O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Právní ustanovení

Společnost Symantec Corporation („společnost Symantec“) zpřístupňuje na tomto webu informace a produkty za následujících podmínek. Vstupem na tento web vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Společnost Symantec si vyhrazuje právo kdykoli dle vlastního uvážení a bez oznámení měnit tyto podmínky a produkty, služby, ceny a programy zmiňované na tomto webu. Společnost Symantec si vyhrazuje právo požadovat při jakémkoli porušení těchto podmínek veškeré prostředky nápravy, které jsou k dispozici podle práva a spravedlnosti. Všechna práva, která nejsou v tomto právním ustanovení výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Autorská práva

Informace na tomto webu jsou chráněny autorskými právy. Kromě výslovných povolení zde uvedených nesmí být žádná část tohoto webu distribuována nebo reprodukována žádnými prostředky a v žádné formě bez předchozího písemného povolení společnosti Symantec.

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH
© 1995-2016 Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA. Všechna práva vyhrazena.

Patenty
Částečný seznam patentů společnosti Symantec a pravidelně aktualizovaných informací o značení patentů je k dispozici zde.

Ochranné známky

Částečný seznam často používaných ochranných známek společnosti Symantec je k dispozici zde.