O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

 • Přidat

Prohlášení o základech ochrany osobních údajů

Vstoupilo v platnost: 8. května 2009

Poslední aktualizace: 2. listopadu 2009

Společnost Symantec respektuje vaše obavy o soukromí a váží si svého vztahu s vámi. Toto Prohlášení o základech ochrany osobních údajů povšechně popisuje, jak shromažďujeme, používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje bez ohledu na to, zda jste zákazník, obchodní partner nebo uchazeč o zaměstnání ve společnosti Symantec. V případě jakéhokoli konfliktu převáží Zásady ochrany osobních údajů společnosti Symantec.

 • Toto prohlášení se týká všech webových stránek společnosti Symantec; certifikace organizace TRUSTe se nevztahuje na obchod Symantec Store (shop.symantecstore.com) a na webové stránky mimo Severní Ameriku.
 • Toto prohlášení se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Symantec, dodavatele a třetí strany globálně zapojené do činnosti společnosti Symantec a na všechny dceřinné společnosti společnosti Symantec, které přijímají osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek se značkou společnosti Symantec.
 • Osobní kontaktní údaje a informace o kreditních a debetních kartách shromažďujeme v době, kdy zakoupíte licenci na náš software. Shromažďujeme také omezené informace o vašem systému, abych mohli určit váš nárok na aktualizace.
 • Neshromažďujeme osobní údaje bez vašeho souhlasu; pokud souhlasíte, sdílíme tyto informace s partnery, ale jinak vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami vyjma toho, jak je popsáno v Poznámkách o ochraně osobních údajů pro web společnosti Symantec. Tyto informace používáme pro podporu vztahu takového charakteru (například, odběr softwaru, odběr bulletinu nebo registrace na akci nebo školení), jaký máte se společností Symantec. Vaše osobní údaje používáme pro účely, pro které byly shromážděny, v souladu s účely, které vám byly sděleny, a s vaším souhlasem.
 • Máte možnost změnit své preference určující to, jak vás kontaktujeme, ve svém účtu Norton Account, pokud odebíráte software Norton, nebo prostřednictvím webové stránky, na které jste své údaje poskytli. Pokud jste na webové stránce společnosti Symantec, která požaduje odeslání osobních údajů, ale nenabízí výběr způsobu komunikace, nebo pokud chcete změnit své preference pro dříve poskytnuté informace, vyplňte prosím formulář pro zákazníky Volby ochrany soukromí zde.
 • Vaše osobní údaje obezřetně chráníme a používáme je důsledně v souladu s vašimi nastavenými možnostmi. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak to požaduje zákon, a na podporu obchodních účelů, pro které byly získány; poté je okamžitě a bezpečně zničíme.
Když vaše údaje odešlete na našich webových stránkách, výslovně souhlasíte se shromažďováním a přenosem vašich osobních údajů pro účely, pro které byly na daných webových stránkách shromážděny. Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, znamená to, že vaše údaje mohou být přeneseny do jiných společností skupiny Symantec ve Spojených státech nebo jiných zemích, které mohou mít méně přísné standardy ochrany dat než oblast, ve které se nacházíte (včetně Evropského hospodářského prostoru). Pokud tomu tak je, společnost Symantec učinila opatření, aby se shromážděným údajům, pokud budou přeneseny, dostalo dostatečné úrovně ochrany, včetně prostřednictvím smluv o ochraně dat.
Naše webové stránky mohou pro vaši informaci a pohodlí obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky jsou provozovány nezávisle na společnosti Symantec a mohou mít vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady. Důrazně vám doporučujeme, abyste je prostudovali, pokud jakékoli odkazované webové stránky navštívíte. Pokud jakékoli odkazované webové stránky, které navštívíte, nenáležejí skupině Symantec, neodpovídáme za jejich obsah, jakékoli použití těchto stránek ani praktiky ochrany osobních údajů na těchto stránkách.

Naše Zásady ochrany osobních údajů společnosti Symantec podrobněji popisují typy informací, které shromažďujeme na webových stránkách společnosti Symantec, jak tyto informace můžeme použít a s kým je můžeme sdílet, a opatření, která přijímáme pro ochranu zabezpečení těchto informací. Existují také ustanovení o specifických použitích osobních údajů v různých kontextech. Naše Poznámky o ochraně osobních údajů pro sociální média mají specifická ustanovení týkající se našich webových stránek, které využívají ‘obsah generovaný uživateli’.


Pokud nás chcete kontaktovat ohledně ochrany vašich osobních údajů, nebo chcete změnit svoje komunikační preference, aktualizovat nebo zkontrolovat osobní údaje, které o vás máme, nebo odvolat svůj souhlas se shromažďováním, používáním nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, použijte jednu z následujících metod:

 1. Svoje preference způsobu kontaktování můžete změnit prostřednictvím Voleb ochrany soukromí na adrese:
  https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi.
  Podnikové zákazníky žádáme, aby pro změnu preferencí způsobu kontaktování použili účet SymAccount.
 2. Podpora zákazníků ve vaší zemi nebo oblasti – telefonicky, e-mailem nebo běžnou poštou (kontaktní informace viz odkaz);
 3. Prostřednictvím oddělení ochrany osobních údajů společnosti Symantec:
  Symantec Corporation - Privacy Lead
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Telefon: 1 650 527 8000
  E-mail: privacy@symantec.com

Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se
obrátit na organizaci TRUSTe.

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.