O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

 • Přidat

Zásady ochrany osobních údajů pro sociální média

Vstoupilo v platnost: 8. května 2009

Poslední aktualizace: 2. listopadu 2009

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Symantec popisují, jak společnost Symantec zpracovává shromážděné osobní údaje před použitím a během použití produktů a služeb společnosti Symantec jejími zákazníky, včetně informací poskytnutých prostřednictvím použití webových stránek a služeb online společnosti Symantec.


Následující doplňkové zásady pro sociální média popisují také naše další praktiky ochrany osobních údajů, které jsou specifické pro weby sociálních sítí a profesních sítí společnosti Symantec a její komunity, tržiště online, sociální záložky, výměnu zpráv se sociálními sítěmi, wikipedie, blogování a obecně všude tam, kde je obsah generovaný uživateli („weby sociálních médií společnosti Symantec“). V případě jakéhokoli konfliktu převáží Zásady ochrany osobních údajů společnosti Symantec.

Osobní údaje

 • Když vytvoříte účet u společnosti Symantec, můžeme požadovat některé osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a hesla, které slouží k ochraně vašeho účtu před neoprávněným přístupem.
 • Jako člen jednoho z webů sociálních médií společnosti Symantec máte možnost vytvořit profil, který může obsahovat osobní údaje, například vaše pohlaví, věk, povolání, umístění pracoviště a technické nebo jiné dovednosti plus jiný obsah. Pokud v tomto profilu uvedete osobní údaje, mohou k nim mít přístup a zobrazit je ostatní členové webů sociálních médií společnosti Symantec.
 • Když přispíváte do fór nebo odesíláte zprávy prostřednictvím webů sociálních médií společnosti Symantec nebo ve službách fór poskytovaných společnosti Symantec třetími stranami, můžeme shromažďovat a udržovat informace týkající se těchto zpráv, včetně e-mailových adres a obsahu.

Použití a sdílení informací

Ostatní členové webů sociálních médií společnosti Symantec, jejichž členy jste se stali, s vámi mohou komunikovat. Budete proto moci vy i oni sdílet s ostatními členy názory, myšlenky a další informace, kterými na tyto weby přispějete. Toto sdílení je jednou z výhod webů sociálních médií společnosti Symantec; je proto důležité si uvědomit, že stejně jako v případě většiny komunikací online by měla být tato sdělení zdvořilá, profesionální a neměla by zbytečně sdělovat vaše osobní údaje.


Weby sociálních médií společnosti Symantec jsou poskytovány pro účel povzbuzování diskuze a podporování znalostí o technologiích společnosti Symantec. Nejsou určeny pro sdílení osobních údajů uživatelů, hledání zaměstnání, navazování osobních kontaktů a rozvoj osobních vztahů způsobem, k němuž jsou určeny weby sociálních sítí. Uživatelům webů sociálních médií společnosti Symantec nedoporučujeme poskytování zbytečných osobních údajů o sobě a jiných osobách a kde je to považováno za porušení podmínek používání webu, může to vést k ukončení účtu uživatele.


Kromě dříve uvedeného:

 • Společnost Symantec může zpracovat vaše osobní údaje a obsah vaší komunikace proto, aby vytvořila váš účet, poskytla vám přístup k tomuto účtu a umožnila vám používat služby webů sociálního softwaru společnosti Symantec kromě použití popsaných v Poznámkách o ochraně osobních údajů pro web společnosti Symantec a Podmínkách použití, které se týkají specifických webů sociálního softwaru společnosti Symantec.
 • Když odesíláte zprávy prostřednictvím fór webů sociálních médií společnosti Symantec, může být ve zprávě identifikované vaše jméno a e-mailová adresa. Na některých webech sociálních médií společnosti Symantec povolujeme také použití uživatelského jména, které můžete vytvořit a které můžete používat k vystavování zpráv.
 • Vaše uživatelské jméno a e-mailovou adresu používáme také k tomu, abychom vám sdělili oznámení, zprávy a jiné informace například o soutěžích, speciálních nabídkách nebo o možnosti zaregistrovat se na akci nebo k odběru bulletinu.
 • Společnost Symantec může používat cílenou reklamu na základě vašich činností při navigaci a použití webu sociální sítě pro účely vylepšení našich webů a porozumění tomu, o co se členové zajímají; se třetími stranami budou sdíleny pouze anonymní neosobní informace.
 • Členové webu sociálního média společnosti Symantec budou informováni o změnách těchto zásad prostřednictvím oznámení na webu sociálního média.

Vaše volby

 • Některé weby sociálních médií společnosti Symantec mohou poskytovat nástroje, které vám umožní omezit rozsah osob, které mohou zobrazit váš profil nebo jiné osobní údaje. Pokyny k tomu jsou k dispozici v profilu nebo osobním nastavení na webu sociálního média.
 • Informace ve svém profilu můžete kdykoli aktualizovat tak, že opravíte profilové informace ve svém profilu nebo osobním nastavení.
 • Zprávy, které vám budou zasílány z některých webů sociálních médií společnosti Symantec, mohou být odeslány na vaši primární e-mailovou adresu nebo do schránky příchozích zpráv podle předvoleb, které zvolíte v nastavení svého účtu.
 • Svůj účet můžete kdykoli ukončit. Pokud svůj účet ukončíte, váš profil, včetně všech zpráv ve schránce příchozích zpráv, bude odebrán z daného webu a odstraněn ze serverů webů sociálních médií společnosti Symantec. Odstranění informací o účtu však nemusí být okamžité a na záložních médiích mohou zůstat zbytkové kopie vašich profilových informací v souladu se zásadami uchování společnosti Symantec a v souladu s Poznámkami o ochraně osobních údajů pro web společnosti Symantec.

Zákonem povolené zpřístupnění

Informace o vás, včetně obsahu vaší komunikace, můžeme zpřístupnit proto, abychom:

 • dodrželi zákon nebo reagovali na zákonné požadavky nebo právní postup,
 • chránili práva nebo majetek společnosti Symantec nebo našich zákazníků, včetně vynucení našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše použití služeb, nebo
 • jednali, když máme v dobré víře za to, že takové zpřístupnění je nezbytné pro ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Symantec, zákazníků nebo veřejnosti.

Zásady a praktiky ochrany osobních údajů

Při použití služeb poskytovaných weby sociálních médií společnosti Symantec můžete prostřednictvím transakcí s třetími stranami získat přístup k osobním údajům těchto třetích stran. Pokud k tomu dojde, souhlasíte, že v žádném případě nepoužijete takové osobní údaje v rozporu s těmito zásadami nebo Zásadami ochrany osobních údajů pro web společnosti Symantec. Zejména souhlasíte, že:

 • Nepoužijete kontaktní informace získané prostřednictvím uživatele webů sociálních médií společnosti Symantec vyjma pro účely, pro které byly poskytnuty, a to ke komunikaci, která se týká technických potíží, a k diskuzi;
 • Neposkytnete tyto kontaktní informace žádné straně, která není členem webů sociálních médií společnosti Symantec, bez výslovného souhlasu osoby, jejíž kontaktní informace chcete poskytnout.

Přenesení údajů

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webů sociálních médií společnosti Symantec mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo jakékoli jiné zemi nebo oblasti, v níž společnost Symantec nebo její sesterské společnosti, dceřinné společnosti nebo agenti udržují podnikové jednotky. Použitím fór a služeb webů sociálních médií společnosti Symantec vyjadřujete souhlas s jakýmkoli takovým přenosem informací mimo vaši zemi nebo oblast.

Kontaktování společnosti Symantec

Chcete-li získat další informace o našich praktikách ochrany osobních údajů, přejděte na Zásady ochrany osobních údajů pro web společnosti Symantec. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@symantec.com nebo pište na adresu:

Symantec Corporation - Privacy Lead
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Kontaktujte nás

Poštovní adresa:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Pokud nebudete z jakéhokoli důvodu spokojeni s odpovědí společnosti Symantec na vaše dotazy týkající se vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe.


Pokud máte dotazy, který vyžaduje pomoc od našeho týmu podpory, klikněte prosím zde.


Změňte svoje předvolby

Norton
Pro uživatele produktů Norton.


Řešení zabezpečení webových stránek Symantec
Chcete-li odhlásit odběr aktualizací a bezplatných seminářů, akcí a nabídek souvisejících s produkty.


SymAccount
Pro uživatele podnikových produktů.


Obecné marketingové nabídky
Chcete-li odhlásit odběr informací o seminářích, webových vysíláních, uvádění produktů na trh a speciálních nabídkách od společnosti Symantec Corporation.