O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec Mobile Security Assessment Suite pomáhá podnikům snížit rizika spojená s mobilními přístroji a aplikacemi

Praha – 5. prosince 2011 – Spolecnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) predstavil služby nazvané Symantec Mobile Security Assessment Suite, které pomáhají podnikum vyhodnotit bezpecnostní rizika spojená s mobilními prístroji a zároven umožnují vytvorit obranu proti mobilním hrozbám a zranitelnostem. Symantec využívá své odborné znalosti a v rámci Symantec Mobile Security Assessment Suite poskytuje podnikum strategická a taktická doporucení, jak bezpecne integrovat do firemního prostredí mobilní zarízení a aplikace.

Dramatický nárust poctu mobilních zarízení a aplikací ve firemním prostredí prináší radu nových výzev a rizik. Citlivé informace je nutné chránit, ukládat a zajistit i jejich bezpecný pohyb. Organizace musí rídit a minimalizovat rizika a spravovat všechny koncové body, aby mobilní zarízení skutecne pomáhala zvýšit efektivitu a produktivitu zamestnancu.

„Pokud jde o implementaci mobilních technologií, jsou podniky hozeny do vody a musí se naucit plavat,“ ríká Clint Sand, senior director, Security Business Practice, Symantec. „Organizace si uvedomují, že bezpecnost je hlavní prekážkou pro širší prijetí mobilních technologií. Ale zároven vzhledem k ruzným zmenám v operacních systémech a aplikacích není IT manažerum zcela jasné, jak vše komplexne zabezpecit. Chceme temto organizacím pomoci vyhodnotit bezpecnostní situaci a doporucit nejlepších zpusoby, jak zaclenit mobilní zarízení do firemního prostredí.“

Služby Symantec Mobile Security Assessment Suite vychází z rešení Mobile Security Framework spolecnosti Symantec. Základem jsou 2 moduly. Jeden komplexne posuzuje bezpecnost mobilních zarízení ve firemním prostredí a druhý je speciálne zameren na bezpecnost mobilních aplikací.

  • Symantec Mobile Security Assessments vyhodnocuje rizika spojená s využíváním mobilních zarízení, jako jsou Apple iPhone, iPad nebo telefony a tablety se systémem Android. Ve vyhodnocení poskytuje pohled na soucasné i ocekávané bezpecnostní hrozby související s používáním mobilních technologií.
  • Symantec Mobile App Security Assessments vyhodnocuje bezpecnost aplikací speciálne upravených pro danou organizaci a porovnává je s osvedcenými postupy pro bezpecnost mobilních aplikací. Simulací reálných operacních systému a útoku na aplikace testuje schopnost organizace odolat útokum pocítacových zlocincu i zabránit zneužití overenými uživateli.

Ve výsledné zpráve Symantec podrobne analyzuje pripravenost organizací na prijetí mobilních technologií. Zároven Symantec detailne uvádí jednotlivá zjištení a doporucení a také navrhuje akcní plán, jak odstranit prípadné nedostatky. Na základe záverecné zprávy mohou organizace vytvorit své strategie a plány po správu mobilních zarízení, mobilní prevence ztráty dat, šifrování a overování mobilních zarízení a ochranu pred viry.


Dostupnost

Symantec Mobile Security Assessment Suite je již v prodeji. Tyto služby lze zakoupit prímo od spolecnosti Symantec.


Zdroje


Budte se Symantecem ve spojení:


O spolecnosti Symantec

Spolecnost Symantec zaujímá svetové prvenství v poskytování rešení zabezpecení, úložišt a správy systému, která pomáhají jednotlivým zákazníkum i organizacím zabezpecit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexneji a efektivneji, pred více riziky a ve více místech a poskytují jistotu pri užívání a ukládání informací. Spolecnost Symantec má reditelství ve meste Mountain View v Kalifornii a pobocky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

###

Poznámka pro editory: V prípade, že potrebujete získat další informace o spolecnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníku.


Kontakt

Veronika Siwková
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
Veronika_Siwkova@symantec.com

Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz

@Symantec