TIETOJA SYMANTECISTA

Koko tietosuojakäytäntö

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Päivitetty viimeksi: 12.8.2013
[Update] Päivitimme 1.6.2013 Evästeet-osion (3.2) alla olevat tietojen keräämistä ja käytön paljastamista koskevat kohdat ja alaosiot (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6).
[Update] Päivitimme 5.12.2012 tietojen keräämistä ja käyttökäytäntöjä koskevan osion (3.1) ja lisäsimme evästeitä koskevat uudet alaosiot (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5).
Tietosuojakäytännössä kuvataan alla kuvattujen Symantecin sivustojen keräämien tietojen tyypit, kuinka tietoja käytetään ja kenen kanssa tietoja voidaan jakaa. Tietosuojakäytännössä kuvataan myös toimenpiteet tietojen suojaamiseksi. Kerromme myös, kuinka voit ottaa yhteyttä tietojesi päivittämiseksi, nimesi poistamiseksi postituslistoiltamme tai vastausten saamiseksi kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla Symantecin tietosuojakäytännöstä.
TRUSTe: Vahvista napsauttamalla Symantec on palkittu TRUSTe-yhtiön tietosuojaleimalla, mikä tarkoittaa, että TRUSTe on tarkastanut Symantecin tietosuojakäytäntöjen olevan TRUSTe-ohjelmavaatimusten mukaisia, esimerkiksi avoimuudeltaan, tilivelvollisuudeltaan ja valinnanvaraltaan käyttäjän henkilökohtaisten tietojen keräämisessä ja käytössä. TRUSTe vahvistaa sivustot www.symantec.com Pohjois-Amerikassa, www.symanteccloud.com ja Norton-toimialueet. TRUSTe-ohjelma ei kata tietoja, jotka voidaan kerätä ladattavien ohjelmistojen kautta. TRUSTe-yhtiön tehtävä puolueettomana kolmantena osapuolena on lisätä kuluttajien ja organisaatioiden luottamusta verkkoon maailmanlaajuisesti johtavan tietosuojan luottamusmerkin ja innovatiivisten luottamusratkaisujen avulla. Voit ottaa yhteyden suoraan Symanteciin käyttämällä tämän ilmoituksen lopussa näkyviä yhteystietoja.  Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-yhtiöön tästä.
TRUSTe-yhtiön Trustmark-merkki tarkoittaa, että ilmoitamme:
 • mitä henkilötietoja kerätään, tallennetaan, jäljitetään tai käytetään
 • kenelle tietoja voidaan luovuttaa
 • kuinka käyttäjät voivat korjata virheelliset tiedot.
Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Symantecin omistamia sivustoja, joissa näkyy Symantec- tai Norton-logo lukuun ottamatta alla kohdassa 1.2 mainittuja sivustoja ja kolmansien osapuolten Symantecin puolesta isännöimiä sivustoja, joilla on oikeus käyttää Symantecin nimeä ja/tai yrityslogoa.

1.0 Tietosuojakäytännön rakenne ja liittyvät asiakirjat

1.1 Sisällys

Tätä tietosuojakäytäntöä täydentävät liittyvät tietosuojakäytännöt. Huomaa, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan tätä asiakirjaa:
 • Tietosuojakäytäntö: Tämä on tietosuojakäytäntöjemme lyhyt ja yksinkertaistettu tiivistelmä - mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan tätä Symantecin tietosuojakäytäntöä.
 • Sosiaalisten medioiden tietosuoja. Tämä käytäntö vaalii tietosuojaa "käyttäjien luoman sisällön" sivustoissa ja palveluissa, joita Symantec toisinaan tarjoaa. Se koskee sellaisten sivustojen kysymyksiä, joihin Symantec ei luo sisältöä vaan jättää sen käyttäjien ja asiakkaiden vastuulle.
 • Tuotteiden ja palvelujen tietosuojakäytännöt: Symantecilla on tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojen keruuta ja käyttöä, kun käyttäjät tilaavat, ostavat tai käyttävät Symantecin ohjelmistoja tai palveluja. Käytännöt riippuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen tekniikoista ja tarkoitusperistä. Tällaisissa tapauksissa henkilökohtaisten tietojen keruussa, käytössä, jakamisessa ja säilyttämisessä noudatetaan erityisiä tietoturvakäytäntöjä:
 • LiveUpdate-tietosuojakäytäntö: LiveUpdaten tietojen keräystavan ja kerättyjen tietojen tyypin takia LiveUpdatella on oma tietosuojakäytäntönsä.
 • Norton Community Watch -tietosuojakäytäntö: Tämä käytäntö vaalii Norton Community Watch -valvontayhteisön kautta kerättyjen tietojen tietosuojaa. Se koskee kysymyksiä, jotka liittyvät henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen keräämiseen.
 • Norton Online Family -tietosuojakäytäntö: Tämä käytäntö vaalii OnlineFamily.Norton-palveluissa kerättäviä ja käytettäviä henkilökohtaisia tietoja.
Symantecilla on yleiskäytäntö, joka luo perustan kaikkien Symantecin maailmanlaajuisesti käyttämien henkilökohtaisten tietojen tietosuojalle. Käytännössä määritellään Symantecin tietosuojan hallinnan toimintaperiaatteet.
Näiden käytäntöjen soveltamisala on seuraava:
 • Niitä sovelletaan kaikkiin Symantecin sähköisesti tai manuaalisesti keräämiin henkilökohtaisiin tietoihin. Käytännön vaatimuksia täydentävät liiketoiminta-alakohtaiset tietosuojamenettelyt.
 • Käytäntö koskee Symantecin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä, toimihenkilöitä ja johtajia eri puolilla maailmaa.

3.1 Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö

Voit antaa henkilökohtaisia tietoja sivustojemme kautta. Nämä ovat tavat, joilla voit antaa tietoja, ja annettavien tietojen tyypit. Alla on lisätietoja annettujen tietojen mahdollisista käyttötavoista.

Yhteystiedot
Jos otat yhteyttä sivustomme Yhteystiedot-linkin kautta, saatamme pyytää sinua antamaan esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, jotta voimme vastata kysymyksiisi ja palautteeseesi. Saatamme myös käyttää antamiasi tietoja tuotteidemme laadun arviointiin.

Tarjouksen pyytäminen
Jos pyydät meiltä tarjousta, pyydämme sinua antamaan esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja asiaankuuluvan tuotteen tiedot. Käytämme tietojasi tarjouksen laatimiseen ja lähettämiseen. Voit myös antaa lisäpalautetta ja tehdä lisäpyyntöjä vapaan tekstin kentässä.

Ostot, tuotteen rekisteröinti tai tuotteen tai palvelun tilaus tai tilin perustaminen
Jos teet tilauksen verkossa, pyydämme sinulta tilaukseen tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimesi, osoitteesi ja luottokorttisi numeron tuotteiden ostamiseksi ja lataamiseksi, palvelun ja teknisen tuen käyttöoikeuden saamiseksi tai muutoin valitsemiesi tuotteiden tai palvelujen hyödyntämiseksi, sekä teknisiä tietoja tietokoneestasi tai Internet-yhteyteesi liittyviä tietoliikennetietoja. Lisäksi sinua voidaan pyytää avaamaan tili palveluumme ohjelmistojen saamiseksi, päivitysoikeuksien vahvistamiseksi, tuotteiden ja palvelujen määrittämiseksi sekä kyseisten tuotteiden tai palvelujen raporttien tai suorituskykytietojen näyttämiseksi. Tähän voidaan vaatia asiaankuuluvia tietoja, esimerkiksi sähköpostiosoite, fyysinen osoite, pikaviestiosoite ja IP-osoite. Tietojen käsittely ja siirto on rajoitettu seuraaviin tarkoituksiin: asiakkaan tilausten/sopimusten täyttäminen, tuotepäivitysten/palvelutilausten tai -lisenssien jatkaminen/toimittaminen, tuotteen/palvelun rekisteröinti, aktivointi ja määrittäminen, muutospyyntöjen käsittely, asiakaspalvelu ja tekninen tuki tarvittaessa, käyttöoikeuden uusinnan käsittely tarvittaessa, käyttöoikeuden uusinnan automaattinen käsittely, jos asiakas valitsee ohjelmiston tilauksen automaattisen uusinnan, sisäinen (sääntöjenmukaisuuden) tarkastus ja petosten estäminen.

Teknisen tuen pyyntö
Jos pyydät teknistä tukea verkossa, pyydämme sinulta siihen tarvittavia tietoja, kuten nimesi, osoitteesi ja tietoja tietokoneestasi, ohjelmistoistasi ja kohtaamasi ongelman kuvauksen. Lisäksi tukipalvelun helpottamiseksi voimme luvallasi [aloittaa vuorovaikutteisen istunnon, jossa Symantecin tekninen tukihenkilö ottaa tietokoneesi hallintaansa. Tällaisista istunnoista ei tallenneta mitään tietoja istunnon todentaneita tietoja lukuun ottamatta. Voimme säilyttää tietoja teknisistä seikoista jatkotuen antamiseksi. Yleisesti ottaen tällaisesta tuesta saadut tiedot ja tietämys, vaikka niillä ei ole suoraa yhteyttä asiakkaaseen, voidaan antaa teknisten ja tuotteiden asiantuntijoiden käyttöön tuotteidemme parantamiseksi tai vastaavien teknisten ongelmien ratkaisujen tarjoamiseksi muille Symantecin asiakkaille.

Markkinointiviestintä
Edellä kuvattujen tarkoitusten lisäksi voimme myös käyttää asiakkaan tietoja asiakkaalle tiedottamiseen tätä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista. Yhteystietojasi, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, voidaan käyttää ottaessamme yhteyttä sinuun. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilökohtaisten tietojensa käyttäminen markkinointitarkoituksiin. Mikäli asiakas ei halua tietojaan käytettävän tällä tavalla, asiakkaalla on oikeus kieltää tällainen tietojen käsittely lisäämällä tai poistamalla valintamerkki määrätyistä valintaruuduista sivustossa ja/tai lomakkeissa, joilla keräämme asiakkaalta tietoja. Asiakas voi käyttää oikeuttaan milloin tahansa muuttamalla viestintäasetuksiaan, kuten on esitetty alla kohdassa 4.2.

Sivustofoorumin tai verkostosivuston tilaaminen
Symantec ylläpitää foorumeja, sivustoja ja niihin liittyviä tietopalveluja, joiden tarkoituksena on auttaa asiakkaita käyttämään Symantecin tuotteita ja palveluja, keskustelemaan teknisistä ongelmista sekä jakamaan kokemuksia ja tietoja. Keräämme tiedot nimestäsi ja sähköpostiosoitteestasi sekä seuraamme tärkeiden tietojen sijainnin tai näyttötavan oletusasetuksiasi, jotta saat oikeuden käyttää tietopalvelujamme, jotta voimme luoda sinua kiinnostavaa sisältöä ja parantaa sivustomme käyttökokemusta, esimerkiksi auttamalla löytämään nopeasti sinulle tärkeät ohjelmistot, palvelut tai tuotetiedot. Hyödynnämme näistä sivustoista saatuja tietoja tuotteidemme ja palvelujemme parantamiseksi. Asiakkaan on hyvä muistaa, että julkisilla foorumeilla annettuja tietoja voi lukea, kerätä ja käyttää kuka tahansa, jolla on foorumien käyttöoikeus. Jos asiakas haluaa, että hänen henkilökohtaiset tietonsa poistetaan mistä tahansa foorumista, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse privacy@symantec.com. Mikäli emme pysty poistamaan asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, ilmoitamme tästä asiakkaalle ja kerromme syyn.

Uutiskirjeen tilaaminen, tuotteen tai teknisten hälytysten vastaanottaminen
Halutessasi voit saada tietoja virushälytyksistä, tuotepäivityksistä, uusista tuotteista, palveluista, uutiskirjeistä, tiedotesähköpostiviesteistä ja tulevien tuoteideoiden tai -parannusten tutkimuksesta. Siinä tapauksessa sinua pyydetään antamaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Mikäli tietojasi halutaan käyttää muuhun kuin yhteydenottamiseen, sinulle ilmoitetaan tällaisesta käyttötarkoituksesta, kun sinua pyydetään antamaan yhteystietosi.

Tapahtumia koskevat sähköpostiviestit
Voimme ajoittain lähettää sinulle sähköpostiviestejä tapahtumista, kuten tilausvahvistuksia tai palveluihin liittyviä tietoja. Nämä sähköpostiviestit eivät ole mainoksia, joten et voi peruuttaa niiden tilausta.

Kilpailuun osallistuminen, tuote- tai palvelutietojen vastaanottaminen, tarjoukset tai kampanjat
Sinua kiinnostaviin kilpailuihin, kampanjoihin tai erityistarjouksiin osallistumiseksi sinua voidaan pyytää antamaan nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi sekä vahvistamaan, että ole täysikäinen asuinmaasi lainkäyttöalueella. Kilpailuihin tai tarjouksiin osallistumiseksi sinulta voidaan pyytää lisätietoja, jotta ymmärrämme paremmin tarpeitasi ja mahdollisesti organisaatiosi tarpeita ja kokemuksia, mielipiteitä sekä kokemuksiasi tai palautettasi. Käytämme henkilökohtaisia tietojasi myös mahdollisessa palkintojenjaossa. Mikäli tietojasi halutaan käyttää muuhun kuin yhteydenottamiseen, sinulle ilmoitetaan tällaisesta käyttötarkoituksesta, kun sinua pyydetään antamaan yhteystietosi.

