O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec koupí segment zabezpečení společnosti VeriSign a upevní svoji pozici nejuznávanějšího světového zdroje pro ochranu informací a identit online

Obnovením důvěry online v důsledku všeobecného rozšíření zabezpečení na základě identity může společnost Symantec napomoci realizaci nové vize práce s počítači
MOUNTAIN VIEW, Kalifornie – 19. května 2010 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila, že podepsala konečnou smlouvu o koupi segmentu identit a ověřování společnosti VeriSign (Nasdaq: VRSN), který zahrnuje certifikační služby SSL (Secure Sockets Layer), služby PKI (Public Key Infrastructure), služby VeriSign Trust a ověřovací službu VIP (VeriSign Identity Protection). Spojení bezpečnostních produktů, služeb a renomé společnosti VeriSign jako neuznávanější značky online a špičkových řešení zabezpečení a rozsáhlé distribuční sítě společnosti Symantec umožní společnosti Symantec realizovat její vizi světa, v němž mají lidé jednoduchý a bezpečný přístup ke svým informacím odkudkoli.


„Lidé a organizace usilovně hledají způsob, jak zachovat důvěru v zabezpečení svých interakcí, informací a identit online navzdory anonymitě Internetu a vyvíjejícímu se světu hrozeb.8 Současně se sblížily osobní a pracovní životy lidí a ti chtějí využívat svá různá digitální zařízení pro přístup k informacím z nejrůznějších míst, aniž by ohrozili své soukromí,“ řekl Enrique Salem, president a CEO, společnost Symantec. „Oddělení IT stojí před problémem, jak uživatelům poskytnout vhodný přístup a současně zajistit, aby nedošlo k ohrožení podnikových dat. Věříme, že řešení tohoto dilematu spočívá ve všudypřítomném zabezpečení na základě identity. Spojení produktů a polí působnosti společností Symantec a VeriSign nám umožní podpořit širší využití zabezpečení identity jako prostředku k zajištění jednoduchého a bezpečného přístupu k čemukoli odkudkoli, k zabránění podvodům s identitou a k vytvoření více uživatelsky přívětivého a bezproblémovějšího prostředí online.“


Podle podmínek smlouvy koupí společnost Symantec od společnosti VeriSign vybraná aktiva, včetně většiny ve společnosti VeriSign Japan, za kupní cenu přibližně 1,28 mld. USD v hotovosti. Společnost Symantec očekává, tato transakce sníží non-GAAP zisk na akcii ve fiskálním roce 2011 o 9 centů v důsledku účetního snížení výnosů příštích období o kupní cenu a zvýší non-GAAP zisk na akcii v zářijovém kvartálu roku 2011. Smlouva podléhá obvyklým podmínkám, včetně schválení regulačních orgánů, a její uzavření se očekává během zářijového kvartálu.


Nová vize práce s počítači
Díky této koupi může společnost Symantec pomoci organizacím začlenit zabezpečení identity do komplexního rámce a to umožní oddělením IT bez obav a bezpečně zavádět nové modely využití počítačů, od modelu cloud computing přes sociální sítě a mobilní zpracování dat až po zařízení vlastněná uživatelem, které slibují vyšší provozní efektivitu a svobodu volby pro jejich zaměstnance a zákazníky. Tento rámec je založen na pěti důležitých předpokladech, které společnost Symantec uvádí do života v rámci své nové vize práce s počítači:

  • Zabezpečení identity: prokazování, že lidé a webové servery jsou těmi, za které se vydávají.
  • Zabezpečení mobilních a jiných zařízení: zabezpečení mobilních a jiných zařízení a informací v nich.
  • Ochrana informací: ochrana informací před ztrátou, útoky, krádeží a zneužitím a zajištění schopnosti obnovit informace.
  • Kontext a relevance: poskytování odpovídajících informací lidem v jejich osobních a pracovních rolích.
  • Zabezpečení cloudu: zajištění bezpečného poskytování aplikací a informací z veřejných i soukromých cloudů.


Novými požadavky současného pracoviště jsou snadné použití, rychlé dodání a preference určované uživatelem. Lidé, jejichž osobní a pracovní životy se nyní prolínají v jejich digitálních zařízeních, stále více očekávají, že budou moci pracovat na libovolném místě a budou přitom moci používat svá vlastní zařízení, využívat libovolné aplikace a spolupracovat s kýmkoli v jejich sociální síti tak, aby efektivně zvládli své úkoly a současně obohatili svůj život o možnosti, které jim síť skýtá.


Oddělení IT usilují o naplnění očekávání uživatelů pomocí jednoduchých, bezpečných a cenově výhodných řešení. Model cloud computing může poskytnout okamžité rozšíření kapacity a dodávku aplikací a klientů. Je to dáno tím, že organizace mohou využít služby cloudu a nemusejí zavádět aplikace v místě. Zabezpečení na základě identity poskytuje oddělení IT jistotu, že informace jsou při přesouvání do cloudu a z cloudu neustále chráněné. To platí pro každé zařízení a síť bez ohledu na to, zda jsou zařízení pod kontrolou oddělení IT. Identita uživatele určuje, k jakým informacím má uživatel přístup a jak je může používat a sdílet, a to bez ohledu na zařízení a aplikaci.


