O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

 • Přidat

Zásady ochrany osobních údajů pro službu Norton Community Watch

Vstoupilo v platnost: 5. srpna 1999

Poslední aktualizace: 16. dubna 2010

Co je služba Norton Community Watch?

Služba Norton Community Watch umožňuje uživatelům bezpečnostních produktů Norton z celého světa pomoci zrychlit identifikaci a dále zkrátit čas potřebný k poskytnutí ochrany před novými bezpečnostními riziky, která se pokoušejí infikovat váš počítač. Program shromažďuje vybraná data o zabezpečení a aplikacích a předává je společnosti Symantec k analýze za účelem identifikace nových hrozeb a jejich zdrojů a zlepšení zabezpečení uživatelů a funkce produktů.

K čemu slouží služba Norton Community Watch?

Zapojením do programu Norton Community Watch můžete:

 1. Podílet se na vytváření lepší a důkladnější ochrany před nejnovějšími neznámými hrozbami.
  Společnost Symantec analyzuje data, která odešlete, i data od ostatních uživatelů v komunitě Norton. Naše technologie, kterou používáme v našich provozních centrech, vypočítává pomocí důmyslných algoritmů hodnocení z hlediska bezpečnosti pro každý soubor, který byl v počítači stažený, nainstalovaný nebo spuštěný. Uživatelé bezpečnostních produktů Norton využijí výhody této inovativní technologie, když produkt Norton:
  1. Zablokuje stažení souboru pomocí funkce Download Insight. Aplikace Norton informuje, že stažení je bezpečné, rizikové nebo něco mezi tím. A pokud stažení není bezpečné, naše produkty provedou okamžitou a rozhodnou akci.
  2. Poskytuje vylepšenou heuristiku, která umožňuje vyšší úspěšnost zjišťování a nižší počet falešných poplachů
  3. Provádí rychlejší prověřování pomocí funkce Norton Insight. Soubory, které byly prostřednictvím služby Norton Community Watch odeslány, analyzovány a určeny jako známé neškodné soubory, nejsou prověřované a tudíž se ušetří prostředky pro spuštění jiných úloh v systému.
  Podívejte se na náš Blog Norton Protection (odkaz http://community.norton.com/t5/Norton-Protection-Blog/The-New-Model-of-Consumer-Protection-Quorum/ba-p/126699#A344), kde najdete další informace o této technologii.


 2. Zapojte se do boje proti počítačové kriminalitě! Společnost Symantec je odhodlána, že z webu udělá bezpečnější místo pro práci, hledání informací a zábavu. Poskytováním důležitých informací o zabezpečení a aplikacích přispějete do sbírky informací potřebných k identifikaci nových hrozeb a jejich zablokování dříve, než se dostanou do našich počítačů.

Jak služba Norton Community Watch zvyšuje bezpečnost webu?

Společnost Symantec analyzuje data shromážděná a přijatá prostřednictvím služby Norton Community Watch od milionů uživatelů, aby pomohla identifikovat a blokovat nová bezpečnostní rizika a hrozby. Ze shromážděných dat společnost Symantec pomocí mnoha atributů hodnocení (například datum, kdy se soubor poprvé objevil, a počet uživatelů služby Norton Community Watch, kteří tento soubor používají) vypočítává hodnocení bezpečnosti pro každý soubor nalezený mezi uživateli služby Norton Community Watch. Když stahujete nějaký soubor, funkce Download Insight zkontroluje jeho pověst a pokud není bezpečný, zablokuje ho dříve, než se v počítači spustí. Když bezpečnost souboru pomáhají definovat miliony uživatelů, získáte lepší ochranu a stíží se práce počítačových zlodějů.

Jaká data shromažďuje služba Norton Community Watch z počítače?

Služba Norton Community Watch bude shromažďovat a odesílat společnosti Symantec údaje o zabezpečení a aplikacích zahrnující:

 1. nespustitelné a přenositelné spustitelné soubory identifikované jako škodlivý kód;
 2. adresy URL navštívených webových stránek, které produkt Norton hodnotí jako potenciálně podvodné;
 3. adresa URL naposledy navštíveného webu před tím, než se do vašeho počítače nainstalovalo stažené bezpečnostní riziko;
 4. informace o procesech a aplikacích spuštěných občas ve vašem počítači, včetně těch, které jsou spuštěné v době zjištění bezpečnostního rizika a
 5. vzorek dat zaslaný vaším počítačem v reakci na možné bezpečnostní riziko.

Všechna data zaslaná společnosti Symantec prostřednictvím služby Norton Community Watch můžete zobrazit pomocí položky „Historie zabezpečení“ v produktu Norton a vybráním položky „Norton Community Watch“ z rozevírací nabídky.

