O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Zásady

Společnost Symantec jako světová jednička v zabezpečení informací rozumí vašemu přání chránit osobní údaje. Smyslem podnikových zásad společnosti Symantec proto je chránit naše zákazníky a partnery.

Ochrana soukromí

Společnost Symantec je držitelem licence na program TRUSTe Privacy Program. TRUSTe je nezávislá nezisková iniciativa, jejímž posláním je budovat důvěru uživatelů v Internet propagací principů poskytování informací a informovaného souhlasu. Abychom prokázali, jaké úsilí věnujeme ochraně vašich osobních údajů, otevřeně informujeme o nakládání s informacemi na webu www.symantec.com a organizací TRUSTe jsme nechali prověřit, zda jsou naše praktiky ochrany osobních údajů v souladu s předpisy. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Symantec.

Ochrana proti softwarové kriminalitě

Softwarová kriminalita, což je nelegální distribuce a kopírování softwaru pro osobní nebo obchodní použití, je každý rok příčinou ztrát ve výši několika miliard dolarů. Pirátské kopírování softwaru je krádež, která zvyšuje ceny. Čím vyšší je ztráta na příjmech z důvodu krádeží zboží, tím méně je možno vynaložit na výzkum a vývoj nových produktů a nových inovací. Poznejte, jak můžete společnosti Symantec pomoci v boji se softwarovou kriminalitou.

Právní ustanovení

Získejte informace o autorských právech, ochranných známkách, zárukách a odmítnutí záruk, předávání informací a příspěvků, pravidlech odkazování, souladu se zákony a jiné právní informace.

Licenční smlouvy k produktům

Produkty Symantec nejsou prodávány, ale na kopie produktů Symantec jsou koncovému uživateli prostřednictvím distribuční sítě poskytovány licence. Vyhledejte licenční smlouvu s koncovým uživatelem pro používaný produkt Symantec.