O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec představuje novou generaci správy prostředků úložišť v podobě skupiny produktů Veritas CommandCentral 5.0

Organizacím poskytuje jediné komplexní a škálovatelné řešení pro optimalizaci prostředků úložišť a poskytování úložiště jako služby ve fyzických a virtuálních prostředích

CUPERTINO, Kalifornie – 1. srpna 2007 – – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes představila podstatně inovovanou verzi skupiny produktů Veritas CommandCentral 5.0, která je klíčovou součástí firemní iniciativy Storage United, jejímž cílem je pomoci organizacím řešit jejich nejnaléhavější problémy v oblasti úložišť jednotnou softwarově orientovanou metodou. Skupina produktů Veritas CommandCentral 5.0 poskytuje špičkovou škálovatelnost a spolehlivost spolu se širokou podporou heterogenních prostředí požadovanou velkými podnikovými datovými centry na celém světě.

Skupina produktu Veritas CommandCentral 5.0 obsahuje aplikace Veritas CommandCentral Storage 5.0, Veritas CommandCentral Enterprise Reporter 5.0 a Veritas Process Automation Manager 5.0. Veritas CommandCentral, tato nove uvedená sada integrovaných rešení, je jediným komplexním rešením správy prostredku úložišt (SRM) na trhu, které umožnuje optimalizaci využití úložišt, automatizaci procesu úložišt a prizpusobení úložišt obchodním cílum.

„Aplikace CommandCentral Storage nám poskytuje okamžité zobrazení alokace úložišt na peti ruzných platformách v našem datovém centru. To nám pomáhá zvýšit využití a snížit náklady na správu úložišt o 90 %,“ rekl Daniel Trim, reditel provozu, správa unixových systému a databází pro Health Alliance Plan, jednoho z nejvetších poskytovatelu zdravotní péce ve státu Michigan. „Sada rešení CommandCentral nám poskytuje prehled o umístení našich úložišt a o tom, kdo je používá, a tím nám pomáhá efektivneji pridelovat prostredky úložišt a prizpusobovat IT potrebám naší organizace.“

Optimalizace využití úložišt ve fyzických a virtuálních prostredích aplikací CommandCentral Storage
Rostoucí využívání technologií virtualizace prináší nové problémy pri správe úložišt. Sada rešení Veritas CommandCentral nabízí jedinecnou schopnost rešit tyto problémy poskytováním komplexního prehledu o prostredích virtualizovaných serveru a úložišt. Novinkou v nejnovejší verzi je rozšírená podpora softwaru VMware, platformy HDS TagmaStore a radice IBM SAN Volume Controller. Tato rozšírená podpora dává organizacím IT možnost ve virtuálních prostredích efektivne spravovat kapacitu úložište na úrovni aplikace, což dosud nebylo možné.

Podle průzkumu společnosti Symantec jsou průměrné procentuální hodnoty využití úložišť v datových centrech znepokojivě nízké a obvykle se pohybují kolem 30 – 40 %. Aplikace CommandCentral Storage 5.0 analyzuje celkovou spotřebu úložného prostoru v heterogenních fyzických a virtuálních prostředích, identifikuje úložný prostor, který je možno vrátit k dalšímu použití, a umožňuje organizacím zvýšit úroveň využití úložišť až o 40 procentních bodů. Aplikace CommandCentral Storage zvyšuje využití a organizacím dává flexibilitu a možnost výběru hardwaru úložišť, čímž pomáhá snížit výdaje zákazníků na úložiště. To zahrnuje náklady na prostory datového centra, energii a chlazení, což jsou vzácné zdroje a představují rostoucí procento rozpočtu IT.

Prizpusobení obchodním potrebám pomocí aplikace Enterprise Reporter
Mnoho organizací zcela nechápe, jakým zpusobem podnikové aplikace využívají prostredky úložišt, a proto nejsou schopny kvalifikovane rozhodovat o výdajích na úložište. Aplikace CommandCentral Storage 5.0 a Enterprise Reporter poskytují možnosti tvorby zpráv na globální úrovni organizace. Vedoucí pracovníci tak získávají snadno prizpusobitelné zprávy, které obsahují potrebné prehledové informace a vyžádané odpovedi na otázky týkající se globální infrastruktury úložišt. Aplikace Enterprise Reporter obsahuje globální zobrazení úložišt s možností seskupit informace z více datových center do jednoho komplexního zobrazení usporádaného podle cinnosti nebo území nebo do jiných prizpusobených zobrazení.

„Pouze v nekolika málo prostredích jsou nástroje pro konzistentní zobrazování a správu prostredí úložišt a pro tvorbu zpráv. Vzhledem k pokracujícímu zvetšování úložišt a narustání problému nebudou mít firmy jinou možnost než zaujmout více proaktivní prístup,“ napsal Andrew Reichman, analytik spolecnosti Forrester ve zpráve „SRM is Knocking; Open The Door“ z kvetna 2007. „Aplikace Veritas CommandCentral Storage spolecnosti Symantec je jedním z nejkomplexnejších a nejrobustnejších nástroju SRM urcených pro velká a složitá prostredí úložišt.“

Zvýšení provozní efektivity pomocí aplikace Process Automation Manager
Správci úložišt se snaží zajistit provozuschopnost a zachovat úrovne služeb v neustále se rozširujícím a stále složitejším prostredí úložišt. V aplikaci Veritas Process Automation Manager 5.0 predstavuje spolecnost Symantec platformu pro komplexní automatizaci procesu IT, která týmum zajištujícím provoz úložišt pomuže zvládnout tuto výzvu. Toto rešení umožnuje standardizaci procesu správy úložišt, zavedení konzistentních provozních zásad a automatizaci techto procesu. Pomocí aplikace Process Automation Manager mohou organizace zvýšit efektivitu provozu úložišt, zkrátit dobu potrebnou k poskytnutí úložište a efektivne rídit úrovne služeb.

Špicková škálovatelnost, spolehlivost a podpora heterogenních prostredí
Nová verze 5.0 rozširuje vedoucí pozici aplikace CommandCentral Storage ve škálovatelnosti: jeden server pro správu podporuje více než 3 000 serveru, úložište s kapacitou 6 petabajtu a 12 000 portu prepínacu. Díky této jedinecné úrovni škálovatelnosti muže aplikace CommandCentral Storage zajištovat správu úložišt v celém datovém centru

Verze 5.0 aplikace CommandCentral Storage, která je plne kompatibilní se specifikací standardu SMI-S 1.1 a hluboce integrovaná prostrednictvím smluv o rozhraních API mezi ruznými výrobci, pridává podporu polí 3PAR, Fujitsu, HP EVA, IBM DS4x00 a zarízení iSCSI NetApp, takže umožnuje komplexní sledování, tvorbu zpráv a aktivní správu celé heterogenní infrastruktury

Aplikace CommandCentral Storage umožnuje také správu místní a vzdálené replikace v architekturách podporujících vysokou dostupnost a obnovení po zhroucení, vcetne tvorby príslušných zpráv. Aplikace rozširuje stávající podporu skupiny softwarových produktu EMC TimeFinder a nyní podporuje také rešení replikace Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) spolecnosti EMC; Clariion SnapShot, MirrorView a Snapview; NetApp SnapMirror a HDS Shadow Image

„Organizace IT potrebují mít prehled o své heterogenní infrastrukture úložišt a kontrolu nad ní, aby mohly podniku poskytovat služby úložišt,“ rekl Rob Soderbery, senior vice president, Storage Foundation Group, spolecnost Symantec. „Aplikace CommandCentral Storage 5.0 je jediné rešení SRM, které je schopno zvládnout celé datové centrum a podporuje všechny soucásti datového centra. Je to rešení vhodné pro nejvetší organizace s nejvyššími nároky. Aplikace CommandCentral Storage 5.0 s jedinecnou kombinací správy prostredku úložišt, správy procesu úložišt a vytvárením zpráv podnikové úrovne umožnuje organizacím optimalizovat prostredky úložište, zlepšit procesy úložište a poskytovat služby úložište.“

Rychlejší optimalizace úložišt pomocí nové nabídky služeb
Globální poradenské služby spolecnosti Symantec uvádejí program hodnocení úložišt, který poskytuje objektivní pohled na stav prostredí úložišt zákazníka. Spolecnost Symantec prostrednictvím tohoto programu s pevnou cenou provede hodnocení infrastruktury úložišt v organizaci a poskytne zákazníkovi komplexní zprávu obsahující krome podrobných údaju o soucasném využití prostredku úložišt a možném zvýšení efektivity vyplývajícím ze zvýšeného využití také doporucení ke zlepšení procesu úložišt.

