O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

 • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Společnost Symantec představuje nový přístup k zálohování pro organizace všech velikostí, které sníží provozní náklady o 80 procent

Nová studie odhaluje, že současný přístup k modernizaci zálohování nestačí

Praha – 15. února 2012 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) představila nový přístup k zálohování a obnově dat. Množství dat ve firmách totiž dramaticky narůstá, takže tradiční přístup nestačí a stává se neúnosně komplikovaný a drahý. V porovnání s tradičními postupy nabízí Symantec 100krát rychlejší zálohování, snazší správu a jednodušší obnovu pro případ havárie nebo selhání. Současně uživatelům nabízí významné úspory nákladů a lepší ochranu jejich informací. V posledních 20 letech objem dat výrazně vzrostl, virtualizace se rozšířila a splnit požadavky smluv o úrovni a kvalitě služeb (SLA) se stalo téměř nemožné. Tyto problémy postihly také menší podniky, které se potýkají s komplexností zálohování a jsou ohroženi ztrátou dat v případě selhání. Současný přístup k modernizaci spočívá v hromadění specializovaných řešení pro zálohování dat, což výrazně zvyšuje náročnost, náklady a je rovněž příčinou problémů v práci administrátorů, síťových specialistů i výkonných manažerů.


„Jednou z nejdramatičtějších změn je rozsah nebo objem dat, aplikací a virtuálních strojů, které nemohou být obslouženy současným zálohovacím prostředím. Organizace zvýšily své požadavky na smlouvy o kvalitě poskytovaných služeb, vzrostly požadavky na dostupnost a objevila se potřeba provozu v obchodním modelu 24/7. Pokud v této situaci dojde k pokusu o implementaci nových technologií, výsledkem bývá problematické prostředí, s nímž si IT týmy jen stěží poradí. Malé i velké organizace potřebují ucelenou strategii ochrany na jediné platformě nebo jediné řešení, aby zvládly rozličnost typů dat a datovou zátěž. Opačný přístup spočívá v integraci řady samostatných a specializovaných řešení, která jsou nákladná a náročná na čas,“ řekl Dave Russell, viceprezident pro oblast Storage Technologies and Strategies ve společnosti Gartner.


„Společnost Symantec uvádí na trh radikální nový plán na modernizaci ochrany dat, který v následujících pěti letech sníží o 80 procent provozní náklady související se zálohováním dat,“ řekl Deepak Mohan, senior viceprezident divize Information Management Group společnosti Symantec. „Společnost Symantec představila novou sadu produktů, které ošetřují problémy v zálohování – od nejkomplexnějších požadavků podnikových datových center, které potřebují opravdovou několikavrstevnou strategii obnovy, až po nejmenší podniky, jež žádají důvěryhodný a jednoduchý způsob obnovy jejich dat.“


Společnost Symantec se dotazovala více než 1400 IT profesionálů z celého světa na jejich postupy v oblasti zálohování a na jejich schopnost obnovy informací pro případ havárie nebo selhání. Studie odhalila, že tradiční přístup k zálohování selhává a nový přístup je velmi žádoucí:

 • 49 procent respondentů nedokáže splnit podmínky smluv SLA z důvodu příliš velkých objemů dat
 • 72 procent respondentů by změnilo zálohovací produkty, pokud by dosáhli zdvojnásobení rychlosti
 • 28 procent respondentů říká, že provozuje příliš mnoho zálohovacích nástrojů
 • Organizace v průměru provozují 4 řešení pro ochranu fyzických systémů a 3 pro virtuální
 • 42 procent respondentů věří, že jejich virtuální zálohování není dostačující nebo nefunguje správně
 • Více než třetina dotázaných (36 procent) by nevsadila svou výplatu na to, že dokáží obnovit 100 procent zálohovaných dat

Studie Symantec 2011 SMB Disaster Preparedness Survey mimo jiné zjistila, že malé a střední podniky nepovažují svou přípravu na havárie za prioritu dokud se nesetkají se selháním nebo se ztrátou dat. Polovina respondentů nemá vypracován příslušný plán a 41 procent uvedlo, že je nikdy nenapadlo podobnou strategii obnovy vypracovat. Data studie rovněž odhalila, že cena za nepřipravenost je vysoká a podniky kategorie SMB jsou vystaveny hrozbě výpadku jejich byznysu.


Symantec proto představil dva klíčové produkty NetBackup 7.5 a Backup Exec 2012. Tato řešení pomáhají více než dvěma milionům zákazníků firmy Symantec při řešení problémů se zálohováním. Strategie firmy Symantec se zaměřuje na následující oblasti:

 • Změna provozního modelu zálohování: Strategie společnosti Symantec počítá s 80procentním snížením provozních nákladů na zálohování. Dosažení tohoto cíle má podobu existence a využití jediné integrované platformy, která nahradí rozličná specializovaná řešení, jež jsou v současnosti běžně využívána. Zálohovací řešení společnosti Symantec mohou snížit náklady podstatně více než tradiční zařízení, protože kombinují zálohovací software a deduplikaci v jediném řešení jednoho dodavatele. Navíc je lze snadno zprovoznit a spravovat. Zákazníci mohu být flexibilnější a volit mezi softwarovým, kombinovaným a cloudovým řešením zálohování.
 • Zrychlení zálohování: Až 100násobně rychlejší zálohování nabízí v porovnání s tradičními přístupy produkt NetBackup 7.5. Organizace mohou zajistit komplexní zálohování v rychlosti inkrementálních záloh. Nemusí ani obětovat parametry obnovitelnosti požadované klíčovými službami podniku.
 • Boj s nekonečným uchováváním dat: Příliš mnoho organizací udržuje data zbytečně dlouho. Znalost životního cyklu informací, tj. kdy je lze smazat, může významně snížit náklady na zálohování i zátěž správy IT. Nové vyhledávací schopnosti a funkcionality v produktu NetBackup umožňují oddělit relevantní informace, které požadují zákonné normy a standardy vyšetřování. Zbytek zálohovací infrastruktury pracuje v režimu 30, 60 nebo 90denního cyklu. Nekonečné uchovávání dat představuje nekonečný odpad pro IT a nekonečné riziko z hlediska legislativy.
 • Sjednocení jednorázových obrazů a záloh: Jednorázový obraz je bez řešení NetBackup pouhým obrazem. Jednorázový obraz v rámci produktu NetBackup představuje ochranu, správu a obnovitelnost dat. Sjednocení obrazů a zálohování s produktem NetBackup dává organizacím rychlost jednorázových obrazů dat a obnovitelnost zálohování. 
 • Snížení objemů fyzických nosičů: S pomocí technologie Symantec NetBackup mohou organizace modernizovat své strategie obnovy po havárii a zastavit praktiky fyzického převážení úložných pásek. Technika Symantec NetBackup Auto Image Replication (AIR) umožňuje zákazníkům výrazně snížit objem fyzického majetku (nosičů) a upřednostňovat soubory, jež lze posílat po síti, což mimo jiné výrazně snižuje možnost vzniku lidských chyb.
 • Sjednocení virtuálního a fyzického zálohování: Redukce provozních nákladů ve virtualizovaném prostředí s pomocí technologie Symantec V-Ray, která v rámci jediného produktu umožňuje uživatelům hlubší vhled do jejich virtuálních strojů na platformách VMware a Hyper-V pro účely virtuálního zálohování. Technologie V-Ray je integrována do produktů NetBackup a Backup Exec. Díky ní lze řídit a korigovat zátěž zálohování virtuálních strojů, což omezuje datové bouře (vysokou zátěž), zvyšuje výkon virtuálních strojů a deduplikací snižuje nároky na zálohovací prostor. Bez ohledu na platformu – VMware, Hyper-V, fyzický server – dojde ke snížení objemu ukládaných dat až o 90 procent.
 •  Jeden produkt pro jakoukoli obnovu: Společnost Symantec nabízí jedno řešení pro veškeré zálohování bez ohledu na typ nosiče, tj. pásky, disky, i bez ohledu na typ prostředí – virtuální nebo fyzické. Zákazníci mohou obnovovat jakoukoli aplikaci nebo systém na virtuálních strojích bez ohledu na existenci hardwaru. Fyzické nebo virtuální obnovování je nyní bezplatně zahrnuto do produktu Backup Exec, což zjednodušuje obnovu po katastrofě. Děje se tak automatickým vytvářením virtuálních strojů v případě potřeby obnovy. Nová technologie B2V (Backup to Virtual) rovněž v rámci zálohovacího procesu zrychluje migraci z fyzických na virtuální servery.
 • Snížení složitosti: Produkt Backup Exec snižuje složitost řízení zálohování, k čemuž využívá jednoduché uživatelské rozhraní a poznatky od milionů uživatelů, včetně pravidel a licencí. Díky tomu mohou IT administrátoři a vlastníci podniků kategorie SMB vytvářet a realizovat profesionální strategie ochrany dat, aniž by museli být profesionály v zálohování.
 • Snadné zálohování: Společnost Symantec uvádí na trh produkt Backup Exec Small Business Edition, s jehož pomocí mohou menší společnosti zajistit důvěryhodnou a náležitě nastavenou ochranu dat. Vše zvládnou za méně než 10 minut a ve třech jednoduchých krocích.

Zdroje


Buďte se  Symantecem ve spojení:


O úložištích společnosti Symantec


Společnost Symantec pomáhá organizacím zabezpečit a spravovat informace pomocí řešení správy úložišť, archivace e-mailů, eDiscovery a zálohování a obnovení.


O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají jednotlivým zákazníkům i organizacím zabezpečit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexněji a efektivněji, před více riziky a ve více místech a poskytují jistotu při užívání a ukládání informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.


###


Poznámka pro editory: V případě, že potřebujete získat další informace o společnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.


Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníků.


Kontakt

Veronika Siwková
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
Veronika_Siwkova@symantec.com

Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz

@Symantec