Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Mer än en tredjedel av de svenska offren för ID-bedrägerier på Internet utsätts för digital identitetsstöld, enligt VeriSign Online Fraud Barometer

34 procent av offren för ID-bedrägerier på Internet har inte lidit någon ekonomisk förlust, bedragarna är mer fokuserade på att stjäla känslig personlig information

Stockholm – 24 mars 2010 - En YouGov-undersökning på uppdrag av VeriSign (NASDAQ: VRSN), känd och pålitlig leverantör av infrastrukturtjänster för Internetsamhället, har visat att 34 procent av de svenska offren för ID-bedrägerier inte har lidit någon ekonomisk förlust på grund av bedrägeriet under de senaste tolv månaderna. Resultatet av VeriSign Online Fraud Barometer® – en bedömning av Internetbedrägeriers utbredning i Sverige som utförs varje år visar på en oroväckande trend: Bedragare har bytt fokus från omedelbar ekonomisk vinning till att sikta på stöld av personlig information genom attacker via e-post och sociala nätverk. Trots att dessa typer av attacker orsakar betydligt mindre konkret skada kan de få mycket större långsiktiga effekter om kriminella säljer offrens personliga information på svarta marknaden eller använder informationen för illegal verksamhet på Internet.

Fyra procent av alla svenskar på Internet har redan fallit offer för identietsbedrägerier under de senaste tolv månaderna, en ökning sedan den senaste bedrägeribarometern då siffran var tre procent. Sverige klarar sig ändå bra i striden mot ID-bedrägerier online jämfört med resten av Europa: Motsvarande siffra under samma tidsperiod är 15 procent i Tyskland, 11 procent i Storbritannien, 10 procent i Frankrike och 9 procent i Italien. Den genomsnittliga summan som svenskar har förlorat vid den här typen av onlinebedrägerier är 4 649 kr, och 71 procent säger att de har fått tillbaka hela det förlorade beloppet från det senaste ID-bedrägeriet. Dock säger 15 procent att de fortfarande väntar på ersättning medan 9 procent inte tror att de någonsin kommer att få tillbaka pengarna de har förlorat.

Svenska konsumenter är allt mer försiktiga när det gäller att lämna ut känslig information på Internet. Sjuttio procent säger att de uteslutande använder webbplatser med utökad säkerhet när de utför transaktioner eller uppger personlig information på Internet, och de letar efter platser med stark autentisering och visuella markörer som förtroendesymboler. Detta är en ökning från 2009 då endast 66 procent sa sig uteslutande använda webbplatser med utökad säkerhet. Även om den här sortens medvetenhet kan minska vinsterna för onlinebedragare måste konsumenter även vara vaksamma när de utbyter information via e-post och sociala nätverk, d.v.s. även när de inte tror att de är utsatta för någon omedelbar risk för ID-bedrägerier eller ekonomisk förlust.

Barometern visar aktuella trender och vanor hos de svenska Internetanvändarna, bland annat att:

  • Stockholm är hemort för de flesta av offren för onlinebedrägerier. Fem procent uppger att de har drabbats av ID-bedrägerier på Internet, en procent mer än landets genomsnitt.
  • Enkätdeltagarna i norra Mellansverige är minst medvetna när det gäller Internettransaktioner. Endast 67 procent säger att de uteslutande använder webbplatser som använder utökad säkerhet.
  • Den här regionen har tagit över efter Stockholm som den minst webbsäkerhetsmedvetna regionen. Stockholm fick 61 procent i den förra VeriSign Fraud Barometer 2009.

Roberta Mladenovic, chef på VeriSign Sweden, säger: ”Kriminella på nätet behöver bara tre olika uppgifter för att stjäla din digitala identitet. Även om ID-stöld inte behöver innebära en omedelbar ekonomisk förlust måste internetanvändare komma ihåg att bedragare kan hämta in information via e-post och sociala nätverk för att sedan utge sig för att vara du på nätet. De kan också sälja dina uppgifter till andra nätkriminiella som vill använda informationen om dig i kriminella syften. Konsumenter måste hela tiden vara vaksamma, läsa webbplatsers säkerhetspolicy, kontrollera sina säkerhetsinställningar och titta efter säkerhetscertifikat och sigill. Företag kan utmärka sig i det tuffa ekonomiska klimatet genom att öka säkerheten på sina webbplatser och visa konsumenterna hur säkra de är genom tekniker som stark autentisering eller EV SSL, som gör adressfältet grönt på säkra webbplatser. Därmed visar man tydligt för konsumenterna att det är grönt ljus för transaktioner via Internet.”

VeriSign Online Fraud Barometer® stöds av en pågående kampanj för att utbilda allmänheten i hur de kan skydda sig på Internet. Mer information finns på www.trustthetick.com, till exempel följande tips:

  1. Skydda din dator genom att använda en personlig brandvägg och antivirusprogram. Koppla ned dig från Internet när du inte är vid datorn och om du använder en bärbar dator bör du skapa ett lösenord som krävs för att komma åt information.
  2. Håll dina lösenord säkra. Berätta inte ditt lösenord för andra, ändra dem ofta och välj ett lösenord som inte är för lätt att gissa. När det är möjligt bör du använda tvåstegsautentisering, där det andra lösenordet skapas av en enhet och är ett nummer som ändras varje gång du loggar in.
  3. Kontrollera att webbplatsen du använder är säker. Innan du anger dina betalningsuppgifter på en webbplats bör du kontrollera att webbadressen (URL) börjar med https – ”s” står för säker. Om en webbplats har uppenbara typografiska fel eller inte visar några tecken på säkerhetsinformation ska du undvika den. Om du tvekar kan du klicka på VeriSign-märket för att bekräfta webbplatsens identitet. Använd också, om möjligt, en webbläsare med hög säkerhet som visar det gröna EV SSL-adressfältet.
  4. Ladda inte ned e-postbilagor och klicka inte på länkar i e-postmeddelanden såvida det inte kommer från någon du litar på. Lämna aldrig ut känslig information i ett e-postmeddelande. Kom ihåg att banker och ekonomiska webbplatser aldrig ber dig att skicka ditt användarnamn, lösenord, PIN-kod eller annan känslig information via e-post, men bedragare gör det.
  5. Se till att du använder ett säkert Wi-Fi nätverk. Använd ett lösenord för att säkra ditt hemmanätverk och undvik att göra köp via Internet eller logga in på bank- eller investeringswebbplatser via ett öppet Wi-Fi nätverk.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088, e-mail: rmladenovic@verisign.com

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2010 VeriSign Sarl AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec