TIETOJA SYMANTECISTA

Uutiset

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Mobiililaitteet yleistyvät yrityksissä tietoturvariskeistä huolimatta

Tietoturvayhtiö Symantecin maailmanlaajuinen 2012 State of Mobility -tutkimus paljastaa, että mobiililaitteiden käyttö yrityksissä on yleistynyt ympäri maailman, vaikka mobiililaitteita pidetään merkittävänä riskinä yritysten tietoturvalle.

2012 State of Mobility -tutkimuksessa haastateltiin yli kuudentuhannen eri organisaation edustajia 43 maassa. Lähes puolet tutkimuksen vastaajista piti mobiililaitteiden käyttöä jokseenkin tai erittäin haastavana ja 41 prosenttia nimesi mobiililaitteet kolmen vakavimman IT-riskin joukkoon.

71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on vähintään suunnitellut yrityksen tarpeisiin muokattujen mobiilisovellusten käyttöönottoa. Kolmannes yrityksistä on parhaillaan ottamassa tai jo ottanut niitä käyttöönsä.

Tutkimuksen mukaan mobiilisovellusten yrityskäyttö on nyt käännekohdassa.

”Kulttuuri muuttuu erittäin nopeasti. Vielä jokin aika sitten yrityksissä pyrittiin estämään mobiililaitteiden käyttö, mutta nyt mobiilisovelluksia kehitetään aktiivisesti”, sanoo Symantecin tietoturva-asiantuntija Per Hellqvist.

Mobiililaitteet tärkeitä työvälineitä
Yritykset luottavat vankasti mobiililaitteiden tarjoamiin etuihin, mutta tutkimuksen mukaan odotukset ja todellisuus eivät aina kohtaa. 77 prosenttia mobiiliratkaisuja jo hyödyntävistä yrityksistä kuitenkin kertoi tuottavuuden nousseen mobiililaitteiden käyttöönoton myötä. Lisäksi 59 prosenttia yrityksistä ilmoitti käyttävänsä keskeisiä liiketoimintasovelluksia mobiililaitteilla, mikä viimeistään paljastaa mobiiliteknologian merkityksen yrityksille.

Haasteita IT-hallinnolle
Mobiililaitteiden ja -sovellusten käyttöönotto asettaa suuria haasteita IT-hallinnolle. Lähes puolet vastaajista arvioi mobiililaitteiden käyttöönoton jokseenkin tai erittäin haastavaksi, ja kaksi kolmesta nimesi kustannusten pienentämisen ja sekavuuden vähentämisen olevan käyttöönoton tärkeimpiä tavoitteita. Symantecin mukaan yritykset ovat siirtymässä testiryhmistä ja pienistä asennuksista koko yrityksen kattaviin toteutuksiin, joissa yrityksen toimintamallit ja standardit on otettava huomioon.

Riskit lisääntyvät
Yrityksissä ymmärretään mobiililaitteiden riskit: kolme neljästä yrityksestä pitää hyvää tietoturvaa äärimmäisen tärkeänä, ja 41 prosenttia vastaajista laskee mobiililaitteet kolmen suurimman IT-riskin joukkoon. Huolta herättävät muun muassa laitteiden katoaminen ja varastaminen, tietovuodot, yrityksen tietojen luvaton käyttö sekä haittaohjelmien leviäminen mobiililaitteista yrityksen verkkoon.

Tutkimuksen mukaan mobiililaitteista aiheutuneet vahingot, kuten tietojen katoaminen, yrityskuvan heikkeneminen, tuottavuuden aleneminen tai asiakkaiden luottamuksen menettäminen maksoivat suurille yrityksille keskimäärin 429 000 dollaria vuodessa. Pienyrityksille keskimääräinen menetys oli vuositasolla 126 000 dollaria.

SYMANTECIN SUOSITUKSIA
Yritykset, jotka ottavat mobiililaitteita ja -sovelluksia käyttöönsä tietoturvaa vaarantamatta, pystyvät todennäköisesti parantamaan liiketoimintaprosessejaan ja lisäämään tuottavuuttaan. Jokaisen yrityksen tulee kehittää mobiilistrategia, jossa määritellään mobiilikäytännöt, jotka ovat yhtenäisiä tietoturvastrategian kanssa.

Suunnittele huolella
Selvitä, kuinka yrityksesi voi hyötyä mobiililaitteiden käytöstä, ja rakenna selvityksen mukainen käyttöympäristö vaiheittain. Ota käyttöön yleisesti tunnettuja sovelluksia, jotka ovat yrityksenne liiketoiminnalle keskeisiä. Työntekijät käyttävät mobiililaitteita työssään joka tapauksessa, joten on parempi, että he käyttävät niitä yritykselle sopivalla tavalla.

Ajattele laaja-alaisesti
Ajattele sähköpostia pidemmälle. Tutki kaikki mahdollisuudet, joilla yrityksesi voi hyötyä mobiililaitteista, ja ymmärrä niiden uhat ja riskit. Varmista tietoturva.

Tehosta hallinto
Mobiililaitteet ovat PC-laitteiden kaltaisia päätteitä. Monet PC-laitteiden käytännöistä ja teknologioista ovat hyödynnettävissä myös mobiililaitteissa. Mobiililaitteita tulee hallinnoida yrityksen yleisen IT-hallintomenettelyn mukaisesti.

Määrittele pelisäännöt
Työntekijät liittävät yrityksen verkkoon yhä useammin sekä omia että yrityksen laitteita. Siksi yrityksen täytyy muokata säännöt ja käytännöt sopiviksi molemmille laitteille. Hallinto- ja tietoturvatasoja pitää pystyä muokkaamaan laitteen omistajan mukaan.

Suojaa huolellisesti
Perinteiset salasanat, sovellusten estot tai tiedon poistamisen menetelmät eivät riitä. Keskity siihen, missä tietoa luetaan, missä sitä säilytetään ja minne sitä siirretään. Integroi mobiililaitteet olemassa oleviin tietoturva-, salaus- ja autentikointikäytäntöihin.

Lue lisää aiheesta:
Symantec
Symantec on maailmanlaajuisesti johtava tietoturva-, tallennus- ja järjestelmänhallintaratkaisujen toimittaja. Yhtiö auttaa kuluttajia ja organisaatioita turvaamaan ja hallitsemaan tietonsa. Ohjelmistomme ja palvelumme antavat enemmän suojaa useampia uhkia vastaan, kattavammin ja tehokkaammin, tarjoten luottamusta kaiken tiedon käyttöön ja tallennukseen. Lisätietoja Symantecista ja tuotteista: www.symantec.fi ja www.symantec.com.

@Symantec