A SYMANTEC VÁLLALATRÓL

  • Hozzáadás

SymAccount és vállalati marketing adatvédelmi információ

Milyen adatokat gyűjtünk?
Amikor létrehoz egy Symaccountot a vállalati tevékenységeihez, vagy amikor az interneten regisztrál eseményekre, promóciókra, letöltésekre vagy egyéb tevékenységekre („Online tevékenységek”), a Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View (CA), USA („Symantec”) rögzíti és kezeli az Ön kapcsolattartási adatait, beleértve a vállalata nevét, az Ön telefonszámát, címét, e-mail címét és vállalati információit. Egy Symaccount létrehozásával és/vagy az Online tevékenységekre való regisztrációval elfogadja az ilyen feldolgozást, és beleegyezik abba.


Hogyan használjuk az adatokat?
Ha létrehoz egy Symaccountot, az adatokat az Ön Symaccountjának beállítása és létrehozása céljából használjuk. A Symaccountja adatait ahhoz használjuk, hogy egyetlen lépésben be tudjon jelentkezni különböző Symaccount-alkalmazásokba, és hitelesíteni tudjuk Önt, amikor hozzáfér Symaccountjához.
Ha Symaccount létrehozása nélkül regisztrál egy Online tevékenységre vagy eseményre, akkor a megadott adatokat arra használjuk, hogy elérhetővé tegyük és kezeljük a tevékenységet, amelyre Ön regisztrált. A Symantec továbbíthatja az Ön adatait a Symantec meghatalmazásával működő, következő kategóriákba tartozó címzetteknek a fenti célokból. Előfordulhat, hogy ezek a címzettek olyan országokban találhatóak, amelyekben az adatvédelem szintje alacsonyabb, mint az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban.


  1. A Symantec csoport leányvállalatai az Európai Gazdasági Térségben.
  2. Adatbázis-kezelő vállalatok az Egyesült Államokban és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban, amelyek az adatbázis kezeléséért felelősek, valamint az adatbázis működésének megtervezéséért és módosításáért.
  3. Marketing-, hosting- és PR-ügynökségek az Egyesült Államokban és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban, amelyek a képviseletünkben végzik az Online tevékenységek létrehozását, kezelését és/vagy kommunikációját.
  4. A Symantec képviseletében eljáró alvállalkozók és teljesítési partnerek.


Ezek a címzettek csak a megbízásukhoz kapcsolódó szolgáltatáshoz vagy működéshez használhatják fel az Ön adatait, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. Azzal, hogy megadja nekünk az adatait, Ön megerősíti, hogy az adatok Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő használatát nem tekinti a vonatkozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések által az Ön számára biztosított jogok megszegésének, és elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit.


Marketingkommunikáció.         
Ha bejelöli az adott engedélyező négyzetet, akkor mi vagy a képviseletünkben eljáró harmadik fél felhasználja az Ön kapcsolattartási információját és a Symantec termékek és szolgáltatások iránti érdeklődéséhez kapcsolódó információkat promóciós célokra. A Symantec, a Symantec partnervállalatai az Európai Gazdasági Közösségben és az Egyesült Államokban kapcsolatba léphetnek Önnel e-mailben, SMS-ben, MMS-ben és egyéb elektronikus úton.

Ilyen céllal megoszthatjuk az Ön információit a következőkkel:


  1. A Symantec csoport leányvállalatai az Ön országában, az az Európai Gazdasági Térségben és az Egyesült Államokban, amelyek kapcsolatba léphetnek Önnel az Ön Symantec termékekre és szolgáltatások iránti érdeklődésével kapcsolatban;
  2. Marketingügynökségek az Ön országában, az az Európai Gazdasági Közösségben, Svájcban és az Egyesült Államokban, amelyek kapcsolatba léphetnek Önnel a Symantec képviseletében az Ön Symantec termékek és szolgáltatások iránti érdeklődésével kapcsolatban;
  3. A Symantec termékek és szolgáltatások viszonteladói az Ön országában, az Európai Gazdasági Térségben és az Egyesült Államokban, az Ön Symantec termékek és szolgáltatások iránti érdeklődésével kapcsolatban.


A jövőben küldött minden általunk küldött e-mail tartalmazni fog leiratkozási információt. Bármikor lemondhatja a jövőbeni marketingkommunikációt.

Ezek az entitások csak a megbízásukhoz kapcsolódó szolgáltatáshoz vagy működéshez használhatják fel az Ön adatait, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.


Az adatok átadása
A Symantec az Ön adatainak rögzítését, kezelését és továbbítását a legmegfelelőbb szabványok szerint végzi, és a Symantec megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az összegyűjtött adatok, amennyiben az Európai Gazdasági Térségen kívül továbbításra kerülnek, az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi törvényei által megkövetelt megfelelő szintű védelemben részesüljenek. A Symantec az Ön adatait átadhatja az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba. Nem adjuk el, értékesítjük, adjuk bérbe vagy lízingbe az Ön személyes adatait másoknak. Ha azonban eladjuk vagy egyéb módon átruházzuk a vállalatunkat vagy annak egy részét, amelyhez a webhelyünk kapcsolódik, akkor Ön elfogadja, hogy az Ön személyes adatai a mi vállalatunk vagyontárgyát képzik, és azok átadhatók vagy egyéb módon átruházhatóak egy harmadik fél számára a vállalat értékesítésekor vagy átruházásakor.


Az adatok megadása nem kötelező
Az adatok megadása nem kötelező, azonban ha nem adja meg az adatokat, nem fogjuk tudni végrehajtani Symaccountja regisztrációját, vagy nem fogjuk tudni biztosítani az Ön által kért szolgáltatást vagy terméket.


A személyes adatok biztonsága
Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a nemzetközi adatkezelési gyakorlatban bevált biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk. Ezek az intézkedések magukban foglalják weboldalainkon és internetalapú technológiáinkon adminisztratív, műszaki, fizikai és eljárási lépéseket, hogy a személyes adatokat megóvják a helytelen használattól, a jogosulatlan hozzáféréstől vagy továbbítástól, elvesztéstől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Ilyen intézkedés például:

Fizikai védelem, mint például az ajtók és a dokumentum szekrények zárása, ellenőrzött belépés létesítményeinkbe és a személyes adatokat tartalmazó hordozók biztonságos megsemmisítése.

Műszaki védelem, mint például a Symantec víruskereső és végpontvédelmi szoftver használata, rendszereink és adatközpontjaink titkosítása és figyelése a biztonsági irányelveinknek való megfelelés érdekében, és különösen az SSL (Secure Sockets Layer) titkosításon keresztül küldött hitelkártya adatok védelme.

Szervezeti védelem, a biztonságra és a személyes adatok biztonságára vonatkozó képzési és kockázatokat tudatosító programok annak érdekében, hogy az alkalmazottak megértsék az eszközöket és azok fontosságát, melyekkel meg kell védeniük a személyes adatokat, valamint adatvédelmi irányelvek és szabványok, melyek a személyes adatok kezelését szabályozzák a Symantec vállalatnál.

A személyes adatainak elérésére és visszavonására való jog
Az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően Önnek jogában áll az Ön által számunkra megadott adatok ingyenes elérése, visszavonása és törlése, amelyet a privacy@symantec.com címre küldött e-mailben tehet meg. Azonban vannak kivételek ez alól a jogszabály alól, ahol az adatok elérése megtagadható, amennyiben úgy gondoljuk, hogy az adatok közzététele más személy személyes adatait is közzétenné, vagy törvény tiltja az ilyen adatok közzétételét. Amennyiben megtagadjuk a személyes adataihoz való hozzáférést, akkor megadjuk a megtagadás okait.


Kapcsolatfelvétel
Ha további információkat szeretne kapni adatvédelmi irányelvünkről, vagy kapcsolatba akar lépni az országa Symantec leányvállalatával, keresse fel a http://www.symantec.com/hu/hu/about/profile/policies/privacy.jsp címen található webhelyünket.

Kapcsolatfelvétel

Postai cím:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

E-mail cím:
privacy@symantec.com


Amennyiben bármilyen okból nem elégedett a Symantec vállalattól az adatvédelemre vonatkozó kérdésére kapott válaszokkal, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a TRUSTe-vel.