O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec představil novou platformu pro zabezpečení cloudu

Praha – 26. ríjna 2011 – Spolecnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) predstavila pod názvem Symantec O3 bezpecnostní platformu pro ochranu podnikových cloudových aplikací a infrastruktury. Novinka kombinuje rízení prístupu, ochranu informací a rízení shody v jediném jednoduchém rešení. Platforma Symantec O3 umožnuje podnikovým zákazníkum, aby prodloužili dosah svých interních bezpecnostních politik do verejných a privátních cloudových služeb.

Cloud computing je jedním z hlavních trendu dnešního sveta informacních technologií. Prechod firem na koncept software jako služba a do verejných nebo privátních cloudu snižuje komplexnost využívaných systému a dává vetší prostor pro efektivní rízení nákladu. Zároven prijetí ale komplikují obavy z nedostatecného zabezpecení a nedodržení shody s požadavky legislativy a regulátoru. Cloudové platformy nejsou ze své podstaty nebezpecné, ale ucelená bezpecnostní rešení pro ne stále chybí.

Platforma Symantec O3 pomuže podnikum odstranit stávající bezpecnostní nedostatky cloudu. Vytvorí nový kontrolní bod, který ochrání identity a informace napríc všemi cloudovými službami. Symantec O3 se skládá ze trí klícových vrstev ochrany. Rízení prístupu v prostredí cloudu rozširuje platnost a pusobnost existující podnikové autentizacní infrastruktury. Umožnuje autorizaci identit a jednotné zprístupnení zdroju. Vrstva informacní bezpecnosti využívá Symantec DLP a šifrovací technologie PGP, s jejichž pomocí automaticky detekuje, blokuje a šifruje duverné informace ješte pred tím, než jsou uloženy v cloudu. K detailnímu sledování provozu cloudových aplikací slouží vrstva pro sledování viditelnosti. Ta shromažduje a zaznamenává veškeré události, které souvisejí s bezpecností. Získané informace mohou sloužit jako zdroj pro audity cloudových rešení.

V nedávné studii spolecnosti Symantec uvedlo 44 procent dotázaných výkonných reditelu (CEO), že melo obavy z presunu kritických aplikací do cloudu. 76 procent z nich uvedlo jako hlavní duvod váhání práve bezpecnost. Platforma Symantec O3 sníží obavy z rychlého prenosu informacních zdroju do verejných a privátních cloudu.


Dostupnost Symantec O3 je v soucasnosti zprístupnen jako betaverze pro úcely testování. Finální produkt bude na trh uveden v roce 2012. Pro více informací navštivte www.symantec.com/O3


Citace

„Soubežne s tím, jak organizace pracují na vyšším zapojení cloudových služeb, snaží se najít i rovnováhu mezi jejich potenciálními benefity a výzvami, jež jim prináší prenos citlivých informací mimo vlastní infrastrukturu. Symantec O3 zajistí prehled, kontrolu a ochranu, kterou podniky vyžadují pro duveryhodnou adaptaci na cloud computing.“ – Art Gilliland, Sr. Vice President, Information Security Group, Symantec Corp.


Zdroje


Budte se Symantecem ve spojení:


O spolecnosti Symantec

Spolecnost Symantec zaujímá svetové prvenství v poskytování rešení zabezpecení, úložišt a správy systému, která pomáhají jednotlivým zákazníkum i organizacím zabezpecit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexneji a efektivneji, pred více riziky a ve více místech a poskytují jistotu pri užívání a ukládání informací. Spolecnost Symantec má reditelství ve meste Mountain View v Kalifornii a pobocky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.


###

Poznámka pro editory: V prípade, že potrebujete získat další informace o spolecnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníku.


Kontakt

Veronika Siwková
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
Veronika_Siwkova@symantec.com

Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz

@Symantec