O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec nabízí Threat and Vulnerability Management Program

Nová poradenská služba nabízí globální informace o hrozbách v reálném čase a pomáhá organizacím omezit rizika spojená s IT

CUPERTINO, Kalifornie – 28. června 2006 - Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes ohlásila Symantec Threat and Vulnerability Management Program spojující bezkonkurenční schopnosti poradenství společnosti Symantec v oblasti zabezpečení s globální zpravodajskou sítí Symantec zaměřenou na hrozby, aby pomohla zákazníkům spravovat stav zabezpečení a zabránit incidentům dříve, než k nim dojde. Symantec Threat and Vulnerability Management Program je důležitou součástí širší agendy Globálních služeb společnosti Symantec a zákazníkům pomůže řešit rizika spojená s IT.

„Organizace v současné době čelí rostoucímu množství hrozeb, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich prostředí, ohrozit soulad s předpisy a činnost celé organizace,“ řekl Jon Oltsik ze společnosti Enterprise Strategy Group „Manažeři a správci IT potřebují nevyhnutelně nástroje a informace, které jim umožní vyhodnotit aktuální stav zabezpečení a vytvořit konzistentní a dobře promyšlený plán a proces reakce na stále se objevující hrozby. Šířka a hloubka odborných znalostí společnosti Symantec v oblasti zabezpečení a její hluboké chápání celého současného dění ve světe hrozeb přináší zákazníkům jedinečnou nabídku.“

Symantec Threat and Vulnerability Management Program, využívající globální zpravodajskou síť Symantec, poskytuje v reálném čase data o aktuálně zneužívaných zranitelných místech a zákazníkům poskytuje specifické pokyny k proaktivní ochraně jejich prostředí IT. Prostřednictvím tohoto bezkonkurenčního zpravodajství mohou zákazníci proaktivně sledovat hrozby ve vztahu ke zranitelným místům svých systémů a mohou určovat prioritu svých akcí a plánů nápravných opatření na základě individuálně stanovené přijatelné míry rizika. To pomáhá zajistit kontinuitu činnosti organizace, vyšší provozní efektivitu a dostupnost systémů a personálu. Symantec Threat and Vulnerability Management Program nabízí také ukazatele pro vykazování efektivity a auditovatelné záznamy.

Podniky se navíc musejí vyrovnávat s přísnějšími oborovými a vládními předpisy, které vedou k robustnějším interním zásadám souladu s předpisy. Podrobné sledování trendů a srovnávací testy mezi různými částmi organizace je proto možno využít k prokázání náležité péče o praktiky v oblasti zajištění souladu s předpisy. Symantec Threat and Vulnerability Management Program může ustavit vhodné procesy a kontrolní mechanismy, které zákazníkům pomohou vyrovnat se s těmito povinnostmi.

„Ani ty nejdisciplinovanější organizace nemají všechny potřebné lidi, procesy, technologie a čas pro zvládnutí proaktivního programu reakce na incidenty v souladu s předpisy,“ řekl Greg Hughes, executive vice president, Symantec Global Services and Support. „Symantec Threat and Vulnerability Management Program pomůže zákazníkům navrhnout komplexní strategii reakce na široce se měnící svět hrozeb a přispěje ke zmírnění celkového rizika spojeného s IT. Díky bezkonkurenčnímu zpravodajství a špičkovým konzultantům společnosti Symantec vybaví tato nová nabídka zákazníky proaktivními 'dalšími kroky' pro případ zjištění zranitelných míst a hrozeb.“

V programu Symantec Threat and Vulnerability Management Program se spojuje množství doporučených postupů v oblasti poradenství, které vycházejí z dlouholeté pomoci velkým, složitě strukturovaným organizacím v boji s hrozbami a zranitelnými místy v jejich prostředích. Společnost Symantec využívá své rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb reakce na incidenty svým stávajícím zákazníkům i zkušenosti s vývojem rámcových systémů pro potírání hrozeb a zranitelných míst pro velké nadnárodní klienty. Společnost Symantec vytvořila tuto službu na osvědčeném čtyřsložkovém základě, který tvoří:

• Hodnocení: Hodnocení prostředí klientů pro lepší pochopení stávajících hrozeb a zranitelných míst v organizaci. Poskytuje zprávu, která sumarizuje zjištění, podrobně popisuje aktuální stav zabezpečení v organizaci a z něj vyplývající rizika ve srovnání s oborovými doporučenými postupy a nabízí doporučení ke zlepšení proaktivní ochrany a omezení rizik.

• Návrh: Navržení rámcového systému Symantec Threat and Vulnerability Management Program Framework přizpůsobeného podle jedinečných obchodních potřeb zákazníka a odpovídajícího rozpočtu klienta a jeho míře tolerance rizika.

• Implementace: Implementace rámcového systému Symantec Threat and Vulnerability Management Program Framework, přizpůsobeného podle specifických potřeb a zdrojů zákazníka. Technologickým základem rámcového systému je mimo jiné výkonná platforma postavená na otevřeném zdrojovém kódu, ve které se spojuje rozšířené zasílání upozornění, databáze znalostí s údaji o zranitelných místech, nebezpečném kódu, kódu pro zneužití zranitelných míst a opravách, řízení sledu prací a modul s bohatými možnostmi tvorby zpráv, podporující dosažení cílů v oblasti souladu s předpisy.

• Správa: Příprava pracovníka na roli TVMO (Threat and Vulnerability Management Officer) a přijetí opatření v organizaci tak, aby byla schopna s ním efektivně komunikovat. TVMO je zodpovědný za koordinaci reakce na hrozby v celé organizaci. Společnost Symantec může vyškolit klientova pracovníka pro práci v této roli nebo může poskytnout vlastního konzultanta, který bude přímo v organizaci plnit roli TVMO.

Dostupnost na trhu

Symantec Threat and Vulnerability Management Program je v současné době dostupný v Severní Americe (USA a Kanada) a v oblasti EMEA prostřednictvím Globálních poradenských služeb společnosti Symantec.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a podnikům zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové středisko společnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese http://www.symantec.cz. Všechny zmiňované ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec, logo Symantec, VERITAS a logo VERITAS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností ve Spojených státech amerických a v některých jiných zemích. Společnost Symantec Corporation uznává, že jiné názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

@Symantec