O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec představuje software Backup Exec System Recovery

Software Backup Exec nyní nabízí nejvyšší standard v obnovení systémů Windows

CUPERTINO, Kalifornie – 18. cervence 2006 - Spolecnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes predstavila software Symantec Backup ExecTM System Recovery, který obsahuje funkce aplikace Symantec LiveStateTM Recovery s novým zjednodušeným zavedením a prináší komplexní diskové rešení ochrany systému Windows. Software Backup Exec System Recovery jako samostatné rešení doplnuje software Backup Exec for Windows Servers optimalizovaný pro ochranu dat.

„Skupina produktu Symantec Backup Exec je jednicka v ochrane dat v systémech Windows a v ochrane systému Windows. Organizacím, které používají systémy Windows, nabízí špickovou metodu ochrany podnikových serveru, stolních a prenosných pocítacu s využitím diskových i páskových médií,“ rekl Jeremy Burton, president of security and data management group ve spolecnosti Symantec. „Tyto produkty spolecne vytvárejí úplné a vzájemne se doplnující rešení, které dále posiluje pozici spolecnosti Symantec jako jednicky v novátorských metodách ochrany systému Windows.“

Organizace mohou výrazne minimalizovat prostoje rychlým obnovením celých systému dokonce i na nepodobné hardwarové platformy a do virtuálních prostredí. Pri zhroucení systému IT mohou organizace rychle obnovit nefunkcní systémy behem nekolika minut do urceného casového bodu, aniž by bylo nutno systémy po dobu nekolika hodin nebo dní znovu rucne instalovat a obnovovat. Organizace také mohou pomocí vzdáleného prístupu a funkcí pro správu vzdálene na ruzných místech obnovit bezobslužné servery ze stolního nebo prenosného pocítace se systémem Windows nebo dokonce z kapesního pocítace Pocket PC.

„Malé a stredne velké organizace hledají cenove výhodná rešení obnovení serveru se snadným použitím,“ rekl Brian Babineau, analytik ve spolecnosti Enterprise Strategy Group. „Doplnením funkcí obnovení nezávislých na hardwaru, obnovení systému v neprístupných prostorách a flexibilních možností zavedení do jediného rešení vzniká nástroj ochrany systému, který bude v techto organizacích velmi dobre použitelný.“

Software Symantec Backup Exec System Recovery zkracuje dobu obnovení a prináší podstatné úspory na investicích do hardwaru: odstranuje potíže spojené s nutností obnovovat systémy na hardwarové platformy identické s temi, na kterých byly body obnovení vytvoreny, a eliminuje vysoké náklady související s nutností udržovat duplicitní hardware pouze pro úcely obnovení systému v prípade nepredvídaných okolností. Uživatelé se staršími hardwarovými prostredími mohou v prípade poruchy nebo nutné výmeny hardwaru obnovit systémy na novejší nebo inovované systémy nebo dokonce na virtuální servery bez nutnosti znovu instalovat a konfigurovat operacní systémy, ovladace zarízení, aplikace a nastavení systému. Možnost obnovení systému Windows na nepodobný hardware je to, co organizace a správci IT dlouho bezvýsledne požadovali.

Zvyšuje se také flexibilita, protože správci mohou provést obnovení systému dokonce i když není k dispozici žádný hardware. V tomto prípade mohou obnovit body obnovení do virtuálních prostredí v systému VMware (P2V). Když je k dispozici nový hardware, nebo je stávající hardware opraven, servery je možno snadno obnovit z virtuálního pocítace zpet na fyzický pocítac bez ohrožení kontinuity cinnosti (V2P).

Software Symantec Backup Exec System Recovery prináší drívejší klientské funkce aplikace LiveState Recovery 6.0 a nyní za atraktivní a konkurenceschopnou cenu obsahuje všechny funkce a má všechny výhody drívejších volitelných doplnku LiveState Recovery Restore Anyware™ a LightsOut Restore Option. Nové možnosti distribuce 1:1 zjednoduší celkové zavedení rešení. Jedná se o doplnkové rešení ke skupine produktu Backup Exec a jiných rešení ochrany nebo zálohování dat.

Software Backup Exec System Recovery je nyní k dispozici v následujících verzích:

• Backup Exec System Recovery, Server Edition (doporucená cena 1095 USD pro jeden server) • Backup Exec System Recovery, Windows® Small Business Server Edition (doporucená cena 595 USD pro jeden server)

• Backup Exec System Recovery, Desktop Edition (doporucená cena 69 USD pro jeden stolní pocítac

O spolecnosti Symantec

Spolecnost Symantec je svetová jednicka v poskytování rešení, která pomáhají jednotlivcum a podnikum zajistit bezpecnost, dostupnost a integritu informací. Spolecnost Symantec má reditelství ve meste Cupertino v Kalifornii a pobocky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o spolecnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové stredisko spolecnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese http://www.symantec.cz. Všechny zminované ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec, logo Symantec, VERITAS a logo VERITAS jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Symantec Corporation nebo jejích dcerinných spolecností ve Spojených státech amerických a v nekterých jiných zemích. Spolecnost Symantec Corporation uznává, že jiné názvy produktu a spolecností mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spolecností.


 

@Symantec