Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Nätkunder handlar mer med VeriSigns gröna adressfält

VFör Misco.se, som säljer it-produkter och hemelektronik på nätet, har antalet avbrutna köp minskat med mer än fem procent sedan man börjat använda avancerad autentisering från VeriSign,leverantör av säkra infrastrukturer för Internet.

06-03-2009 - För Misco.se, som säljer it-produkter och hemelektronik på nätet, har antalet avbrutna köp minskat med mer än fem procent sedan man börjat använda avancerad autentisering från VeriSign, leverantör av säkra infrastrukturer för Internet.

Misco började använda VeriSign Extended Validation (EV) Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat 2008 när löpsedlarna över hela Europa handlade om nätfiske. Svenskarna beräknas spendera över 20 miljarder kronor på nätet i år, vilket gör dem till attraktiva måltavlor för identitetstjuvar, som genom att skapa övertygande, falska webbplatser lurar kunder att uppge lösenord, kontokortsnummer och annan känslig information.

SSL-certifikatsskyddet VeriSign EV hjälper Misco att bekräfta för sina nätkunder att de har öppnat företagets officiella webbplats. När Internetanvändare som använder de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna besöker webbplatser som skyddas av ett VeriSign EV SSL-certifikat blir adressfältet i webbläsaren i de flesta fall grönt (i vissa fall blir adressfältet grönt när transaktionen inleds). Det gröna adressfältet ger omedelbar bekräftelse på att användaren har öppnat en webbplats där äkthet har kontrollerats av VeriSign.

  • Vi är vill gärna vara att vara lite mer personliga och vänliga än våra konkurrenter. Att bygga upp ett förtroende hos våra kunder utgör en stor del av det, säger Jesper Lundqvist, ansvarig för marknadsföring på Misco i Sverige, som ingår i Miscos Internetbaserade butiknätverk med verksamhet i hela Europa samt Nordamerika. Därför började vi använda VeriSign EV SSL-certifikatsskyddet

Uppskattningsvis använder över 80 procent av de svenska konsumenterna webbläsare som stöder EV SSL-certifikat , däribland Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3 och Opera 9.

  • När vi utvärderade vår nya webbsäkerhetsfunktion upptäckte vi att användare som besökte vår webbplats via en webbläsare med stöd för EV, slutförde ett köp 2,5 gånger oftare än de som använde äldre webbläsare, säger Magnus Bood, ansvarig för IT på Misco. Det här är ett fantastiskt resultat. Det skulle ha kostat bra mycket mer att öka försäljningen i lika hög grad genom mer marknadsföring jämfört med vad det kostade att köpa våra EV SSL-certifikat.
  • Genom att använda VeriSign EV SSL-certifikat skyddar Misco sig själv och sina kunder på samma sätt som svenska banker, säger Roberta Mladenovic, Verisigns Nordenchef. Med hjälp av VeriSigns säkerhetsindikering, som konsumenter över hela världen känner igen och litar på, kan Misco Sweden markera sitt engagemang för sekretess och säkerhet varje gång en kund besöker nätbutiken. Det är VeriSign EV SSL:s styrka.

VeriSign är en SSL-utfärdare på nätet som hjälper företag och konsumenter över hela världen att med förtroende ägna sig åt kommunikation och handel, flera miljarder gånger dagligen. Fler än 9 000 Internetdomäner använder VeriSign som EV SSL-certifikatutfärdare, vilket representerar mer än 75 procent av den globala EV SSL-certifikatsmarknaden . Faktum är att fler än 95 procent av företagen på Fortunes lista över de 500 största företagen i USA, och 96 av världens 100 största banker som använder SSL-certifikat skyddar sina webbplatser med SSL-certifikat från VeriSign . Mer information om VeriSign EV SSL finns på http://www.verisign.se/EV-SSL

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec