Jak změnit klienta Symantec Endpoint Protection z nespravovaného na spravovaného

Article:TECH123938  |  Created: 2008-01-20  |  Updated: 2008-01-24  |  Article URL http://www.symantec.com/docs/TECH123938
Article Type
Technical Solution


IssueMáte nespravovaného klienta Symantec Endpoint Protection. Chcete ho změnit na spravovaného klienta.


Jak ručně obnovíte komunikaci mezi spravovaným klientem Symantec Endpoint Protection a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager?
SolutionNástroj SylinkDrop a soubor Sylink.xml slouží k přepínání mezi nespravovaným a spravovaným klientem. V následujícím příkladu pracujeme s dočasnou skupinou. Týmiž kroky lze umístit klienty do jiných skupin, které jste vytvořili nahrazením dočasné skupiny názvem skupiny, k níž má klient patřit.

Kopírování souboru Sylink.xml z dočasné skupiny do klienta
 1. V Průzkumníku Windows na počítači, v němž se provozuje aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, procházením vyhledejte složku C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\.
  Na tomto místě jsou dvě nebo více složek s 32znakovým alfanumerickým názvem. Každá ze složek představuje skupinu ve vaší lokaci Symantec Endpoint Protection Manager. V každé ze složek se nachází soubor s názvem LSProfile.xml.
  Soubor LSProfile.xml neupravujte. Úpravy souboru LSProfile.xml se nedoporučují nebo nejsou podporovány a mohou způsobit závažné problémy s komunikací.
 2. Otevřete soubor LSProfile.xml v jedné ze složek skupin a vyhledejte tag XML: , kde X je název skupiny.
 3. Zjistěte, který soubor LSProfile.xml stanovuje „Temporary“ jako název skupiny.
  Složka, která tento soubor obsahuje, představuje dočasnou skupinu.
 4. Ve složce dočasné skupiny se nachází soubor s názvem Sylink.xml. Vytvořte kopii tohoto souboru a přesuňte ji na pracovní plochu klienta, kterého chcete spravovat.

Využití nástroje SylinkDrop k použití souboru Sylink.xml
 1. Okopírujte soubor SylinkDrop.exe na pracovní plochu klienta, kterého chcete spravovat.
  Tento nástroj najdete na disku CD 2 instalačních souborů aplikace Symantec Endpoint Protection 11, ve složce „\TOOLS\NOSUPPORT\SYLINKDROP“. Lze ho také získat od technické podpory společnosti Symantec.
 2. Poklepejte na soubor SylinkDrop.exe.
 3. Až budete vyzváni vybrat soubor Sylink.xml, vyberte soubor Sylink.xml, který jste uložili na pracovní plochu.

Poznámka: Soubor SylinkDrop.exe neobsahuje ukazatel průběhu. Po dokončení se zobrazí okno s textem „Soubor Sylink byl úspěšně nahrazen“.


Chcete-li převést spravovaného klienta na nespravovaného klienta, přečtěte si prosím text:

"Jak převést klienty Symantec Endpoint Protection ze spravovaných na nespravované bez odinstalovávání a opětovné instalace." (V angličtině) na adrese:http://service1.symantec.com/support/ent-security.nsf/docid/2008021910355348


References
Tento dokument je k dispozici v následujících jazycích:
Legacy ID20080820104534935


Article URL http://www.symantec.com/docs/TECH123938


Terms of use for this information are found in Legal Notices