1. /

Palvelut

Services
Tieto voi olla suurin resurssisi tai suurin riskisi. Oikein hallittu tieto kiihdyttää kasvua. Huonosti hallittu tieto voi lisätä kustannuksia ja altistaa yrityksesi riskeille. Symantec Global Services -palvelut sisältävät kaikkea Symantecin tuotteiden nopeassa asennuksessa ja käyttöönotossa auttavista konsulttipalveluista hallittuihin ja isännöityihin palveluihin, jotka pienentävät käyttökustannuksia ja lisäävät tehokkuutta hyödyntämällä Symantecin infrastruktuuria ja resursseja, sekä koulutusta ja tukipalveluja.