Mielipiteen, palautteen tai testiohjelmien pyytäminen
Tarpeesi entistä paremmin täyttävien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi voimme pyytää mielipiteitäsi ja palautettasi ohjelmistoistamme ja palveluistamme. Sinulta voidaan pyytää sähköpostiosoitetiedot, nimesi, postiosoitteesi, ammattisi ja organisaatiosi nimi, jollet ole jo antanut niitä, sekä mielipiteesi ja palautteesi.

Työpaikat
Voit hakea työpaikkaa Symantecilta lähettämällä ansioluettelosi ja muut tiedot verkossa. Työpaikan haun yhteydessä antamasi tiedot säilytetään tietokannassa, josta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka olemme palkanneet auttamaan rekrytointitehtävissä. Palveluntarjoajamme on valtuutettu käyttämään tietoja vain ansioluettelotietokantamme isännöinnissä, hallinnassa ja ylläpidossa. Käytämme antamiasi tietoja arvioidessamme kiinnostustasi työpaikkaan ja yhteydenottoon mahdollisesta työpaikasta yhtiössämme.

Suosittele ystävälle
Jos haluat suositella sivustoamme ystävällesi, pyydämme sinua antamaan ystäväsi nimen ja sähköpostiosoitteen. Lähetämme ystävälle automaattisesti yhden sähköpostiviestin, jossa häntä kutsutaan vierailemaan sivustossa. Symantec ei tallenna ystäväsi nimeä eikä sähköpostiosoitetta viestin lähettämisen jälkeen. Huomautus: Tämä palvelu ei ole saatavana lainkäyttöalueilla, jossa suosittelumenetelmä on kielletty, kuten Euroopan unionissa.

Muista lähteistä peräisin olevat tiedot
Sinusta keräämämme tiedot voidaan yhdistää kolmansilta osapuolilta saamiimme tietoihin.

Tietojen yhdistäminen
Yleisesti ottaen voimme yhdistää tietoja, jotka ovat peräisin eri lähteistä, kuten käyttäjien luomista profiileista, evästeistä ja sähköpostin analyyseistä.

Voit päättää itse, käytätkö henkilötietoja pyytävää toimintoa. Mikäli et halua antaa pyydettyjä tietoja, et voi välttämättä viimeistellä sivuston tapahtumaa tai toimintoa, jos pyydetyt tiedot ovat tapahtuman tai toiminnon kannalta olennaisia.

Tietoja evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka vierailemasi sivustot tai jotkin avaamasi sähköpostiviestit tallentavat tietokoneeseesi. Niitä käytetään laajasti sivustojen toiminnassa tai niiden toiminnan tehostamisessa sekä liiketoiminta- ja markkinointitietojen toimittamisessa sivustojen omistajille. Evästeiden avulla sivusto voi myös räätälöidä sinulle näytettäviä tietoja selausmieltymystesi perusteella, esimerkiksi kielen ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Tarkempia tietoja evästeistä saat sivustosta www.allaboutcookies.org.
Jos haluat kieltäytyä käyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta verkostoissa, jotka noudattavat Network Advertising Initiative -aloitetta, käy osoitteessa www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Symantecin evästeiden käyttö

Tässä sivustossa käytettyjä evästeitä kuvataan seuraavien evästeluokkien mukaan:
Ehdottoman tarpeellinen. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä mitään tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinointiin tai käyttäjän selaamisen seuraamiseen muissa sivustoissa.
Suorituskyky. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä mitään tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinointiin, käyttäjän selaamisen seuraamiseen muissa sivustoissa tai kohdennettujen mainosten lähettämiseen. Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, kuinka sivustossa kävijät käyttävät sivustoa, esimerkiksi millä sivuilla he käyvät eniten ja saavatko he virhesanomia sivuilta. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla kävijä voidaan tunnistaa.
Toimivuus. Emme käytä toimintoevästeitä käyttäjän kohdistettuun mainontaan muissa sivustoissa. Nämä evästeet sallivat sivuston havaita joitakin laitteesi ominaisuuksia, esimerkiksi käytätkö matkapuhelinta selaamiseen, ja muistavat tekemäsi valinnat (esimerkiksi käyttäjätunnuksen, kielen ja asuinalueen) ja tarjoavat parannettuja ja henkilökohtaisempia toimintoja. Näitä evästeitä voidaan käyttää muistamaan tekstikoon, fonttien ja muiden verkkosivujen muokattavien osien muutokset. Niitä voidaan käyttää myös käyttäjän pyytämien palvelujen toimittamiseen, esimerkiksi videon katseluun, verkkojuttelun aloittamiseen tai blogin kommentoimiseen. Näitä evästeitä ei voi käyttää muiden sivustojen selaamisen seuraamiseen.
Kohdistusevästeet. Sivustojemme kohdistusevästeet on liitetty kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Kolmas osapuolemme tarjoaa näitä palveluja vastapalveluksi sille, että olet käynyt sivustossamme.
Jos olet rekisteröinyt tuotteesi ja luonut Norton-tilin, täsmäytämme evästeistämme kootut tiedot Symantecille itsestäsi antamiesi tietojen kanssa tai tietojen kanssa, jotka on tallennettu Norton-tiliisi tai jotka olemme muuten keränneet sinusta tässä tietosuojakäytännössä selitettyihin tarkoituksiin.
Voit kieltäytyä näistä evästeistä säätämällä selaimen asetuksia, niin että selain torjuu evästeet. Jos olet käynyt aikaisemmin sivustoissamme, voit halutessasi poistaa selaimesi nykyiset evästeet.
Monet evästeistämme ovat toimintoevästeitä ja joitakin evästeitämme hallinnoivat kolmannet osapuolet. Voit valvoa näiden evästeiden käyttöä selaimen asetuksilla, mutta jos kieltäydyt niistä, emme pysty välttämättä tarjoamaan joitakin palveluja tai tukipalveluja emmekä välttämättä muista määrityksiäsi tai sitä, ettet halunnut määrättyä palvelua.
Eväste Kolmannet osapuolet, joista voi kieltäytyä
Akamai 01AI http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
AppNexus http://appnexus.com/platform-policy#choices
Atlas Solutions https://choice.live.com/AdvertisementChoice/Default.aspx
Commission Junction Selainasetukset
Google http://www.google.com/ads/preferences/plugin/
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
iCrossing Selainasetukset
Ignition One Selainasetukset
Omniture-testi ja -kohde:
es
mbox
tt
http://www.omniture.com/en/privacy/optout/tnt
Searchlight Selainasetukset
Specific Media http://specificmedia.com/privacy
Tube Mogul http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Yahoo! Verkkoanalyysi https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Eväste Kolmannet osapuolet, joista voi kieltäytyä
Dtm_token (Dotomi) http://dtmc.norton.com/adinfo/adchoices_fpc.html?cid=2474&cname=Symantec&cmagic=0bf727&clogo=symantec.png