Shromažďuje služba Norton Community Watch nějaké osobní údaje, které nalezne v počítači?

Společnost Symantec činí opatření, aby zabránila shromažďování jakýchkoli osobních údajů z vašeho počítače. Vždy, když je to možné, jsou data shromážděná službou Norton Community Watch přenesena do společnosti Symantec až po jejich anonymizování. Shromážděná data však mohou obsahovat:

 • vaše uživatelské jméno, které by nemělo umožňovat osobní identifikaci, pokud jste v rámci ochrany své identity zvolili alias, a
 • informace umožňující osobní identifikaci, které z vašeho počítače získává nebo se pokouší získat bez vašeho svolení potenciální bezpečnostní riziko.

Jak je možné se zapojit do služby Norton Community Watch?

Existují dva způsoby zapojení do služby Norton Community Watch:

 1. Při instalaci produktu Norton se přesvědčte, že je zaškrtnuté políčko „Norton Community Watch“.
 2. V produktu vyberte položku „Nastavení“ a potom vyberte kartu „Různé“. Zkontrolujte, zda je položka „Norton Community Watch“ nastavena na „Zapnuto“. Pomocí tohoto nastavení můžete službu Norton Community Watch také vypnout.

Co když se zapojím do služby Norton Community Watch a poté své rozhodnutí změním?

Účast ve službě Norton Community Watch můžete kdykoli zrušit. Chcete-li svoji účast zrušit, klepněte v produktu Norton na položku „Nastavení“ a potom vyberte kartu „Různé“. Na kartě „Různé“ změňte položku „Norton Community Watch“ na „Vypnuto“.

Jak využívá společnost Symantec data shromážděná prostřednictvím služby Norton Community Watch?

Společnost Symantec používá tato data k:

 1. identifikaci zdroje potenciálních bezpečnostních rizik:
 2. zlepšení schopnosti produktů společnosti Symantec zjišťovat nebezpečné chování, podvodné webové stránky, crimeware a jiné formy bezpečnostních hrozeb z internetu:
 3. poskytování lepší ochrany zákazníkům společnosti Symantec v budoucnu: a
 4. vytváření statistik z těchto informací za účelem sledování a publikování zpráv o trendech bezpečnostních rizik.

Společnost Symantec může tyto shromážděné informace zpřístupnit, je-li o to požádána orgány činnými v trestním řízení tak, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebo na základě soudní obsílky nebo jiného právního postupu. Z důvodu podpory znalostí, zjišťování a prevence bezpečnostních rizik internetu může společnost Symantec sdílet vybrané informace s výzkumnými organizacemi a ostatními prodejci bezpečnostního softwaru.


Společnost Symantec neagreguje data uložená službou Norton Community Watch s žádnými údaji, seznamy kontaktů nebo informacemi o přihlášení k odběru shromažďovanými společností Symantec pro účely propagace.

Jak ukládá společnost Symantec data shromážděná prostřednictvím služby Norton Community Watch?

Veškerá data získaná prostřednictvím služby Norton Community Watch jsou uložena bezpečným způsobem a nejsou korelována s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci.


Shromážděná data mohou být přenesena do skupiny Symantec ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu dat než oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropské unie), ale společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným informacím, pokud budou přeneseny, dostalo dostatečné úrovně ochrany.

Vstoupilo v platnost: 9. září 2009
Poslední aktualizace: 16. dubna 2010


Zásady ochrany osobních údajů softwaru Norton AntiSpam

Co je software Norton AntiSpam?

Software Norton AntiSpam chrání vaši poštovní schránku před doručováním nevyžádaných e-mailů. Filtruje nežádoucí e-maily, aby byla komunikace online bezpečnější a příjemnější. Využívá stejnou technologii, na kterou se spoléhá mnoho velkých organizací, které věří, že účinně blokuje nežádoucí, nebezpečné a podvodné e-maily.


Při použití softwaru Norton AntiSpam můžete určité obdržené a nesprávně klasifikované e-mailové zprávy volitelně odesílat společnosti Symantec a ohlásit je jako nevyžádanou poštu nebo jako zprávy nesprávně identifikované jako nevyžádaná pošta.

Jaká data shromažďuje společnost Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam?

Když společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam odešlete e-mailové zprávy, které nahlásíte jako nevyžádanou poštu nebo jako zprávy nesprávně identifikované jako nevyžádaná pošta, společnost Symantec obdrží a shromáždí data obsažená ve vašich e-mailových zprávách. Tyto e-mailové zprávy mohou obsahovat informace umožňující osobní identifikaci. E-mailové zprávy budou odesílány společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam pouze s vaším souhlasem a nebudou odesílány automaticky.

Jak společnost Symantec použije nesprávně klasifikované zprávy, které jí odešle uživatel?

Odešlete-li takovéto zprávy společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam, společnost Symantec je použije pouze pro účely zlepšování zjišťovací schopnosti technologie ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Symantec. Společnost Symantec nebude korelovat tyto e-mailové zprávy ani žádná data v nich obsažená s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci. Společnost Symantec je bude analyzovat za účelem zlepšení zjišťovací schopnosti technologie ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Symantec tak, aby zákazníkům společnosti Symantec poskytovala lepší ochranu v budoucnu.


Společnost Symantec může tato shromážděná data zveřejnit, je-li o to požádána orgány činnými v trestním řízení tak, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebo na základě soudní obsílky nebo jiného právního postupu. Za účelem zvýšení povědomí, zjištění a prevence rizik spojených se zabezpečením internetu, která jsou šířena prostřednictvím nevyžádané pošty, může společnost Symantec sdílet některá data s výzkumnými organizacemi a dalšími dodavateli bezpečnostního softwaru. Společnost Symantec může také použít statistiky vytvořené z těchto informací ke sledování trendů nevyžádané pošty a bezpečnostních rizik a k publikaci zpráv o těchto trendech.

Jak společnost Symantec ukládá e-maily odeslané prostřednictvím softwaru Norton Antispam?

Všechna uložená data budou uložena bezpečným způsobem a nebudou spojována s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci. Společnost Symantec neagreguje data shromážděná softwarem Norton AntiSpam s žádnými daty, seznamy kontaktů nebo informacemi o přihlášení k odběru shromažďovanými společností Symantec pro účely propagace.


Shromážděná data mohou být přenesena do skupiny Symantec ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu dat než oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropské unie), ale společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným datům, pokud budou přenesena, dostalo dostatečné úrovně ochrany.

Vstoupilo v platnost:16. dubna 2010
Poslední aktualizace:16. dubna 2010


Zásady ochrany osobních údajů pro správu chyb

Pokud v produktu Norton dojde k problému, můžete být požádáni o souhlas s odesláním informací o problému z vašeho počítače do společnosti Symantec prostřednictvím funkce správy chyb.

Jaká data shromažďuje společnost Symantec prostřednictvím správy chyb?

 1. Pokud v produktu Norton dojde k problému a rozhodnete se odeslat zprávu prostřednictvím funkce správy chyb, může zpráva obsahovat informace o stavu produktu Norton a vašeho počítače v okamžiku, kdy k problému došlo. Informace o stavu vašeho počítače mohou zahrnovat: jazyk systému, místní prostředí a verzi operačního systému vašeho počítače;
 2. spuštěné procesy, informace o jejich stavu a výkonu; a
 3. data ze souborů nebo složek, které byly otevřené v okamžiku, kdy v softwaru došlo k potížím.

Zpráva může obsahovat informace umožňující osobní identifikaci, pokud jsou takové informace obsažené v souborech nebo složkách nebo jako součást názvu souborů nebo složek otevřených v okamžiku, kdy v produktu Norton došlo k problému. Tyto informace budou odeslány společnosti Symantec pouze s vaším svolením a nebudou odesílány automaticky.

Jak společnost Symantec použije data shromážděná prostřednictvím správy chyb?

Společnost Symantec použije data shromážděná prostřednictvím správy chyb k opravení problému a ke zvýšení výkonu produktů společnosti Symantec. Společnost Symantec může tato shromážděná data zpřístupnit, je-li o to požádána orgány činnými v trestním řízení tak, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebo na základě soudní obsílky nebo jiného právního postupu. V některých případech, pokud k chybě došlo kvůli bezpečnostnímu riziku, může společnost Symantec sdílet vybraná data s výzkumnými organizacemi a ostatními prodejci bezpečnostního softwaru v rámci podpory znalostí, zjišťování a prevence daného rizika. Společnost Symantec může také použít statistiky vytvořené z informací ke sledování trendů bezpečnostních rizik a k publikaci zpráv o těchto trendech.

Jak ukládá společnost Symantec data shromážděná prostřednictvím správy chyb?

Všechna uložená data budou uložena bezpečným způsobem a nebudou spojována s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci. Společnost Symantec neagreguje data shromážděná správou chyb s žádnými daty, seznamy kontaktů nebo informacemi o přihlášení k odběru shromažďovanými společností Symantec pro účely propagace.
Shromážděná data mohou být přenesena do skupiny Symantec ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu dat než oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropské unie), ale společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným datům, pokud budou přenesena, dostalo dostatečné úrovně ochrany.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.