O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Aplikace Norton AntiVirus 2007 a Norton Internet Security 2007 společnosti Symantec poskytují nejmodernější zabezpečení a špičkový výkon k ochraně před nejnovějšími hrozbami

Společnost Symantec chrání spotřebitele před spywarem, phishingem, skrytými útoky, crimewarem, viry, zranitelnými místy v softwaru a dalšími riziky a podstatně zlepšuje výkon svých nejdůležitějších produktů

CUPERTINO, Kalifornie – 12. září 2006 - Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila uvedení špičkových bezpečnostních aplikací Norton AntiVirus 2007 a Norton Internet Security 2007 s vylepšenou technologií a zvýšeným výkonem tak, aby chránily uživatele před současnými vyvíjejícími se hrozbami online. Aplikace Norton AntiVirus 2007 je osvědčené a důvěryhodné řešení, které dává zákazníkům pokročilou ochranu před viry, spywarem a souvisejícími riziky. Sada Norton Internet Security 2007 je sada účinných bezpečnostních aplikací obsahující aplikaci Norton AntiVirus, která poskytuje antivirovou ochranu a ochranu před spywarem. Sada chrání také před nejnovějšími nebezpečími online pomocí nové důmyslné ochrany před phishingem, rozšířené brány firewall a ochrany před zranitelnými místy v softwaru.

„Společnost Symantec, jako jednička v oboru, opět zvyšuje laťku podstatným vylepšením aplikací verze 2007 ve dvou klíčových oblastech: bezpečnostní technologie a výkon produktu,“ řekl Enrique Salem, group president, Consumer Products and Solutions, společnost Symantec. „V současném světě hrozeb jsou rozsáhlé virové nákazy nahrazovány skupinami častějších málo viditelných útoků, které se nezaměřují na proslavení svého autora, ale na finanční zisk. Společnost Symantec reagovala na tento trend vyvinutím nových důmyslných bezpečnostních funkcí, jejichž cílem je obnovit důvěru spotřebitelů ve svět online, a špičkové ochrany, která automaticky identifikuje a neutralizuje hrozby online, aniž by od uživatelů vyžadovala složité rozhodování v otázkách zabezpečení. Toto zlepšení technologie jsme doplnili o přelomové zvýšení výkonu, které naši zákazníci pocítí při využívání téměř všech funkcí produktů - od doby spuštění až po úplné prověření systému.“

Jedním z projevů měnícího se světa hrozeb je skutečnost, že autoři virů rychle vytvářejí obměny stávajícího nebezpečného kódu, místo aby vyvíjeli zcela nové hrozby. Aplikace Norton AntiVirus 2007 reaguje na tento rostoucí trend účinnou novou technologií, která blokuje útoky celých skupin červů a virů, aniž by vyžadovala jednotlivé signatury pro každou novou hrozbu. Protože aplikace Norton AntiVirus 2007 využívá nově vyvinutou bezpečnostní technologii, která tyto skupiny červů a virů zjišťuje, poskytuje nyní uživatelům proaktivní ochranu dokonce ještě dříve, než je nový červ nebo virus vytvořen a začne se šířit. Ochranné funkce aplikace Norton AntiVirus jsou udržovány v aktuálním stavu pomocí každodenně dodávaných aktualizací ochrany.

Aplikace Norton AntiVirus byla navíc rozšířena o schopnost nalézat nové typy virů, které se pomocí virových nástrojů skrývají před bezpečnostním softwarem. Tato technologie, která je v patentovém řízení, zjišťuje maskované hrozby na všech úrovních systému, včetně aplikací, uživatelského režimu a jádra.

Aplikace Norton AntiVirus 2007 má také rozšířené funkce prověřování, které zajišťují zjištění a odstranění vysoce rizikového spywaru již před instalací. Zlepšené a rychlejší úplné prověření systému využívá režim na popředí a režim na pozadí s regulací výkonu. Uživatelé mohou přesunout prověřování na pozadí, kde vyžaduje nižší výpočetní výkon, takže mohou pokračovat v práci s počítačem bez podstatného ovlivnění výkonu.

Sada Norton Internet Security 2007 obsahuje všechny funkce aplikace Norton AntiVirus 2007 a rozšiřuje její oceněné nástroje pro zjišťování, blokování a odstraňování hrozeb o novátorskou technologii zabezpečení transakcí, která chrání spotřebitele před nejnovějšími útoky online. Nová funkce ochrany před phishingem chrání uživatele před zcizováním identity online. Pomocí seznamů známých phishingových webů a pokročilé heuristické technologie pomáhá chránit uživatele před návštěvou podvodných webových stránek. Tato důmyslná technologie zjišťování podvodných aktivit poskytuje uživatelům okamžitou ochranu před známými a neznámými phishingovými weby. Uživatelé jsou proto chráněni dokonce i v případě, že jsou prvními návštěvníky podvodného webu.

Funkce prevence narušení obsažená v sadě Norton Internet Security 2007 nabízí důležitou ochranu před nově objevenými zranitelnými místy v operačním systému Windows a jiných oblíbených aplikacích. K zakrytí mezer v zabezpečení pomocí sady Norton Internet Security je třeba mnohem kratší doba, než jakou potřebují dodavatelé k vydání opravy daného problému. Podle nejnovější zprávy Internet Security Threat Report společnosti Symantec jsou autoři virů schopni začít využívat tyto nové mezery v zabezpečení v průměru za šest dnů po odhalení zranitelného místa. Sada Norton Internet Security 2007 okamžitě na vstupu do systému blokuje viry, červy a hackery, kteří se pokoušejí infikovat počítač nebo proniknout do počítače prostřednictvím těchto zranitelných míst. Počítače budou nyní bezpečné i když uživatelé budou instalovat opravy operačního systému a jiných aplikací podle vlastního harmonogramu.

Rozšířená brána firewall v sadě Norton Internet Security odstraňuje jeden z největším problémů, se kterým se uživatelé setkávají při použití současných řešení zabezpečení Internetu – nesrozumitelné výstrahy brány firewall. Většina současných bran firewall vyžaduje, aby uživatel rozhodl, zda software nainstalovaný v počítači má mít zablokované nebo povolené připojení k Internetu. Pouze málo uživatelů má potřebné znalosti a vůli k těmto rozhodnutím. Rozšířená brána firewall v sadě Norton Internet Security 2007 se automaticky konfiguruje tak, aby povolila připojení neškodných aplikací, ale blokovala spyware, viry, červy, crimeware a hackery a znemožnila jim zcizování citlivých informací z počítače uživatele. Výsledkem je inteligentní brána firewall, která poskytuje mnohem účinnější zabezpečení a nevyžaduje od uživatelů složité rozhodování v otázkách zabezpečení.

V interních testech výkonu vykázala aplikace Norton AntiVirus 2007 i sada Norton Internet Security 2007 podstatné zlepšení výkonu ve srovnání s produkty z minulého roku. Zlepšení se projevilo v oblasti využití paměti, doby spuštění, rychlosti prověřování, rychlosti spuštění uživatelského rozhraní a stahování prostřednictvím protokolu HTTP. Sada Norton Internet Security 2007 navíc překonala průměrné výsledky výkonových testů devíti konkurenčních produktů pro zabezpečení Internetu.* V interním hodnocení výkonu produktů byly zjištěny tyto nejdůležitější skutečnosti:

  • Nižší využití paměti – Pracovní sada aplikace Norton Internet Security 2007 má velikost pouze 10 -15 MB – přibližně 2-3x méně, než je průměr u konkurenčních produktů
  • Rychlejší prověřování – Aplikace Norton Internet Security 2007 provede úplné prověření sady souborů o velikosti 1 GB za 2 min. 15 sec. – což je méně než průměrná doba prověření 2 min. 49 sec. u testovaných konkurenčních produktů. Prověřuje o 30 - 35 % rychleji než aplikace Norton Internet Security 2006
  • Kratší doba spuštění – Průměrné prodloužení doby spuštění systému u testovaných konkurenčních produktů bylo 20 sekund — prodloužení u sady Norton Internet Security 2007 bylo pouze 14 sekund. Systémy se spouštějí o 5 - 10 % rychleji než v případě sady Norton Internet Security 2006
  • Rychlejší odezva uživatelského rozhraní – Uživatelské rozhraní se v aplikaci Norton Internet Security 2007 spouští za dobu kratší než 1 sekunda (po počátečním spuštění), což je přibližně dvakrát rychleji, než je průměr u konkurenčních produktů

Sada Norton Internet Security 2007 spolupracuje se současným nejoblíbenějším vybavením domácích sítí a doplňuje jeho bezpečnostní funkce tak, aby bylo dosaženo ještě vyšší úrovně ochrany. Rozšířená komponenta detekce sítě automaticky poskytuje různé zásady zabezpečení pro různé sítě, ke kterým se počítač připojuje. Protože aplikace Norton Internet Security automaticky nakonfiguruje nastavení zabezpečení pro typ sítě, ke které se počítač připojí, uživatelé mohou plně využít možnosti svých domácích sítí a přitom jsou plně chráněni při připojení k nebezpečnějším veřejným sítím.

Zobrazení stavu zabezpečení nebylo nikdy srozumitelnější než prostřednictvím nově navrženého zjednodušeného uživatelského rozhraní konzoly Norton Protection Center aplikací Norton AntiVirus 2007 a Norton Internet Security 2007. Celkový stav počítače se navíc neustále zobrazuje prostřednictvím ikony Norton Status na hlavním panelu nebo na hlavním panelu systému Windows.

Aplikace Norton AntiVirus 2007 a Norton Internet Security 2007 podporuje středisko Symantec Security Response – tým speciálně vyčleněných odborníků na narušení bezpečnosti, specialistů na zabezpečení, odborníků na problematiku virů a týmů globální technické podpory. Všichni společně pracují na důsledné ochraně velkých podniků a spotřebitelů. Středisko Symantec Security Response poskytuje zákazníkům na celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu komplexní odborné znalosti zabezpečení Internetu, aby je ochránilo před současnými komplikovanými hrozbami z Internetu. Tyto bezpečnostní informace jsou našim zákazníkům dodávány každý den, aby byla zajištěna jejich úplná ochrana.

Pro zákazníky, kteří zakoupí sadu Norton Internet Security 2007, bude k dispozici volitelná doplňková sada s ochranou před nevyžádanou poštou a rodičovským zámkem.

Tyto produkty jsou navrženy pro uživatele operačních systémů Windows® XP Home/XP Pro a opravňují k získání bezplatné aktualizace pro kompatibilitu se systémem Windows Vista™.**

Cena a dostupnost na trhu

Aplikace Norton AntiVirus 2007 a Norton Internet Security 2007 bude možno podle plánu zakoupit v září 2006 prostřednictvím obchodu Symantec online na adrese www.symantecstore.com a různých maloobchodů a obchodů online.

Doporučená maloobchodní cena aplikace Norton AntiVirus 2007 je 39,99 USD (obsahuje jednoroční přihlášení k odběru služby zahrnující použití produktu a získávání aktualizací ochrany). Doporučená maloobchodní cena sady Norton Internet Security 2007 je 69,99 USD (obsahuje jednoroční přihlášení k odběru služby zahrnující použití produktu a získávání aktualizací ochrany). U obou produktů je plánováno, že budou k dispozici v sadách Small Office Pack pro 5 a 10 uživatelů. Aplikaci Norton Internet Security 2007 je možno nainstalovat na nejvýše tři počítače.

Uživatelé, kteří jsou přihlášeni k odběru aktualizací produktů Symantec a mají nárok na inovaci na aplikaci Norton AntiVirus 2007 nebo Norton Internet Security 2007, budou informováni prostřednictvím oznámení v produktu. Tito zákazníci také mohou obnovit přihlášení k odběru za 39,99 USD, respektive 49,99 USD.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a podnikům zajistit bezpečnost, dostupnost a integritu informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.cz.

Poznámka pro editory: V případě, že potřebujete získat další informace o společnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré tam uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníků

@Symantec