Video Screencast Help
Symantec to Separate Into Two Focused, Industry-Leading Technology Companies. Learn more.
Symantec Intelligence

Welsh Language 419 Scam - No Language Is Safe!

Created: 21 Feb 2011 • Updated: 21 Feb 2011
Paul Wood's picture
+1 1 Vote
Login to vote

Posted on behalf of Sean Butler, Senior Malware Operations Engineer, Symantec.cloud

I recently saw a typical 419 scam mail which was different in one aspect, in that the email was written in Welsh.  Whilst we have seen 419 scam mails constructed in many different languages such as German and French, for example, this was the first time we have come across one of these scam mails written in Welsh.

419 scam mails or advance-fee fraud scam mails usually promise large amounts of money, but demand upfront fees or payments first.  This can leave any potential victims passing over money to the scammers believing this is for the fees, but they will never get the promised large amount of money.

The content of the mail is typical of a 419 scam mail.  In it the scammer posing as a widow of a Kuwaiti ambassador for the Ivory Coast has $2.5 million in a trust fund.  They then want their potential victim to distribute this fund for orphanages and the less privileged.  They then promise to make the victim the beneficiary of this money should they reply indicating their willingness for this request.

It’s unlikely that the 419 scammer can read and write Welsh so it’s likely the mail would have been written in English and then translated into Welsh using an automated language translation website.  It’s unknown why the scammer would have chosen Welsh when this language is read by a relatively small number of people, but further analysis revealed that the recipient in this case was actually based in Wales. Moreover, the names of the individuals mentioned in the email have also been tailored to match the name of the recipient, which may be used to catch the recipient off-guard. 

Even though this email was targeting one of our Welsh-based clients, our advanced monitoring systems were able to identify this scam.  Whilst it would seem that this was sent in a very low volume, 419 scams can still cause significant nuisance for anyone not familiar with their characteristics. An example of the message is shown below.

From: [name and address removed]
Sent: 17 February 2011 11:10
Subject: Rhodd O [name removed] Mrs

Rhodd O [name removed] Mrs
Annwyl yng Nghrist,

Gall ein Harglwydd da bendithia chi, eich gwobrwyo am eich allan fynd a'ch yn dod i mewn trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Fy enw i yw Mrs [name removed]; Origin of Kuwait, i am briod â diweddar Mr [name removed]. oedd yn gweithio gyda Kuwait llysgenhadaeth yma yn Ivory Coast am naw mlynedd cyn iddo farw yn y flwyddyn 2008.

Rydym yn briod am un mlynedd ar ddeg heb blentyn. Bu farw ar ôl salwch byr sy'n para am bedwar diwrnod yn unig. Cyn ei farwolaeth yr oeddem yn y ddau geni drachefn Cristnogol. Ers ei farwolaeth fi penderfynu peidio ag ailbriodi neu gael plentyn y tu allan i'm cartref priodasol y mae'r Beibl ei erbyn. Pan gafodd fy ngwr yn hwyr yn fyw iddo adael y swm o Dau filiwn bum can mil o ddoleri US ($ 2. 5 miliwn) mewn cyfrif ymddiriedolaeth yn gyffredinol gyda banc yma yn Abidjan, Côte d'Ivoire gorllewin Affrica, Yn ddiweddar, yn dilyn fy iechyd gwael fy meddyg dweud wrthyf bod fi na fyddai para am yr wyth mis nesaf o ganlyniad i 'm broblem ganser.

Dywedodd wrthyf fod yn y 2 fis nesaf mae mynd i fod yn lledaeniad y canser hwn i fy esgyrn, ac nid wyf yn byw eto, yr un sy'n amharu ar y rhan fwyaf i mi yn fy salwch strôc. Wedi hysbys fy fi benderfynu amod i roi gronfa hon i eglwys Gristnogol, Unigol, a Sefydliad neu y gallai i yn gwybod ei angen ac a fydd yn defnyddio'r arian hwn y ffordd i am fynd i gyfarwyddo yma yn ôl dymuniad fy ngwr yn hwyr cyn ei marwolaeth.

Ar hyn o bryd, yr arian hwn yn dal i fod gyda'r banc. Yr wyf am y gronfa hon gael ei defnyddio mewn gweithgareddau gwaith rhyddhad yn hoffi, cymorth i deuluoedd pastors, cartrefi plant amddifad, llai breintiedig yn yr ysgolion cymdeithas ac Cristnogol, pobl dlawd yn eich yng nghanol a chadw i fyny o'r Eglwysi ac ar gyfer lluosogi gair Duw ac i ymdrechu bod y ty i Dduw yn cael ei gynnal.

Cymerais y penderfyniad hwn gan nad oes gennyf unrhyw blentyn a fydd yn etifeddu yr arian hwn ac mae fy ngwr pherthnasau nid ydynt yn Gristnogion a fi ddim eisiau fy ngwr ymdrechion i gael ei ddefnyddio gan unbelievers. Nid wyf am sefyllfa lle y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd annuwiol. Dyma pam dwi yn cymryd y penderfyniad hwn.

Gwnaeth y Beibl i ni ddeall bod "Gwyn ei fyd y llaw sy'n rhoddi". Nid wyf yn ofni marwolaeth felly i yn gwybod ble i am fynd. Rwy'n gwybod bod fi wyf yn mynd i fod yn y fynwes yr Arglwydd. Exodus 14 vs 14 yn dweud bod "bydd y arglwydd frwydr yn fy achos a fi fydd yn cynnal fy heddwch" Nid fi dim angen unrhyw gyfathrebu dros y ffôn yn y cyswllt hwn oherwydd fy iechyd. Gyda Duw pob peth sydd bosibl.

Cyn gynted ag y fi fydd yn derbyn eich ateb i rhoi i chi y cyswllt y banc i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol ar gyfer trosglwyddo ymlaen. Byddaf hefyd yn cyhoeddi llythyr i chi awdurdod a fydd yn profi chi fel y buddiolwr presennol o fy arian. Yr wyf am i chi a'ch teulu i bob amser yn weddïo dros mi oherwydd yr arglwydd yw fy Mugail. Mae fy hapusrwydd yw bod fi yn byw bywyd Cristnogol yn deilwng. Pwy bynnag sy'n awyddus i wasanaethu yn rhaid i'r Arglwydd wasanaethu ef yn ysbryd a gwirionedd.

Os gwelwch yn dda bob amser fod yn weddigar bawb drwy eich bywyd, bydd oedi yn eich ateb yn rhoi i mi ddod o hyd ystafell mewn eglwys arall at y diben hwn yr un. Os gwelwch yn dda i mi y byddwch yn gweithredu yn unol â hynny gan fy mod yn Datgan yma. Bydd unrhyw oedi yn eich ateb yn rhoi i mi ddod o hyd ystafell yn berson arall at y diben hwn yr un. Os gwelwch yn dda fy sicrhau y byddwch yn gweithredu yn unol â hynny fel fi nodir yma. Yn gobeithio derbyn eich ateb.

Aros bendithio yn yr Arglwydd.

Yr eiddoch yn Nghrist
[name removed] Mrs,
 

Text of Welsh language 419 scam email