O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Řešení Symantec pro ochranu před viry a spywarem se zaměřuje na počítačovou kriminalitu

Nové možnosti zjišťování a odstraňování spywaru znemožňují důmyslným útokům získat jakýkoli přístup do počítače a tím chrání důležité informace

CUPERTINO. Kalifornie – 27. března 2006 -

Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila dostupnost aplikací Symantec Client Security 3.1 a Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.1, které nabízejí rozšířenou prevenci spywaru v reálném čase a nové prostředky vytváření podnikových zpráv, čímž pomáhají zajistit komplexní ochranu před narůstající hrozbou počítačové kriminality. V nejnovější zprávě Internet Security Threat Report společnosti Symantec (http://www.symantec.com/threatreport) se uvádí, že počítačová kriminalita je neustále na vzestupu, což je dokládáno zjištěním, že 80 % z 50 nejčastějších vzorků nebezpečného kódu bylo schopno získat důležité důvěrné informace potřebné k páchání trestné činnosti pro finanční zisk.

V zájmu lepší ochrany před novými technikami používanými spywarem nabízí nové řešení Symantec prostřednictvím stáhnutelného modulu pro ochranu před spywarem neustále aktualizované funkce detekce a odstraňování. Tím pomáhá zajistit, že klientské počítače mají potřebný nový software bez nutnosti úplné aktualizace. Organizace mohou rychle zavádět okamžitou ochranu před měnícími se komplikovanými riziky, jako jsou programy rootkit, rizika s náhodně generovanými názvy a špatně odstranitelná rizika, která se po odstranění pokoušejí o novou instalaci. Aplikace Symantec AntiVirus proaktivně znemožňuje instalaci softwaru, který představuje bezpečnostní riziko. Blokuje adware, spyware a jiný škodlivý kód. Tím zabraňuje důmyslným útokům v získání jakéhokoli přístupu do počítače, čímž se omezuje nákladné ruční odstraňování hrozeb. Díky těmto nově doplněným možnostem a schopnosti společnosti Symantec automaticky dodávat aktualizace zabezpečení prostřednictvím technologie LiveUpdate je aplikace Symantec AntiVirus vedoucím řešením podnikového zabezpečení na současném trhu.

„Pokročilá antivirová ochrana a robustní sledovací nástroje nejnovějších verzí řešení Symantec Client Security a Symantec AntiVirus nám nabízejí potřebnou škálovatelnost, možnosti řízení a komfort k tomu, abychom mohli zajistit spolehlivost a bezpečnost informací a transakcí našich zákazníků,“ řekl Larry Hargrave, chief IT director ve firmě Hemenway Business Service, která sídlí ve městě Owosso ve státě Michigan a poskytuje obchodní a finanční služby. „Nejlepší správce IT je ten, kterého nikdy neuvidíte, a totéž platí o řešeních zabezpečení. Rozšířené zjišťování spywaru, možnosti oprav a nástroje pro vytváření zpráv v produktech Symantec poskytují firmě Hemenway potřebné prostředky pro správu tří samostatných prostředí IT z jednoho místa,“

Podnikové vytváření zpráv a řízení rizik

Aplikace Symantec Client Security a Symantec AntiVirus Corporate Edition umožňují vytváření podnikových zpráv a sledování útoků spywaru a nebezpečného kódu, včetně vytváření zpráv o hrozbách a rizicích na nejobvyklejších infikovaných hostitelských počítačích a webech šířích nebezpečný kód, zpráv o prověřování s příslušnými statistikami a zpráv o stavu, které přehledně uvádějí verzi, definici a stav serverů a pracovních stanic. Správci mohou nastavit zasílání upozornění na šíření virů a na nové viry prostřednictvím e-mailu. Zaslané výstrahy obsahují hypertextový odkaz umožňující okamžitý přístup k podrobným zprávám o způsobu řešení incidentu na konkrétních serverech a skupinách klientů.

„Motivem útočníků bývala snaha proslavit se a vejít ve známost, ale současní útočníci jsou skrytější a organizace jsou tudíž nuceny zabývat se novým problémem, jak zjišťovat skryté útoky, jejichž cílem je nenápadně zcizovat důležité informace,“ řekl Brian Foster, vedoucí manažer produktů Symantec pro zabezpečení klientů a serverů. „Rozšířené možnosti detekce a nástroje pro vytváření zpráv v produktech společnosti Symantec jsou v tomto měnícím se světě hrozeb velice důležité a pomáhají organizacím lépe pochopit a izolovat aktivity nebezpečného kódu a spywaru a tím zabránit možnému narušení zabezpečení.“

Společnost Symantec nyní nabízí Risk Impact Matrix, která umožňuje lépe porozumět úplným dopadům spywaru na organizaci a koncovým uživatelům a správcům dává zřetelnou představu o dopadech bezpečnostního rizika na počítač. Tato hodnocení dopadů, využívající výsledky práce střediska Symantec Security Response a jeho analýzu rizikových profilů, přehledně uvádějí dopady na soukromí, dopady na výkon, hodnocení míry skrytí, hodnocení možností odstranění, závislé programy a celkové hodnocení. Správci mohou také použít vyloučení rizika a tím lépe přizpůsobit svá rozhodnutí a přijímat lépe podložená rozhodnutí ohledně rizik. To umožňuje zvýšit ochranu před počítačovou kriminalitou, snížit možnost ohrožení citlivých informací zákazníka a zachovat výkon systémových prostředků.

V aplikaci Symantec Client Security nabízí společnost Symantec také novou funkci konfigurace klienta, která umožňuje spravovat klienty a zajistit jejich správnou konfiguraci. Konzola umožňuje správcům zapnout a konfigurovat funkce pro zajištění souladu klienta se zásadami, obnovovat konfigurace a periodicky kontrolovat soulad systémů se zásadami správy. Tím jsou zmírňována nepřípustná bezpečnostní rizika, která by mohla vzniknout zásahem jednotlivců do nastavení zabezpečení počítačů.

Dostupnost na trhu

Aplikace Symantec Client Security 3.1 a Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.1 je možno zakoupit již nyní přes celosvětovou firemní síť prodejců s přidanou hodnotou, distributorů a systémových integrátorů. Organizace hledající prodejce nebo distributora by se měly obrátit na společnost Symantec na adrese http://www.symantec.com/cs/cz/enterprise/index.jsp.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a podnikům zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové středisko společnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese http://www.symantec.cz. Všechny zmiňované ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec, logo Symantec, VERITAS a logo VERITAS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností ve Spojených státech amerických a v některých jiných zemích. Společnost Symantec Corporation uznává, že jiné názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

@Symantec