O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

 • Přidat

Úplné znění prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše práva ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 12. srpna 2013
[Aktualizace] Dne 1. června 2013 jsme aktualizovali znění prohlášení o shromažďování dat a použití nebo předávání dat v rámci oddílu Soubory cookie (3.2) a jeho pododdílů (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6).
[Aktualizace] Dne 5. prosince 2012 jsme aktualizovali znění prohlášení o shromažďování dat a jejich použití (oddíl 3.1) a přidali jsme oddíl Soubory cookie (oddíly 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5).
Toto prohlášení popisuje typy informací, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek společnosti Symantec, jak je uvedeno níže, jak tyto informace můžeme použít a s kým je můžeme sdílet. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje opatření, která přijímáme k ochraně zabezpečení těchto informací. Také vám sdělíme, jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete své informace aktualizovat, odebrat své jméno z našich seznamů adresátů nebo získat odpovědi na případné dotazy týkající se našich praktik ochrany osobních údajů ve společnosti Symantec.
TRUSTe: Kliknutím ověřit Společnosti Symantec byla udělena pečeť důvěryhodnosti v oblasti ochrany osobních údajů TRUSTe, což znamená, že prohlášení o ochraně osobních údajů a související postupy zhodnotila společnost TRUSTe z hlediska souladu s požadavky programu TRUSTe včetně transparentnosti, odpovědnosti a výběru týkajícího se shromažďování a používání vašich osobních údajů. Společnost TRUSTe certifikuje stránky www.symantec.com v Severní Americe, www.symanteccloud.com a domény Norton. Program TRUSTe nepokrývá informace, které mohou být shromažďovány prostřednictvím stahovatelného softwaru. Posláním společnosti TRUSTe, nezávislé třetí strany, je globální šíření důvěryhodnosti online zdrojů mezi spotřebiteli a organizacemi prostřednictvím své přední značky důvěryhodnosti v oblasti ochrany osobních údajů a inovačních řešení v této oblasti. Společnost Symantec můžete kontaktovat přímo pomocí kteréhokoli komunikačního prostředku uvedeného na konci tohoto prohlášení. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, můžete kontaktovat společnost TRUSTe zde.
Zobrazením značky důvěryhodnosti společnosti TRUSTe, vám dáváme na vědomí:
 • Jaké osobní údaje jsou shromažďovány, ukládány, sledovány nebo používány.
 • S kým jsou informace sdíleny.
 • Jak můžete v informacích opravit nepřesnosti.
Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky ve vlastnictví společnosti Symantec, které zobrazují loga Symantec nebo Norton, kromě stránek, na které odkazujeme v oddílu 1.2 níže a stránek hostitelských třetích stran, které jsou oprávněny zobrazovat název a/nebo logo společnosti Symantec.

1.0 Struktura prohlášení o ochraně osobních údajů a související dokumenty

1.1 Obsah

Existují související dokumenty, které doplňují toto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě jakéhokoli nesouladu převažuje tento dokument:
 • Prohlášení o základech ochrany osobních údajů: Stručné a méně komplikované shrnutí našich postupů ochrany osobních údajů. V případě jakékoli nesrovnalosti platí toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Zásady ochrany osobních údajů pro sociální média: Tyto zásady respektují neveřejnost informací na webech a v rámci služeb s „obsahem generovaným uživateli“, které může společnost Symantec čas od času nabízet. Zabývají se otázkami specifickými pro webové stránky, na kterých společnost Symantec negeneruje obsah, ale umožňuje vytváření obsahu uživatelům a zákazníkům.
 • Poznámky o ochraně osobních údajů týkající se produktů a služeb: Společnost Symantec má poznámky, které se týkají konkrétního shromažďování a použití osobních údajů, ke kterému dochází, když se uživatelé přihlásí k odběru našeho softwaru nebo služeb, zakoupí nebo používají náš software nebo služby. Tyto poznámky závisejí na technologiích a účelech těchto produktů a služeb. V těchto případech se shromažďování, použití, zpřístupnění a uchování osobních údajů řídí těmito specifickými poznámkami o ochraně osobních údajů:
 • Zásady ochrany osobních údajů LiveUpdate: Software LiveUpdate má vlastní Zásady ochrany osobních údajů kvůli tomu, jakým způsobem a jaký typ informací shromažďuje.
 • Zásady ochrany osobních údajů pro službu Norton Community Watch: Tyto zásady respektují shromažďování informací prostřednictvím informací odeslaných uživateli službě Norton Community Watch. Zabývají se otázkami souvisejícími se shromažďováním informací, včetně určitelných osobních údajů.
 • Zásady ochrany osobních údajů pro službu Norton Online Family Privacy Policy: Tyto zásady respektují shromažďování a použití osobních údajů v souvislosti se službami OnlineFamily.Norton.
Společnost Symantec má globální zásady, které tvoří základ ochrany soukromí všech osobních údajů používaných společností Symantec na celém světě. Tyto zásady stanovují provozní principy pro řízení soukromí společnosti Symantec.
Tyto zásady mají následující rozsah:
 • Vztahují se na všechny osobní informace, které společnost Symantec shromažďuje, a to jak elektronicky, tak manuálně. Požadavky těchto zásad jsou doplněny o procesy ochrany soukromí specifickými pro daný obor podnikání.
 • Zásady se vztahují na zaměstnance, vedoucí pracovníky a ředitele společnosti Symantec a jejích dceřiných společností po celém světě.

3.1 Shromažďování a použití osobních údajů

Můžete se rozhodnout, že poskytnete osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek. Zde jsou uvedeny způsoby, jakými můžete informace poskytnout, a typy informací, které můžete odeslat. Níže také poskytujeme některé informace o tom, jak tyto informace můžeme použít.

Kontaktujte nás
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách, můžeme vás požádat o informace, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a komentáře. Informace, které nám poskytnete, můžeme použít také k hodnocení kvality našich produktů.


Žádost o cenovou nabídku

Pokud si od nás vyžádáte cenovou nabídku, požádáme vás o poskytnutí údajů, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o příslušném produktu. Vaše údaje použijeme pro přípravu a odeslání cenové nabídky. Můžete se také rozhodnout nám sdělit další komentáře a žádosti prostřednictvím našeho pole pro zadání volného textu.

Zakoupení, registrace produktu nebo přihlášení k odběru produktu nebo služby, nebo vytvoření účtu
Pokud u nás zadáte objednávku online, požádáme vás o informace, například o vaše jméno, adresu a číslo kreditní karty, nezbytné k provedení transakce a k tomu, abyste mohli zakoupit a stáhnout produkty, získat přístup ke službě a k technické podpoře nebo jinak využít produkty nebo služby, které jste si vybrali. Také vás požádáme o technické údaje o vašem počítači nebo o provozu v rámci vašeho připojení k internetu. Navíc můžete být vyzváni, aby jste si u nás založili účet za účelem získání softwaru, zavedení práva k získání upgradu a aktualizací, zajištění konfigurace produktů a služeb a přístupu ke zprávám a informacím o výkonu takových produktů a služeb atd. Přitom vás můžeme požádat o poskytnutí příslušných informací, jako jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, adresa IM a řady IP adres. Zpracování a přenos dat se omezuje na následující účely: plnění vašich objednávek nebo kontraktů, prodloužení nebo dodávka aktualizací produktů nebo odběrů služeb nebo licencí, registrace produktů/služeb, aktivace a konfigurace, zpracování požadavků na změny, které můžete čas od času vyžadovat, podpora zákazníků a technická podpora, kterou můžete čas od času požadovat, zpracování obnovení licencí, které můžete čas od času požadovat, automatické zpracování obnovení licencí, pokud zvolíte automatické obnovení odběru softwarových licencí a interní audity (souladu) a prevence podvodů.


Žádost o technickou podporu

Pokud žádáte o technickou podporu online, budeme od vás požadovat informace nezbytné pro uzavření transakce – například vaše jméno, adresu a informace o vašem počítačovém hardwaru, softwaru a charakteru problému. Pokud to bude zapotřebí pro zprostředkování podpory, můžeme kromě toho s vaším souhlasem provést interaktivní relaci, ve které technická podpora společnosti Symantec převezme ovládání vašeho počítače. Z těchto relací nejsou uchovány žádné informace kromě informací dokládajících, že se tyto relace konaly. Informace týkající se technických potíží můžeme uchovat pro účely další podpory. Obecně platí, že informace a znalosti získané z takové podpory, přestože nejsou svázány osobně s vámi, mohou být dány k dispozici technickým odborníkům a odborníkům na jednotlivé produkty za účelem zlepšení našich produktů nebo poskytování podobných řešení při podobných technických potížích, se kterými se setkají jiní zákazníci společnosti Symantec.

Marketingová komunikace
Vedle výše uvedených účelů můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vám poskytovali informace o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem. Pomocí kontaktních údajů, jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy, vás můžeme kontaktovat. Můžete si vyžádat, abychom vaše údaje pro takové marketingové účely nezpracovávali. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje tímto způsobem používali, můžete využít svého práva a takovému zpracování vašich údajů předejít tím, že zaškrtnete/zrušíte škrtnutí (dle potřeby) příslušná políčka na webových stránkách a/nebo ve formulářích, ve kterých o vás shromažďujeme vaše údaje. Toto právo můžete také uplatnit kdykoliv tak, že změníte předvolby komunikace dle pokynů v oddílu 4.2 níže.


Přihlášení k fóru na webovém serveru nebo k webu pro síťovou komunikaci
Společnost Symantec provozuje fóra, webové stránky a související informační služby, aby mohla lépe pomáhat svým zákazníkům používat produkty a služby, rozebírat technické problémy a sdílet zkušenosti a znalosti. Abychom vám umožnili získat přístup k těmto informačním službám, abyste nám pomohli vytvářet obsah, který má pro vás význam, a abychom zlepšili vaše možnosti využití našich webových stránek, včetně toho, že vám pomůžeme rychle najít software, služby nebo důležité informace o produktech, shromažďujeme informace o vašem jménu a e-mailové adrese a sledujeme vaše preference, které se týkají zobrazení nebo umístění požadovaných informací. Informace získané z těchto webů využíváme k vylepšení našich produktů a služeb. Měli byste být obeznámeni se skutečností, že informace, které poskytnete prostřednictvím veřejných fór, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními osobami, které se fór účastní. Pokud si přejete odstranit vaše osobní údaje z fóra, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu privacy@symantec.com. V některých případech nebudeme schopni osobní údaje odstranit. V takovém případě vás budeme informovat, že tak nejsme schopni učinit s uvedením důvodu.

Přihlášení k odběru bulletinu, odběr upozornění k produktům nebo technických upozornění
Můžete požádat o zasílání informací o upozorněních na viry, upgradech produktů, nových produktech, službách, bulletinech, informačních e-mailech a průzkumech budoucích možností a zlepšení produktů. Pokud projevíte takové přání, budete požádáni o poskytnutí jména a e-mailové adresy. V případě jiného použití těchto informací než ke vzájemnému kontaktu budete o zamýšleném použití informováni v žádosti o poskytnutí těchto kontaktních informací.

E-maily související s transakcemi
Čas od času vám můžeme zasílat e-maily související s transakcemi, například potvrzení objednávky nebo informace o potížích souvisejících se službou. Protože e-maily související s transakcemi nemají propagační charakter, nemůžete se od odběru těchto e-mailů odhlásit.

Přihlášky do soutěže, odběr informací o produktech nebo službách, nabídkách nebo propagačních nabídkách
Abychom vás mohli informovat o soutěžích, propagačních akcích a speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, můžete být požádáni, abyste nám poskytli své jméno, adresu a e-mailovou adresu a potvrdili svou plnoletost podle zákonů země, ve které se nacházíte. Můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací, abychom lépe poznali vás a případně potřeby a zkušenosti vaší organizace, vaše názory a zkušenosti nebo zpětnou vazbu, abychom vás mohli zařadit do soutěží nebo propagačních akcí. Vaše osobní údaje použijeme také k případnému udílení cen. Pokud bude existovat nějaké použití nad rámec toho, že budete pomocí těchto informací kontaktováni, budete o zamýšleném použití informováni v okamžiku, kdy budete o poskytnutí těchto kontaktních informací požádáni.

Žádost o váš názor, zpětnou vazbu nebo testování softwaru
Můžeme vás požádat o vaše názory a zpětnou vazbu týkající se našeho softwaru a služeb. Pomůžete nám tím vytvářet lepší produkty a služby podle vašich potřeb. Můžete být požádáni o poskytnutí e-mailové adresy a také jména, poštovní adresy, zaměstnání a názvu vaší organizace a vašich názorů a zpětné vazby, pokud jste je dosud neposkytli.

Zaměstnání
V žádosti o pracovní místo u společnosti Symantec nám můžete zaslat svůj životopis a další informace online. Informace, které poskytnete v souvislosti s hledáním pracovního místa, budou udržovány v databázi spravované nezávislým poskytovatelem služeb, který nám pomáhá vykonávat činnosti související s náborem. Náš poskytovatel služeb je oprávněný používat tyto informace pouze ve spojení s hostováním, správou a údržbou naší databáze životopisů. Obdržené informace použijeme k posouzení vašeho zájmu o zaměstnání a pro vzájemný kontakt v případě možného zaměstnání v naší společnosti.

Upozornění příteli
Pokud se rozhodnete informovat svého přítele o našem webu prostřednictvím naší odkazovací služby, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu dotyčné osoby. Vašemu známému pošleme automaticky jednorázový e-mail s pozvánkou k návštěvě našeho webu. Po odeslání jednorázového e-mailu neuchová společnost Symantec jméno a e-mailovou adresu vašeho známého. Tato možnost není k dispozici v právních řádech, ve kterých je tato metoda odkazování zakázána, například v Evropské unii.

Informace z jiných zdrojů
Informace, které o vás shromažďujeme, mohou být seskupeny s informacemi, které získáváme od subjektů třetích stran.

Seskupování dat
Obecně můžeme slučovat a seskupovat data, která získáváme z různých zdrojů, což zahrnuje mimo jiné profily vytvořené uživatelem, soubory cookie, e-mailovou analytiku apod.

O tom, zda budete pokračovat v jakékoli činnosti, při které jsou požadovány osobní údaje, rozhodujete pouze vy. Pokud si však nebudete přát požadované údaje poskytnout, může se stát, že nebudete moci provést transakci nebo funkci na daném webu, pokud budou tyto informace nezbytné pro dokončení transakce nebo funkce.

O souborech cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou do vašeho počítače umisťovány webovými stránkami, které navštěvujete, nebo e-maily, které otevíráte. Používají se velice často za účelem umožnění fungování webových stránek nebo zlepšení jejich efektivity, ale také za účelem poskytnutí obchodních nebo marketingových informací vlastníkům webové stránky. Pomocí souborů cookie může webová stránka také přizpůsobit prezentované informace na základě vašich preferencí procházení stránek, jako např. jazyk a zeměpisnou oblast. Podrobnější informace o souborech cookie naleznete na webu www.allaboutcookies.org.
Chcete-li odmítnout inzerci založenou na chování dle pravidel americké společnosti Network Advertising Initiative, přejděte na web www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Použití souborů cookie společností Symantec

Soubory cookie používané na našich stránkách se dělí do následujících kategorií:
Nezbytné. Tyto soubory neshromažďují žádné informace o vás a vaší společnosti, které by mohly být využity k marketingovým účelům nebo ke sledování vámi navštěvovaných webových stránek.
Výkon. Tyto soubory neshromažďují žádné informace o vás a vaší společnosti, které by mohly být využity k marketingovým účelům, ke sledování vámi navštěvovaných webových stránek nebo k zasílání cílené inzerce. Tyto soubory shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naši webovou stránku, například které stránky navštěvují nejčastěji a zda se na stránkách zobrazují chybová hlášení. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, prostřednictvím kterých bychom vás mohli identifikovat.
Funkční. Nevyužíváme funkční soubory cookie ke sledování vašich reklam na jiných webových stránkách. Tyto soubory umožňují webové stránce zjistit určité funkce vašeho IT zařízení, např. zda při připojení používáte mobilní telefon, a zapamatovat si navolené údaje (např. uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytnout vám vylepšené funkce upravené přímo pro vaši osobu. Tento typ souborů cookie lze využít pro uložení změn velikosti textu, písma a jiných prvků webových stránek, které lze uživatelsky nastavit. Také je lze použít při poskytování služeb, které si vyžádáte, např. sledování videa, chatování nebo připojení komentáře na blogu. Tyto soubory cookie nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných webových stránkách.
Cílové soubory cookie. Cílové soubory na našich stránkách jsou zaměřené na služby poskytované třetími stranami. Subjekt třetí strany, který nám tyto služby zajišťuje, poskytuje tyto služby na oplátku za to, že rozpozná, že jste navštívili naše stránky.
Pokud jste registrovali váš produkt a vytvořili účet Norton Account, přiřadíme informace shromážděné našimi soubory cookie k informacím, které jste nám o sobě poskytli, nebo které jsou uloženy na vašem účtu Norton Account, nebo které jsme o vás shromáždili jiným způsobem za účely uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Tyto soubory cookie můžete odmítnout zaškrtnutím příslušného okénka v nastavení internetového prohlížeče. Pokud jste naše stránky již navštívili, budete muset vymazat stávající uložené soubory cookie ze svého prohlížeče.
Velké množství našich souborů cookie jsou funkční soubory. Některé z těchto souborů pro nás spravují třetí strany. Využití souborů cookie můžete řídit pomocí nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud se však rozhodnete soubory cookie nepřijímat, může dojít k tomu, že vám nebudeme schopni nabídnout některé služby nebo podporu. Také si nebudeme moci zapamatovat vaše preference nebo skutečnost, že jste si určitou službu nepřáli obdržet.
Soubor cookie Možnost odmítnutí třetích stran
Akamai 01AI http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
AppNexus http://appnexus.com/platform-policy#choices
Řešení Atlas https://choice.live.com/AdvertisementChoice/Default.aspx
Síť Commission Junction Nastavení prohlížeče
Google http://www.google.com/ads/preferences/plugin/
Analytika Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Agentura iCrossing Nastavení prohlížeče
Ignition One Nastavení prohlížeče
Test nástroje Omniture a cíl:
es
mbox
tt
http://www.omniture.com/en/privacy/optout/tnt
Společnost Searchlight Nastavení prohlížeče
Konkrétní média http://specificmedia.com/privacy
Společnost Tube Mogul http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Yahoo! Analytika webu https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Soubor cookie Možnosti odmítnutí první strany
Dtm_token (Dotomi) http://dtmc.norton.com/adinfo/adchoices_fpc.html?cid=2474&cname=Symantec&cmagic=0bf727&clogo=symantec.png

Další možnosti odmítnutí

Nezbytné soubory cookie

Účel

 • Sledování vašeho přihlášení
 • Vkládání zboží do vašeho nákupního košíku
 • Zapamatování informací zadaných do on-line formulářů při přechodu na jiné stránky během jedné internetové relace

Nezbytné soubory cookie

 • ASP.NET_SessionId
 • CartGuid
 • lifb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamické jméno)
 • showexpert

Výkonové soubory cookie

Účel

 • Analytika webových stránek a videí
 • Stanovit, který server vám dodá informace
 • Sledovat aktivní relace
 • Stanovit, zda jsou soubory cookie povoleny
 • Sledovat čas reakce návštěvníka
 • Identifikovat, kolikrát jste nás navštívili a který produkt jste koupili a za jakou cenu

Výkonové soubory cookie (první strana)

 • _g_c
 • _g_u
 • Akamai_ AnalyticsMetrics_clientId
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime
 • bizProdScrollVertical
 • clientLastHTimes
 • clientLastPTimes
 • Podnik
 • last_topic_viewed
 • mbox
 • NREUM
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi
 • SESSfb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamické jméno)
 • v1st

Výkonové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
.ic-live.com Sid1168
.ic-live.com icpid
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_71097838
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkční soubory cookie

Účel

 • Poskytovat proaktivní chatové relace přenášené živě pro vaši podporu
 • Uložit volbu měny
 • Uložit zemi a jazyk zvolené stránky
 • Uložit zvolená lokální nastavení
 • Uložit hodnotu podcastového kanálu zvoleného návštěvníkem
 • Detekovat počáteční kapacitu šířky pásma
 • Detekování mobilu a přesměrování
 • Detekovat údaje o adrese Geo IP
 • Určit zdroj marketingové kampaně, která osloví dané návštěvníky

Funkční soubory cookie (první strana)

 • filter_state_
 • IS3_GSV
 • IS3_History
 • lpCloseInvite
 • marketing (určit zdroj kampaně)
 • userlocale

Funkční soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Cílové soubory cookie

Účel

 • Nabízet dokumenty a chaty na základě četnosti návštěv, navštívených stránek a jiných informací o aktivitě vyplývajících z analýzy více relací.
 • Detekovat váš region prostřednictvím adresy internetového protokolu.
 • Uložit soubor cookie pro zamezení sledování pro evropské uživatele.
 • Sledovat webové chování napříč webovými stránkami společnosti Symantec, například interakce během kampaní, aktivitu u nákupního košíku, prokliky na určité odkazy, což zahrnuje videa, odborné dokumenty, tlačítka chatu a interakce na sociálních médiích apod., za účelem poskytování přizpůsobeného webového prostředí a lepší propagace našich produktů a služeb.
 • Zobrazovat vyskakovací okna umožňující stahování odborných dokumentů nebo chatování s obchodními zástupci.
 • Aktivovat proužkovou inzerci po návštěvě našich webových stránek a otevření e-mailové zprávy. Vedle možností uvedených v oddílu 3.2 mohou uživatelé předejít sledování prostřednictvím kliknutí na příslušné tlačítko u určitých proužkových inzercí.
 • Zobrazit inzerci po návštěvě našich stránek nebo otevření e-mailové zprávy.

Cílové soubory cookie (první strana)

 • adnx
 • dtm_token
 • mkto_trk

Cílové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
.tubemogul.com _tmpi
com-verisign.netmng.com evo5_VERISIGN
http://www.googleadservices.com/pagead/ conversion.js
IgnitionOne IgnitionOne

Nezbytné soubory cookie

 • Na této stránce se nepoužívají.

Výkonové soubory cookie

Účel

 • Analytika webu
 • Stanovit, které kampaně nebo dílčí kampaně vás nasměrovaly na naše webové stránky
 • Stanovit, která reklama vás nasměrovala na naše stránky
 • Identifikovat, kolikrát jste nás navštívili a který produkt jste nakoupili a za jakou cenu

Výkonové soubory cookie (první strana)

 • kampaň
 • mlc
 • s_pers
 • s_sess
 • subcampaign

Výkonové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_1573289
korrelate.net adsuu

Funkční soubory cookie

Účel

 • Uložit zemi a jazyk zvolené stránky
 • Poskytovat proaktivní chatové relace přenášené živě pro vaši podporu
 • Zabránit automatickým, živě přenášeným místním oznámením po zavření chatu

Funkční soubory cookie (první strana)

 • kultura
 • detekována
 • lpCloseInvite

Funkční soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Cílové soubory cookie

Účel

 • Detekovat váš region prostřednictvím adresy internetového protokolu.
 • Uložit soubor cookie pro zamezení sledování pro evropské uživatele.
 • Sledovat webové chování napříč webovými stránkami společnosti Symantec, například interakce během kampaní, aktivitu u nákupního košíku, prokliky na určité odkazy, což zahrnuje videa, odborné dokumenty, tlačítka chatu a interakce na sociálních médiích apod., za účelem poskytování přizpůsobeného webového prostředí a lepší propagace našich produktů a služeb.

