O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Zásady ochrany osobních údajů softwaru Norton AntiSpam

Vstoupilo v platnost: 9. září 2009

Poslední aktualizace: 16. dubna 2010

Co je software Norton AntiSpam?

Software Norton AntiSpam chrání vaši poštovní schránku před doručováním nevyžádaných e-mailů. Filtruje nežádoucí e-maily, aby byla komunikace online bezpečnější a příjemnější. Využívá stejnou technologii, na kterou se spoléhá mnoho velkých organizací, které věří, že účinně blokuje nežádoucí, nebezpečné a podvodné e-maily.


Při použití softwaru Norton AntiSpam můžete určité obdržené a nesprávně klasifikované zprávy volitelně odesílat společnosti Symantec a ohlásit je jako nevyžádanou poštu nebo jako zprávy nesprávně identifikované jako nevyžádaná pošta.

Jaká data shromažďuje společnost Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam?

Když společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam odešlete e-mailové zprávy, které nahlásíte jako nevyžádanou poštu nebo jako zprávy nesprávně identifikované jako nevyžádaná pošta, společnost Symantec obdrží a shromáždí data obsažená ve vašich e-mailových zprávách. Tyto e-mailové zprávy mohou obsahovat informace umožňující osobní identifikaci. E-mailové zprávy budou odesílány společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam pouze s vaším souhlasem a nebudou odesílány automaticky.

Jak společnost Symantec použije nesprávně klasifikované zprávy, které jí odešle uživatel?

Zašlete-li takovéto zprávy společnosti Symantec prostřednictvím softwaru Norton AntiSpam, společnost Symantec je použije pouze pro účely zlepšování zjišťovací schopnosti technologie ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Symantec. Společnost Symantec nebude korelovat tyto e-mailové zprávy ani žádná data v nich obsažená s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci. Společnost Symantec je bude analyzovat za účelem zlepšení zjišťovací schopnosti technologie ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Symantec tak, aby zákazníkům společnosti Symantec poskytovala lepší ochranu v budoucnu.


Společnost Symantec může tato shromážděná data zveřejnit, je-li o to požádána orgány činnými v trestním řízení tak, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebo na základě soudní obsílky nebo jiného právního postupu. Za účelem zvýšení povědomí, zjištění a prevence rizik spojených se zabezpečením Internetu, která jsou šířena prostřednictvím nevyžádané pošty, může společnost Symantec sdílet některá data s výzkumnými organizacemi a dalšími dodavateli bezpečnostního softwaru. Společnost Symantec může také použít statistiky vytvořené z těchto informací ke sledování trendů nevyžádané pošty a bezpečnostních rizik a k publikaci zpráv o těchto trendech.

Jak společnost Symantec ukládá e-maily odeslané prostřednictvím softwaru Norton Antispam?

Všechna uložená data budou uložena bezpečným způsobem a nebudou spojována s žádnými informacemi umožňujícími osobní identifikaci. Společnost Symantec neagreguje data shromážděná softwarem Norton AntiSpam s žádnými daty, seznamy kontaktů nebo informacemi o přihlášení k odběru shromažďovanými společností Symantec pro účely propagace.


Shromážděná data mohou být přenesena do skupiny Symantec ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích, které mohou mít méně přísné zákony na ochranu dat než oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropské unie), ale společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným datům, pokud budou přenesena, dostalo dostatečné úrovně ochrany.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.