O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec získal bezkonkurenční umístění v magickém kvadrantu Gartner

Společnost Gartner tak potvrdila jedinečné postavení společnosti Symantec v oblasti bezpečnosti a dostupnosti dat.

Praha – 24. května 2007 – Symantec je podle výsledků studie Magic Quadrant for E-Mail Active Archiving, 2007 společnosti Gartner jednoznačně vedoucím hráčem na trhu aktivního archivování zpráv elektronické pošty. Jako jediný ze šestnácti hodnocených dodavatelů se umístil v prestižním kvadrantu, který je průmětem významného postavení na trhu a silné vize. Toto výsadní postavení Symantecu zajišťuje Symantec Enterprise Vault, klíčový prvek produktového portfolia pro správu podnikové elektronické komunikace (Enterprise Messaging Management).

"Elektronická pošta je dnes nejvýznamnějším komunikačním nástrojem v podnikání, tomu odpovídá nutnost její ochrany a archivace," uvádí Radek Smolík, ředitel společnosti Symantec Česká a Slovenská republika. "Nástroje pro aktivní archivaci e-mailů umožňují podnikům nejen bezpečně uchovávat elektronickou poštu, ale usnadňují také naplnění zákony stanovených podmínek pro ochranu dat a jejich archivaci."

Dodavatelé, kteří se umístí v kvadrantu lídrů trhu, musejí nabízet komplexní a škálovatelné produkty, stabilní finanční zázemí a významný podíl na trhu. Firmy, které spadají do kvadrantu vizionářů, disponují jasnou představou o dalším vývoji svých produktů a služeb a nabízejí inovace, které odpovídají skutečným potřebám zákazníků. Důvěryhodnost vize je hodnocena porovnáním se schopností uvést v realitu předchozí plány. Symantec naplňuje specifikace obou kategorií.

Symantec Enterprise Messaging Management
Symantec je první společnost, která svým zákazníkům nabízí komplexní systémy pro správu podnikové elektronické komunikace a udržuje jejich data i komunikační systémy neustále dostupné. Symantec Enterprise Messaging Management je navržen tak, aby odstraňoval zbytečné náklady prostřednictvím snížení objemu nevyžádané pošty, včasným odhalením a odstraněním virů a červů, automatickou správou životního cyklu jednotlivých zpráv a zvýšením odolnosti komunikačních systémů proti selhání. 
O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

@Symantec