Potvrzení vedoucí pozice softwaru CommandCentral
Prední dodavatelé úložišt a služeb uznali vedoucí postavení spolecnosti Symantec ve správe prostredku úložišt (SRM) a nabízejí rešení úložišt spolu se sadou produktu CommandCentral. K temto partnerum patrí spolecnosti NetApp, Fujitsu, 3PAR, NovusCG a Incentra. (Citace vyjádrení partneru spolecnosti Symantec k tomuto oznámení jsou uvedeny níže.)
Cena a dostupnost na trhu
Licence na skupinu produktů Veritas CommandCentral 5.0 se uděluje pro server. Aplikace Veritas CommandCentral Storage 5.0 a Veritas Process Automation Manager 5.0 jsou nyní všeobecně dostupné. Aplikace Veritas CommandCentral Enterprise Reporter 5.0 bude podle plánu všeobecně dostupná během následujících 60 dní. Program hodnocení úložišť je k dispozici již nyní za pevnou cenu 25 000 USD.
Speciální podcast informující o hlavních rysech skupiny produktů CommandCentral 5.0 se nachází na adrese:
http://www.symantec.com/about/news/podcasts/detail.jsp?podid=ent_command_central_storage_5

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Citace vyjádření partnerů k aplikaci CommandCentral Storage 5.0

 

Fujitsu
„Aplikace CommandCentral Storage je vedoucí řešení SRM. Zákazníkům poskytuje přehled o jejich prostředích úložišť a kontrolu nad nimi a přináší okamžitou hodnotu,“ řekl Hitoshi Matsushima, senior vice president, Storage Systems Unit, ze společnosti Fujitsu Limited. „Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se společností Symantec, naším preferovaným partnerem v oblasti řešení SRM, využít naše špičkové schopnosti v tvorbě softwaru a hardwaru a poskytnout našim zákazníkům přitažlivé řešení.“
Incentra
„Společnost Symantec vytváří novátorská řešení správy prostředků úložišť. Aplikaci CommandCentral Storage využíváme jako nástroj k hodnocení prostředí úložišť našich zákazníků a k poskytování poradenství při určování strategie použití úložišť,“ řekl Bill Stith, Managing Director, Storage Services, společnost Incentra. „Aplikace CommandCentral Storage 5.0 nás nadchla, protože nám umožňuje identifikovat nedostatky v efektivitě úložišť a pomoci našim klientům zvýšit využití úložišť a zavést klasifikaci dat a strategie víceúrovňových úložišť.“
NetApp
„Aplikace CommandCentral Storage 5.0 rozšiřuje naše stávající partnerství se společností Symantec a posiluje naše schopnosti ve správě heterogenních úložišť iSCSI a FC SAN,“ řekl Patrick Rogers, vice president, Solutions Marketing, společnost NetApp. „Naši zákazníci usilují o snížení nákladů na správu úložišť, maximální využití úložišť a úplný přehled o úložištích zejména ve virtualizovaných prostředích. Skupina produktů CommandCentral je vedoucí řešení v podnikové správě prostředků úložišť. Stejně jako společnost Symantec jsme odhodláni pomoci zvyšovat produktivitu a efektivitu zákazníků.“
NovusCG
„Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet služby na základě nejnovějšího rozšíření repertoáru nástrojů společnosti Symantec pro správu úložišť,“ řekl Stephen O’Keefe, CEO společnosti NovusCG. „Zaměřujeme se na globální organizace a aplikace CommandCentral Storage 5.0 s její rozsáhlou infrastrukturou a zaměřením na efektivnější zjišťování stavu prostředí nám umožňuje zvládat rozsáhlá prostředí. Komplexní přehled, který poskytuje, je nesmírně užitečný při řešení potíží s připojením a výkonem, zejména v případě databází. Neutuchající široká podpora různého hardwaru a softwaru ze strany společnosti Symantec je ve shodě s realitou současného prostředí zákazníků.“
3PAR
„Stejně jako společnost Symantec se opíráme o standardy a naše společné řešení je výsledkem naší oboustranné podpory standardu SMIS 1.1,“ řekl David Scott, President a CEO společnosti 3PAR. „Zákazníkům společně nabízíme škálovatelná a cenově výhodná řešení pro optimalizaci využití prostředků úložišť a snížení výdajů na úložiště.“

###

Poznámka pro editory: V případě, že potřebujete získat další informace o společnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré tam uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníků.

@Symantec