1. /

Palvelut

Services
Tieto voi olla suurin resurssisi tai suurin riskisi. Oikein hallittu tieto kiihdyttää kasvua. Huonosti hallittu tieto voi lisätä kustannuksia ja altistaa yrityksesi riskeille. Symantec Global Services -palvelut sisältävät kaikkea Symantecin tuotteiden nopeassa asennuksessa ja käyttöönotossa auttavista konsulttipalveluista hallittuihin ja isännöityihin palveluihin, jotka pienentävät käyttökustannuksia ja lisäävät tehokkuutta hyödyntämällä Symantecin infrastruktuuria ja resursseja, sekä koulutusta ja tukipalveluja.

Yleistä