Partneres succeshistorier

Del dine gode erfaringer med kolleger i branchen. Tilmeld din virksomhed til Symantec Partner Reference Program.

Symantec Partner Reference Program eksponerer partnere globalt, der satser på at samarbejde med Symantec om at levere integrerede it-løsninger til kunder. Ved at deltage kan Symantecs partnere dele deres succeser, samarbejde med andre af Symantecs partnere samt positionere deres virksomheder som førende i it-branchen.

Anvend denne formular til at starte en dialog mellem Symantec og din virksomhed, som hjælper os med kommunikere din historie ud, så andre kan læse den.
Oplys din virksomheds navn med henblik på referencer
1. Dine oplysninger
* = Felter, der skal udfyldes
* Navn:
Titel:
* Telefon:
* E-mail:
* Bekræft e-mail:
2. Oplysninger om partnervirksomhed * Firmanavn:
Adresse 1:
Adresse 2:
By:
Stat:
Land:
Postnummer:
* URL til websted:
Tilbudte produkter & tjenester
Status i Symantecs partnerprogram:
Oplys din kundes navn med henblik på referencer:
* Kundens firmanavn:
Adresse 1:
By:
Stat:
Land:
Postnummer:
Om din kundes succes:

VILKÅR OG BETINGELSER FOR INDSENDELSE AF HISTORIER

Du giver Symantec Corporation og dets associerede selskaber ("Symantec") ret til at bruge, henvise til, kopiere, ændre for klarhed, redigere, tilpasse, fremstille afledte produkter fra (inkl. udarbejdelse af et resumé), vise, offentliggøre, distribuere og sende billede(r) af dig og din historie om, hvordan et produkt eller en tjeneste fra Symantec har beskyttet dig eller din virksomhed online, gjort dig i stand til at gendanne vigtige filer eller data (samlet betegnet som "din historie") eller dele heraf til annoncering eller andre formål i reklameøjemed i ethvert medie uden yderligere kompensation. Disse rettigheder er globale, uden royalties og uden krav om yderligere godkendelse.

Du giver Symantec fuld ret til at bruge, offentliggøre og vise dit navn (og billede, hvis du frivilligt har indsendt et), dit firmanavn (og logo) i forbindelse med annoncering eller andre formål i reklameøjemed i ethvert medie uden yderligere kompensation. Du står inde for, at "din historie" er sand og præcis, at du er forfatteren til og indehaver af alle rettigheder til "din historie", og at du mindst er 18 år gammel. I tilfælde af, at din historie indeholder materialer, du ikke har direkte ejerskab til og kontrol over, indestår du for, at du har fuld tilladelse fra ejerne af sådanne materialer, inkl. men ikke begrænset til alle virksomhedens ansatte og agenter, der omtales og citeres, og fra virksomheden til at udsende denne historie. Symantec skal eje alle rettigheder, navn og interesser (inkl. intellektuel ejendomsret, lighed og distributionsrettigheder) og til alle materialer skabt af eller på vegne af Symantec i enhver form, der indeholdes i eller er afledt heraf.

Intet i denne aftale udgør nogen forpligtelse for Symantec til at lægge "din historie" ud på nettet eller anvende den på anden vis.

Din e-mail-adresse og telefonnummer (hvis indsendt) vil blive behandlet fortroligt af Symantec og kun anvendt til administration i forbindelse med din historie. Gå ind på http://www.symantec.com/about/profile/policies/privacy.jsp for at se Symantecs politik for håndtering af private oplysninger.
Jeg accepterer vilkår og betingelser.