TIETOJA SYMANTECISTA

Norton Community Watch -ohjelman tietosuoja

Voimaantulo: 5.8.1999

Päivitetty viimeksi: 16.4.2010

Mikä on Norton Community Watch?

Norton Community Watch auttaa eri puolilla maailmaa toimivia Norton-tietoturvatuotteiden käyttäjiä tunnistamaan tietokonetta uhkaavat vaarat nopeammin ja suojautumaan niiltä. Tämä ohjelma kerää tietoturva- ja sovellustietoja ja lähettää ne Symantecille analysoitaviksi, jotta uudet uhat ja niiden lähteet voidaan tunnistaa ja niihin voidaan varautua. Kerättyjä tietoja käytetään myös käyttäjien turvallisuuden ja tuotteiden toiminnan varmistamiseksi.

Mitä hyötyä Norton Community Watch -ohjelmasta on minulle?

Liittymällä Norton Community Watch -ohjelmaan saat seuraavat edut:

 1. entistä parempi ja vahvempi suojaus uusimpia, tuntemattomia verkkouhkia vastaan.
  Symantec analysoi lähettämäsi tiedot sekä muiden Norton Community Watch -ohjelman käyttäjien lähettämät tiedot. Taustatekniikassamme hyödynnetään kehittyneitä algoritmeja kunkin ladattavan, asennettavan tai suoritettavan tiedoston tietoturvatasoluokituksen laskennassa. Norton-tietoturvatuotteiden käyttäjät saavat Norton-tuotteen uuden innovatiivisen tekniikan edut:
  1. estää lataukset Download Insight -toiminnolla. Norton kertoo, onko lataaminen turvallista, vaarallista tai jotakin siltä väliltä. Ja jos lataaminen ei ole turvallista, tuotteemme toimivat heti.
  2. Parannettu heuristiikka auttaa tunnistamaan uhat ja vähentää virheellisiä tunnistuksia
  3. Tarkistaa entistä nopeammin Norton Insightin avulla. Tiedostoja, jotka lähetettiin, analysoitiin ja määritettiin turvallisiksi Norton Community Watch -ohjelman kautta, ei tarkisteta, vaan resurssit säästetään järjestelmän muihin tehtäviin.
  Lisätietoja tekniikasta on Nortonin tietoturvablogissa (linkki http://community.norton.com/t5/Norton-Protection-Blog/The-New-Model-of-Consumer-Protection-Quorum/ba-p/126699#A344).


 2. Liity kamppailuun nettirikollisuutta vastaan! Symantec on sitoutunut tekemään verkossa työskentelystä, surffaamisesta ja pelaamisesta entistä turvallisempaa. Tarjoamalla erittäin hyödyllistä turvallisuus- ja sovellustietoa osallistut uusien uhkien tunnistamisessa tarvittavan tiedon keräämiseen. Autat samalla estämään uhkien pääsyn omaan tietokoneeseesi.

Miten Norton Community Watch tekee verkosta turvallisemman?

Symantec analysoi Norton Community Watch -ohjelman miljoonilta käyttäjiltä kerätyt ja vastaanotetut tiedot uusien tietoturvauhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Symantec käyttää kerätyistä tiedoista monia mainetekijöitä (esimerkiksi tiedoston ensimmäinen havaintopäivämäärä ja tiedostoa käyttävien Norton Community Watch -ohjelman käyttäjien lukumäärä) Norton Community Watch -ohjelman jäsenten löytämien tiedostojen turvallisuusluokituksen laskemiseksi. Kun lataat tiedoston, Download Insight tarkistaa sen tietoturvaluokituksen ja estää sen, jos se ei ole turvallinen, ennen kuin se suoritetaan tietokoneellasi. Miljoonien käyttäjien voimin voidaan määrittää tiedoston turvallisuus, jolloin saat paremman suojauksen ja verkkorikollisten työstä tulee vaikeampaa.

Mitä tietoja Norton Community Watch kerää tietokoneestani?

Norton Community Watch kerää ja lähettää Symantecille seuraavanlaisia tietoturva- ja sovellustietoja:

 1. ei-suoritettavat ja siirrettävät suoritettavat tiedostot, jotka on tunnistettu haittaohjelmiksi
 2. URL-osoitteet, jotka Norton-tuote katsoo mahdollisesti huijaussivustoiksi
 3. viimeksi vieraillun sivuston URL-osoite ennen tietoturvariskiksi osoittautuneen ladatun tiedoston asentamista tietokoneeseen
 4. tietokoneessa käynnissä olevien prosessien ja sovellusten tiedot, esimerkiksi mahdollisen tietoturvariskin havaitsemisen yhteydessä
 5. näyte mahdolliseen tietoturvariskiin vastauksena tietokoneen lähettämistä tiedoista.

Voit tarkastella kaikkea Symantecille Norton Community Watchin kautta lähetettyä tietoa vierailemalla Norton-tuotteesi Tietoturvahistoriassa ja valitsemalla avautuvasta valikosta Norton Community Watch.

Kerääkö Norton Community Watch tietokoneestani löytyviä henkilökohtaisia tietoja?

Symantec pyrkii välttämään henkilötietojen keräämistä tietokoneestasi. Norton Community Watch -ohjelman keräämien tietojen anonymiteetti suojataan mahdollisuuksien mukaan ennen tietojen lähettämistä Symantecille. Kerättävät tiedot voivat kuitenkin sisältää seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus, jonka perusteella ei pitäisi pystyä päättelemään käyttäjän henkilöllisyyttä, jos käyttäjä on valinnut peitenimen ja
 • henkilöllisyyden paljastavia tietoja, joita mahdollinen tietoturvariski on saanut tai yrittänyt saada tietokoneestasi ilman käyttäjän lupaa.

Miten voin liittyä Norton Community Watch -ohjelmaan?

Norton Community Watch -ohjelmaan voi liittyä kahdella tavalla:

 1. Varmista, että Norton Community Watch -valintaruutu on valittu, kun asennat Norton-tuotteen.
 2. Siirry tuotteen Asetukset-sivulle ja valitse Sekalaista-välilehti. Varmista, että Norton Community Watch on käytössä. Tässä kohdassa voit myös ottaa Norton Community Watch -ohjelman pois käytöstä.

Mitä jos liityn Norton Community Watch -ohjelmaan, mutta muutan mieltäni?

Voit peruuttaa Norton Community Watch -ohjelman jäsenyytesi milloin tahansa. Siirry Norton-tuotteesi Asetukset-sivulle ja valitse Sekalaista-välilehti. Sekalaista-välilehdellä voit poistaa Norton Community Watch -ohjelman käytöstä.

Miten Symantec käyttää Norton Community Watch -ohjelman kautta keräämiään tietoja?

Symantec käyttää tietoja seuraavasti:

 1. tunnistaa mahdollisten tietoturvauhkien lähteet
 2. parantaa Symantecin tuotteiden kykyä tunnistaa haitallinen toiminta, huijaussivustot, rikollisohjelmat ja muut Internet-tietoturvauhat
 3. suojaa entistä paremmin Symantecin asiakkaita tulevaisuudessa ja
 4. laatii tietojen perusteella tilastoja tietoturvariskien suuntausten seuraamiseksi ja niitä käsittelevien raporttien julkaisemiseksi.

Symantec voi paljastaa keräämänsä tiedot pyydettäessä viranomaiselle, mikäli laissa niin vaaditaan tai annetaan siihen lupa, tai vastauksena haasteeseen tai muuhun oikeusmenettelyyn. Internetin turvallisuusriskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa jotkin tiedot tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön.


Symantec ei yhdistä Norton Community Watch -ohjelman tallentamia tietoja mihinkään muihin tietoihin, yhteyshenkilöluetteloihin tai tilaustietoihin, joita Symantec kerää mainostamistarkoituksiin.

Miten Symantec säilyttää Norton Community Watch -ohjelman kautta keräämiään tietoja?

