O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec oznamuje výsledky za třetí kvartál 2007

Společnost oznamuje vytčení cíle dosáhnout na nákladech úspory 200 mil. USD

CUPERTINO, Kalifornie – 24. ledna 2007 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila výsledky za třetí fiskální kvartál roku 2007, který skončil 29. prosince 2006. Výnos za kvartál podle standardu GAAP činil 1,313 mld. USD a non-GAAP výnos činil 1,324 mld. USD. Non-GAAP výnos vzrostl oproti srovnatelnému období loňského roku o 6 %.

Výnosy příštích období podle GAAP na konci prosincového kvartálu roku 2006 činily 2,46 mld. USD. Non-GAAP výnosy příštích období na konci kvartálu dosáhly 2,49 mld. USD a ve srovnání s prosincovým kvartálem roku 2005 vzrostly o 25 %.

Výsledky podle obecně uznávaných účetních zásad: Čistý příjem podle GAAP za třetí kvartál fiskálního roku činil 114 mil. USD, přičemž za stejný kvartál loňského roku to bylo 91 mil. USD. Zisk přepočtený na jednu akcii činil 0,12 USD, zatímco za stejný kvartál loňského roku činil 0,08 USD na akcii.

Výsledky nezpracované podle obecně uznávaných účetních zásad (non-GAAP výsledky): Non-GAAP čistý příjem za třetí kvartál fiskálního roku činil 248 mil. USD, přičemž za stejný kvartál loňského roku to bylo 282 mil. USD. Non-GAAP zředěný zisk na akcii činil v obou obdobích 0,26 USD. Podrobné odsouhlasení našich výsledků podle standardu GAAP a non-GAAP výsledků je uvedeno v přiložených konsolidovaných finančních výkazech.

„Neuspokojivý kvartál je za námi a my hodláme lépe přizpůsobit naše náklady našim nově očekávaným výnosům,“ řekl John W. Thompson, chairman a chief executive officer společnosti Symantec. „Jsem přesvědčen, že se držíme správné strategie, ale musíme zlepšit její realizaci.“

Nejdůležitější finanční fakta

Spotřebitelský segment představoval v tomto kvartálu 31 % celkového výnosu společnosti a podle non-GAAP výsledků meziročně vzrostl o 24 %. Služby představovaly 4 % celkového výnosu a meziročně vzrostly o 8 %. Sektor správy zabezpečení a dat představoval 39 % celkového výnosu a meziročně vzrostl o 3 %. Sektor správy datových center představoval 26 % celkového výnosu a meziročně poklesl o 8 %.

Podle non-GAAP výsledků představovaly výnosy ze zahraničí ve třetím kvartálu 50 % celkových výnosů a meziročně vzrostly o 7 %. Výnos za kvartál v asijsko-tichomořské oblasti a Japonsku představoval 14 % celkových výnosů a meziročně vzrostl o 11 %. Ameriky, zahrnující Spojené státy, Latinskou Ameriku a Kanadu, představovaly 55 % celkových výnosů a dosáhly 5% meziročního růstu. Oblast Evropy, Středního východu a Afriky představovala v kvartálu 31 % celkového výnosu a zaznamenala 5% meziroční růst. 

Iniciativa zaměřená na úsporu nákladů

Společnost plánuje, že v zájmu přizpůsobení nákladů nově očekávaným výnosům zredukuje strukturu svých nákladů o 200 mil. USD. Společnost určila několik oblastí pro dosažení svého cíle: snížení poštu nově přijímaných zaměstnanců, snížení výdajů za dodavatele a poradenství, snížení cestovních výdajů, konsolidace dalších středisek a snížení počtu současných pracovních sil v některých podnikových funkcích a zeměpisných oblastech.

Výhled na březnový kvartál a fiskální rok 2007

Společnost Symantec znovu potvrzuje svůj upravený výhled, který poskytla v úterý 16. ledna 2007. V březnovém kvartálu roku 2007 se očekává mírný dopad iniciativy zaměřené na úsporu nákladů a tento dopad byl vzat v úvahu při sestavování výhledu.

Výnos podle GAAP za březnový kvartál roku 2007 je odhadován mezi 1,24 mld. USD a 1,27 mld. USD. Zředěný zisk na akcii podle GAAP za březnový kvartál je odhadován mezi 0,04 USD a 0,06 USD. Výnos podle GAAP za fiskální rok končící v březnu 2007 je odhadován v rozsahu 5,08 mld. USD až 5,11 mld. USD. Zředěný zisk na akcii podle GAAP je odhadován mezi 0,36 USD a 0,39 USD. Je však možné, že v souvislosti s úsilím o úsporu nákladů vzniknou restrukturalizační náklady, které ovlivní zisk podle GAAP za březnový kvartál roku 2007.

Non-GAAP výnos za březnový kvartál roku 2007 je odhadován mezi 1,25 mld. USD a 1,28 mld. USD. Non-GAAP zředěný zisk na akcii je odhadován mezi 0,18 USD a 0,20 USD. Non-GAAP výnos za fiskální rok končící v březnu 2007 je odhadován v rozsahu 5,13 mld. USD až 5,16 mld. USD. Non-GAAP zředěný zisk na akcii je odhadován mezi 0,92 USD a 0,95 USD.

Výnosy příštích období se očekávají v rozsahu 2,60 mld. USD až 2,65 mld. USD. Hotovost z provozní činnosti je očekávána v řádu 1,5 mld. USD.

Klíčové události uplynulého kvartálu

  • V průběhu kvartálu společnost Symantec podepsala na celém světě 389 kontraktů s hodnotou více než 300 000 USD, včetně 112 smluv s hodnotou více než 1 milion USD. Téměř 80 % z těchto 389 smluv se týkalo více produktů.
  • V Severní Americe společnost Symantec nově podepsala nebo prodloužila smlouvy s takovými zákazníky, jako jsou Devon Energy Corp., jeden z největších nezávislých producentů ropy a plynu a zpracovatelů zemního plynu a kondenzátů zemního plynu v Severní Americe; Nortel, přední světový dodavatel v oblasti telekomunikačních technologií; Palm Inc., přední společnost v mobilních výpočetních prostředcích; Savvis, Inc., přední světová společnost v infrastrukturních službách IT pro podnikové aplikace a United States Postal Service, která dodává 213 miliard kusů poštovních zásilek do více než 146 milionů domácností, organizací a poštovních schránek téměř v každém státě a velkém i menším městě ve Spojených státech.
  • Byly také podepsány nové a prodloužené smlouvy se zahraničními zákazníky. Mezi těmito zákazníky jsou Absa Group Limited, jedna z největších jihoafrických organizací v oblasti finančních služeb; ANZ, významná australská finanční instituce; Bank of Communications Co., Ltd, jedna ze slavných čínských komerčních bank; Beijing Mobile a Hebei Mobile, pobočky společnosti China Mobile Ltd., předního poskytovatele mobilních služeb v Číně; CTI Móvil, pobočka společnosti América Móvil, S.A. de C.V., předního poskytovatele bezdrátových služeb v Latinské Americe s více než 115 miliony odběratelů bezdrátových služeb v říjnu 2006; Fujian Telecom, pobočka společnosti China Telecom Corporation Limited; HDFC, přední indická soukromá banka s více než 400 pobočkami a zastoupeními v celé Indii; KAZ, největší ICT společnost v australském vlastnictví a přední poskytovatel služeb správy IT; Malam Communications, společnost specializovaná na širokou řadu IT řešení se stovkami zákazníků ve všech sektorech ekonomiky; Mindware SA, přední distributor kvalitních IT produktů na Středním východě a v severní Africe; Mobile Telephone Networks (MTN), GSM operátor poskytující služby ve 21 zemích Afriky a Středního východu; National Commodity & Derivatives Exchange Limited (NCDEX), profesionálně řízená online komoditní burza založená významnými národními institucemi; Rostelekom, ruský národní telekomunikační koncern zaměřený na dálkové spoje; The Suncorp Group, jedna z předních australských bankovních, pojišťovacích, investičních a penzijních organizací a WIPRO Limited, největší světový nezávislý poskytovatel služeb v oblasti výzkumu a vývoje.

Konferenční hovor

Záznam konferenčního hovoru, v němž byl rozebírán třetí fiskální kvartál, který skončil 29. prosince 2006, a hodnocen výhled na fiskální rok 2007, si mohou zájemci přehrát na adrese http://www.symantec.com/invest/index.html.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

@Symantec