O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Poznámky o ochraně osobních údajů týkající se aktualizace LiveUpdate

Vstoupilo v platnost: 5. srpna 1999

Poslední aktualizace: 2. listopadu 2009

Princip aktualizace LiveUpdate

Symantec LiveUpdate je technologie typu „pull“. To znamená, že na servery Symantec LiveUpdate nejsou přímo odesílána data. Aktualizace LiveUpdate prověří váš počítač, vytvoří seznam aktuálně nainstalovaných produktů a na základě tohoto seznamu předá požadavky na aktualizace nainstalovaných produktů. Při předání každého požadavku na aktualizace vytvoří server LiveUpdate ve svém protokolu položku se seznamem požadovaných souborů a adresou IP, ze které byl požadavek předán. Pokud na serveru LiveUpdate požadovaný soubor existuje, klientská aktualizace LiveUpdate jej ze serveru stáhne a do položky protokolu na serveru se zaznamená úspěšné stažení. Do protokolu na serveru se zaznamená také, pokud soubor nebyl stažen, nebo pokud došlo v průběhu stahování souboru k chybě. Aktualizace LiveUpdate používá při své komunikaci se serverem kromě názvu požadovaného souboru také některé identifikační informace a některé informace týkající se počítače, které jsou podrobněji popsány níže.

O shromažďovaných datech

Aktualizace LiveUpdate při každém spuštění shromažďuje z vašeho počítače obecné systémové informace, abyste pro svůj počítač získali ty nejvhodnější aktualizace. Tyto informace se používají rovněž ke generování souhrnných statistik o používání aktualizace LiveUpdate a o tom, které systémy potřebují podporu, aby bylo možné vylepšit klientskou aktualizaci LiveUpdate a obsah a opravy zprostředkované aktualizací LiveUpdate.

Tyto informace zahrnují následující:

  • Informace o názvu a verzi produktu pro veškerý nainstalovaný software Symantec vyžadující aktualizace.
  • Značka a model počítače.
  • Informace o verzi operačního systému a prohlížeče.
  • Nastavení oblasti a jazyka.
  • Identifikátor LU ID (Globally Unique LiveUpdate Identifier) a identifikátor aktuální relace.
  • Verze klienta LiveUpdate a informace o způsobu spuštění relace aktualizace LiveUpdate.
  • Název souboru opravy a chybový kód všech aktualizací, které se nepodařilo správně stáhnout či nainstalovat.

Při připojení k serveru Symantec LiveUpdate je zaznamenána vaše adresa IP (Internet Protocol), ale je použita pouze ke generování souhrnných statistik a potom je informace vyřazena.

Jak se shromážděná data používají

Aby bylo možné generovat přesné statistiky, vytvoří aktualizace LiveUpdate globálně jedinečný identifikátor (LU ID), který je uložen ve vašem počítači a jedinečně jej identifikuje. Identifikátor LU ID je vytvořen při instalaci. Nejprve je od operačního systému vyžádán identifikátor GUID (Globally Unique Identifier), ze kterého je pomocí algoritmu SHA-1 vytvořen identifikátor LU ID. Tato metoda zaručuje, že identifikátor LU ID neobsahuje žádné informace, které by bylo možné použít k vaší identifikaci.


Identifikátor LU ID je možné použít v následujících scénářích:

Jako zpětná vazba pro řízení jakosti ve vývojových týmech společnosti Symantec je zaznamenáván počet jednotlivých počítačů, které kontaktují servery LiveUpdate, a úspěšnost nebo neúspěšnost stažení a instalace konkrétních aktualizací. Jsou zaznamenány tyto informace: identifikátor LU ID počítače, který se pokusil o stažení, názvy produktů, pro které byly aktualizace požadovány, zda byly aktualizace nutné a vyjmenované informace o konfiguraci.


Společnost Symantec také shromažďuje informace o tom, jak často každý počítač spouští aktualizaci LiveUpdate, a o prostředích, ve kterých zákazníci aktualizaci LiveUpdate zpravidla spouštějí.


Všechny informace ukládané aktualizací Symantec LiveUpdate jsou uchovávány v elektronicky zabezpečených databázových souborech ve fyzicky zabezpečených datových centrech umístěných v USA. Neobsahují žádné určitelné osobní údaje. Společnost Symantec nedělá souhrn informace uložené aktualizací LiveUpdate s žádnými údaji, seznamy kontaktů nebo informacemi o přihlášení k odběru shromažďovanými společností Symantec pro účely propagace.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.