O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tiskové materiály ke zprávě 2012 State of the Data Center

State of the Data Center Press KitZpráva 2012 State of the Data Center je založena na vstupních informacích od 2 453 profesionálů v oblasti IT v organizacích ve 32 zemích. Zpráva zdůrazňuje implicitní faktory složitosti datových center, stávající dopady na podniky a nejnovější iniciativy, které oblast IT uplatňuje pro zmírnění těchto problémů. Sedmdesát devět procent respondentů průzkumu zmínilo vzrůstající složitost datových center. Zatímco složitost vzniká z důvodu řady faktorů, respondenti vnímají implementaci strategie řízení informací jako hlavní iniciativu, pomocí které organizace řeší rostoucí problémy datových center. Výsledky průzkumu zdůrazňují význam uplatnění opatření pro inteligentní správu organizačních zdrojů za účelem efektivního řízení provozních nákladů a nárůstu objemu informací.
Přehled a klíčové informace naleznete v tiskové zprávě.
Úplné znění naleznete ve zprávě ke stažení.