O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec Managed Security Services získávají aktualizovanou certifikaci bs7799 a certifikaci sas 70 typu II

CUPERTINO, Kalifornie – 25. ledna 2006 -

Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila, že všechna její provozní střediska zabezpečení Security Operations Center (SOC), součást služeb správy zabezpečení Symantec Managed Security Services, získala certifikaci podle standardu BS7799 - Part 2: 2002 Information Security Management. Služby správy zabezpečení Symantec Managed Security Services získaly kromě toho pro své provozy v Severní Americe také již třetí každoroční certifikaci SAS 70 (Statement of Auditing Standard No. 70) typu II. Společnost Symantec je stále jediným poskytovatelem služeb správy zabezpečení, který byl plně auditován nezávislými třetími stranami a získal osvědčení o tom, že splňuje oba tyto špičkové standardy.

BS7799 je komplexní standard definující požadavky na ustavení, implementaci a dokumentaci účinného systému správy zabezpečení informací. Certifikace BS7799 všech středisek Security Operations Center společnosti Symantec na celém světě zaručuje zákazníkům a partnerům společnosti Symantec, že ochrana a dostupnost jejich informací a dat je zajišťována pomocí řízených postupů, zásad a doporučených praktik. Cílem certifikace SAS 70 typu II bylo provést pro správní radu a zákazníky společnosti Symantec nezávislé šetření příslušných cílů kontrolních mechanismů, interních kontrolních mechanismů a procesů zavedených v provozech společnosti Symantec. Skutečnost, že společnost Symantec získala certifikaci SAS 70 typu II, je také velmi důležitá pro její zákazníky při auditních procesech podle Sarbanes Oxleyova zákona.

„Když se zákazníci rozhodnou zadat správu zabezpečení externí firmě, musí k ní mít především důvěru,“ řekl Grant Geyer, vice president Symantec Managed Security Services. „Naše obnovená certifikace BS7799 a certifikace SAS 70 typu II ukazuje, jak velký důraz klade společnost Symantec na to, aby byla důvěryhodným poradcem, a prokazuje také naše odhodlání zajistit integritu informací našich zákazníků.“

Recertifikace podle standardu BS7799, která musí proběhnout každé tři roky, je složitý proces zahrnující podrobné audity globálních provozních středisek zabezpečení a datových center společnosti Symantec Společnost Symantec používá prověřené zásady, standardy, postupy a záznamy k implementaci a údržbě špičkového systému správy zabezpečení informací, který chrání informace a řídí rizika jejích zákazníků, . Společnost Symantec zakončila recertifikaci podle standardu BS7799 náročným bezpečnostním auditem, který provedly KPMG Certification Services. K udržení získané certifikace je nutno provádět pravidelné kontroly a audity.

Certifikace SAS 70 typu II, která je prováděna podle směrnic Amerického ústavu autorizovaných účetních znalců (AICPA), dává záruku na specifické cíle kontrolních mechanismů, které společnost Symantec navrhla pro jedinečné potřeby zákazníků. Mnoho společností, obzvláště organizace v oboru finančních služeb a jiné vysoce regulované organice, vyžadují spolehlivý důkaz, že poskytovatel služeb správy zabezpečení má v celé organizaci zavedeny procesy a kontrolní mechanismy zajišťující konzistentní, stabilní a bezpečné prostředí pro bezpečné monitorování a správu zákazníkových dat. Součástí certifikace služeb správy zabezpečení Symantec Managed Security Services podle standardu SAS 70 typu II bylo podrobné testování po dobu více než 10 měsíců.

Služby správy zabezpečení Symantec Managed Security Services nabízejí rychlou a přesnou analýzu bezpečnostních dat, při níž využívají globálně získávané informace. Zajišťují tak ochranu zákazníků před novými hrozbami a snížení celkových bezpečnostních rizik. Jejich nepřetržité služby poskytované v reálném čase zlepšují stav zabezpečení informací v organizaci prostřednictvím nepřetržitého sledování a správy, expertní analýzy a okamžité reakce na potenciální bezpečnostní hrozby. Provozní střediska zabezpečení Symantec Managed Security Services Operations Center se nacházejí ve městech Alexandria (USA, stát Virginie), Sydney, (Austrálie), Mnichov (Německo) a Londýn (Anglie).


O společnosti Symantec

Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a podnikům zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

###

POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové středisko společnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese http://www.symantec.cz. Všechny zmiňované ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec, logo Symantec, VERITAS a logo VERITAS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností ve Spojených státech amerických a v některých jiných zemích. Společnost Symantec Corporation uznává, že jiné názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

@Symantec