O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec umožňuje pomocí softwaru i3 8.0 rychlejší řešení problémů s výkonem podnikových aplikací

Komplexní platforma pro správu výkonu nabízí novou sadu SDK, která rozšíří přehled o výkonu aplikací a zlepší integraci s důležitými aplikacemi

CUPERTINO, Kalifornie – 7. srpna 2007 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes uvedla nejnovější verzi oceňovaného softwaru Symantec i3 z portfolia produktů pro komplexní správu výkonu aplikací společnosti Symantec. Software Symantec i3 proaktivně sleduje, analyzuje a diagnostikuje omezení výkonu a dostupnosti ovlivňující důležité podnikové aplikace. Vylepšení softwaru Symantec i3 umožňuje rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací, další usnadnění správy a lepší integraci se staršími aplikacemi.

Společnost Symantec nabízí jako součást nejnovější verze výkonnou novou sadu SDK, která umožňuje zákazníkům a partnerům vytvářet pro starší, vlastní nebo krabicové aplikace řešení s přidanou hodnotou poskytující přehled o výkonu aplikací. Navíc je aktualizována robustní databáze znalostí a knihovna poradenských informací společnosti Symantec. Nově doplněné informace týkající se produktů jednotlivých výrobců a rozšířené možnosti správy pomohou odborným pracovníkům IT získat kontrolu nad výkonem aplikací.

„Software Symantec i3 pomáhá zajistit dostupnost a výkon našich důležitých aplikací, takže oddělení IT může lépe podporovat naši činnost a naše zákazníky,“ řekl Luis Morales ze společnosti Financial Security Assurance Inc (FSA), která na globálních trzích poskytuje pojištění finančních záruk pro cenné papíry kryté aktivy, obecní obligace a jiné strukturované závazky. „Software i3 8.0 nás bude proaktivně upozorňovat na možné problémy a umožní nám rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací a využití prostředků IT pro jiné důležité činnosti.“

Rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací
Software Symantec i3 8.0 přináší několik zlepšení, která zrychlují identifikaci a řešení problémů s výkonem aplikací a tím umožňují odborným pracovníkům IT opravit problémy dříve, než budou mít potíže koncoví uživatelé. Aktualizace softwaru i3, které zrychlují řešení omezení výkonu:

  • Vylepšení technologie SmartLink společnosti Symantec, které umožňuje rychlou identifikaci problémů s výkonem pomocí korelace údajů o transakcích z různých vrstev technologie. Zákazníci tak mohou rychle identifikovat místa, kde jsou ve složitých vícevrstvých aplikacích problémy s výkonem.
  • Podpora funkcí SmartLink a SmarTune byla rozšířena na prostředí Microsoft SQL Server a Microsoft .NET, která jsou v současné době používána jako základ mnoha důležitých podnikových aplikací.
  • Software Symantec i³ nyní poskytuje správcům databází na jedné obrazovce přehled nejvýznamnějších problémů s výkonem a specifické rady k řešení jednotlivých problémů. Software i3 nyní také hlásí, pokud není výkon databází Sybase v mezích stanovených uživatelem, a zasílá výstrahy.
  • Podstatně rozšířená databáze znalostí technologie J2EE v knihovně SmarTune pro J2EE obsahuje ihned po instalaci informace a rady k produktům různých výrobců. To umožňuje používat doporučené postupy pro správu výkonu na důležitých platformách podnikových aplikací, jako jsou WebLogic, WebSphere a Oracle. SmarTune je základní technologie softwaru i3. Poskytuje rozsáhlou podpůrnou knihovnu a nabízí odborné rady k řešení problémů s výkonem. Technologie SmartTune provádí citlivostní analýzu simulováním zlepšení výkonu před skutečným provedením změn v produkčním prostředí. 

Data z analýzy SmarTune pro J2EE poskytují majitelům aplikací přehled na nejvyšší úrovni spolu s doporučeními. Návrhy jsou nyní uváděny na všech úrovních až po nejvyšší úroveň souhrnných informací o aplikacích, takže zákazníci mohou analyzovat celou aplikaci a nejen jednotlivé součásti.

„Organizace si vybírají vícevrstvé aplikace kvůli jejich modularitě, rozšiřitelnosti a škálovatelnosti, ale mnohá řešení pro správu výkonu nenabízejí v případě vlastních nebo starších aplikací odpovídající úroveň flexibility při vytváření přizpůsobených zobrazení pro zjišťování, diagnostiku a upravení výkonu,“ řekl Brian Babineau, vedoucí analytik společnosti Enterprise Strategy Group. „Software Symantec i3 8.0 poskytuje zákazníkům standardní nástroj, který umožňuje ve všech aplikacích rychle identifikovat zdroj problémů a nabízí doporučení, jak nejlépe řešit potíže. Tím omezuje riziko opakovaného výskytu problémů a podstatného narušení dostupnosti.“

Rozšírená podpora sledování a aplikací
Nová výkonná sada SDK umožnuje zákazníkum, distribucním partnerum a systémovým integrátorum prizpusobit software i3 pro sledování, zjištování, diagnostiku a upravení výkonu duležitých aplikací. Robustní funkce softwaru i3 dávají organizacím také rozsáhlejší prehled o výkonu vlastních nebo krabicových aplikací v celém datovém centru.

Panel Application Service Dashboard, který je nabízen jako soucást softwaru i3, poskytuje konsolidované a prizpusobené zobrazení relevantních parametru sledovaných systému. Spolu s panelem Application Service Dashboard 2.0 budou také dány k dispozici nové portlety, které umožní sledování prostredí Microsoft, vcetne prostredí SQL Server a .NET, virtuálních stroju J2EE a prostredí Oracle a SAP.

Snazší instalace a správa
Software Symantec i3 8.0 má také nové funkce, které umožnují správcum nainstalovat a spravovat software Symantec i3, aniž by jej museli fyzicky nainstalovat do každého pocítace. Správci mohou pomocí príkazového rádku provádet úlohy správy na úrovni celého systému. Software i3 je také rozšíren o funkce správy založené na rolích, takže správci mohou preddefinovat oprávnení a prístupová práva pro zobrazování údaju o výkonu sledovaných aplikací a databází. Role mohou být prirazeny skupinám nebo jednotlivcum v rámci nastavení zabezpecení každého uživatele.

„Pro trvalé zajištení duležitých podnikových cinností je nezbyté udržovat optimální výkon aplikací tak, aby prípadné problémy neovlivnily koncové uživatele a podnikové cinnosti. To klade znacné nároky na odborné pracovníky IT,“ rekl Henri Isenberg, vice president, Application Performance Management, spolecnost Symantec. „Software Symantec i3 8.0 poskytuje zákazníkum výkonné funkce pro sledování výkonu a rychlé rešení problému, které jim mohou pomoci zjistit, upravit a spravovat výkon aplikací tak, aby se prípadné problémy neprojevily v práci koncových uživatelu a v hospodárském výsledku organizace.“

Cena a dostupnost na trhu
Software Symantec i3 8.0 je již nyní všeobecně dostupný prostřednictvím certifikovaných prodejců s přidanou hodnotou, systémových integrátorů a obchodníků. Doporučená cena začíná na 1500 USD za každý fyzický procesor. Další informace získáte na webu společnosti Symantec na adrese www.symantec.com.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

@Symantec