Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Var tredje svensk struntar i att kontrollera om de handlar på en säker sajt

VeriSigns bedrägeribarometer avslöjar att brottslingar online kommer att ha stulit över en miljard kronor* från svenska konsumenter i år

Stockholm – 15 oktober 2009 - En undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN), leverantör av säkra infrastrukturer för Internet, visar att en tredjedel av de svenska konsumenterna inte kontrollerar om en sajt är säker innan de handlar på nätet. Av hela befolkningen har 3 procent utsatts för ID-bedrägerier på nätet under de senaste tolv månaderna, och värst drabbade är åldersgruppen 18–24 år där 11 procent utsatts för brott. Undersökningen visar även att de som blivit bestulna i genomsnitt förlorat drygt 4000 kronor vardera, och att nära 20 procent av offren inte fått någon kompensation för de pengar som stulits.

”Trots att få svenskar drabbas av bedrägerier på nätet så handlar det om mycket pengar sammanlagt, vi beräknar att över en miljard kronor* kommer att ha stulits vid årets slut. Om ökningstakten för onlinebedrägerier motsvarar den i övriga länder, kommer den summan att växa, och då blir det ännu viktigare att svenskarna är medvetna om riskerna”, säger Roberta Mladenovic, VeriSigns Nordenchef.

3 procent av svenskarna har utsatts för bedrägerier på nätet, att jämföra med Tyskland där 15 procent drabbats, och Storbritannien där 12 procent råkat ut för detta. Undersökningen ingår i VeriSigns Fraud Barometer® (en barometer över online-bedrägerier i Sverige som utkommer två gånger per år) och kombineras med en pågående utbildningskampanj i hur man kan skydda sig själv online – mer information finns på www.trustthecheck.com.

”Bedrägeriundersökningen visar att en stor del av konsumenterna fortfarande inte vet vilka varningstecken de ska hålla utkik efter när de handlar online”, säger Roberta Mladenovic. ”Vi undersöker och mäter bedrägerierna för att öka medvetenheten om det här problemet, och vill utbilda allmänheten med regelbundna kampanjer om vad konsumenten bör vara uppmärksamma på när de handlar på nätet.”

Undersökningen belyser också vissa trender och vanor när det gäller e-handel, bland annat:

  • Fler personer i åldern 18–24 år har råkat ut för bedrägerier jämfört med genomsnittet. Hela 11 procent anger att de har råkat ut för detta jämfört med 3 procent för hela befolkningen.
  • Personer i åldern 45–54 är de som mest sällan blir lurade – 2 procent svarar att de drabbats av ID-bedrägerier online.
  • Stockholmarna är de som är mest oförsiktiga när de handlar online – 31 procent svarar att de inte bryr sig om att kontrollera om en webbplats har förbättrad säkerhet innan de handlar något där, i motsats till norra Sverige där 19 procent av de tillfrågade gör det.
  • Stockholmarna är tillsammans med personer i Skåne, Halland och Blekinge också de som drabbas mest av bedrägerier online – 5 procent anger att de har upplevt ett ID-bedrägeri under det senaste året.
  • Personer i norra Sverige och norra Mellansverige är de som mest sällan råkar ut för ID-bedrägerier – bara 2 procent svarar att de har blivit lurade under de senaste tolv månaderna.

Följande tips, som finns mer detaljerade på webbplatsen Trust the Check, www.trustthecheck.com, kan bidra till säkerheten vid e-handel.

  1. Skydda din dator genom att installera en privat brandvägg och ett antivirusprogram. Koppla från Internet när du inte är online, och om du använder en bärbar dator bör du skapa och använda ett lösenord för att få tillgång information.
  2. Förvara lösenorden på en säker plats – berätta dem inte för någon, ändra dem ofta och välj sådana som är svåra att gissa. När så är möjligt bör du använda tvåfaktorsautentisering, där det andra lösenordet skapas från en enhet och utgörs av siffror som ändras varje gång du loggar in.
  3. Kontrollera att webbplatsen är säker. Innan du registrerar några betalningsuppgifter bör du kontrollera att webbadressen inleds med https – där ”s” står för ”säker”. Om en webbplats innehåller uppenbara skrivfel, eller inga bevis på säkerhet, bör du undvika den. Om du tvekar, klicka på VeriSign-symbolen för att kontrollera webbplatsens identitet och använd om möjligt en extra säker webbläsare där det gröna EV SSL-adressfältet visas.
  4. Ladda inte ned e-postbilagor eller klicka på länkar i e-postmeddelanden såvida de inte kommer från någon som du litar på, och skicka aldrig någon känslig information i e-postmeddelanden. Kom ihåg att finanswebbplatser aldrig ber dig att lämna ifrån dig användarnamn, lösenord, PIN-kod eller annan känslig information i e-postmeddelanden, medan brottslingarna gör det.
  5. Se till att du använder ett säkert trådlöst nätverk. Skapa ett lösenord som skyddar ditt trådlösa nätverk hemma och undvik att handla online eller göra ekonomiska transaktioner i ett offentligt trådlöst nätverk.

VeriSign arbetar för en säkrare upplevelse på Internet och uppmuntrar konsumenter som oroar sig för säkerheten att besöka webbplatsen www.trustthecheck.com, där det finns mer information om hur man kan skydda sig själv och identifierar vilka webbplatser som är tillräckligt säkra för att lämna ut personuppgifter eller utföra ekonomiska transaktioner.

Om undersökningen

Alla siffror, såvida inte annat anges, kommer från YouGov. Den totala populationen omfattar 1001 personer från 18 år och uppåt. Fältarbetet genomfördes i augusti 2009. Undersökningen genomfördes online. Siffrorna har viktats och representerar alla vuxna svenskar (18 år och uppåt).
*Denna siffra har räknats fram enligt följande: I Sverige finns ca 7,3 miljoner personer över 18 år enligt SCBs befolkningsstatistik. VeriSigns bedrägeribarometer visar att de svenskar som drabbats i genomsnitt bestulits på 4000 kronor vardera, vilket omräknat till hela befolkningen är 144 kr per person. 7,3 miljoner personer x 144 kronor = över en miljard kronor.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2008 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec