O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Oznámení o použití osobních údajů poskytnutých při registraci na marketingové akce Symantec


Která data shromažďujeme
Když vytvoříte účet Symaccount pro činnosti vaší společnosti nebo když se zaregistrujete online na akce, k propagačním akcím, ke stažení nebo jiným činnostem („činnosti online“), společnost Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View (CA), USA („Symantec“) shromáždí a zpracuje vaše kontaktní údaje, včetně názvu vaší společnosti, vašeho telefonního čísla, adresy, e-mailu a informací o společnosti. Vytvořením účtu Symaccount a/nebo registrací k činnostem online vyjadřujete souhlas s takovým zpracováním a berete je na vědomí.

Jak tato data používáme
Pokud vytvoříte účet Symaccount, použijeme data pro účel nastavení a vytvoření vašeho účtu Symaccount. Vaše přihlašovací údaje k účtu Symaccount použijeme k poskytnutí jednoho jednotného přihlášení při různém použití účtu Symaccount a k ověření vaší identity při každém vašem přístupu k účtu Symaccount.

Pokud se pouze zaregistrujete k nějaké činnosti online nebo na nějakou akci bez vytvoření účtu Symaccount, použijeme data, která poskytnete, k umožnění a správě činnosti, k níž jste se zaregistrovali. Společnost Symantec může vaše data předat, pro výše uvedené účely, příjemcům následujících kategorií, jednajícím jménem společnosti Symantec. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích, které mají nižší úroveň ochrany dat, než jakou zajišťujeme v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarsku.


  1. Dceřiné společnosti ze skupiny Symantec v EHP.
  2. Společnosti spravující databáze v USA a jiných zemích mimo EHP, odpovědné za správu databáze a za návrh a úpravu funkcí databáze.
  3. Marketingové, hostingové a PR agentury v USA a dalších zemích mimo EHP, které naším jménem vytvářejí a spravují činnosti online nebo o nich informují.
  4. Subdodavatelé a realizační partneři jednající jménem společnosti Symantec.


Tito příjemci smějí použít vaše data pouze pro služby nebo funkci, pro kterou byli najati, a v souladu s příslušnými zákony. Tím, že nám poskytnete svoje data, potvrzujete, že použití těchto dat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nepovažujete za porušení žádných svých práv podle jakéhokoli příslušného zákona nebo předpisu, a vyslovujete svůj souhlas s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Marketingová sdělení 
Pokud zaškrtnete odpovídající políčko souhlasu, my a vybrané třetí strany jednající naším jménem použijeme vaše kontaktní informace a informace o vašem zájmu o produkty a služby Symantec pro propagační účely. Společnost Symantec, její dceřiné společnosti v EHP a USA, prodejci v EHP a USA vás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS a MMS a dalších elektronických prostředků.

Pro tento účel můžeme vaše informace sdílet s

  1. dceřinými společnostmi ze skupiny Symantec ve vaší zemi, ve zbytku EHP a USA, které se na vás mohou obracet s dotazy týkajícími se vašeho zájmu o produkty a služby Symantec,
  2. marketingovými agenturami ve vaší zemi, v EHP, ve Švýcarsku a v USA, které vás mohou kontaktovat jménem společnosti Symantec kvůli dalšímu sledování vašeho zájmu o produkty a služby Symantec,
  3. prodejci produktů a služeb Symantec ve vaší zemi, v EHP a v USA za účelem dotazů na váš zájem o produkty a služby Symantec.


Veškeré propagační e-maily, které vám v budoucnu zašleme, budou obsahovat informace o odhlášení. Od zasílání dalších marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit.

Tyto subjekty smějí použít vaše data pouze pro služby nebo funkci, pro kterou byly najaty, a v souladu s příslušnými zákony.


Přenos dat
Shromažďování, použití, zpracování a přenos vašich dat společností Symantec budou prováděny v souladu s nejlepšími standardy a společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným datům, pokud budou přenesena mimo EHP, dostalo dostatečné úrovně ochranypodle požadavků zákonů o ochraně dat v EHP a Švýcarsku. Společnost Symantec může přenést vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, směňovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing jiným subjektům. Pokud však prodáme nebo jinak převedeme celou naši oblast podnikání nebo její podstatnou část, s níž souvisí náš web, souhlasíte, že vaše osobní údaje mohou být považovány za aktivum naší společnosti a v rámci prodeje nebo převodu takové oblasti podnikání mohou být postoupeny nebo jinak převedeny třetí straně.


Poskytnutí dat není povinné
Poskytnutí vašich dat není povinné, ale pokud je neposkytnete, nebudeme moci dokončit registraci vašeho účtu Symaccount nebo poskytnout službu nebo produkt, který jste požadovali.


Zabezpečení osobních údajů
K ochraně vašich osobních údajů jsme přijali přiměřená bezpečnostní opatření v souladu s mezinárodními praktikami nakládání s informacemi. Tato opatření zahrnují, na našich webových stránkách a v technologiích využívajících Internet, administrativní, technické, fyzické a procedurální kroky k ochraně vašich dat před zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zpřístupněním, ztrátou, změněním nebo zničením. Tato opatření zahrnují:

Fyzická bezpečnostní opatření, například uzamčené dveře a skříně s pořadači, řízený přístup do našich prostor a bezpečné ničení médií obsahujících osobní údaje,

Technologická bezpečnostní opatření, například použití antivirového softwaru a softwaru pro ochranu koncových bodů společnosti Symantec, šifrování a sledování našich systémů a datových center tak, aby byl zajištěn soulad s našimi zásadami zabezpečení a zejména aby bylo při přenosu informací o kreditních kartách použito šifrování SSL (Secure Socket Layer);

Organizační bezpečnostní opatření, prostřednictvím školení a programů zvyšování povědomí o zabezpečení a ochraně osobních údajů, které zajistí, že zaměstnanci pochopí význam ochrany osobních údajů a prostředky, pomocí kterých musejí osobní údaje chránit, a prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů a standardů zásad, kterými se řídí zpracování osobních údajů ve společnosti Symantec.

Právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu
Podle zákonů vaší země máte kdykoli právo na bezplatný přístup k datům, která jste nám poskytli, a jejich opravu a odstranění. Chcete-li toto právo využít, pošlete nám e-mail ne adresu privacy@symantec.com. Existují však výjimky z tohoto práva, takže přístup může být odepřen, pokud usoudíme, že zpřístupněním těchto informací by došlo k vyzrazení osobních údajů o jiné osobě, nebo pokud nám bude ve zpřístupnění těchto informací bránit zákon. Pokud vám odmítneme poskytnout přístup k vašim osobním údajům, sdělíme vám důvody odmítnutí.


Kontaktujte nás Chcete-li získat další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů nebo kontaktovat pobočku společnosti Symantec ve vaší zemi, navštivte naši webovou stránku na adrese http://www.symantec.com/cs/cz/about/profile/privacypolicy/index.jsp.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.