Vytváření vzájemně důvěryhodných interakcí online
Certifikační služby SSL společnosti VeriSign poskytují uživatelům záruku, že webové servery, s nimiž komunikují, jsou legitimní a bezpečené a že informace, které danému serveru předají, budou v bezpečí. Značka zaškrtnutí VeriSign udává, že je navštívený webový server pravý, a poskytuje uživateli záruku, že veškeré citlivé informace předané tomuto serveru budou v průběhu online transakcí šifrované. Společnost VeriSign má nejvyšší podíl na trhu SSL. Certifikáty SSL VeriSign a infrastrukturu, která každý den zpracovává více než dvě miliardy kontrol certifikátů, používá více než jeden milion webových serverů. Odhaduje se, že tržní segment ověřování serverů a uživatelů dosáhne do roku 2013 objemu 1,6 mld. USD.


Současné portfolio společnosti Symantec spolu s přebíranými aktivy společnosti VeriSign nabídne potřebnou hloubku a šíři technologií pro všeobecnější rozšíření zabezpečení informací na základě identity jako součásti komplexního řešení zabezpečení. Spojením certifikačních služeb SSL společnosti VeriSign se softwarem Symantec Critical System Protection nebo Protection Suite for Servers pomůže společnost Symantec organizacím zajistit vyšší úroveň zabezpečení na jejich webových serverech a ověřit toto zabezpečení. Uživatelé tím získají potřebnou důvěru a jistotu pro provádění transakcí online.


Společnost VeriSign pomáhá organizacím ověřovat identitu uživatelů prostřednictvím své služby ověřování uživatelů VIP (VeriSign Identity Protection), která doplňuje stávající funkce Identity Safe produktů Norton. Služba VIP založená na cloudu pomáhá organizacím provádějícím transakce online potvrdit identitu jejich zákazníků, zaměstnanců a partnerů. K tomu využívá digitální certifikáty, které jsou ve vlastnictví uživatelů a jsou umístěné na kartě, tokenu nebo v jiném zařízení, například v mobilním telefonu. Organizace tak mohou zajistit, že poskytují přístup ke svým informacím pouze legitimním uživatelům. Společnost VeriSign vydala jednotlivcům již více než dva miliony pověření VIP a má síť stovek obchodníků.


Prostřednictvím své celosvětové distribuční sítě a přítomnosti ve více než jedné miliardě systémů, včetně zařízení koncových uživatelů, jako jsou přenosné počítače, stolní počítače a inteligentní zařízení, a serverů, může společnost Symantec napomoci všudypřítomnosti zabezpečení identity prostřednictvím digitálních certifikátů pro jednotlivce i organizace. To je nezbytným předpokladem vytváření vzájemně důvěryhodných interakcí online. Pokud jsou certifikáty uživatelů široce distribuované, dále se zvyšuje motivace obchodníků k zapojení do sítě VIP. Více obchodníků v síti VIP znamená bezpečnější a pohodlnější prostředí pro zákazníky, kteří se pohybují mezi členskými weby. Rovněž pro obchodníky je výhodou, když vědí, že také jejich zákazníci jsou důvěryhodní a zabezpečení.


Společnost Symantec může rozšířit ekosystém VIP začleněním uživatelských certifikátů do svých spotřebitelských produktů Norton. Spotřebitelům tím dá k dispozici kanál, pomocí kterého budou moci snadno vytvářet bezpečné identity, které lze při obchodování online ověřovat. Spojení funkcí klasifikace informací řešení prevence ztráty dat a technologie Data Insight společnosti Symantec se službami zabezpečení identity společnosti VeriSign nám kromě toho umožní pomoci zákazníkům zajistit, že k určitým informacím budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé.


Symbol důvěry online
Značka zaškrtnutí VeriSign je nejuznávanější symbol důvěry online. Každý den je zobrazena více než 175milionkrát na více než 90 000 webových serverech ve 160 zemích. Řešení zabezpečení společnosti Symantec a její sady prodávané pod značkou Norton chrání více než jednu miliardu systémů a uživatelů na celém světě. Po doplnění prostředků zabezpečení společnosti VeriSign se společnost Symantec stane předním zdrojem důvěry online. Společnost Symantec hodlá po uzavření transakce začlenit značku zaškrtnutí VeriSign do nového loga Symantec, které bude uživatele informovat, že mohou bezpečně komunikovat, provádět obchodní transakce a vyměňovat informace online.


Další informace o tom, jak služby společnosti VeriSign rozšíří portfolio společnosti Symantec, jsou k dispozici na adrese:
http://go.symantec.com/verisign.


Informace o webovém vysílání a konferenčním hovoru
Společnost Symantec uspořádá dnes v 17.30 hod. východního letního času konferenční hovor a webové vysílání, v němž bude rozebírána tato akvizice. K diskusi je možno se připojit z USA na čísle 888-208-1332 a ze zahraniční na čísle 913-312-0687, přístupový kód 8974237. K dispozici bude také zvukové webové vysílání a prezentace přehledu transakce a strategického zdůvodnění na adrese
http://investor.symantec.com/phoenix.zhtml?c=89422&p=irol-eventnpres.
Přejděte na uvedený webový server nejméně 15 minut před začátkem, abyste se mohli zaregistrovat a případně stáhnout a nainstalovat nezbytný zvukový software. Záznam hovoru bude k dispozici prostřednictvím webového vysílání.


&O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

@Symantec