Norton Community Watchin keräämiä tietoja säilytetään suojatusti. Niitä ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin.


Kerätyt tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait eivät ehkä ole yhtä tiukat kuin käyttäjän kotimaassa (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin mahdollisesti siirrettävien kerättyjen tietojen suojaamiseksi asianmukaisesti.

Voimaantulo: 9.9.2009
Päivitetty viimeksi: 16.4.2010


Norton AntiSpam -ohjelman tietosuojakäytäntö

Mikä on Norton AntiSpam?

Norton AntiSpam pitää postilaatikkosi puhtaana roskapostista. Se suodattaa pois ei-toivotut sähköpostit, mikä tekee verkkoviestinnästä turvallisempaa ja nautinnollisempaa. AntiSpam käyttää samaa tekniikkaa, jolla suuret yritykset estävät tehokkaasti ei-toivotut, vaaralliset ja vilpilliset sähköpostit.


Norton AntiSpam -ohjelmiston avulla voit halutessasi lähettää Symantecille väärin luokiteltuja sähköpostiviestejä ja ilmoittaa, että viestit ovat roskapostia tai tunnistettu väärin roskapostiksi.

Mitä tietoa Symantec kerää Norton AntiSpam -ohjelman kautta?

Kun lähetät Norton AntiSpam -ohjelmiston kautta Symantecille sähköpostiviestejä ilmoittaaksesi roskapostista tai roskapostiksi väärin tunnistetusta sähköpostista, Symantec vastaanottaa ja kerää sähköpostiviestien tiedot. Sähköpostiviestit saattavat sisältää henkilöllisyyden paljastavia tietoja. Sähköpostiviestit lähetetään Symantecille Norton AntiSpam -ohjelman kautta vain käyttäjän annettua siihen luvan eikä koskaan automaattisesti.

Mitä Symantec tekee lähettämilläni sähköpostiviesteillä, jotka on luokiteltu väärin?

Jos lähetät tällaisia viestejä Symantecille Norton AntiSpam -ohjelmiston kautta, Symantec käyttää niitä vain Symantecin roskapostin torjuntatekniikan tunnistuskyvyn parantamiseen. Symantec ei yhdistä sähköpostiviestejä tai niissä olevia tietoja henkilökohtaisiin tietoihin. Symantec analysoi viestit ja käyttää niitä vain Symantecin roskapostin torjuntatekniikan tunnistuskyvyn parantamiseen, jotta käyttäjille voidaan tarjota parempaa suojausta tulevaisuudessa.


Symantec voi paljastaa keräämänsä tiedot pyydettäessä viranomaiselle, mikäli laissa niin vaaditaan tai annetaan siihen lupa, tai vastauksena haasteeseen tai muuhun oikeusmenettelyyn. Internetin roskapostin kautta lisääntyvien tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi Symantec voi luovuttaa joitakin tietoja tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön. Symantec voi myös käyttää tietojen perusteella laadittuja tilastoja roskapostin ja turvallisuusriskien suuntauksia käsittelevien raporttien seuraamiseen ja julkaisemiseen.

Miten Symantec säilyttää Norton Antispam -ohjelman kautta keräämänsä sähköpostit?

Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan turvallisesti eikä niitä yhdistetä mihinkään henkilöllisyyden paljastaviin tietoihin. Symantec ei yhdistä Norton AntiSpam -ohjelman kautta kerättyjä tietoja mihinkään muihin tietoihin, yhteystietoluetteloihin tai tilaustietoihin, jotka Symantec on kerännyt markkinointitarkoituksissa.


Kerätyt tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait eivät ehkä ole yhtä tiukat kuin käyttäjän kotimaassa (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin mahdollisesti siirrettävien kerättyjen tietojen suojaamiseksi asianmukaisesti.

Voimaantulo: 16.4.2010
Päivitetty viimeksi: 16.4.2010


Error Management -tietosuojakäytäntö

Mikäli Norton-tuotteessa esiintyy ongelma, käyttäjältä saatetaan pyytää lupaa ongelmaa koskevien tietojen lähettämiseen tietokoneesta Symantecille Error Management -toiminnon kautta.

