O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec zabezpečuje a spravuje rychlé zasílání zpráv v organizacích

Řešení Symantec IM Manager 8.0 chrání před interními a externími hrozbami a současně pomáhá zajistit soulad se zásadami IT a vládními předpisy

CUPERTINO, Kalifornie – 3. dubna 2006 -

Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes ohlásila řešení Symantec IM Manager 8.0. Toto špičkové řešení pro správu zabezpečení služeb rychlého zasílání zpráv a komunikace v reálném čase umožňuje organizacím řídit použití veřejných služeb rychlého zasílání zpráv a podnikových platforem pro komunikaci v reálném čase a spravovat soulad s předpisy a zásadami řízení organizace. Řešení Symantec IM Manager, klíčová součást portfolia řešení pro správu služeb zasílání zpráv v organizacích, má být podle plánu v dubnu k dispozici v Severní Americe.

„Využití rychlého zasílání zpráv vzrůstá v organizacích každým rokem o víc než 200 %,“ řekl Carlin Wiegner, senior director of Messaging and Web Security solutions ve společnosti Symantec. „A s tímto zvýšeným využitím přicházejí také bezpečnostní rizika a požadavky na soulad s předpisy. Organizace potřebují nějakým způsobem zabezpečit, spravovat a archivovat všechny součásti služeb rychlého zasílání zpráv a současně zajistit soulad se zásadami IT a vládními předpisy. Řešení Symantec IM Manager dává organizacím možnost plně využít výhody komunikace v reálném čase a současně chrání jejich infrastrukturu před bezpečnostními riziky a riziky spojenými se zajišťováním souladu s předpisy.“

Společnost IDC odhaduje, že počet uživatelů rychlého zasílání zpráv v organizacích vzroste do roku 2009 ze současných 40 milionů na 140 milionů, takže rychlé zasílání zpráv se stane nejrychleji rostoucím komunikačním prostředkem všech dob. Tento nárůst svojí rychlostí a rozsahem předčil schopnost správců zavést řešení zabezpečení a řešení pro správu, čímž vznikla nová přístupová cesta pro nebezpečný kód. Použití služeb rychlého zasílání zpráv není v současnosti v organizacích většinou sledováno ani zabezpečeno a infikování jednoho počítače může vyústit v rychlé šíření virů, červů a spywaru v podnikových prostředích. Služby rychlého zasílání zpráv mají charakter systému pracujícího v reálném čase, což ve spojení s útoky využívajícími techniky sociálního inženýrství znamená, že hrozby zaměřené na tyto služby mají vysoce destruktivní dopad na infrastrukturu a jsou spojeny s vysokými náklady.

Podle nejnovější zprávy Symantec Internet Security Threat Report (7. března 2006) byli červi ve druhé polovině roku 2005 preferovaným typem nebezpečného kódu ve všech třech velkých sítích rychlého zasílání zpráv a v tomto období představovali 91 % veškerého nebezpečného kódu souvisejícího s rychlým zasíláním zpráv. Další výzkumy ukazují, že v roce 2005 bylo identifikováno více než 2 400 různých hrozeb napadajících služby rychlého zasílání zpráv a sítě peer-to-peer (P2P), což je šokující 1700% nárůst oproti předchozímu roku. Obrovská většina těchto hrozeb byli červi, kteří se šíří prostřednictvím zpráv s odkazem URL, ale rizikový profil služeb rychlého zasílání zpráv komplikuje také nárůst útoků prostřednictvím phishingu za pomoci rychlých zpráv a důmyslnější škodlivý kód. A vzhledem k rychlosti, s jakou se hrozby prostřednictvím rychlých zpráv šíří, nebudou náklady organizace v případě útoku narůstat po hodinách, ale po minutách.

Ale rychlé zasílání zpráv přináší i přes svůj vysoce rizikový profil značnou užitnou hodnotu v tom, jak mění způsob komunikace a spolupráce zaměstnanců. Organizace proto musejí zajistit bezpečnost a snadnou dostupnost systémů zasílání zpráv a v nich obsažených dat. Řešení Symantec IM Manager 8.0 zajišťuje novou výkonnou proaktivní ochranu před hrozbami a eliminaci hrozeb a tím zabezpečuje infrastrukturu pro komunikaci v reálném čase proti externím hrozbám, jako jsou červi, nevyžádané zprávy, viry, phishing a jiný nežádoucí obsah. Je to jediný systém, který sleduje chování a anomálie v síti a předem znemožňuje šíření hrozeb ve službách rychlého zasílání zpráv tím, že k identifikaci a ověřování nejnovějších hrozeb šířených prostřednictvím těchto služeb využívá největší globální soustavu systémů, které si vyměňují informace o hrozbách v reálném čase.

Řešení Symantec IM Manager 8.0 také poskytuje zákazníkům novátorské možnosti jemného nastavování zásad pro všechny aspekty rychlého zasílání zpráv a komunikace v reálném čase, včetně sdílení aplikací, sdílení souborů, audio- a videoaplikací a protokolu VoIP (Voice over Internet Protocol). Nabízí špičkovou podporu všech významných sítí a podnikových platforem pro zasílání rychlých zpráv, včetně aplikací AOL Instant Messenger, GoogleTalk, MSN Messenger a Yahoo! Messenger a podnikových řešení, jako jsou Microsoft Live Communications Server, IBM/Lotus Sametime a Jabber. Komplexní řízení interního a externího využití služeb rychlého zasílání zpráv, včetně interního směrování zpráv, porovnávání obsahu se vzory s využitím regulárních výrazů a sledování uživatelů v reálném čase, chrání organizace před ztrátou citlivých informací a duševního vlastnictví prostřednictvím rychlých zpráv.

Součástí řešení Symantec IM Manager 8.0 je navíc plně integrovaná správa a archivace podle požadavků předpisů pro potřeby prosazování podnikových zásad, personálního oddělení, řízení právních rizik a souladu s předpisy, včetně požadavků Komise pro burzy a cenné papíry (SEC), Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), Sarbanes Oxleyova a Gramm Leach Blileyova zákona. Řešení Symantec IM Manager 8.0 je nyní možno nakonfigurovat pro snadnou okamžitou integraci se špičkovým řešením Symantec Enterprise Vault pro archivaci e-mailů podle požadavků přepisů a jinými klíčovými součástmi portfolia řešení Enterprise Messaging Management.

Symantec Enterprise Messaging Management

Společnost Symantec jako první přináší úplné možnosti komplexní správy zasílání zpráv v organizaci a tím zajišťuje bezpečnost a snadnou dostupnost systémů zasílání zpráv a v nich obsažených dat. Symantec Enterprise Messaging Management poskytuje špičkové produkty a služby, jejichž cílem je odstranit zbytečné náklady prostřednictvím omezení velkých objemů nežádoucí nevyžádané pošty, blokování virů a červů, automatické správy životního cyklu starších zpráv prostřednictvím archivace a zajištěním trvalé odolnosti komunikační infrastruktury zákazníků proti poruchám.

Dostupnost na trhu

Řešení Symantec IM Manager 8.0 se podle plánu začne prodávat v Severní Americe v dubnu 2006 přes celosvětovou firemní síť prodejců s přidanou hodnotou, distributorů a systémových integrátorů. Organizace, které chtějí vyhledat ve své oblasti prodejce nebo distributory produktů Symantec, mohou navštívit stránku Symantec Solution Provider Locator na adrese https://partnernet.symantec.com.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a podnikům zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové středisko společnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese http://www.symantec.cz. Všechny zmiňované ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec, logo Symantec, VERITAS a logo VERITAS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností ve Spojených státech amerických a v některých jiných zemích. Společnost Symantec Corporation uznává, že jiné názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

@Symantec