnat. När Internetanvändare med senaste versionen av de vanligaste webbläsarna besöker webbplatser som skyddas av ett VeriSign EV SSL-certifikat blir adressfältet i webbläsaren grönt. Det gröna adressfältet ger omedelbar bekräftelse på att användaren har öppnat en webbplats där äktheten kontrolleras av VeriSign.

  • Om man hanterar betalningstransaktioner på nätet – oavsett om verksamheten är ideell eller kommersiell – vill man inte att personlig information ska komma på villovägar. Det skadar inte bara kunden eller givaren som råkar illa ut, utan även företaget eller organisationen som får sitt anseende illa tilltygat. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan snabbt raseras på nätet, säger VeriSigns Nordenchef Roberta Mladenovic.

Enligt Roberta Mladenovic är det just företag eller organisationer med etablerade och trygga varumärken som lockar till sig nätfiskare och bedragare. PTS rapport ”Konsumenters förhållande till Internetsäkerhet” visar också att svenskarnas största oro är att få sina personuppgifter stulna på nätet, näst efter datorvirus. Enligt Handelns utredningsinstituts E-barometer anser 62 procent av konsumenterna att den viktigaste faktorn för att de ska handla på internet, är att sajten framstår som seriös.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec