OVER SYMANTEC

Volledige privacyverklaring

Uw privacyrechten

Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2013
[Update] Wij hebben op 1 juni 2013 de manier waarop wij het verzamelen en gebruiken van gegevens openbaar maken, gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in sectie 3.2 over cookies en in de subsecties 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.
[Update] Wij hebben op 5 december 2012 de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, gewijzigd (sectie 3.1). Wij hebben nieuwe cookies toegevoegd (subsecties 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5).
In deze Verklaring wordt beschreven welke soorten informatie wij via de websites van Symantec (zoals hier uiteengezet) verzamelen, hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en met wie wij deze informatie kunnen uitwisselen. In onze Privacyverklaring worden ook de maatregelen beschreven die wij nemen om de veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen. Wij leggen ook uit hoe u contact met ons kunt opnemen om uw informatie bij te werken, uw naam van onze mailinglijsten kunt verwijderen en antwoord kunt krijgen op uw vragen over de praktische uitvoering van het privacybeleid bij Symantec.
TRUSTe: klik om te verifiëren Aan Symantec is de TRUSTe Privacy Seal toegekend. Daarmee wordt aangegeven dat deze Privacyverklaring is gecontroleerd door TRUSTe op naleving van de programmavereisten van TRUSTe, onder andere ten aanzien van transparantie, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid betreffende het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie. TRUSTe certificeert www.symantec.com in Noord-Amerika, www.symanteccloud.com en Norton-domeinen. Het TRUSTe-programma heeft niet betrekking op informatie die via downloadbare software kan worden verzameld. De missie van TRUSTe, als onafhankelijke partij, is het versnellen van online vertrouwen onder klanten en organisaties over de hele wereld. Dit wordt bewerkstelligd via van het toonaangevende vertrouwensmerk voor privacy en innovatieve vertrouwensoplossingen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Symantec door middel van een van de communicatiemethoden die aan het eind van deze Verklaring worden vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u contact opnemen met TRUSTe.
Het vertrouwensmerk van TRUSTe geeft aan:
 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, bijgehouden of gebruikt.
 • Met wie de informatie mag worden gedeeld.
 • Hoe u onnauwkeurigheden in de informatie kunt corrigeren.
Deze Privacyverklaring geldt voor alle Websites die eigendom zijn van Symantec, die het logo van Symantec en/of Norton tonen (behalve voor websites waar hieronder in sectie 1.2 naar wordt verwezen) en voor websites die door derden worden gehost en die toestemming hebben om de naam en/of het bedrijfslogo van Symantec te tonen.

1.0 Structuur van de Privacyverklaring en verwante documenten

1.1 Inhoud

Er zijn verwante documenten die een aanvulling vormen op deze Privacyverklaring. Wij willen u erop wijzen dat in geval van conflicten het beleid dat in dit document wordt vermeld, voorrang heeft:
 • Verklaring betreffende privacyfeiten: dit is een korte en minder gecompliceerde samenvatting van ons privacybeleid. In geval van discrepanties is deze Privacyverklaring van toepassing.
 • Privacybeleid ten aanzien van sociale media: dit is een beleid waarbij de privacy wordt gerespecteerd van informatie op sites die door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten, en van services die Symantec van tijd tot tijd kan aanbieden. Hierin worden de kwesties geregeld die betrekking hebben op sites waarvan Symantec de inhoud niet genereert, maar die gebruikers en klanten de mogelijkheid bieden inhoud toe te voegen.
 • Privacyverklaringen ten aanzien van producten en services: Symantec geeft verklaringen uit die betrekking hebben op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens wanneer gebruikers een abonnement op onze software of services nemen, en deze software of services kopen en gebruiken. Deze verklaringen zijn afhankelijk van de technologieën en het beoogde gebruik van die producten en services. In die gevallen hebben de specifieke privacyverklaringen betrekking op het verzamelen, gebruiken, openbaren en bewaren van persoonlijke gegevens:
 • Privacybeleid van LiveUpdate: vanwege de manier waarop LiveUpdate informatie verzamelt en het type informatie dat wordt verzameld, heeft LiveUpdate zijn eigen Privacybeleid.
 • Privacybeleid van Norton Community Watch: dit is een beleid betreffende de privacy van verzamelde informatie die gebruikers via de Norton Community Watch indienen. Hierin worden kwesties geregeld die te maken hebben met het verzamelen van informatie, waaronder persoonlijke identificatiegegevens.
 • Privacybeleid van Norton Online Family: dit is een beleid betreffende het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de services van OnlineFamily.Norton.
Symantec heeft een wereldwijd beleid dat de fundering vormt voor de privacy van alle persoonlijke informatie die over de hele wereld door Symantec wordt gebruikt. Dit beleid bepaalt de operationele principes van Symantec voor het beheren van privacy.
Deze beleidsregels hebben de volgende draagwijdte:
 • Ze gelden voor alle persoonlijke informatie die door Symantec wordt verzameld, hetzij handmatig, hetzij elektronisch. De vereisten van het beleid worden aangevuld met bedrijfsgerichte privacyprocessen.
 • Het beleid geldt voor werknemers, functionarissen en directeuren van Symantec en dochterondernemingen over de hele wereld.

3.1 Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen via onze websites persoonlijke gegevens te verstrekken. Hier kunt u lezen hoe u deze gegevens kunt verschaffen en welke soorten gegevens u kunt indienen. Wij geven hieronder ook informatie over hoe wij de gegevens kunnen gebruiken.

Contact opnemen
Wanneer u via een link 'Contact opnemen' of 'Contact' op onze websites met ons communiceert, kunnen wij u om informatie vragen, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren. Wij kunnen de informatie die u verstrekt, ook gebruiken om de kwaliteit van onze producten te evalueren.

Offerte aanvragen
Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt, vragen wij u om informatie, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en details over het desbetreffende product. Wij gebruiken deze gegevens om een offerte voor u op te stellen en deze aan u te sturen. U kunt desgewenst ook aanvullende opmerkingen en verzoeken indienen via het vrije tekstvak.

Een product kopen of registreren, een abonnement nemen op een product of een service, of een account aanmaken
Wanneer u online bij ons een bestelling indient, vragen wij u om de informatie die nodig is om de transactie te kunnen verwerken, zoals uw naam, adres en creditcardnummer, zodat u producten kunt kopen en downloaden, toegang kunt krijgen tot onze services en technische ondersteuning, of op andere wijze door u geselecteerde producten of services kunt gebruiken. Wij vragen u ook om technische gegevens met betrekking tot uw computer of gegevens met betrekking tot uw internetaansluiting. Daarnaast kunt u worden gevraagd bij ons een account aan te maken voor toegang tot software, recht op upgrades en updates, het configureren van producten en services, en het verkrijgen van toegang tot rapporten en informatie over de prestaties van dergelijke producten en services te verkrijgen, enzovoort. Hiervoor moet u soms relevante informatie, zoals uw e-mailadres, woonadres, IM-adres en IP-adres opgeven. De gegevens worden alleen voor de volgende doeleinden verwerkt en overgedragen: de uitvoering van uw bestelling(en) en contract(en), de verlenging en aflevering van productupdates, serviceabonnementen of licenties, het registreren, activeren en configureren van producten en services, de verwerking van eventuele wijzigingsaanvragen, de verlening van eventuele klantondersteuning en technische ondersteuning, de automatische verwerking van licentieverlengingen als u kiest voor automatische verwerking van licentieverlengingen, de interne controles op naleving en ter voorkoming van fraude.

Technische ondersteuning aanvragen
Als u online technische ondersteuning aanvraagt, vragen wij u om informatie die nodig is om de transactie te verwerken, zoals uw naam, adres en informatie over uw computerhardware, software en de aard van het probleem. Bovendien kunnen wij ter verlening van ondersteuning met uw toestemming een interactieve sessie uitvoeren waarin een medewerker van de technische ondersteuning van Symantec de controle over uw computer overneemt. Van dergelijke sessies wordt alleen de informatie bewaard die als bewijs kan dienen dat een dergelijke sessie heeft plaatsgevonden. Om u van ondersteuning te kunnen blijven voorzien kan informatie over technische kwesties worden bewaard. In het algemeen wordt de informatie en kennis die in een dergelijke ondersteuningssessie wordt verkregen, hoewel niet aan u persoonlijk gekoppeld, beschikbaar gesteld aan technische specialisten en productspecialisten met als doel onze producten te verbeteren of soortgelijke oplossingen te leveren aan klanten van Symantec met vergelijkbare technische problemen.

Marketingcommunicaties
In aanvulling op de doeleinden zoals hierboven beschreven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u van informatie te voorzien over producten en services die voor u van belang kunnen zijn. Uw contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadressen, kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen. U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor dergelijke marketinggerelateerde doeleinden te gebruiken. Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u ter voorkoming van dergelijke verwerking uw recht uitoefenen door (zoals van toepassing) bepaalde selectievakjes in of uit te schakelen op websites en/of formulieren aan de hand waarvan wij uw gegevens verzamelen. U kunt dit recht ook uitoefenen door op elk gewenst moment uw communicatiekeuzen te wijzigen, zoals hieronder beschreven in sectie 4.2.

Abonneren op een websiteforum of netwerksite
Symantec levert forums, websites en gerelateerde informatieservices om haar klanten beter te kunnen ondersteunen bij het gebruik van haar producten en services. Via deze services kunnen klanten technische kwesties bespreken en kennis en ervaringen uitwisselen. Om u toestemming te geven voor het gebruik van informatieservices, ons te helpen bij het creëren van content die voor u relevant is en om uw ervaringen met onze website te verbeteren, waaronder het snel vinden van software, services en productinformatie die voor u van belang zijn, verzamelen wij gegevens zoals uw naam en e-mailadres en volgen wij uw voorkeuren betreffende de weergave of locatie van relevante informatie. Wij gebruiken de informatie die van deze sites is verkregen om onze producten en services te verbeteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u in openbare forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Wanneer u persoonlijke informatie van een forum wilt verwijderen, verzoeken wij u contact op te nemen met privacy@symantec.com. We zijn niet altijd in staat uw persoonlijke informatie te verwijderen. Wanneer dit het geval is, nemen we contact met u op en laten we u weten waarom het niet lukt.

Aanmelden voor een nieuwsbrief, ontvangen van meldingen over producten of technische meldingen
U wilt misschien informatie ontvangen over virusmeldingen, productupgrades, nieuwe producten, services, nieuwsbrieven, informatieve e-mails en onderzoek naar toekomstige productideeën of -verbeteringen. Als dit het geval is, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres op te geven. Als dergelijke informatie kan worden gebruikt voor meer dan alleen het onderhouden van contact met u, wordt u hierover geïnformeerd op het moment dat u wordt gevraagd dergelijke contactgegevens op te geven.

Transactiemails
Wij kunnen u van tijd tot tijd transactiemails, zoals orderbevestigingen of informatie over kwesties met betrekking tot services sturen. Aangezien deze mails niet zijn bedoeld als reclame, kunt u de ontvangst van dergelijke transactiemails niet beëindigen.

Meedoen met een wedstrijd, ontvangen van product- of service-informatie, aanbiedingen of promoties
Om u op de hoogte te stellen van wedstrijden, promoties of speciale aanbiedingen die misschien interessant zijn voor u, kunnen we u vragen om uw naam, adres en e-mailadres en om te bevestigen dat u meerderjarig bent volgens het rechtsgebied waarin u woont. U kunt worden gevraagd om aanvullende informatie te geven, zodat wij meer inzicht krijgen in uw behoeften (en mogelijk ook in die van uw organisatie), ervaringen en meningen, evenals uw ervaring en feedback om voor dergelijke prijsvragen of promoties in aanmerking te komen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om prijzen toe te kennen, indien van toepassing. Als dergelijke informatie kan worden gebruikt voor meer dan alleen het onderhouden van contact met u, wordt u hierover geïnformeerd op het moment dat u wordt gevraagd dergelijke contactgegevens op te geven.

Een verzoek om uw mening, feedback of het testen van software
Om ons in staat te stellen producten en services te creëren die beter aan uw behoeften voldoen, kunnen wij u om uw mening en feedback over onze software en services vragen. Als u dit nog niet heeft gedaan, kunt u hierbij worden gevraagd om uw e-mailadres, uw naam, postadres, beroep en de naam van uw organisatie, naast uw mening en feedback zelf.

Carrière
Mogelijk kunt u online uw cv en andere gegevens indienen om te solliciteren naar een vacature bij Symantec. De informatie die u ten behoeve van uw sollicitatie verschaft, wordt bewaard in een database die wordt beheerd door een andere serviceprovider, waarvan wij de diensten hebben ingehuurd voor activiteiten met betrekking tot het aannemen van nieuw personeel. Onze serviceprovider is bevoegd de informatie uitsluiten te gebruiken voor het hosten, beheren en onderhouden van onze database met sollicitatiegegevens. Wij gebruiken de informatie die u indient om uw interesse in een baan te evalueren en contact met u op te nemen over een mogelijk dienstverband bij ons bedrijf.

Vertel het een vriend of vriendin
Wanneer u onze doorverwijzingsservice wilt gebruiken om een vriend of vriendin over onze site te vertellen, vragen wij u de naam en het e-mailadres van deze persoon op te geven Wij sturen uw vriend of vriendin automatisch een eenmalige e-mail waarin hij of zij wordt uitgenodigd een bezoek te brengen aan de site. Na het verzenden van deze eenmalige e-mail worden de naam en het e-mailadres van deze vriend of vriendin niet bewaard. Dit is niet mogelijk in rechtsgebieden waar deze doorverwijzigingsmethode verboden is, zoals de Europese Unie.

Informatie uit andere bronnen
De informatie die wij over u verzamelen, kan worden samengevoegd met informatie die wij van derden ontvangen.

Samenvoeging van gegevens
In het algemeen kunnen wij gegevens die wij van verschillende bronnen ontvangen (inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers gegenereerde profielen, cookies en analytische e-mailgegevens), combineren en samenvoegen.

U bepaalt of u wilt doorgaan met een activiteit waarvoor persoonlijke gegevens worden gevraagd. Wanneer u de gevraagde informatie echter niet wilt verschaffen, kunt u de transactie of functionaliteit mogelijk niet voltooien, indien deze informatie nodig is om de transactie of functionaliteit uit te voeren.

Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet door websites die u bezoekt of bepaalde e-mails die u opent. Deze worden veel gebruikt om te zorgen dat websites werken, of efficiënter werken, en om eigenaren van de site van zakelijke informatie en marketinginformatie te voorzien. Cookies stellen een website ook in staat om afgestemde informatie te presenteren, gebaseerd op uw browsevoorkeuren, zoals taal en regio. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.
Wanneer u geen gedragsreclame meer wilt ontvangen van netwerken die meedoen aan het 'Network Advertising Initiative', gaat u naar www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Het gebruik van cookies door Symantec

De cookies die op deze site worden gebruikt, worden omschreven op basis van de volgende cookiecategorieën:
Strikt noodzakelijk. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden zou kunnen worden gebruikt of om uw navigatiegedrag op andere websites vast te leggen.
Prestaties. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden zou kunnen worden gebruikt, of om uw navigatiegedrag op andere websites te volgen of u gerichte advertenties te sturen. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's zij het meest bezoeken en of zij foutberichten krijgen op webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie over uw identiteit.
Functionaliteit. Wij gebruiken geen functionaliteitscookies om advertenties aan u te tonen op andere websites. Deze cookies zorgen dat de website kenmerken van uw device herkent (bijvoorbeeld of u voor het navigeren een mobiel gebruikt) en onthouden keuzen die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt), waardoor een website beter op uw voorkeuren en manier van werken is toegespitst. Deze cookies kunnen worden gebruikt om wijzigingen in lettergrootte, lettertype en andere aanpasbare delen van webpagina's, te onthouden. Zij kunnen ook worden gebruikt om u de gevraagde services te leveren, zoals het bekijken van een video, het starten van een chatsessie of leveren van commentaar op een blog. Deze cookies kunnen geen browseactiviteit op andere websites bijhouden.
Gerichte cookies. Gerichte cookies van onze sites zijn gekoppeld aan services die door derden worden geleverd. Deze bedrijven leveren deze services in ruil voor het herkennen van uw bezoek aan onze website.
Als u uw product heeft geregistreerd en een Norton Account heeft aangemaakt, vergelijken wij de informatie die via onze cookies is verzameld, met informatie die u ons over uzelf heeft gegeven of die in uw Norton Account is opgeslagen, of die wij op andere wijze over u hebben verzameld, voor de doelstellingen die in deze Privacyverklaring uiteen worden gezet.
U kunt deze cookies uitschakelen door uw browser in te stellen op het weigeren van cookies. Als u eerder onze websites heeft bezocht, moet u mogelijk ook bestaande cookies uit uw browser verwijderen.
Veel van onze cookies zijn functionaliteitscookies en sommige daarvan worden door derden beheerd. U kunt het gebruik van deze cookies via uw browserinstellingen beher. Als u deze echter uitschakelt, kunnen wij u mogelijk bepaalde services of ondersteuning niet leveren. Ook kunnen wij dan niet onthouden dat u een bepaalde service niet wilde.
Cookie Beschikbare opt-out-mogelijkheden bij derden
Akamai 01AI http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
AppNexus http://appnexus.com/platform-policy#choices
Atlas Solutions https://choice.live.com/AdvertisementChoice/Default.aspx
Commission Junction Browserinstellingen
Google http://www.google.com/ads/preferences/plugin/
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
iCrossing Browserinstellingen
Ignition One Browserinstellingen
Omniture Test and Target:
es
mbox
tt
http://www.omniture.com/en/privacy/optout/tnt
Searchlight Browserinstellingen
Specifieke media http://specificmedia.com/privacy
Tube Mogul http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Yahoo! Webanalyse https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Cookie Beschikbare opt-out-opties (eerste partij)}
Dtm_token (Dotomi) http://dtmc.norton.com/adinfo/adchoices_fpc.html?cid=2474&cname=Symantec&cmagic=0bf727&clogo=symantec.png

Andere opt-out-opties

Strikt noodzakelijke cookies

Doelstellingen

 • Bijhouden van uw inloggegevens
 • Boodschappen in uw winkelwagen plaatsen
 • Informatie onthouden die u op online formulieren heeft ingevuld wanneer u tijdens een browsersessie naar andere pagina's bent gegaan

Strikt noodzakelijke cookies

 • ASP.NET_SessionId
 • CartGuid
 • lifb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamische naam)
 • showexpert

Prestatiecookies

Doelstellingen

 • Web- en videoanalyse
 • Bepalen welke server content aan u levert
 • Bijhouden van actieve sessies
 • Bepalen of cookies zijn ingeschakeld
 • Meten van reponstijd van bezoekers
 • Nagaan hoe vaak u ons heeft bezocht, en welke producten u heeft gekocht tegen welke prijs

Prestatiecookies (eerste partij)

 • _g_c
 • _g_u
 • Akamai_ AnalyticsMetrics_clientId
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime
 • bizProdScrollVertical
 • clientLastHTimes
 • clientLastPTimes
 • Grote ondernemingen
 • last_topic_viewed
 • mbox
 • NREUM
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi
 • SESSfb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamische naam)
 • v1st

Prestatiecookies (derde partij)

Host Cookie
.ic-live.com Sid1168
.ic-live.com icpid
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_71097838
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Functionaliteitscookies

Doelstellingen

 • Leveren van proactieve livechatsessies om u van ondersteuning te voorzien
 • Bewaren van valutakeuze
 • Bewaren van land en taal van de pagina
 • Bewaren van de door uw gekozen landinstellingen
 • Bewaren van waarde van podcastkanaal die door de bezoeker is gekozen
 • Detecteren van initiële bandbreedte
 • Detecteren van mobiel en omleiding
 • Detecteren van Geo IP-informatie
 • Identificeren de bron van de marketingcampagne die gebruikers heeft doorverwezen

Functionaliteitscookies (eerste partij)

 • filter_state_
 • IS3_GSV
 • IS3_History
 • lpCloseInvite
 • marketing (voor identificatie van campagnebron)
 • userlocale

Functionaliteitscookies (derde partij)

Host Cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Gerichte cookies

Doelstellingen

 • Whitepapers en chats aanbieden op basis van bezoekfrequentie, bezochte pagina's en andere activiteitgegevens uit meerdere sessies.
 • Uw regio bepalen op basis uw IP-adres.
 • Een 'niet volgen'-cookie toepassen voor gebruikers in Europa.
 • Internetgedrag op Symantec-websites volgen, zoals campagne-interacties, winkelwagenactiviteiten, klikken op bepaalde links, inclusief maar niet beperkt tot video's, whitepapers, chatknoppen en interacties op sociale media, met als doel u een internetervaring te bieden die meer op u is toegespitst en onze producten en services beter te promoten.
 • Pop-ups weergeven om whitepapers te downloaden of om met een verkoper te chatten.
 • Banneradvertenties aanbieden na een bezoek aan onze website of het openen van een e-mail. Gebruikers kunnen voorkomen dat zij worden gevolgd door op de desbetreffende knop in bepaalde banneradvertenties te klikken. Verder beschikken zijn over de opties die worden beschreven in sectie 3.2.
 • Advertenties tonen na een bezoek aan onze website of het openen van een e-mail.

Gerichte cookies (eerste partij)

 • adnx
 • dtm_token
 • mkto_trk

Gerichte cookies (derde partij)

Host Cookie
.tubemogul.com _tmpi
com-verisign.netmng.com evo5_VERISIGN
http://www.googleadservices.com/pagead/ conversion.js
IgnitionOne IgnitionOne

Strikt noodzakelijke cookies

 • Geen op deze site.

Prestatiecookies

Doelstellingen

 • Webanalyse
 • Identificeren van campagne of subcampagne die u naar onze websites heeft doorverwezen
 • Identificeren van advertenties die u naar onze websites hebben doorverwezen
 • Nagaan hoe vaak u ons heeft bezocht, en welke producten u heeft gekocht tegen welke prijs

Prestatiecookies (eerste partij)

 • campaign
 • mlc
 • s_pers
 • s_sess
 • subcampaign

Prestatiecookies (derde partij)

Host Cookie
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_1573289
korrelate.net adsuu

Functionaliteitscookies

Doelstellingen

 • Bewaren van land en taal van de pagina
 • Leveren van proactieve livechatsessies om u van ondersteuning te voorzien
 • Voorkomen van automatische popupberichten na een livechatsessie

Functionaliteitscookies (eerste partij)

 • culture
 • detected
 • lpCloseInvite

Functionaliteitscookies (derde partij)

Host Cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Gerichte cookies

Doelstellingen

 • Uw regio bepalen op basis uw IP-adres.
 • Een 'niet volgen'-cookie toepassen voor gebruikers in Europa.
 • Internetgedrag op Symantec-websites volgen, zoals campagne-interacties, winkelwagenactiviteiten, klikken op bepaalde links, inclusief maar niet beperkt tot video's, whitepapers, chatknoppen en interacties op sociale media, met als doel u een internetervaring te bieden die meer op u is toegespitst en onze producten en services beter te promoten.

Gerichte cookies (eerste partij)

 • mkto_trk

3.2.3. Cookies op SMB-microsites, inclusief maar niet beperkt tot de volgende:

Strikt noodzakelijke cookies

Doel

 • De sessie-id bepalen om relevante content aan te kunnen bieden

Strikt noodzakelijke cookies (eerste partij)

 • ASP.NET_SessionId

Prestatiecookies

Doelstellingen

 • Webanalyse
 • Testen
 • Rapporteren van campagneprestaties inclusief, maar niet beperkt tot, doorklikken, bezoeken, paginaweergaven, paden, downloads, registraties, afgespeelde video's en 'bounce rates'
 • Meten van prestaties van land- en marketingmiddel ten opzichte van de microsites en de bredere Symantec.com-site
 • Videoanalyse zoals identificatie van nieuwe gebruikers of het aantal unieke gebruikers op onze sites
 • Bijhouden van aantal sessies voor een toepassing
 • Nagaan hoe vaak u ons heeft bezocht, en welke producten u heeft gekocht tegen welke prijs

Prestatiecookies (eerste partij)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Prestatiecookies (derde partij)

Host Cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Functionaliteitscookies

Doelstellingen

 • Een site bij favorieten zetten, de eerste keer dat u dit zelf expliciet heeft gedaan
 • Bewaren van uw videoselectie
 • Leveren van videocontent

Functionaliteitscookies (eerste partij)

 • BC_BANDWIDTH
 • sym090_bookmark
 • Video_ID
 • Video_Num

Gerichte cookies

Doelstellingen

 • Uw regio bepalen op basis uw IP-adres.
 • Een 'niet volgen'-cookie toepassen voor gebruikers in Europa.
 • Internetgedrag op Symantec-websites volgen, zoals campagne-interacties, winkelwagenactiviteiten, klikken op bepaalde links, inclusief maar niet beperkt tot video's, whitepapers, chatknoppen en interacties op sociale media, met als doel u een internetervaring te bieden die meer op u is toegespitst en onze producten en services beter te promoten.
Gerichte cookies (eerste partij)
 • mkto_trk

3.2.4 Cookies van Norton.com (EU)

Strikt noodzakelijke cookies

Doelstellingen

 • Bijhouden van uw inloggegevens
 • Informatie onthouden die u op online formulieren heeft ingevuld wanneer u tijdens een browsersessie naar andere pagina's bent gegaan
 • Identificeren van de server die de service levert
 • Controleren dat een sessie is beëindigd

Strikt noodzakelijke cookies (eerste partij)

 • JSESSIONID
 • BIGipServerpool_now-prd1.norton.com
 • SSE

Prestatiecookies

Doelstellingen

Wij gebruiken prestatiecookies voor de volgende doelstellingen:
 • Web- en videoanalyse
 • Bepalen welke server content aan u levert
 • Bijhouden van actieve sessies
 • Meten van responstijd van bezoekers en meten van prestaties
 • Nagaan welke Symantec-producten op uw device zijn geïnstalleerd en verwante informatie consolideren

Prestatiecookies (eerste partij)

 • TLID
 • es
 • pr
 • tp
 • s_sess
 • s_pers

Prestatiecookies (derde partij)

Host Cookie
Symantec.com s_vi
tubemogul.com _tmid

Functionaliteitscookies

Doelstellingen

 • Bewaren van land en taal van de pagina
 • Bewaren van de door uw gekozen landinstellingen
 • Detecteren van initiële bandbreedte
 • Detecteren van mobiel en omleiding
 • Identificeren van de bron van de marketingcampagne of het programma dat u heeft doorverwezen

Functionaliteitscookies (eerste partij)

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE

Functionaliteitscookies (derde partij)

 • Geen op deze site.

Gerichte cookies

 • Geen op deze site.

3.2.5 Cookies op Buy.Norton.com

Strikt noodzakelijke cookies

Doelstellingen

 • Bijhouden van uw inloggegevens
 • Informatie onthouden die u op online formulieren heeft ingevuld wanneer u tijdens een browsersessie naar andere pagina's bent gegaan
 • Identificeren van de server die de service levert
 • Controleren dat een sessie is beëindigd

Strikt noodzakelijke cookies

 • ASP.NET_SessionID
 • BIGipServerbuy1_prd_SSL
 • BIGipServerbuy2_prd_SSL
 • BIGipServersomain-int
 • Newproducts
 • RemoveProducts
 • Opencart
 • AKNORT
 • JSESSIONID
 • Thx_guid

Prestatiecookies

Doelstellingen

 • Web- en videoanalyse
 • Bepalen welke server content aan u levert
 • Bijhouden van actieve sessies
 • Meten van responstijd van bezoekers en meten van prestaties
 • Nagaan welke Symantec-producten op uw device zijn geïnstalleerd en verwante informatie consolideren
 • Testen van functionaliteit en ontwerp van sites
 • Identificeren van campagne of subcampagne die u naar onze websites heeft doorverwezen
 • Identificeren van advertenties die u naar onze websites heeft doorverwezen
 • Identificeren van aangesloten bedrijf dat u naar onze websites heeft doorverwezen
 • Nagaan hoe vaak u ons heeft bezocht, en welke producten u heeft gekocht tegen welke prijs

Prestatiecookies

 • adsuu (korrelate.net)
 • event69
 • s_cc
 • s_vi
 • s_eVar63
 • s_eVar65
 • s_eVar70
 • s_nr
 • s_prop22
 • s_sq
 • tp
 • _utma (Google Analytics)
 • _utmb (Google Analytics)
 • _utmc (Google Analytics)
 • _utmz (Google Analytics)
 • LCLK
 • PBLP
 • S
 • Uid
 • Bh
 • es
 • mbox
 • tt

Functionaliteitscookies

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Functionaliteitscookies

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Gerichte cookies

Doel

 • Banneradvertenties aanbieden na een bezoek aan onze website. Gebruikers kunnen voorkomen dat zij worden gevolgd door op de desbetreffende knop in banneradvertenties te klikken. Verder beschikken zijn over de opties die worden beschreven in sectie 3.2.

Gerichte cookies (eerste partij)

 • dtm_token

Gerichte cookies (derde partij)

Cookie Host
pluto fastclick.net
fastclick fastclick.net

3.2.6 Cookies op microsites, inclusief maar niet beperkt tot:

Strikt noodzakelijke cookies

Doel

 • Onthouden dat een gebruiker het vereiste profielformulier heeft ingevuld om toegang te krijgen tot de door de gebruiker aangevraagde beschermde downloads, voor een bepaalde browsersessie. De gegevens op het formulier worden ook opgeslagen in de sessiecookie, samen met de aan de gebruiker toegekende unieke id.
 • Een sessie met de SymNation-applicatieserver onderhouden.
 • De 'gamification'-activiteiten bijhouden op SymNation, zoals badges/challenges, Symcoins, levels, enzovoort.

Strikt noodzakelijke cookies (eerste partij)

 • JSESSIONID
 • NITRO_SESSION

Strikt noodzakelijke cookies (derde partij)

Strikt noodzakelijke cookies (derde partij)

Host Cookie
Second2 Symphony

Prestatiecookies

 • Omniture Web Analytics Suite voor onder andere testen en targeting, rapportage van campagneprestaties, inclusief maar niet beperkt tot doorklikken, bezoeken, paginaweergaven, paden, downloads, registraties, afgespeelde video's en 'bounce rates'. Deze gegevens worden gebruikt voor het meten van prestaties van land- en marketingmiddelen ten opzichte van de microsites en van de Symantec.com-site in bredere zin. Deze gegevens worden ook gebruikt om toekomstige campagneprestaties te verbeteren.
 • Videoanalyse zoals identificatie van nieuwe gebruikers of het aantal unieke gebruikers op onze sites
 • Bijhouden van aantal sessies voor een toepassing
 • Nagaan hoe vaak u ons heeft bezocht, en welke producten u heeft gekocht tegen welke prijs

Prestatiecookies (eerste partij)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Prestatiecookies (derde partij)

Host Cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Functionaliteitscookies

Doelstellingen

 • Onthouden dat een gebruiker het vereiste profielformulier heeft ingevuld om toegang te krijgen tot de beschermde downloads, gedurende 30 dagen nadat een browsersessie is gesloten.
 • Onthouden van de gekozen vragen op de pagina met veelgestelde vragen en de selecties op SymNation.

Functionaliteitscookies (eerste partij)

 • /faq.pspfirsttimelaod

Functionaliteitscookies (derde partij)

Host Cookie
Second2 Personal_UID

Gerichte cookies

Doelstellingen

 • Gebruikersactiviteiten op Symantec-sites bijhouden die het resultaat zijn van zoekmachinemarketing, met als doel om toekomstige zoekmachinecampagnes te verbeteren, op basis van locatie (IP-adres), aantal bezoeken, conversieratio en andere analytische gegevens.

Gerichte cookies (derde partij)

Host Cookie
www.marinsm.com msuuid

3.3 Webbeacons

Symantec kan op haar website gebruikmaken van webbakens, ook wel éénpixel-GIF's of transparante GIF's genoemd, om verkeerspatronen te analyseren, zoals de frequentie van het gebruik van bepaalde delen van de site. De verzamelde gegevens geven ons inzicht in welke informatie voor onze klanten het interessants is en welke aanbiedingen onze klanten het liefst zien. Als u Symantec niet wilt helpen bij het verbeteren van haar website, kunt u ervoor kiezen niet aan deze websiteanalyse mee te doen door JavaScript op uw computer uit te schakelen. Wanneer u JavaScript uitschakelt, werken bepaalde onderdelen van onze website niet.
Symantec kan webbakens ook gebruiken in promotionele e-mailberichten om te bepalen wanneer het bericht is geopend en wanneer op het bericht is gereageerd. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor het ontwikkelen van aanbiedingen waarvan u veel profijt kunt hebben. Voor dit doel zijn sommige van onze webbakens aan uw e-mailadres gekoppeld.
Behalve het e-mailadres dat u aan ons doorgeeft, is de informatie die wij verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar. U kunt uw privacyopties voor Norton hier aanpassen.
Symantec kan op haar sites ook scripts van derden gebruiken om de effectiviteit van de advertenties van Symantec die op sites van anderen staan, te optimaliseren. De informatie die wordt verzameld, bevat geen persoonlijke identificatiegegevens en is beperkt tot het minimale dat nodig is om de effectiviteit te verhogen. Symantec heeft geen toegang tot of controle over volgtechnieken van derden.

3.4 Flash-LSO's

Andere partijen waarmee wij samenwerken, gebruiken lokaal gedeelde objecten, ook bekend als Flash-cookies, om uw voorkeuren voor audiocontrole op te slaan.
Flash-cookies verschillen van normale browsercookies vanwege de hoeveelheden en soorten gegevens die worden opgeslagen, en de manier waarop ze worden opgeslagen.  Met de tools voor het beheren van cookies die door uw browser worden geleverd, kunt u Flash-cookies niet verwijderen.  Klik hier voor informatie over het beheer van privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager.html#117118

4.1 Opt-in en opt-out

In rechtsgebieden waar uw instemming is vereist op het punt waar informatieverzameling plaatsvindt en voordat uw informatie wordt doorgegeven, krijgt u de keuze om uw toestemming te geven (opt-in) voordat dergelijke informatie wordt uitgewisseld, en om uw toestemming te geven voor de overdracht van uw contactgegevens aan een derde.
In andere rechtsgebieden kunnen wij u deze keuzen aanbieden op het moment dat u uw informatie geeft, of daarna via zogeheten 'opt-out'-mechanismen.

4.2 Communicatiekeuzen

Wanneer u zich op een webpagina van Symantec bevindt waarop u persoonlijke gegevens moet invullen, maar waar u geen communicatiekeuzen krijgt aangeboden, of wanneer u uw voorkeuren voor de informatie die u eerder heeft verstrekt, wilt wijzigen, verzoeken wij u een van de communicatiemethoden te gebruiken die u onder aan deze verklaring kunt vinden. (Zie sectie 11 voor meer informatie).

4.3 Andere privacyoverwegingen

Onthoud dat informatie die u verstrekt in een discussiegroep of op een forum, zoals 'Ask Symantec', wordt beschouwd als openbare informatie die niet vertrouwelijk wordt behandeld. Het risico van dergelijke communicatiesites is dat informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Wees daarom voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u deelneemt aan dergelijke discussiegroepen of -forums. Zie ons Privacybeleid ten aanzien van sociale media voor meer informatie.

4.4 Uw persoonlijke gegevens bijwerken of corrigeren

U heeft het recht uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u van mening bent dat Symantec niet over uw actuele gegevens beschikt, kunt u deze bijwerken in uw Norton Account, Symaccount, of een van de communicatiemethoden gebruiken die u onder aan deze Verklaring kunt vinden. Voor zover dit onder de relevante wetgeving met betrekking tot het bewaren van gegevens is toegestaan en indien gegevens niet noodzakelijk zijn voor zakelijke toepassingen (zoals het uitvoeren van transacties), kunt u ons vragen alle pogingen te ondernemen dergelijke gegevens uit de opslagsystemen van Symantec te verwijderen.
Symantec reageert binnen 30 dagen op een verzoek tot toegang.

5.1 Het overdragen van informatie

Aangezien Symantec wereldwijd opereert, voorzien wij onze kantoren van bedrijfsinformatie en wordt de informatie in verschillende landen verwerkt. De persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, worden voor de hierboven uiteengezette doelstellingen overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Bovendien kunnen deze weer verder worden overgebracht naar andere landen waarin Symantec vestigingen heeft of naar onze contractanten, voor het verzamelen, overbrengen, opslaan en verwerken van uw gegevens voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet. Voor het overdragen van informatie uit de Europese Economische Ruimte aan de Verenigde Staten of elders heeft Symantec overeenkomsten voor gegevensoverdracht zoals vereist door de autoriteiten op het gebied van de privacy van gegevens in landen in Europa vanwaaruit een dergelijke overdracht van persoonlijke gegevens plaatsvindt.

5.2 Het uitwisselen van informatie

Wij kunnen van tijd tot tijd, en in rechtsgebieden waar dit is toegestaan, uw informatie doorgeven aan partners van Symantec, zodat zij u informatie over of aanbiedingen voor producten of services kunnen sturen waarvan zij denken dat deze voor u of uw bedrijf relevant zouden kunnen zijn. Wanneer u niet wilt dat wij uw informatie aan onze zakelijke partners doorgeven, kunt u dit aan ons laten weten via een van de communicatiemethoden die in deze Verkaring worden beschreven. Symantec biedt u een aantal manieren om aan te geven dat u geen aanvullende informatie van ons wilt ontvangen of dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens aan onze partners worden doorgestuurd. Dit kan door middel van opt-out-opties op het punt van verzameling, via e-mailkennisgevingen of via andere voorkeursmethoden die beschikbaar kunnen zijn, afhankelijk van de service of website.
Als u geen nieuwsbrieven of bulletins meer via e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u deze opzeggen (opt-out) door een antwoord te sturen naar het opzegadres dat in de tekst van de e-mail wordt vermeld.

5.3 Derden

Symantec kan gebruikmaken van contractanten om namens haar bepaalde services te leveren (bijvoorbeeld het verzenden van producten, het leveren van technische ondersteuning of het verwerken van bestellingen).
U kunt bijvoorbeeld online een licentie op een aantal softwareproducten van Symantec aanschaffen in de vorm van downloads die via Electronic Software Delivery (ESD) worden geleverd of op cd via een van de erkende online resellers van Symantec. Wanneer u ervoor kiest om via een van de erkende online resellers van Symantec een softwarelicentie aan te schaffen, moeten uw persoonlijke gegevens tussen de Symantec-reseller (als uw leverancier) en Symantec (als softwarefabrikant en licentiegever) worden uitgewisseld. Bovendien moet Symantec voor het beheren van aankopen en licentieverlengingen van haar klanten uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een serviceprovider die de facturering verzorgt. Een dergelijke provider zal de gegevens van klanten van Symantec uitsluitend namens Symantec verwerken. (Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en kunnen van tijd tot tijd veranderen.)
Wij eisen van dergelijke contractanten dat zij de persoonlijke gegevens van onze klanten veilig en vertrouwelijk behandelen. Wij hebben dergelijke beperkingen contractueel met de desbetreffende derden vastgelegd en eisen van deze contractanten dat zij de juiste technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen, dat zij persoonlijke gegevens uitsluitend namens Symantec gebruiken en dat zij persoonlijke gegevens niet met anderen uitwisselen of voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

5.4 Wettelijke openbaring

Wij willen u erop wijzen dat Symantec in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens aan overheidsfunctionarissen moet doorgeven, of anderszins moet openbaren teneinde aan de van toepassing zijnde wetgeving te voldoen. Er worden geen persoonlijke gegevens aan instanties voor wetsuitvoering of overheidsinstellingen bekendgemaakt, behalve in reactie op:
 • Een dagvaarding, bevel of ander proces uitgevaardigd door een rechtbank met rechtsbevoegdheid;
 • Een juridische procedure die dezelfde consequenties heeft als een door de rechtbank uitgevaardigd verzoek om informatie, waarbij Symantec de lokale wetgeving zou schenden indien zij zou weigeren dergelijke informatie te verschaffen en Symantec of haar functionarissen, leidinggevenden of werknemers aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor het niet honoreren van dergelijke juridische procedures, mits hiervoor een wettelijke basis is, of,
 • Waar een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor Symantec om haar wettelijke rechten uit te oefenen conform de wetten van het rechtsgebied waarin dergelijke informatie is verzameld en er een wettelijke reden is om dit te doen.
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen, in overeenstemming met internationale regels voor informatiebescherming, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op onze websites en in onze internettechnologieën omvatten deze maatregelen administratieve, technologische, fysieke en procedurele stappen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

Fysieke beveiliging, zoals vergrendelde deuren en dossierkasten, gecontroleerde toegang tot onze voorzieningen en de veilige vernietiging van media die persoonlijke informatie bevatten;

Technologische beveiliging, zoals het gebruik van antivirus- en endpoint-beveiligingssoftware van Symantec, versleuteling en bewaking van onze systemen en datacentra om de naleving van ons beveiligingsbeleid te waarborgen, en in het bijzonder de verzending van creditcardgegevens via SSL-versleuteling (Secure Socket Layer);

Organisatorische beveiliging, via trainings- en bewustmakingsprogramma's op het gebied van beveiliging en privacy, zodat onze werknemers op de hoogte zijn van het belang van en de methoden voor het beschermen van persoonlijke gegevens, en via onze regels en normen voor privacybeleid waarin is vastgelegd hoe Symantec met persoonlijke gegevens omgaat.

7.1 De niet-persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen bepaalde algemene en niet-persoonlijke gegevens wanneer gebruikers onze websites bezoeken. Algemene en niet-persoonlijke gegevens kunnen niet met specifieke bezoekers in verband worden gebracht. Deze geven ons informatie over hoeveel bezoekers onze sites hebben bezocht en welke pagina's zijn bekeken. Door deze informatie te verzamelen krijgen wij inzicht in hoe wij onze websites zo kunnen inrichten dat onze bezoekers de best mogelijke gebruikerservaring krijgen.
Wij verzamelen deze informatie via cookietechnologie of webbakens, zoals hierboven uitgelegd.

7.4 Websiteverkeer

Via de verschillende bovengenoemde trackingmethoden en logbestanden kunnen we domeinnamen, IP-adressen en browsertypen bijhouden van mensen die onze site bezoeken. Wij gebruiken deze informatie om verkeerspatronen op de gehele Symantec-website te verzamelen. Dergelijke informatie wordt niet in verband gebracht met persoonlijke gegevens.
Symantec verzamelt en bewaart (voor beperkte duur) informatie over internetprotocoladressen (IP-adressen) van klanten voor de volgende doeleinden:
 • abonneren en registreren;
 • leveren van technische ondersteuning;
 • verkrijgen van geografische informatie;
 • beveiligen van onze netwerken en systemen.
IP-adressen die door Symantec worden verzameld, zijn voornamelijk verkeersgegevens, die niet noodzakelijkerwijs persoonlijke gegevens omvatten. Symantec heeft niet de middelen om een IP-adres op redelijke en bevoegde wijze aan een identificeerbare persoon te koppelen. Bij de registratie van een product wordt wel een unieke computer-id aangemaakt die op het moment van registratie aan een IP-adres wordt gekoppeld; IP-adressen worden echter gewoonlijk dynamisch toegewezen en zijn daarom tijdelijk, en kunnen de basis zijn van netwerkadresconversie en gelegenheid bieden tot vervalsing (spoofing).
Ga voor het privacybeleid voor LiveUpdate naar www.symantec.com/about/profile/policies/luprivacy.jsp.
Op de websites van Symantec staan enkele links naar bedrijven met wie wij samenwerken. Symantec is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze zakenpartners. Wij raden u aan hun privacyverklaring te lezen, aangezien deze van de onze zou kunnen verschillen.
Wij bieden ook links naar co-branded websites die door Symantec en een of meer van onze zakenpartners worden onderhouden, die uw gegevens verzamelen met inachtneming van hun eigen beleid en doelstellingen.
Om inzicht te krijgen in de privacyprocedures van een co-branded site, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van de site waar u via een link naartoe gaat.
Bij een belangrijke wijziging in het privacybeleid van Symantec, wordt een prominente bekendmaking op onze website geplaatst. Als de wijziging betrekking heeft op het gebruik van informatie die als persoonlijke informatie identificeerbaar is, bevat de bekendmaking instructies voor het weigeren van dergelijk (opt-out) gebruik.
Symantec heeft een Privacy Program Office, dat onderdeel is van Legal and Public Affairs. Wanneer u vragen of opmerkingen omtrent dit beleid heeft, uw communicatievoorkeuren wilt wijzigen, de persoonlijke gegevens die wij van u hebben wilt bijwerken of herzien, of uw goedkeuring voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, verzoeken wij u op een van de volgende manieren contact met ons op te nemen:
 1. Klantprofielformulier op: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi
 2. Klantenondersteuning in uw land of regio – telefonisch of per e-mail of gewone post;
 3. Via de privacyafdeling van Symantec:
  Symantec Corporation - Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  V.S.
  Telefoon: 1-650-527-8000
  E-mail: privacy@symantec.com
In bepaalde landen, staten en andere entiteiten kunnen specifieke beleidsregels zijn vereist. Deze gelden alleen voor het rechtsgebied waarin u woont, zoals hieronder uiteengezet.

12.1 Noord-Amerika

12.1.1 TRUSTe

Zoals hierboven is opgemerkt, is Symantec een licentiehouder van het TRUSTe Privacy Program, dat alleen in Noord-Amerika van toepassing is.

12.1.2 Uw privacyrechten in Californië

Vanaf 1 januari biedt de California Civil Code Section 1798.83 klanten van Symantec die in Californië wonen, de mogelijkheid om informatie op te vragen over de openbaarmaking van persoonlijke gegevens door Symantec aan derden voor marketingdoeleinden. Wanneer u dergelijke informatie wilt opvragen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via een van de opties die hierboven in sectie 11.0 worden genoemd.

12.2 Europese Economische Ruimte

Wat betreft het overdragen van gegevens uit de Europese Economische Ruimte aan de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte, heeft Symantec maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht van gegevens gebeurt in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Symantec is bijvoorbeeld overeenkomsten voor gegevensoverdracht aangegaan die zijn gebaseerd op de modelclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, teneinde voldoende bescherming te bieden voor de gegevensoverdracht tussen Symantec-entiteiten en tussen Symantec en derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

12.2.1 Duitsland

Door uw gegevens naar Symantec te sturen, geeft u aan dat u begrijpt dat uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer (optioneel), bedrijfsnaam (optioneel) en gegevens over geselecteerde producten, worden doorgestuurd van onze webwinkel naar de producent en licentiegever Symantec Corporation (350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, V.S.), Symantec Limited (Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland) (facturering, levering) en Symantec (Deutschland) GmbH (Humboldstrasse 2, D-5 Aschheim) D-81829 München, www.symantec.com
(Klantencontact en ondersteuning voor Duitsland).
Bovendien worden uw betalingsgegevens (waaronder creditcardnummer, vervaldatum, sortcode, naam en adres van bank) en bestelnummer doorgegeven aan Symantec Corporation in de Verenigde Staten en Symantec Limited in Ierland.

Contact opnemen

Postadres:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten

Telefoon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met het antwoord van Symantec op uw vragen over uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met TRUSTe.


Let op: Heeft u vragen over producten of abonnement vragen dan kunt u contact opnemen met onze Klantendienst doorhier te klikken.


Uw voorkeuren wijzigen

Norton
Voor klanten van Norton-producten.


Symantec Website Security Solutions
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over gratis seminars, events en productgerelateerde aanbiedingen.


SymAccount
Voor klanten van Business-producten.


Algemene marketingaanbiedingen
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over seminars, webcasts, releases van producten en speciale aanbiedingen van Symantec Corporation.