O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec oznamuje velmi dobré výnosy a zisk za první kvartál

Na výsledku má největší podíl poptávka po základních a nových technologických řešeních

CUPERTINO, Kalifornie – 25. července 2007 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila výsledky za první kvartál fiskálního roku 2008, který skončil 29. června 2007. Výnos za kvartál podle standardu GAAP činil 1,40 mld. USD a non-GAAP výnos činil 1,42 mld. USD. Non-GAAP výnos vzrostl oproti srovnatelnému období loňského roku o 10 %.
Výnosy příštích období podle GAAP činily na konci červnového kvartálu 2007 2,66 mld. USD, přičemž na konci červnového kvartálu 2006 to bylo 2,31 mld. USD. Non-GAAP výnosy příštích období dosáhly na konci kvartálu 2,71 mld. USD a ve srovnání s 2,34 mld. USD na konci červnového kvartálu roku 2006 vzrostly o 16 %. Společnost Symantec nadále těží z rostoucího objemu předvídatelných výnosů, které vyplývají z rozvahy na základě jejího modelu výnosů příštích období.

Výsledky podle obecně uznávaných účetních zásad: Čistý příjem podle GAAP za červnový kvartál 2007 činil 95 mil. USD, zatímco odpovídající údaj měl v loňském roce hodnotu 101 mil. USD. Zředěný zisk na akcii ve výši 0,10 USD zůstal ve srovnání se stejným kvartálem loňského na stejné úrovni. Zisky byly ovlivněny restrukturalizačními náklady ve výši 19 mil. USD, které souvisejí se snížením počtu zaměstnanců ohlášeným v únoru 2007 a dále podporují konsolidační aktivity.

Výsledky nezpracované podle obecně uznávaných účetních zásad (non-GAAP výsledky): Non-GAAP čistý příjem za červnový kvartál 2007 činil 263 mil. USD, což je zvýšení o 4 % ve srovnání s 253 mil. USD za stejný kvartál loňského roku. Non-GAAP zředěný zisk na akcii činil 0,29 USD, což je zvýšení o 21 % oproti zředěnému zisku na akci za stejný kvartál loňského roku ve výši 0,24 USD. Podrobné odsouhlasení našich výsledků podle standardu GAAP a non-GAAP výsledků je uvedeno ve zhuštěných konsolidovaných finančních výkazech níže.
„Výsledky za kvartál byly dány především silnou poptávkou po mnoha našich základních a nových technologických řešeních a také úspěšnou činností našich týmů v oblasti služeb a spotřebitelských produktů a týmu bývalých zaměstnanců společnosti Altiris,“ řekl John W. Thompson, chairman a chief executive officer společnosti Symantec. „Začínáme dobře náš fiskální rok.“

Nejdůležitější finanční fakta
Spotřebitelský segment představoval v tomto kvartálu 30 % celkového non-GAAP výnosu společnosti Symantec a meziročně vzrostl o 11 %. Sektor správy bezpečnosti dat představoval 30 % celkového výnosu a meziročně vzrostl o 4 %. Sektor správy datových center představoval 28 % celkového výnosu a meziročně vzrostl o 5 %. Služby představovaly 6 % celkového výnosu a meziročně vzrostly o 13 %. Segment Altiris zahrnuje výnosy z převzetí společnosti Altiris a řešení Ghost, pcAnywhere a LiveState Delivery společnosti Symantec a představoval 6 % celkového výnosu.
Výnosy ze zahraničí představovaly v červnovém kvartálu 2007 51 % celkových non-GAAP výnosů a meziročně vzrostly o 12 %. Oblast Evropy, Středního východu a Afriky představovala v kvartálu 33 % celkového výnosu a zaznamenala 15% meziroční růst. Výnos za kvartál v asijsko-tichomořské oblasti a Japonsku představoval 13 % celkových výnosů a meziročně vzrostl o 8 %. Oblast Ameriky, zahrnující Spojené státy, Latinskou Ameriku a Kanadu, představovaly 54 % celkového výnosu a dosáhly 8% meziročního růstu.

Výhled na zářijový kvartál roku 2007
Výnos podle GAAP za zářijový kvartál roku 2007 je odhadován mezi 1,35 mld. USD a 1,38 mld. USD. Zředěný zisk na akcii podle GAAP je odhadován mezi 0,07 USD a 0,09 USD.
Non-GAAP výnos za zářijový kvartál roku 2007 je odhadován mezi 1,37 mld. USD a 1,40 mld. USD. Non-GAAP zředěný zisk na akcii je odhadován mezi 0,24 USD a 0,26 USD.
Výnosy příštích období podle GAAP se očekávají v rozsahu 2,53 mld. USD až 2,58 mld. USD. Non-GAAP výnosy příštích období se očekávají v rozsahu 2,55 mld. USD až 2,60 mld. USD.

Očekáváme, že hotovost z provozní činnosti za zářijový kvartál 2007 bude nižší než hotovost z provozní činnosti za zářijový kvartál 2006, která dosáhla výše 276 mil. USD.

Klíčové události uplynulého kvartálu

  • V průběhu kvartálu společnost Symantec podepsala na celém světě 249 kontraktů s hodnotou více než 300 000 USD, včetně 48 smluv s hodnotou více než 1 milion USD. Více než 70 % z těchto 249 smluv se týkalo více produktů.
  • V Severní Americe společnost Symantec nově podepsala nebo prodloužila smlouvy s takovými zákazníky, jako jsou Atmel, přední společnost v návrhu a výrobě vyspělých polovodičů; Accor North America, divize společnosti Accor, jedné z největších skupin v oblasti cestování, turismu a podnikových služeb; Ministerstvo dopravy státu Florida, které dohlíží na 7 450 zaměstnanců v celém státě, 41 000 mil silnic, 6 381 mostů, 14 námořních přístavů a 2 707 mil železnic; GTECH Corp., přední společnost v technologii a službách v oblasti her; Children’s Healthcare of Atlanta, jedena z předních pediatrických nemocnic v zemi, která si získala uznání za vynikající výsledky v léčbě rakoviny a srdečních onemocnění a v péči o novorozence; AMN Healthcare, Inc., největší personální agentura v oblasti zdravotnictví v USA; Rite Aid Corporation, přední řetězec lékáren s více než 5 000 lékárnami ve 31 státech USA a na území hlavního města USA; Indiana University s 97 000 studentů v osmi kampusech v různých částech státu a South Carolina Department of Health and Environmental Control, zdravotnická agentura propagující a chránící zdraví obyvatel a zdravé životní prostředí.
  • V kvartálu byly také podepsány nebo prodlouženy smlouvy se zahraničními zákazníky, mezi nimiž jsou British Sky Broadcasting, společnost provozující největší platformu placené digitální televize ve Velké Británii, Sky Digital; National Health Insurance Corp., jediná veřejná zdravotní pojišťovna v Koreji; Beijing Mobile, dceřinná společnost společnosti China Mobile Ltd., předního poskytovatele mobilních služeb v Číně; Colegio de Registradores de Espana, asociace španělských notářů; Siemens IT Solutions and Services Brazil, součást jedné z největších světových technologických skupin, a Cable & Wireless Jamaica, přední poskytovatel kompletních telekomunikačních služeb v Americe a karibské oblasti.

Konferenční hovor
Společnost Symantec uskutečnila dne 25. července 2007 v 17 hod. východního času konferenční hovor, v němž byly rozebírány výsledky prvního fiskálního kvartálu, který skončil 29. června 2007, a hodnocen výhled. Zájemci si mohou poslechnout záznam tohoto konferenčního hovoru na adrese http://www.symantec.com/invest/index.html

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Poznámka pro editory: V případě, že potřebujete získat další informace o společnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré tam uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníků.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ: Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení ohledně našich finančních a obchodních výsledků, která mohou být ve smyslu federálních zákonů Spojených států o cenných papírech považována za výhledová, včetně prohlášení týkajících se předpovědí budoucího výnosu, zisku na akcii, výnosů příštích období, hotovosti z provozní činnosti, amortizace nehmotných aktiv spojených s akvizicí a náhrad ve formě akcií. Tato prohlášení podléhají známým a neznámým rizikům, nejistotám a jiným faktorům, které mohou způsobit, že se budou naše skutečné výsledky, úrovně aktivity, výkonnost nebo úspěchy podstatně lišit od výsledků výslovně uvedených nebo předpokládaných v této tiskové zprávě. Tyto rizikové faktory zahrnují: zachování vztahů se zákazníky a partnery, předvídaný růst určitých segmentů trhu, zejména pokud se týká zabezpečení a úložišť, konkurenční prostředí v softwarovém průmyslu, změny v operačních systémech a produktové strategii prováděné dodavateli operačních systémů, kolísání devizových kurzů, načasování uvedení nových produktů a inovací produktů a jejich přijetí na trhu, úspěšný vývoj nových produktů a začlenění zakoupených společností a do jaké míry budou tyto produkty a společnosti přijaty trhem. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků obsažených ve výhledových prohlášeních uvedených v této tiskové zprávě. Další informace ohledně těchto a jiných rizikových faktorů jsou obsaženy v oddílu Risk Factors formuláře 10-K podaného společností Symantec za rok, který skončil 30. března 2007.

POUŽITÍ NON-GAAP FINANČNÍCH INFORMACÍ: Naše hospodářské výsledky prošly významnou změnou v důsledku řady akvizicí, vlivu standardu SFAS 123(R) a jiných událostí. Abychom čtenářům pomohli porozumět našim minulým finančním výkonům a budoucím výsledkům, přikládáme finanční výsledky, které poskytujeme v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP), spolu s non-GAAP finančními kritérii. Metoda, kterou používáme k výpočtu non-GAAP výsledků, neodpovídá zásadám GAAP a může se lišit od metod používaných jinými společnostmi. Naše non-GAAP výsledky by neměly být posuzovány odděleně od srovnatelných kritérií GAAP nebo jako jejich náhrada a měly by být interpretovány pouze ve spojení s našimi konsolidovanými finančními výkazy připravenými podle zásad GAAP. Náš management pravidelně interně používá tato doplňková non-GAAP finanční kritéria k analýze, řízení a hodnocení naší činnosti a k operativnímu rozhodování. Tato non-GAAP kritéria patří mezi hlavní faktory, které management sleduje při plánování a předvídání budoucích období. Doporučujeme investorům, aby se podívali na odsouhlasení našich non-GAAP finančních kritérií se srovnatelnými výsledky podle standardu GAAP. Odsouhlasení je přiloženo k naší čtvrtletní tiskové zprávě o finančních výsledcích a spolu s dalšími finančními informacemi se nachází také na webových stránkách Vztahy s investory na adrese www.symantec.com/invest.

@Symantec