Muut vaihtoehdot, joista voi kieltäytyä

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

Tarkoitukset

 • Käyttäjätunnuksen seuraaminen
 • Tavaroiden lisääminen ostoskoriisi
 • Verkkolomakkeissa annettujen tietojen muistaminen, kun siirryt eri sivuille saman selainistunnon aikana

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

 • ASP.NET_SessionId
 • CartGuid
 • lifb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynaaminen nimi)
 • showexpert

Tehokkuusevästeet

Tarkoitukset

 • Verkko- ja videoanalyysi
 • Sisällön toimittavan palvelimen määrittäminen
 • Aktiivisten istuntojen seuraaminen
 • Evästeiden käytön käyttöönoton seuraaminen
 • Kävijöiden vastausajan mittaaminen
 • Käyntikertojen määrän ja ostettujen tuotteiden ja niiden hintojen selvittäminen

Tehokkuusevästeet (palveluntarjoajan)

 • _g_c
 • _g_u
 • Akamai_ AnalyticsMetrics_clientId
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime
 • bizProdScrollVertical
 • clientLastHTimes
 • clientLastPTimes
 • Enterprise
 • last_topic_viewed
 • mbox
 • NREUM
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi
 • SESSfb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynaaminen nimi)
 • v1st

Tehokkuusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
.ic-live.com Sid1168
.ic-live.com icpid
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_71097838
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Toimintoevästeet

Tarkoitukset

 • Tarjoaa tukipalveluja ennakoivilla reaaliaikaisilla verkkojutteluistunnoilla
 • Tallentaa valuuttavalinnan
 • Tallentaa sivun maan ja kielen
 • Tallentaa valitun paikkakunnan
 • Tallentaa vierailijan valitseman Podcast-kanavan
 • Tunnistaa alkuperäisen kaistanleveyskapasiteetin
 • Tunnistaa matkapuhelimet ja uudelleenohjaukset
 • Tunnistaa maantieteelliset IP-tiedot
 • Tunnistaa käyttäjät suositelleen markkinointikampanjan lähteen

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • filter_state_
 • IS3_GSV
 • IS3_History
 • lpCloseInvite
 • markkinointi (kampanjan lähteen tunnistamiseksi)
 • userlocale

Toimintoevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Kohdistusevästeet

Tarkoitukset

 • Tarjoaa valkoisia kirjoja ja keskusteluja, jotka perustuvat käyntitiheyteen, käytyihin sivuihin ja muihin toimintatietoihin useiden istuntojen ajalta.
 • Tunnistaa alueen IP-osoitteen perusteella.
 • Lisää "älä seuraa" -evästeen eurooppalaisille käyttäjille.
 • Seuraa käyttäytymistäsi Symantecin sivustoissa, kuten kampanjoiden vuorovaikutusta, ostoskorin toimintaa, tiettyjen linkkien napsautuksia, esimerkiksi videoita, valkoisia kirjoja, keskustelupainikkeita ja sosiaalisen median vuorovaikutuksia, mukautetun verkonkäyttökokemuksen tarjoamiseksi ja Symantecin tuotteiden ja palvelujen mainostuksen tehostamiseksi.
 • Näyttää ponnahdusikkunoita, joissa voi ladata valkoisia kirjoja tai keskustella myyntiedustajan kanssa.
 • Näyttää bannerimainoksia sen jälkeen, kun olet käynyt sivustoissamme tai avannut sähköpostiviestin. Käyttäjät voivat estää seuraamisen napsauttamalla asiaankuuluvaa painiketta tietyissä bannerimainoksissa osiossa 3.2 kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi.
 • Näyttää näyttömainoksia sen jälkeen, kun olet käynyt sivustoissamme tai avannut sähköpostiviestin.

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • adnx
 • dtm_token
 • mkto_trk

Kohdistusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
.tubemogul.com _tmpi
com-verisign.netmng.com evo5_VERISIGN
http://www.googleadservices.com/pagead/ conversion.js
IgnitionOne IgnitionOne

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

 • Ei mitään tässä sivustossa.

Tehokkuusevästeet

Tarkoitukset

 • Verkkoanalyysi
 • Tunnistaa kampanjan tai alikampanjan, joka ohjasi kävijän sivustoihimme
 • Tunnistaa mainoksen, joka ohjasi kävijän sivustoihimme
 • Käyntikertojen määrän ja ostettujen tuotteiden ja niiden hintojen selvittäminen

Tehokkuusevästeet (palveluntarjoajan)

 • campaign
 • mlc
 • s_pers
 • s_sess
 • subcampaign

Tehokkuusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_1573289
korrelate.net adsuu

Toimintoevästeet

Tarkoitukset

 • Tallentaa sivun maan ja kielen
 • Tarjoaa tukipalveluja ennakoivilla reaaliaikaisilla verkkojutteluistunnoilla
 • Estää automaattiset verkkojuttelun ponnahdusilmoitukset, kun olet sulkenut verkkojuttelun

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • kulttuuri
 • tunnistettu
 • lpCloseInvite

Toimintoevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Kohdistusevästeet

Tarkoitukset

 • Tunnistaa alueen IP-osoitteen perusteella.
 • Lisää "älä seuraa" -evästeen eurooppalaisille käyttäjille.
 • Seuraa käyttäytymistäsi Symantecin sivustoissa, kuten kampanjoiden vuorovaikutusta, ostoskorin toimintaa, tiettyjen linkkien napsautuksia, esimerkiksi videoita, valkoisia kirjoja, keskustelupainikkeita ja sosiaalisen median vuorovaikutuksia, mukautetun verkonkäyttökokemuksen tarjoamiseksi ja Symantecin tuotteiden ja palvelujen mainostuksen tehostamiseksi.

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • mkto_trk

3.3.2 Evästeet esimerkiksi seuraavissa pk-yritysten mikrosivustoissa:

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

Tarkoitus

 • Seuraa istunnon tunnusta sopivan sisällön tarjoamiseksi

Ehdottoman tarpeelliset evästeet (palveluntarjoajan)

 • ASP.NET_SessionId

Tehokkuusevästeet

Tarkoitukset

 • Verkkoanalyysi
 • Testaaminen
 • Kampanjan tehokkuuden raportointi, esimerkiksi napsautukset, käynnit, sivujen katselukerrat, polut, lataukset, rekisteröinnit, videotoistot ja palautumiskerrat
 • Mittaa maan ja markkinointivälineen tehoa mikrosivustoihin ja laajempaan Symantec.com-sivustoon verrattuna
 • Videoanalyysi, esimerkiksi uusien käyttäjien tai sivustojemme ainutlaatuisten käyttäjien määrän tunnistaminen
 • Sovelluksen istuntokertojen valvominen
 • Käyntikertojen määrän ja ostettujen tuotteiden ja niiden hintojen selvittäminen

Tehokkuusevästeet (palveluntarjoajan)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Tehokkuusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Toimintoevästeet

Tarkoitukset

 • Lisää sivuston suosikkeihin, kun kävijä ensi kerran tekee tämän
 • Tallentaa videovalinnan
 • Tarjoaa videosisältöä

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • BC_BANDWIDTH
 • sym090_bookmark
 • Video_ID
 • Video_Num

Kohdistusevästeet

Tarkoitukset

 • Tunnistaa alueen IP-osoitteen perusteella.
 • Lisää "älä seuraa" -evästeen eurooppalaisille käyttäjille.
 • Seuraa käyttäytymistäsi Symantecin sivustoissa, kuten kampanjoiden vuorovaikutusta, ostoskorin toimintaa, tiettyjen linkkien napsautuksia, esimerkiksi videoita, valkoisia kirjoja, keskustelupainikkeita ja sosiaalisen median vuorovaikutuksia, mukautetun verkonkäyttökokemuksen tarjoamiseksi ja Symantecin tuotteiden ja palvelujen mainostuksen tehostamiseksi.
Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)
 • mkto_trk

3.2.4 Norton.com-evästeet (EU)

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

Tarkoitukset

 • Käyttäjätunnuksen seuraaminen
 • Verkkolomakkeissa annettujen tietojen muistaminen, kun siirryt eri sivuille saman selainistunnon aikana
 • Palvelun tarjoavan palvelimen tunnistaminen
 • Istunnon päättymisen tarkistaminen

Ehdottoman tarpeelliset evästeet (palveluntarjoajan)

 • JSESSIONID
 • BIGipServerpool_now-prd1.norton.com
 • SSE

Tehokkuusevästeet

Tarkoitukset

Käytämme tehokkuusevästeitä seuraaviin tarkoituksiin:
 • Verkko- ja videoanalyysi
 • Sisällön toimittavan palvelimen määrittäminen
 • Aktiivisten istuntojen seuraaminen
 • Kävijöiden vastausajan ja tehokkuuden mittaaminen
 • Koneeseen asennettujen Symantecin tuotteiden tunnistaminen ja niihin liittyvien tietojen yhdistäminen

Tehokkuusevästeet (palveluntarjoajan)

 • TLID
 • es
 • pr
 • tp
 • s_sess
 • s_pers

Tehokkuusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
Symantec.com s_vi
tubemogul.com _tmid

Toimintoevästeet

Tarkoitukset

 • Tallentaa sivun maan ja kielen
 • Tallentaa valitun paikkakunnan
 • Tunnistaa alkuperäisen kaistanleveyskapasiteetin
 • Tunnistaa matkapuhelimet ja uudelleenohjaukset
 • Tunnistaa käyttäjän suositelleen markkinointikampanjan tai ohjelman lähteen

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • MAA
 • KIELI
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE

Toimintoevästeet (kolmannen osapuolen)

 • Ei mitään tässä sivustossa.

Kohdistusevästeet

 • Ei mitään tässä sivustossa.

3.2.5 Buy.Norton.com-evästeet

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

Tarkoitukset

 • Käyttäjätunnuksen seuraaminen
 • Verkkolomakkeissa annettujen tietojen muistaminen, kun siirryt eri sivuille saman selainistunnon aikana
 • Palvelun tarjoavan palvelimen tunnistaminen
 • Istunnon päättymisen tarkistaminen

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

 • ASP.NET_SessionID
 • BIGipServerbuy1_prd_SSL
 • BIGipServerbuy2_prd_SSL
 • BIGipServersomain-int
 • Newproducts
 • RemoveProducts
 • Opencart
 • AKNORT
 • JSESSIONID
 • Thx_guid

Tehokkuusevästeet

Tarkoitukset

 • Verkko- ja videoanalyysi
 • Sisällön toimittavan palvelimen määrittäminen
 • Aktiivisten istuntojen seuraaminen
 • Kävijöiden vastausajan ja tehokkuuden mittaaminen
 • Koneeseen asennettujen Symantecin tuotteiden tunnistaminen ja niihin liittyvien tietojen yhdistäminen
 • Sivuston toimintojen ja suunnittelun testaaminen
 • Tunnistaa kampanjan tai alikampanjan, joka ohjasi kävijän sivustoihimme
 • Tunnistaa mainoksen, joka ohjasi kävijän sivustoihimme
 • Tunnistaa kumppanin, joka ohjasi kävijän sivustoomme
 • Käyntikertojen määrän ja ostettujen tuotteiden ja niiden hintojen selvittäminen

Tehokkuusevästeet

 • adsuu (korrelate.net)
 • event69
 • s_cc
 • s_vi
 • s_eVar63
 • s_eVar65
 • s_eVar70
 • s_nr
 • s_prop22
 • s_sq
 • tp
 • _utma (Google Analytics)
 • _utmb (Google Analytics)
 • _utmc (Google Analytics)
 • _utmz (Google Analytics)
 • LCLK
 • PBLP
 • S
 • Uid
 • Bh
 • es
 • mbox
 • tt

Toimintoevästeet

 • MAA
 • KIELI
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Toimintoevästeet

 • MAA
 • KIELI
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Kohdistusevästeet

Tarkoitus

 • Näyttää bannerimainoksia sen jälkeen, kun olet käynyt sivustossamme. Käyttäjät voivat estää seuraamisen napsauttamalla asiaankuuluvaa painiketta tietyissä bannerimainoksissa osiossa 3.2 kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi.

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • dtm_token

Kohdistusevästeet (kolmannen osapuolen)

Eväste Isäntä
pluto fastclick.net
fastclick fastclick.net

3.2.6 Evästeet esimerkiksi seuraavissa mikrosivustoissa:

Ehdottoman tarpeelliset evästeet

Tarkoitus

 • Muistaa, että käyttäjä on täyttänyt suojattuihin latauksiin vaadittavan profiililomakkeen tietyssä selainistunnossa. Lomaketiedot ja käyttäjälle annettu ainutkertainen tunnus tallennetaan myös istunnon evästeeseen.
 • Ylläpitää istunnon SymNation-sovelluspalvelimeen.
 • Seuraa SymNation-sivuston peleistämistoimintaa, esimerkiksi merkkejä/haasteita, Symcoins-kolikkoja ja tasoja.

Ehdottoman tarpeelliset evästeet (palveluntarjoajan)

 • JSESSIONID
 • NITRO_SESSION

Ehdottoman tarpeelliset evästeet (kolmannen osapuolen)

Ehdottoman tarpeelliset evästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
Second2 Symphony

Tehokkuusevästeet

 • Omniture Web Analytics Suite sisältää testauksen ja kohdentamisen sekä raportoi kampanjan tehokkuudesta, esimerkiksi klikkausprosentit, käynnit, sivujen katselukerrat, polut, lataukset, rekisteröinnit, videotoistot ja poistumisprosentit. Tietoja käytetään maan ja markkinointivälineen tehokkuuden mittaamiseen mikrosivustoihin ja laajempaan Symantec.com-sivustoon verrattuna. Tietoja käytetään myös tulevien kampanjoiden tehokkuuden parantamiseen.
 • Videoanalyysi, esimerkiksi uusien käyttäjien tai sivustojemme ainutlaatuisten käyttäjien määrän tunnistaminen
 • Sovelluksen istuntokertojen valvominen
 • Käyntikertojen määrän ja ostettujen tuotteiden ja niiden hintojen selvittäminen

Tehokkuusevästeet (palveluntarjoajan)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Tehokkuusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Toimintoevästeet

Tarkoitukset

 • Muistaa, että käyttäjä on täyttänyt suojattuihin latauksiin vaadittavan profiililomakkeen enintään 30 päivän ajan selainistunnon sulkemisesta.
 • Muistaa SymNation-sivuston UKK-sivuston laajennuksen ja valinnat.

Toimintoevästeet (palveluntarjoajan)

 • /faq.pspfirsttimelaod

Toimintoevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
Second2 Personal_UID

Kohdistusevästeet

Tarkoitukset

 • Seuraa hakukonemarkkinoinnin kautta tulleiden käyttäjien toimintaa Symantecin sivustoissa parantaakseen tulevia hakukampanjoita, jotka perustuvat sijaintiin (IP-osoite), käyntimääriin, tulosprosenttiin ja muihin analyyseihin.

Kohdistusevästeet (kolmannen osapuolen)

Isäntä Eväste
www.marinsm.com msuuid

3.3 Verkkojäljitteet

Symantec voi käyttää verkkojäljitteitä eli yhden kuvapisteen tai puhtaita GIF-tiedostoja sivustossaan tietoliikenteen suuntausten analysoimiseksi, esimerkiksi sivuston määrätyn osan käyttötiheyden tutkinnassa. Kerätyt tiedot auttavat meitä huomaamaan, mitkä tiedot kiinnostavat asiakkaitamme eniten ja mitä tarjouksia asiakkaamme haluavat saada. Mikäli et halua auttaa Symantecia parantamaan sivustojaan, voit kieltäytyä osallistumasta sivustojen analyysiin poistamalla käytöstä tietokoneesi JavaScript-komponentit. Jos poistat käytöstä JavaScript-komponentit, jotkin sivustojemme ominaisuudet eivät toimi.
Symantec voi käyttää verkkojäljitteitä myös markkinointitarkoituksissa lähetetyissä viesteissä sen saamiseksi selville, onko viestit avattu ja ovatko ne aiheuttaneet toimintaa. Voimme käyttää näitä tietoja kehittääksemme tarjouksiamme. Tätä tarkoitusta varten jotkin verkkojäljitteet voidaan sitoa sähköpostiosoitteeseesi.
Käyttäjää ei voida tunnistaa keräämiemme tietojen perusteella muuten kuin aiemmin saamastamme sähköpostiosoitteesta. Voit muokata Norton-tietosuoja-asetuksiasi tässä.
Symantec voi käyttää sivustoissaan myös kolmansien osapuolten skriptejä muiden osapuolten sivustoissa näkyvien Symantecin mainosten tehostamiseksi. Käyttäjiä ei voida tunnistaa kerättävien tietojen avulla. Tehokkuuden varmistamiseksi tietoja kerätään mahdollisimman vähän. Symantec ei ole vastuussa kolmansien osapuolten jäljitystekniikoista.

3.4 Paikalliset jaetut Flash-objektit (LSO:t)

Kolmannet osapuolet, joiden kanssa teemme yhteistyötä, käyttävät paikallisia jaettuja objekteja, toiselta nimeltään Flash-evästeitä, asiakkaan äänenhallinnan asetusten tallentamiseen.
Flash-evästeet eroavat selainevästeistä niihin tallennettavien tietojen määrän, tyypin ja tallennustavan perusteella.  Selaimen evästeiden hallintatyökalut eivät poista Flash-evästeitä.  Lue lisää Flash-evästeiden tietosuoja- ja tallennusasetusten hallinnoimisesta napsauttamalla tästä:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager.html#117118

4.1 Salliminen ja estäminen

Lainkäyttöalueilla, missä vaaditaan käyttäjän lupa tietojen keräämishetkellä ennen tietojen jakamista, käyttäjälle annetaan mahdollisuus sallia tällainen tietojen jakaminen ja sallia käyttäjän yhteystietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle.
Toisilla lainkäyttöalueilla saatamme tarjota vaihtoehdot tietojen antamishetkellä tai myöhemmin peruutusmekanismilla.

4.2 Viestintävalinnat

Jos olet Symantecin sivulla, jossa pyydetään lähettämään henkilökohtaisia tietoja mutta ei anneta viestintävalintoja, tai jos haluat muuttaa aikaisemmin antamiesi tietojen oletusasetuksia, käytä tämän tietosuojakäytännön lopussa olevia viestintäkanavia (lisätietoja on osiossa 11).

4.3 Muut yksityisyyteen vaikuttavat tekijät

Muista, että keskusteluryhmissä tai foorumeilla, esimerkiksi "Ask Symantec", lähettämäsi tiedot katsotaan julkisiksi eikä niitä pidetä luottamuksellisina. Muut käyttäjät voivat kerätä tietoja ja käyttää niitä. Siksi kannattaa olla varovainen ja vastuullinen, kun osallistut tällaisiin keskusteluryhmiin tai foorumeihin. Lisätietoja saat Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytännöstä.

4.4 Henkilökohtaisten tietojen päivittäminen tai korjaaminen

Sinulla on oikeus päivittää, korjata tai poistaa henkilökohtaiset tietosi. Jos uskot, että Symantecin sinusta pitämät tiedot eivät ole ajan tasalla, voit päivittää tietosi Norton-tililläsi, Symaccount-tililläsi tai käyttää jotakin alla olevista viestintäkanavista. Tietojen säilyttämiseen sovellettavan lain puitteissa mikäli tietoja ei vaadita asiaankuuluviin liiketoimintatarkoituksiin (esimerkiksi tapahtuman suorittamiseen), asiakas voi pyytää, että teemme parhaamme tällaisten tietojen poistamiseksi Symantecin tietokannoista.
Symantec vastaa käyttöpyyntöihin 30 päivän kuluessa.

5.1 Tietojen siirtäminen

Koska Symantec on maailmanlaajuinen yritys, jaamme yritystietoja toimipisteisiimme kautta maailman, jolloin tietojen käsittely tapahtuu useissa maissa. Asiakkaan edellä mainittuihin tarkoituksiin antamat henkilökohtaiset tiedot siirretään palvelimille Yhdysvalloissa, ja sieltä ne voidaan siirtää edelleen muihin maihin, joissa Symantecilla on toimintaa, tai Symantecin ulkopuolisille alihankkijoille asiakkaan tietojen keräämiseksi, siirtämiseksi, säilyttämiseksi ja käsiteltäväksi edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mitä tulee tietojen siirtämiseen Euroopan talousalueelta Yhdysvaltoihin tai muualle, Symantecilla on voimassaolevat tiedonsiirtosopimukset, mikäli henkilökohtaisia tietoja lähettävien Euroopan maiden tietosuojaviranomaiset niitä vaativat.

5.2 Tietojen jakaminen

Symantec voi toisinaan lainkäyttöalueen lakien salliessa jakaa asiakkaan tiedot Symantecin kumppanien kanssa, jotta asiakkaalle voidaan välittää tietoja tai tarjouksia tuotteista tai palveluista, joiden kumppanit uskovat olevan tärkeitä asiakkaalle tai asiakkaan liiketoiminnalle. Mikäli asiakas ei halua antaa tietojaan Symantecin liikekumppaneille, asiakas voi ilmoittaa tästä jollakin tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Symantec tarjoaa useita tapoja kieltäytyä lisätietojen vastaanottamisesta tai estää Symantecia antamasta asiakkaan henkilökohtaisia tietoja Symantecin kumppaneille tietojen keräyshetken kieltäytymisvaihtoehdoilla sähköpostiviestien kautta tai muulla oletusasetusten hallintatavalla, joka voi olla käytettävissä palvelussa tai sivustossa.
Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa jatkossa Symantecin uutiskirjeitä tai tiedotteita sähköpostissa, asiakas voi estää näiden viestien vastaanottamisen vastaamalla sähköpostiviestissä olevaan "Tilauksen peruutus" -osoitteeseen.

5.3 Kolmannet osapuolet

Lisäksi Symantec voi palkata ulkopuolisia alihankkijoita tarjoamaan palveluja (esimerkiksi toimittamaan tuotteita, antamaan teknistä tukea tai käsittelemään tilauksia).
Voit esimerkiksi päättää ostaa lisenssin useisiin Symantecin ohjelmistotuotteisiin verkossa ladattavassa muodossa sähköisen ohjelmistotoimituksen (ESD) kautta tai CD-levyllä joltakin Symantecin valtuutetulta verkkojälleenmyyjältä. Jos päätät ostaa ohjelmistolisenssin joltakin Symantecin valtuutetulta verkkojälleenmyyjältä, henkilökohtaiset tietosi on jaettava Symantecin jälleenmyyjän (tuotteen toimittajan) ja Symantecin (ohjelmiston valmistajan ja lisenssin haltijan) kanssa. Symantecin asiakkaiden ostosten ja uusintalisenssien hallinnoimiseksi Symantecin on lisäksi jaettava asiakkaan henkilökohtaiset tiedot laskutusjärjestelmän palveluntarjoajan kanssa. Tämä palveluntarjoaja käsittelee Symantecin asiakkaiden tietoja vain Symantecin puolesta. (Nämä esimerkit eivät ole kaikenkattavia ja voivat muuttua aika ajoin).
Symantec vaatii kaikkia alihankkijoitaan säilyttämään asiakkaiden tiedot suojassa ja luottamuksellisina. Symantec on solminut asiaankuuluvat sopimukset alihankkijoiden kanssa, jotta alihankkijat toteuttavat asiaankuuluvia teknisiä ja organisatorisia toimia Symantecin asiakkaiden tietojen suojaamiseksi, ja sopinut, että henkilökohtaisia tietoja käytetään vain Symantecin puolesta ja että henkilökohtaisia tietoja ei jaeta sivullisten kanssa eikä käytetä alihankkijan omaan markkinointiin.

5.4 Laillinen tietojen jakaminen

Joissakin tapauksissa Symantecin voi olla pakko jakaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja viranomaisille tai muutoin sovellettavan lain vaatimusten noudattamiseksi. Henkilökohtaisia tietoja ei paljasteta viranomaisille tai valtion virastoille muutoin kuin vastauksena seuraaviin toimiin:
 • Toimivaltaisen tuomioistuimen haaste, määräys tai muu prosessi.
 • Oikeudenkäynnillä on sama vaikutus kuin tuomioistuimen tiedonesittämispyynnöllä siinä mielessä, että Symantec rikkoisi paikallista lakia, jos se kieltäytyisi paljastamasta asiaankuuluvia tietoja ja yhtiö tai sen toimihenkilöt, toimitusjohtaja tai työntekijät olisivat vastuussa oikeudenkäynnin määräysten noudattamatta jättämisestä, mikäli siihen on laillinen perusta tai
 • mikäli tietojen paljastaminen on tarpeellista Symantecin laillisten oikeuksien toimeenpanemiseksi tietojen keräämispaikan lainkäyttöalueen lakien mukaan ja siihen on laillinen perusta.
Asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen turvaamiseksi olemme ottaneet käyttöön kansainvälisiä käytäntöjä vastaavia tietoturvatoimintoja. Nämä toiminnot sisältävät sivustoissamme ja verkkokäyttöisissä tekniikoissamme hallinnollisia, teknisiä, fyysisiä ja menettelytavallisia vaiheita, jotka suojaavat asiakkaan tietoja väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, katoamiselta, muutoksilta tai tuhoutumiselta. Toimenpiteitä ovat seuraavat:

fyysiset varotoimet, esimerkiksi lukitut ovet ja arkistokaapit, toimitilojen kulunvalvonta ja henkilökohtaisia tietoja sisältävien tallennusvälineiden turvallinen hävittäminen

tekniset varotoimet, esimerkiksi Symantecin virustorjunnan ja päätelaitteiden suojausohjelmistojen, salauksen ja järjestelmien ja tietokeskusten valvonnan käyttäminen suojauskäytäntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Erityistoimena luottokorttitiedot siirretään käyttämällä SSL-salaustekniikkaa

organisatoriset varotoimet, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisohjelmien kautta varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät henkilökohtaisten tietojen suojaamisen tärkeyden ja siihen vaadittavat toimet sekä tietosuojakäytännöt ja -standardit, jotka määräävät, kuinka Symantec käsittelee henkilökohtaisia tietoja.

7.1 Kerättävät ei-henkilökohtaiset tiedot

Symantec kerää määrättyjä ei-henkilökohtaisia tietoja, kun käyttäjät käyvät sivustoissa. Kerättävät ei-henkilökohtaiset tiedot eivät liity yksittäisiin, tunnistettaviin kävijöihin. Tiedot kertovat esimerkiksi sivustojen ja sivujen kävijämäärän. Tällaisia tietoja keräämällä saamme tietää, kuinka parhaiten muokata sivustoja kävijöidemme kannalta.
Symantec kerää tietoja joko evästeiden tai verkkojäljitteiden avulla, kuten edellä on kuvattu.

7.4 Sivuston liikenne

Edellä kuvattujen erilaisten jäljitysmenetelmien ja lokitiedostojen avulla Symantec voi seurata sivustojen kävijöiden verkkotunnuksia, IP-osoitteita ja selaintyyppejä. Näiden tietojen avulla seurataan tietoliikennettä Symantecin sivustossa. Tietoja ei yhdistellä mihinkään henkilökohtaisiin tietoihin.
Symantec kerää ja säilyttää rajatun ajan asiakkaidensa IP-osoitetietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 • tilaaminen ja rekisteröiminen
 • teknisen tuen antamiseksi
 • maantieteellisten tietojen saamiseksi
 • ja Symantecin verkkojen ja järjestelmien suojaamiseksi.
Symantecin keräämät IP-osoitteet ovat pääosin tietoliikennetietoja, jotka eivät sisällä välttämättä henkilökohtaisia tietoja. Symantecilla ei ole keinoja kohtuullisesti ja hyväksyttävästi yhdistää IP-osoitteita tunnistettaviin yksityishenkilöihin. Tuotteen rekisteröinti luo ainutlaatuisen tietokonetunnisteen, joka yhdistetään IP-osoitteeseen rekisteröintihetkellä. IP-osoitteet määräytyvät kuitenkin tavallisesti dynaamisesti ja ovat näin ollen tilapäisiä ja voivat olla verkko-osoitteiden takana. Lisäksi IP-osoitteet voidaan usein väärentää.
Lisätietoja LiveUpdate-tietosuojakäytännöstä on osoitteessa www.symantec.com/about/profile/policies/luprivacy.jsp.
Symantecin sivustoissa on useita linkkejä Symantecin yhteistyökumppanien sivustoihin. Symantec ei vastaa liikekumppaniensa tietosuojakäytännöistä. On suositeltavaa lukea heidän tietosuojailmoituksensa, sillä ne voivat olla erilaisia kuin omamme.
Symantecin sivustoissa on myös linkkejä yhteisbrändillisiin sivustoihin, joiden ylläpidosta vastaavat yhdessä Symantec ja yksi tai useampi liikekumppani, jotka keräävät asiakkaiden tietoja omien käytäntöjensä ja tarkoitustensa mukaisesti.
On suositeltavaa lukea tällaisten sivustojen tietosuojailmoitukset.
Jos Symantecin tietosuojakäytäntöön tehdään merkittävä muutos, asiasta ilmoitetaan sivustossa näkyvästi. Jos muutos koskee henkilökohtaisten tietojen käyttämistä, ilmoituksessa kerrotaan, kuinka voit estää niiden käyttämisen.
Symantec on perustanut tietosuojan ohjelmatoimiston, joka on osa lakiasioiden ja julkisten asioiden osastoa. Jos mielessäsi on tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä, haluat kommentoida sitä, haluat muuttaa yhteydenottotapaa, päivittää sinusta keräämiämme henkilötietoja tai tarkistaa ne, poistaa tietosi tai estää niiden käyttämisen, ota meihin yhteys käyttämällä jotain seuraavista vaihtoehdoista:
 1. Asiakasprofiililomake: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi
 2. Oman maasi tai alueesi asiakaspalvelu – puhelimitse, sähköpostitse tai postitse
 3. Symantecin tietosuojaosaston kautta:
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Puhelin: 1 650 527 -8000
  Sähköposti: privacy@symantec.com
Eri maissa, osavaltioissa ja muilla hallinnollisilla alueilla voidaan noudattaa erityiskäytäntöjä, mutta niitä sovelletaan vain kyseisellä hallintoalueella asuviin asiakkaisiin.

12.1 Pohjois-Amerikka

12.1.1 TRUSTe

Symantec osallistuu edellä kuvattuun TRUSTe-tietosuojaohjelmaan, joka on käytössä vain Pohjois-Amerikassa.

12.1.2 Kalifornian asukkaiden tietosuojaoikeudet

1.1.2005 alkaen Kalifornian siviililain 1798.83 pykälän mukaan Kaliforniassa asuvat Symantecin asiakkaat voivat pyytää Symantecilta määrättyjä tietoja Symantecin käytännöstä jakaa asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Mikäli haluat saada kyseisiä tietoja, ota yhteyttä Symanteciin alla olevan kohdan 11.0 vaihtoehtojen mukaisesti.

12.2 Euroopan talousalue

Mitä tulee tiedonsiirtoon Euroopan talousalueelta Yhdysvaltoihin tai muihin Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, Symantec on pyrkinyt varmistamaan tällaisten tiedonsiirtojen riittävän suojauksen Euroopan unionin ja kansallisten tietosuojalakien mukaan. Symantec on esimerkiksi tehnyt Euroopan komission hyväksymät asiaankuuluvat tiedonsiirtosopimukset tiedonsiirtojen riittävän suojan varmistamiseksi Symantecin yksiköiden välillä ja Symantecin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten kolmansien osapuolten välillä.

12.2.1 Saksa

Siirtäessään tietojaan Symantecille asiakas ymmärtää, että asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alv-tunnus (valinnainen), yrityksen nimi (valinnainen) ja tietoja valituista tuotteista voidaan siirtää verkkokaupastamme tuottajalle ja lisenssin antajalle Symantec Corporation -yhtiölle (350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, U.S.A.), Symantec Limited -yhtiölle (Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irlanti) (laskutus, toimitus) ja Symantec GmbH:lle (Saksa), Wappenhalle, Konrad-Zuse-Platz 2-5, D-81829 München, www.symantec.com
(saksalaiset asiakaskontaktit ja -tuki).
Lisäksi asiakkaan maksutiedot (esimerkiksi luottokortin numero, voimassaolon päättymispäivä, lajittelutunnus, pankin nimi ja osoite) ja tilaustunnus voidaan siirtää Symantec Corporation -yhtiölle Yhdysvalloissa ja Symantec Limited -yhtiölle Irlannissa.

Ota yhteyttä

Postiosoite:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Puhelin:
+1 650 527 8000

Sähköposti:
privacy@symantec.com


Mikäli et jostain syystä ole tyytyväinen Symantecin vastaukseen kysymykseesi oikeudesta yksityisyyteen, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-järjestöön.


Huomioikaa, että mikäli teillä on kysymyksiä jotka edellyttävät apua asiakastukihenkilöstöstämme, ole hyvä ja napsauta tästä.


Muuta oletusasetuksiasi

Norton
Norton-tuotteiden asiakkaille.


Symantec Website Security Solutions
Jos peruutat tilauksen, emme lähetä sinulle enää tietoja maksuttomista seminaareista, tapahtumista ja tuotteisiin liittyvistä tarjouksista.


SymAccount
Yritystuotteiden asiakkaille.


Yleiset markkinointitarjoukset
Jos peruutat tilauksen, emme lähetä sinulle enää tietoja Symantec Corporationin seminaareista, web-lähetyksistä, tuotejulkaisuista tai erikoistarjouksista.