Cílové soubory cookie (první strana)

 • mkto_trk

3.2.3. Soubory cookie na mikrostránkách pro malé a střední firmy včetně následujících webů:

Nezbytné soubory cookie

Účel

 • Sledovat příslušné ID relace pro nabídnutí vhodných informací

Nezbytné soubory cookie (první strana)

 • ASP.NET_SessionId

Výkonové soubory cookie

Účel

 • Analytika webu
 • Testování
 • Statistická kampaň sledující výkonové parametry, např. počet kliknutí, návštěv, zobrazení stránky, cesty, stažené soubory, registrace, počet přehrání videí a počet nedoručených zpráv
 • Měření výkonových parametrů za danou zemi a jednotlivé marketingové prvky oproti mikrostránkám a obsáhlejší stránce Symantec.com
 • Analytika videí, např. identifikace nových uživatelů nebo počet jedinečných uživatelů našich stránek
 • Sledování počtu relací dle aplikací
 • Identifikace, kolikrát jste nás navštívili a který produkt jste koupili a za jakou cenu

Výkonové soubory cookie (první strana)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Výkonové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkční soubory cookie

Účel

 • Uložit adresu stránky, pokud jste si tuto funkci nastavili ve svém prohlížeči
 • Uložit zvolená videa dle vašeho výběru
 • Předložit obsah uložených videí

Funkční soubory cookie (první strana)

 • BC_BANDWIDTH
 • sym090_bookmark
 • Video_ID
 • Video_Num

Cílové soubory cookie

Účel

 • Detekovat váš region prostřednictvím adresy internetového protokolu.
 • Uložit soubor cookie pro zamezení sledování pro evropské uživatele.
 • Sledovat webové chování napříč webovými stránkami společnosti Symantec, například interakce během kampaní, aktivitu u nákupního košíku, prokliky na určité odkazy, což zahrnuje mimo jiné videa, odborné dokumenty, tlačítka chatu a interakce na sociálních médiích apod., za účelem poskytování přizpůsobeného webového prostředí a lepší propagace našich produktů a služeb.
Cílové soubory cookie (první strana)
 • mkto_trk

3.2.4 Soubory cookie na stránkách Norton.com (EU)

Nezbytné soubory cookie

Účel

 • Sledování vašeho přihlášení
 • Zapamatování informací zadaných do on-line formulářů při přechodu na jiné stránky během jedné internetové relace
 • Určení serveru, který službu poskytne
 • Ověření, že relace skončila

Nezbytné soubory cookie (první strana)

 • JSESSIONID
 • BIGipServerpool_now-prd1.norton.com
 • SSE

Výkonové soubory cookie

Účel

Výkonové soubory cookie používáme z následujících důvodů:
 • Analytika webových stránek a videí
 • Stanovit, který server vám dodá informace
 • Sledování aktivní relace
 • Sledování času reakce návštěvníka a změření výkonu
 • Ověření produktů společnosti Symantec, které jsou nainstalovány na vašem zařízení, a konsolidace příslušných dat

Výkonové soubory cookie (první strana)

 • TLID
 • es
 • pr
 • tp
 • s_sess
 • s_pers

Výkonové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
Symantec.com s_vi
tubemogul.com _tmid

Funkční soubory cookie

Účel

 • Uložit zemi a jazyk zvolené stránky
 • Uložit zvolená lokální nastavení
 • Detekovat počáteční kapacitu šířky pásma
 • Detekování mobilu a přesměrování
 • Určit zdroj marketingové kampaně nebo programu, které vás mohou oslovit

Funkční soubory cookie (první strana)

 • ZEMĚ
 • JAZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE

Funkční soubory cookie (třetí strana)

 • Na této stránce se nepoužívají.

Cílové soubory cookie

 • Na této stránce se nepoužívají.

3.2.5 Soubory cookie na stránkách Buy.Norton.com

Nezbytné soubory cookie

Účel

 • Sledování vašeho přihlášení
 • Zapamatování informací zadaných do on-line formulářů při přechodu na jiné stránky během jedné internetové relace
 • Určení serveru, který službu poskytne
 • Ověření, že relace skončila

Nezbytné soubory cookie

 • ASP.NET_SessionID
 • BIGipServerbuy1_prd_SSL
 • BIGipServerbuy2_prd_SSL
 • BIGipServersomain-int
 • Newproducts
 • RemoveProducts
 • Opencart
 • AKNORT
 • JSESSIONID
 • Thx_guid

Výkonové soubory cookie

Účel

 • Analytika webových stránek a videí
 • Stanovit, který server vám dodá informace
 • Sledování aktivní relace
 • Sledování času reakce návštěvníka a změření výkonu
 • Ověřit, které produkty společnosti Symantec jsou nainstalovány na vašem zařízení a konsolidovat příslušná data
 • Testovat funkčnost stránek a design
 • Stanovit, které kampaně nebo dílčí kampaně vás nasměrovaly na naše webové stránky
 • Stanovit, která reklama vás nasměrovala na naše stránky
 • Stanovit, která pobočka vás nasměrovala na naše stránky
 • Identifikovat, kolikrát jste nás navštívili a který produkt jste koupili a za jakou cenu

Výkonové soubory cookie

 • adsuu (korrelate.net)
 • event69
 • s_cc
 • s_vi
 • s_eVar63
 • s_eVar65
 • s_eVar70
 • s_nr
 • s_prop22
 • s_sq
 • tp
 • _utma (Analytika Google)
 • _utmb (Analytika Google)
 • _utmc (Analytika Google)
 • _utmz (Analytika Google)
 • LCLK
 • PBLP
 • S
 • Uid
 • Bh
 • es
 • mbox
 • tt

Funkční soubory cookie

 • ZEMĚ
 • JAZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Funkční soubory cookie

 • ZEMĚ
 • JAZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Cílové soubory cookie

Účel

 • Aktivovat proužkovou inzerci po návštěvě našich webových stránek. Vedle možností uvedených v oddílu 3.2 mohou uživatelé předejít sledování prostřednictvím kliknutí na příslušné tlačítko u konkrétních proužkových inzercí.

Cílové soubory cookie (první strana)

 • dtm_token

Cílové soubory cookie (třetí strana)

Soubor cookie Hostitel
pluto fastclick.net
fastclick fastclick.net

3.2.6. Soubory cookie na mikrostránkách včetně následujících webů:

Nezbytné soubory cookie

Účel

 • Pamatovat si, že uživatel vyplnil povinný profilový formulář, aby bylo zajištěno chráněné stahování požadované uživatelem pro konkrétní relaci prohlížeče. Informace z formuláře jsou také uchovávány v souboru cookie konkrétní relace, a to spolu s unikátním identifikačním číslem přiděleným uživateli.
 • Podpora relace aplikačním serverem SymNation.
 • Sledování aktivity herní povahy na webu SymNation, jako jsou odznaky/výzvy, Symcoins, úrovně apod.

Nezbytné soubory cookie (první strana)

 • JSESSIONID
 • NITRO_SESSION

Nezbytné soubory cookie (třetí strana)

Nezbytné soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
Second2 Symphony

Výkonové soubory cookie

 • Sada Omniture Web Analytics Suite včetně testování a cílené statistické kampaně sledující výkonové parametry, například počet prokliků, návštěvy, zobrazení stránky, cesty, stažené položky, registrace, počet přehrání videí a míra opuštění. Tato data se využívají pro měření výkonových parametrů pro danou zemi a jednotlivých marketingových prvků oproti mikrostránkám a širším webu www.Symantec.com. Tato data se také využívají pro zlepšení výsledků budoucích kampaní.
 • Analytika videí, např. identifikace nových uživatelů nebo počet jedinečných uživatelů našich stránek
 • Sledování počtu relací dle aplikací
 • Identifikace, kolikrát jste nás navštívili a který produkt jste koupili a za jakou cenu

Výkonové soubory cookie (první strana)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Výkonové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkční soubory cookie

Účel

 • Pamatovat si, že uživatel vyplnil povinný profilový formulář, aby bylo zajištěno chráněné stahování, a to až po dobu 30 dnů po ukončení relace prohlížeče.
 • Pamatovat si rozšíření a výběr na stránce Často kladené dotazy na webu SymNation.

Funkční soubory cookie (první strana)

 • /faq.pspfirsttimelaod

Funkční soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
Second2 Personal_UID

Cílové soubory cookie

Účel

 • Sledování aktivit uživatele na stránkách společnosti Symantec, jež jsou výsledkem marketingu pro vyhledávače, za účelem zlepšení budoucích kampaní založených na vyhledávání na základě lokality (IP adresy), počtu návštěv, míry konverze a ostatních analytických ukazatelů.

Cílové soubory cookie (třetí strana)

Hostitel Soubor cookie
www.marinsm.com msuuid

3.3 Webové štěnice

Společnost Symantec může na svém webu použít webové štěnice, známé také jako technologie Web Beacons, jednopixelové nebo průhledné obrázky GIF, které slouží k analýze charakteru provozu, například frekvence použití určitých částí našeho webu. Shromážděná data nám pomáhají zjistit, jaké informace nejvíce zajímají naše zákazníky a jaké nabídky by naši zákazníci nejraději viděli. Pokud nechcete společnosti Symantec pomoci zlepšovat její webové stránky, můžete tuto analýzu webových stránek odmítnout vypnutím skriptů JavaScript ve vašem počítači. Pokud vypnete skripty JavaScript, některé funkce našich webových stránek nebudou pracovat.
Společnost Symantec může pomocí webových štěnic také v propagačních e-mailových zprávách zjistit, zda byla zpráva otevřena a dále použita. Tyto informace o reakci na e-maily můžeme využít k efektivnějšímu vývoji budoucích propagačních materiálů. Pro tyto účely jsou některé naše webové štěnice spojené s vaší e-mailovou adresou.
S výjimkou e-mailové adresy, kterou jste dříve poskytli, vás námi shromažďované informace neidentifikují. Své volby ochrany soukromí Norton můžete upravit zde.
Společnost Symantec může na svých webech používat také skripty třetích stran, které slouží k optimalizaci efektivity zobrazení reklam společnosti Symantec na webech jiných stran. Shromažďované informace nelze použít k osobní identifikaci a jejich rozsah je omezen na minimum nezbytné k optimalizaci efektivity. Společnost Symantec nemá přístup a nemůže řídit jakékoliv technologie sledování třetích stran.

3.4 Soubory Flash cookies (LSO)

Třetí strany, se kterými spolupracujeme, používají místní sdílené objekty (LSO), také známé jako Flash cookies, za účelem ukládání vašich preferencí v rámci řízení audia.
Soubory flash cookies se liší od souborů cookies v prohlížeči v objemu, druhu a způsobu ukládání informací.  Nástroje správy souborů cookie poskytované s vaším prohlížečem neodstraní soubory typu Flash cookies.  Více informací o správě ochrany soukromí a nastavení ukládání pro soubory Flash cookies najdete po kliknutí sem:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager.html#117118

4.1 Vyslovení souhlasu a vyslovení nesouhlasu

V právních řádech, v nichž je před jakýmkoli sdílením vašich informací vyžadovaný váš souhlas v místě shromažďování informací, vám bude dána možnost vyjádřit souhlas před tím, než budou tyto informace sdíleny, a možnost vyjádřit souhlas s přenesením vašich kontaktních informací třetí straně.
V jiných právních řádech vám můžeme tyto možnosti volby nabídnout v okamžiku, kdy nám tyto informace poskytnete, nebo následně prostřednictvím mechanismů 'vyslovení nesouhlasu'.

4.2 Výběr způsobu komunikace

Pokud jste na webové stránce společnosti Symantec, která požaduje předání osobních údajů, ale nenabízí výběr způsobu komunikace, nebo pokud chcete změnit své preference pro dříve poskytnuté informace, použijte prosím jeden z komunikačních kanálů uvedených na konci tohoto prohlášení (podrobnosti naleznete v oddílu 11).

4.3 Další aspekty ochrany osobních údajů

Pamatujte, že informace, které odešlete v diskusní skupině nebo fóru, jako je Zeptejte se nás („Ask Symantec“), budou považovány za veřejné informace a nebudou uchovány jako důvěrné. Na těchto komunikačních místech existuje riziko, že informace mohou být shromažďovány a používány jinými subjekty. Při účasti v takových diskusních skupinách a fórech buďte opatrní a zodpovědní. Další podrobnosti najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro sociální média.

