O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec nabízí partnerům vylepšený partnerský program

Model založený na specializacích umožní odměnit odborné znalosti partnerů podle oblasti řešení a velikosti růstu trhu

Praha – 10. listopadu 2010 – Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC) představil nová vylepšení svého partnerského programu Symantec Partner Program. Inovace umožní partnerům získat konkurenční výhodu, budovat pozici a zvýšit zisk. Vylepšený Symantec Partner Program je založen na specializacích, které definují odborné znalosti a zkušenosti partnerů v jednotlivých oblastech a trzích. Symantec představil pro region EMEA také novou úroveň specializace Master a čtyři nové specializace, jejichž cílem je umožnit partnerům zvýšit přidanou hodnotu, kterou přináší zákazníkům.

Vylepšený Symantec Partner Program zohledňuje investice partnerů do společnosti Symantec i závazky společnosti Symantec k partnerům. Specializovaní partneři získají výhodné obchodní podmínky, vyšší podporu prostřednictvím společného obchodního plánu, exkluzivní přístup ke zdrojům společnosti Symantec, lepší dostupnost a viditelnost u zákazníků i společnosti Symantec. Kritériem pro zisk statusu Silver, Gold nebo Platinum bude specializace a úspěšnost v registračním systému příležitostí společnosti Symantec. Řada partnerů má kvalifikaci k některé ze specializací již nyní a to na základě akreditací, které získali jejich zaměstnanci. Dříve zaregistrované příležitosti se totiž do vylepšeného programu započítávají také. Partneři v regionu EMEA mají 12 měsíců na přechod na vylepšený program a splnění požadavků potřebných k udržení stávající partnerské úrovně.

Nová specializace Master se zaměřuje na investice do služeb
Symantec představil specializaci Master, novou kategorii v programu Symantec Partner Program určenou partnerům s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti poskytování konzultačních služeb zákazníkům společnosti Symantec. Tato nová kategorie specializací je součástí poradenských služeb Symantec, které nabízí partnerům více možností pro splnění potřeb zákazníků, minimální konfrontaci prodejních kanálů a vytvoření dalších příležitostí pro prodeje licencí.

Symantec uvede specializaci Master napříč všemi oblastmi svých řešení v dubnu 2011.

Nové specializace jsou přizpůsobené partnerským obchodním modelům
Specializace společnosti Symantec jsou určené pro partnery s hlubokými odbornými znalostmi daného řešení nebo segmentu trhu. Symantec Partner Program jim nabízí speciální podmínky, podporu a další výhody. Symantec představuje čtyři nové specializace — Enterprise Security, Data Protection, High Availability a Storage Management — a nyní tak nabízí celkem sedm specializací pro partnery v regionu EMEA. Koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 k nim přibudou další tři.


  • Specializace Enterprise Security je určena pro partnery, kteří úspěšně poskytují bezpečnostní řešení pro ochranu koncových bodů, e-mailů, webů, sítí a serverů, a využívají obchodní příležitosti vytvořené novými interními i externími IT hrozbami.
  • Specializace Data Protection je určena pro partnery, kteří úspěšně poskytují efektivní řešení, která pomáhají chránit obchodní informace a systémy zákazníků, a využívají obchodní příležitosti vytvořené transformací velkých trhů.
  • Specializace High Availability je určena pro partnery, kteří úspěšně pomáhají zákazníkům chránit jejich aplikace a data proti neplánovaným prostojům, a využívají nové obchodní příležitosti v oblasti virtualizace serverů.
  • Specializace Storage Management Availability je určena pro partnery, kteří úspěšně poskytují řešení pro správu narůstajícího množství dat a zlepšují využití uložišť a využívají nové obchodní příležitosti vytvořené dramatickým nárůstem dat.

Citace
„V rámci partnerských kanálů se v regionu EMEA změnila řada věcí, zejména v oblasti služeb s přidanou hodnotou, specializace trhu a obchodu,“ říká Jason Ellis, vice president, EMEA channel, small business and mid-market sales, Symantec Corp. „Vylepšený Symantec Partner Program z těchto změn vychází a nabízí našim partnerům více příležitostí a maximální zisky z investic do řešení společnosti Symantec.“

„Symantec si velmi dobře uvědomuje, že partneři potřebují k práci lepší podporu. SSP 2.0 lépe než kdy dřív chrání naše investice do nových zákaznických projektů Symantec a přináší bezkonkurenční systém odměňování!“


  • Urs Tschudin, CEO Infoniqa SQL AG, Švýcarsko

„Nový partnerský program Symantec oceňuje hloubku odborných znalostí partnerů a excelentně souzní s naší snahou poskytovat nejlepší kvalitu. Zakládáme si na našich znalostech řešení Symantec, protože nás odlišují jako partnera s přidanou hodnotou. Symantec našim potřebám dobře rozumí a důkazem toho je i nový partnerský program.“
Frans Knuver, Director and Owner, Open Solution Providers, Nizozemsko

„Dlouho jsme byli zastánci bezpečnostních řešení Symantec a máme specializaci Symantec Enterprise Security řadu let. S představením nového specializovaného programu můžeme nyní vidět zásadní změnu u Symantec a na trhu. Aktivnější komunikace s odborníky společnosti Symantec nám dává důvěru investovat do každé nové příležitosti, nejenom v oblasti specializací, ale také v oblasti různých školení a nabírání nových pracovníků.“
Sèan M. O'Brien, DVV Solutions Limited, Spojené království

„Vylepšený program Symantec Partner Program je pro nás velmi zajímavý, protože nabízí strategický a ne jen taktický pohled na budoucnost. SPP 2.0 odměňuje partnery za investice do specializace a nových obchodních příležitostí. Můžeme tak získat větší marži a dále ji použít k širšímu pokrytí trhu. O specializaci Master máme velký zájem, protože umožní lépe poskytovat řešení Symantec.“
Navalesi Andrea, Sinergy, Itálie

Buďte se Symantecem ve spojení:
O společnosti Symantec

Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

###

Poznámka pro editory: V případě, že potřebujete získat další informace o společnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré tam uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníků.

Kontakt

Věra Petrtýlová
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
VPetrtylova@symantec.com


Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz


@Symantec