O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Oracle a Symantec certifikují software Veritas pro datová centra v prostředí Oracle® Enterprise Linux

Zákazníci, kteří používají obě řešení získají rozšířenou podporu

CUPERTINO a REDWOOD SHORES, Calif., 16. července, 2007 – V návaznosti na rostoucí zájem zákazníků o službu Oracle® Unbreakable Linux dnes společnosti Oracle a Symantec oznámily certifikaci softwaru Veritas pro datová centra fungující na platformě Oracle Enterprise Linux. Certifikace pomůže organizacím k lepšímu fungování softwaru Symantec v prostředí operačního systému Linux, k úspoře času při zavádění a ke snížení nákladů na implementaci.

Aby podpořil zavádění Linuxu do podnikového prostředí, poskytuje od spuštění služby v roce 2006 Oracle Unbreakable Linux zákazníkům služby té nejvyšší kvality a stal se tak nejvyužívanějším podpůrným programem v oboru. Aplikace Oracle Enterprise Linux, součást služby Oracle Unbreakable Linux, je plně kompatibilní s aplikací Red Hat Enterprise Linux. Zákazníci, využívající službu Oracle Unbreakable Linux, získají díky certifikaci softwaru Symantec při zavádění řešení Veritas společně s Oracle Enterprise Linux, technickou podporu od obou dodavatelů na nejvyšší úrovni. Certifikace se vztahuje na následujích šest produktů Symantec z řady softwaru Veritas pro datová centra: Veritas Storage Foundation 5.0; Veritas Storage Foundation for Oracle 5.0; Veritas Storage Foundation Cluster File System 5.0; Veritas Cluster Server 5.0, Veritas NetBackup 6.0 Client and Veritas i3.

“Program Oracle Unbreakable Linux nadále ukazuje rychlost s jakou pomáháme se zjednodušením rozhodování, vývojem a zaváděním operačního systému Linux do prostoru podnikových sítí. Této rychlosti dosahujeme díky spolupráci s klíčovými hráči v oboru,” říká Wim Coekaerts, vice president, Linux Engineering, Oracle. “Zákazníci z řad podniků zavádějících Linux chtějí mít vliv na firemní storage management, procesy pro vysokou dostupnost dat a standardy, které jsou stěžejní v jejich UNIX prostředích. Díky naší spolupráci se společností Symantec, jsme zákazníkům výrazně usnadnili implementaci jejich řešení do prostředí Oracle Enterprise Linux.”

Symantec v současnosti spolupracuje se společností Oracle na certifikaci aplikace Veritas Storage Foundation Cluster File System s Oracle Real Application Clusters fungující na platformách Oracle Enterprise Linux, Red Hat a SUSE. Tato spolupráce nabídne uživatelům databází Oracle Real Application Clusters v prostředí Linux možnost nasadit škálovatelné systémy správy souborů a podniková řešení pro storage management společnosti Symantec.

“Zavedená a standardizovaná softwarová infrastruktura, která podporuje různorodá datová centra, umožní organizacím zjednodušení správy a rapidní snížení nákladů při současném zvýšení kvality služeb,” uvádí Rob Soderbery, senior vice president of Symantec’s Storage Foundation Group. “Díky pokračování naší spolupráce s Oracle mají nyní naši zákazníci možnost nasadit řešení Veritas pro vysokou dostupnost, ochranu dat a storage management napříč všemi hlavními operačními systémy v jejich datových centrech, včetně Oracle Enterprise Linux.” 

O partnerské síti Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork je celosvětová síť 19 000 společností, které dodávají inovátorské aplikace, založené na softwaru Oracle. Díky přístupu k produktům Oracle's premier, školení, technickému servisu, marketingové a obchodní podpoře, poskytuje program Oracle PartnerNetwork partnerům zdroje, které potřebují k prosazení se v současném světě globální ekonomiky. Partneři Oracle jsou schopni nabízet svým zákazníkům špičková řešení s podporou společnosti Oracle v pozici největšího světového dodavatele podnikového software. Partneři, kteří prokáží patřičnou úroveň znalostí, odbornost a věrnost programu mají možnost stát se certifikovanými partnery v úrovni Oracle Certified Partner. Tito partneři získají vyšší stupeň servisu, technické podpory, školení a certifikát společnosti Oracle. 
O programu Oracle Unbreakable Linux
Oracle Unbreakable Linux je značka společnosti Oracle pro službu poskytující podporu aplikaci Red Hat Enterprise Linux po celém světě. Podpůrný program Oracle Unbreakable Linux je globálně nejpoužívanější program poskytující společnostem podporu pro Linux. Byl vyvinut s ohledem na poptávku zákazníků po vysoce kvalitní podpoře Linuxového prostředí a výrazném snížení nákladů na firemní IT infrastrukturu. Oracle se zavazuje k dodávání vysoce kvalitního; komplexního řešení s integrovanou podporou k co nejhladšímu přechodu společností na prostředí Linux. V návaznosti na tuto službu, pokračuje Oracle ve zvyšování potenciálu operačního systému Linux v prostředí podnikových sítí, naposledy uvedením balíku služeb Oracle Management Pack pro Linux a neustále tak přispívá k rozvoji společnosti.
O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle naleznete na www.oracle.com.
O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

@Symantec