4.4 Aktualizace a opravy vašich osobních údajů

Máte právo své osobní údaje aktualizovat, opravit nebo odebrat. Pokud se domníváte, že společnost Symantec nemá vaše aktuální osobní údaje, můžete je aktualizovat prostřednictvím svého účtu Norton Account, ve svém účtu Symaccount nebo použít některý z dalších komunikačních kanálů uvedených na konci tohoto oznámení. Pokud to požaduje příslušný zákon a v rozsahu povoleném příslušným zákonem, který se týká uchování záznamů, nebo pokud údaje již nejsou jinak nutné pro odůvodněné obchodní účely (například provedení transakcí), můžete nás požádat, abychom vynaložili veškeré úsilí k odstranění těchto dat z úložišť společnosti Symantec.
Společnost Symantec bude reagovat na požadavky na přístup do 30 dnů.

5.1 Přenesení informací

Protože Symantec je globální společnost, poskytujeme podnikové informace svým pobočkám na celém světě a zpracování informací se provádí v mnoha zemích. Osobní údaje, které jste nám poskytli pro výše uvedené účely, budou přeneseny na servery v USA, a může dojít k dalším přenosům do jiných zemí, ve kterých má společnost Symantec pobočky, nebo k našim externím dodavatelům, za účelem shromažďování, přenosu, ukládání a zpracování vašich údajů pro účely shrnuté výše. S ohledem na přenosy z Evropského hospodářského prostoru do USA nebo jinam má společnost Symantec uzavřené smlouvy o přenosu dat v rozsahu případně vyžadovaném úřady na ochranu osobních údajů v evropských zemích, z nichž se takové přenosy osobních údajů provádějí.

5.2 Sdílení informací

Čas od času, v právních řádech, které to povolují, můžeme vaše údaje poskytnout partnerům společnosti Symantec, aby vám předali informace nebo nabídky produktů nebo služeb, které jsou podle jejich názoru důležité pro vás nebo váš podnik. Pokud nechcete, abychom vaše údaje poskytli našim obchodním partnerům, můžete nám to sdělit jednou z metod popsaných v tomto prohlášení. Společnost Symantec poskytuje několik možností, jak můžete vyjádřit nesouhlas s přijímáním dalších informací od nás nebo s poskytnutím svých osobních údajů našim partnerům, prostřednictvím možností vyjádření nesouhlasu v místě shromažďování údajů, prostřednictvím oznámení e-mailem nebo prostřednictvím jiné správy preferencí, která může být k dispozici u jednotlivých služeb nebo webových stránek.
Pokud nechcete nadále přijímat naše e-mailové bulletiny, můžete odmítnout přijímání těchto sdělení zasláním odpovědi na adresu „odhlásit“ v textu e-mailu.

5.3 Třetí strany

Společnost Symantec může kromě toho najmout externí dodavatele, kteří budou poskytovat služby za nás (například odesílat produkty, poskytovat technickou podporu nebo provádět zpracování objednávek).
Můžete se například rozhodnout, že zakoupíte licenci na několik softwarových produktů Symantec online ve formátu ke stažení (elektronická dodávka softwaru) nebo ve formátu disku CD od jednoho z autorizovaných online prodejců společnosti Symantec. Pokud se rozhodnete zakoupit licenci na software prostřednictvím jednoho z autorizovaných online prodejců společnosti Symantec, bude nutno sdílet vaše osobní údaje mezi prodejcem společnosti Symantec (jako vaším dodavatelem) a společností Symantec (jako výrobcem softwaru a poskytovatelem licence). Aby bylo možno spravovat nákupy a obnovení licencí prováděné zákazníky společnosti Symantec, bude také společnost Symantec muset sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem služeb fakturačního systému. Tento poskytovatel služeb bude zpracovávat data zákazníků společnosti Symantec pouze jménem společnosti Symantec. (Tyto příklady nejsou vyčerpávající a mohou se čas od času měnit).
Od všech těchto dodavatelů vyžadujeme, aby zabezpečili osobní údaje našich zákazníků a střežili jejich důvěrnost. Třetí strany jsme smluvně zavázali k příslušným omezením a vyžadujeme, aby tito dodavatelé zajistili přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení těchto dat, aby používali osobní údaje pouze jménem společnosti Symantec a aby nesdíleli osobní údaje s jinými subjekty a nepoužívali vaše osobní údaje pro svoje vlastní marketingové účely.

5.4 Zpřístupnění dat podle zákona

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může být společnost Symantec nucena zpřístupnit vaše osobní údaje státním úředníkům nebo jiným subjektům podle požadavků příslušného zákona. Určitelné osobní údaje nebudou zpřístupněny soudním ani státním orgánům vyjma reakce na:
 • Soudní obsílku, příkaz nebo jiné předvolání vydané soudem s příslušnou pravomocí;
 • Právní postup se stejnými důsledky jako žádost o informace vydaná soudem, při kterém by společnost Symantec porušila místní zákon, pokud by odmítla takové informace poskytnout, a její členové představenstva, vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci by byli odpovědní za nedodržení takového právního postupu, pokud pro to existuje právní základ, nebo,
 • Kdy je takové zpřístupnění nutné, aby mohla společnost Symantec vynutit svoje zákonná práva podle zákonů právního řádu, ze kterého byly takové informace shromážděny a existuje pro to právní základ.
K ochraně vašich osobních údajů jsme přijali přiměřená bezpečnostní opatření v souladu s mezinárodními praktikami nakládání s informacemi. Tato opatření zahrnují na našich webových stránkách a v technologiích využívajících internet, administrativní, technická, fyzická a procedurální opatření k ochraně vašich dat před zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zpřístupněním, ztrátou, jejich úpravou nebo zničením. Tato opatření zahrnují:

Fyzická bezpečnostní opatření, například uzamčené dveře a skříně s pořadači, kontrolovaný přístup do našich prostor a bezpečná likvidace médií obsahujících osobní údaje;

Technologická bezpečnostní opatření, například použití antivirového softwaru a softwaru pro ochranu koncových bodů společnosti Symantec, šifrování a sledování našich systémů a datových center tak, aby byl zajištěn soulad s našimi zásadami zabezpečení a zejména aby bylo při přenosu informací o kreditních kartách použito šifrování SSL (Secure Socket Layer);

Organizační bezpečnostní opatření ve smyslu školení a programů zvyšování povědomí o zabezpečení a ochraně osobních údajů, které zajistí, že se zaměstnanci seznámí s významem ochrany osobních údajů a s prostředky, pomocí kterých musí osobní údaje chránit, a ve smyslu zásad ochrany osobních údajů a standardů zásad, kterými se řídí zpracování osobních údajů ve společnosti Symantec.

7.1 Shromažďované neosobní údaje

Shromažďujeme určité souhrnné a neosobní informace o uživatelích, kteří navštíví naše webové stránky. Souhrnné a neosobní informace se nevztahují k jednotlivému identifikovatelnému návštěvníkovi. Poskytují nám informace, jako kolik uživatelů navštívilo naše webové stránky a které stránky byly zobrazeny. Shromažďování takových informací nám umožňuje poznat, jak naše webové stránky nejlépe přizpůsobit našim návštěvníkům.
Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím souborů „cookie“ nebo pomocí „webových štěnic“, jak je vysvětleno výše.

7.4 Provoz na webové stránce

Prostřednictvím našich různých výše popsaných metod sledování a pomocí souborů protokolu můžeme sledovat názvy domén, adresy IP a typy prohlížečů, ze kterých je náš web navštěvován. Tyto informace používáme ke sledování charakteru celkového provozu na celém webu společnosti Symantec. Tyto informace nejsou spojovány s žádnými osobními údaji.
Společnost Symantec shromažďuje a uchovává po omezenou dobu informace o adresách IP (Internet Protocol) svých zákazníků pro následující účely:
 • přihlášení k odběru a registrace,
 • k poskytování technické podpory;
 • k získání geolokačních informací;
 • a k zabezpečení našich sítí a systémů.
Adresy IP shromažďované společností Symantec jsou v prvé řadě data týkající se provozu, což nemusí být nutně osobní údaje. Společnost Symantec nemá prostředky, aby mohla racionálně a spolehlivě spojit adresu IP s identifikovatelnou osobou. Při registraci produktu se nevytváří jedinečný identifikátor počítače, který je v době registrace spojený s adresou IP; adresy IP jsou však obvykle přidělovány dynamicky a tudíž jsou dočasné a mohou podstupovat překlad síťových adres a často je možné jejich falšování (spoofing).
Zásady ochrany osobních údajů pro aktualizace LiveUpdate jsou k dispozici na adrese www.symantec.com/about/profile/policies/luprivacy.jsp.
Na webových stránkách společnosti Symantec je několik odkazů na společnosti, se kterými máme obchodní vztah. Společnost Symantec neodpovídá za postupy používané našimi partnery při ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, protože se mohou lišit od našeho prohlášení.
Odkazujeme také na společně provozované weby, které udržuje společnost Symantec a jeden nebo více našich obchodních partnerů, kteří shromažďují vaše údaje podle jejich vlastních zásad a záměrů.
Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každém společně provozovaném webu, na který přecházíte prostřednictvím odkazu, a abyste věnovali pozornost informacím o praktikách ochrany osobních údajů na daném webu.
V případě významné změny zásad ochrany osobních údajů společnosti Symantec bude na našem webu uvedeno nápadné oznámení. Pokud se bude změna dotýkat použití informací, které umožňují vaši osobní identifikaci, bude oznámení obsahovat pokyny, jak můžete s takovým použitím vyjádřit nesouhlas.
Společnost Symantec vytvořila kancelář Privacy Program Office, která je součástí oddělení právních a veřejných záležitostí. Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře týkající se tohoto prohlášení, nebo chcete změnit své komunikační preference, aktualizovat nebo zkontrolovat osobní údaje, které o vás máme, nebo odvolat svůj souhlas se shromažďováním, používáním nebo předáváním svých osobních údajů, obraťte se na nás jedním z níže uvedených způsobů:
 1. Formulář profilu zákazníka na adrese: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi
 2. Podpora zákazníků ve vaší zemi nebo oblasti – telefonicky, e-mailem nebo běžnou poštou
 3. Prostřednictvím oddělení ochrany osobních údajů společnosti Symantec:
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Telefon: 1-650-527-8000
  E-mail: privacy@symantec.com
Různé země, státy a jiné subjekty mohou vyžadovat stanovení specifických zásad a zásady budou pro vás tedy platit pouze za předpokladu, že se nacházíte v právním řádu uvedeném v pododdílech níže.

12.1 Severní Amerika

12.1.1 TRUSTe

Společnost Symantec je držitelem licence na program TRUSTe Privacy Program, který je použitelný pouze v Severní Americe.

12.1.2 Vaše práva ochrany osobních údajů v Kalifornii

Počínaje 1. lednem 2005 připouští § 1798.83 občanského zákoníku státu Kalifornie, aby zákazníci společnosti Symantec, kteří jsou trvale bydlícími občany Kalifornie, požádali o určité informace týkající se zpřístupnění osobních údajů společností Symantec třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li požádat o tyto informace, kontaktujte nás pomocí jedné z možností uvedené výše v oddílu 11.0.

12.2 Evropský hospodářský prostor

Společnost Symantec přijala opatření k zajištění přiměřené ochrany přenosů dat podle evropské a národní legislativy na ochranu dat při přenosu dat z Evropského hospodářského prostoru do USA nebo do jiných zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Symantec například uzavřela příslušné smlouvy o přenosu dat založené na modelových ustanoveních schválených Evropskou komisí, aby zajistila dostatečnou ochranu přenosů dat mezi subjekty v rámci společnosti Symantec a mezi společností Symantec a třetími stranami, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor.

12.2.1 Německo

Po přenosu vašich údajů do společnosti Symantec budou vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, DIČ (volitelné), název společnosti (volitelný) a informace o vybraných produktech přeneseny z našeho obchodu online výrobci a poskytovateli licence, společnosti Symantec Corporation (350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA.), Symantec Limited (Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irsko) (fakturace, expedice) a Symantec (Deutschland) GmbH, Wappenhalle, Konrad-Zuse-Platz 2-5, D-81829 München, www.symantec.com
(zákaznický servis a podpora pro Německo).
Dále budou do společnosti Symantec Corporation v USA a Symantec Limited v Irsku předány vaše fakturační údaje (včetně čísla vaší kreditní karty, data ukončení její platnosti, kódu banky, jejího názvu a adresy) a číslo objednávky.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.