Mitä tietoja Symantec kerää Error Management -toiminnon kautta?

 1. Mikäli Norton-tuotteessa esiintyy ongelma ja haluat lähettää ongelmaa koskevia tietoja Error Management -toiminnon kautta, raportti voi sisältää tietoja Norton-tuotteen ja tietokoneesi tilasta ongelman esiintymishetkellä. Käyttäjän tietokoneen tilatiedot voivat sisältää järjestelmän kielen, maan, käyttöjärjestelmän version,
 2. käynnissä olevat prosessit sekä niiden tilan ja toiminnan sekä
 3. tietoja tiedostoista tai kansioista, jotka olivat avoinna, kun Norton-tuotteessa esiintyi virhe.

Tietoraportti voi sisältää käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja, mikäli Norton-tuotteen kohtaaman ongelman esiintymishetkellä avoinna olevat tiedostot tai kansiot sisältävät kyseisiä tietoja tai tiedot sisältyvät tiedoston tai kansion nimeen. Nämä tiedot lähetetään Symantecille vain käyttäjän luvalla. Tietoja ei lähetetä automaattisesti.

Kuinka Symantec käyttää Error Management -toiminnon kautta kerättyjä tietoja?

Symantec käyttää Error Management -toiminnon kautta kerättyjä tietoja vain havaittujen virheiden korjaamiseksi ja tuotteidensa suorituskyvyn parantamiseksi. Symantec voi luovuttaa keräämänsä tiedot pyydettäessä viranomaisille, mikäli laissa niin vaaditaan tai siihen annetaan lupa tai vastauksena haasteeseen tai muuhun oikeusmenettelyyn. Mikäli virhe johtuu tietoturvariskistä, Symantec voi luovuttaa joitakin tietoja tutkimusorganisaatioiden ja muiden tietoturvaohjelmistojen toimittajien käyttöön Internet-tietoturvariskien tietoisuuden, tunnistamisen ja estämisen edistämiseksi. Symantec voi myös käyttää tietojen perusteella laadittuja tilastoja turvallisuusriskien suuntauksia käsittelevien raporttien seuraamiseen ja julkaisemiseen.

Kuinka Symantec tallentaa Error Management -toiminnon kautta kerätyt tiedot?

Tallennettuja tietoja säilytetään suojatusti. Niitä ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin. Symantec ei yhdistä Error Management -toiminnon keräämiä tietoja mihinkään muihin tietoihin, yhteyshenkilöluetteloihin tai tilaustietoihin, joita Symantec kerää mainostamistarkoituksiin.
Kerätyt tiedot voidaan siirtää Symantec-konsernille Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joiden tietosuojalait eivät ehkä ole yhtä tiukat kuin käyttäjän kotimaassa (mukaan lukien Euroopan unioni). Symantec on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin mahdollisesti siirrettävien kerättyjen tietojen suojaamiseksi asianmukaisesti.

Ota yhteyttä

Postiosoite:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Puhelin:
+1 650 527 8000

Sähköposti:
privacy@symantec.com


Mikäli et jostain syystä ole tyytyväinen Symantecin vastaukseen kysymykseesi oikeudesta yksityisyyteen, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-järjestöön.


Huomioikaa, että mikäli teillä on kysymyksiä jotka edellyttävät apua asiakastukihenkilöstöstämme, ole hyvä ja napsauta tästä.


Muuta oletusasetuksiasi

Norton
Norton-tuotteiden asiakkaille.


Symantec Website Security Solutions
Jos peruutat tilauksen, emme lähetä sinulle enää tietoja maksuttomista seminaareista, tapahtumista ja tuotteisiin liittyvistä tarjouksista.


SymAccount
Yritystuotteiden asiakkaille.


Yleiset markkinointitarjoukset
Jos peruutat tilauksen, emme lähetä sinulle enää tietoja Symantec Corporationin seminaareista, web-lähetyksistä, tuotejulkaisuista tai erikoistarjouksista.