O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Časté otázky uživatelů produktů Norton k ochraně osobních údajů

1. Co se děje s údaji, které poskytuji při nákupu produktů Norton?

Při pořízení produktu Norton v našem online obchodě jsou vaše údaje použity pro zpracování nákupu a pro dodání vámi objednaného softwaru nebo služby. Údaje jsou archivovány v účtu Norton, kde si můžete zobrazit veškeré údaje o nákupech včetně licenčních klíčů. Své údaje na účtu Norton můžete také kdykoli aktualizovat.

2. Co se děje s mými fakturačními údaji a s údaji o mé platební kartě?

Poskytnuté údaje o fakturaci a údaje o platební kartě jsou rovněž doplněny do vašeho účtu Norton. Používáme je při platbě vašich nákupů a při úhradách automatických obnovení odběru nebo licencí, pokud se účastníte programu automatického obnovení produktů.

3. Mohu upravit údaje o platební kartě ve svém účtu Norton?

Údaje o své platební kartě můžete ve svém účtu Norton upravit kdykoli, buď po přihlášení přímo v účtu, nebo použitím jiné platební karty při dalším nákupu.

4. Mohu mít ve svém účtu Norton zadány údaje pro více platebních karet?

Účet Norton povoluje pouze jednu sadu fakturačních údajů, včetně údajů o platební kartě. Pokud tedy při dalším nákupu použijete jinou platební kartu, než tu, kterou máte zapsanou ve svém účtu Norton, budou údaje nově použité karty zapsány do vašeho účtu a použity při všech následujících platbách produktů nebo obnovení.

5. Jak jsou chráněny údaje o mé platební kartě?

Údaje o vaší platební kartě se nezobrazují žádnému zástupci a vždy jsou zobrazena pouze poslední čtyři čísla platební karty.

6. Budete mi na e-mailovou adresu zadanou při objednání produktu společnosti Norton zasílat reklamy a obchodní sdělení?

Reklamy či obchodní sdělení budete dostávat pouze v případě, že poskytnete svůj souhlas s touto službou zaškrtnutím příslušného okénka při odhlašování z obchodu Norton. E-maily budou odesílány na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu Norton. Volba této služby není podmínkou k registraci produktu. Na základě této služby vám také můžeme posílat servisní oznámení, která vám usnadní provádět transakce, nebo vám sdělovat aktuální informace o stavu vašich odběrů.

Své upřednostňované způsoby komunikace můžete změnit buď přímo prostřednictvím Norton Management na adrese https://manage.norton.com/Account?feature=preferences na naší stránce Prohlášení o soukromí online na adrese http://www.symantec.com/about/profile/privacypolicy/, nebo prostřednictvím nejbližšího oddělení zákaznické podpory. Podrobné informace o odděleních zákaznické podpory ve vašem okolí naleznete na adrese www.norton.com/ts. Dále můžete také zrušit souhlas s přijímáním obchodních sdělení kliknutím na zamítací odkaz, který je uveden ve všech přijatých sděleních.

7. Předáváte mé údaje do zahraničí?

Naše elektronická archivační platforma, registrace našich produktů a služba Norton jsou globální. Proto jsou údaje uživatelů produktů Norton zpracovávány společností Symantec Corporation v USA a mohou být předávány do dalších zemí, ve kterých společnost Symantec působí. Naše společnost se zavazuje využívat údaje výhradně ke stanovenému účelu a chránit je v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů bez ohledu na místo archivace těchto údajů.

8. Poskytujete moje údaje třetím stranám?

Neprodáváme, nepůjčujeme, nepronajímáme, neprozrazujeme ani nešíříme vaše údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje, registraci, informace o mobilním zařízení, zálohování nebo data o umístění sdílíme pouze s důvěryhodnými třetími stranami, které jednají naším jménem, přijaly naše podmínky pro zajištění soukromí a zabezpečení a souhlasily s tím, že budou pracovat v souladu s našimi zásadami a dle našich pokynů.

9. Mohu své údaje upravovat nebo je odstranit?

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat či upravit po přihlášení k účtu Norton. Pokud si přejete svůj účet Norton zrušit, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Norton. Vaši žádost vyřídíme v souladu s právními požadavky týkajícími se archivační doby jednotlivých druhů dokumentů.