OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Persbericht

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Norton Confidential beveiligt online transacties van Windows- en Macintosh-gebruikers

LEIDEN, 26 juni 2006 - Symantec maakt de introductie bekend van Norton Confidential, een uitgebreide oplossing voor de beveiliging van online transacties. Met Norton Confidential kunnen gebruikers transacties uitvoeren op internet zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid van hun privé-gegevens. Norton Confidential is speciaal ontworpen om het vertrouwen van de consument in de online wereld te waarborgen: de oplossing garandeert optimale beveiliging bij online transacties of inlogprocedures en zeer vroegtijdige (zogenaamde ‘zero-hour’) bescherming tegen frauduleuze websites en crimeware. Norton Confidential komt naar verwachting in september op de markt voor Windows-gebruikers en in oktober voor gebruikers van het Macintosh-besturingssysteem.

Om de consument verder bij te staan in de bescherming tegen online fraude lanceert Symantec vandaag de TransactSafely-website (Engelstalig) op www.symantec.com/transactsafely. Deze nieuwe site verschaft de klant - in begrijpelijke taal - inzicht in de huidige geavanceerde bedreigingen, en bevat praktische tips over beveiligingsmaatregelen tijdens het surfen, online winkelen of internetbankieren. In de loop van deze zomer  kunnen consumenten op de TransactSafely-website terecht voor de bètaversie van Norton Confidential. 

In de afgelopen 12 maanden is het aantal aanvallen gericht op het verzamelen van vertrouwelijke informatie alarmerend gestegen. Deze recente toename van aanvallen met een financieel winstoogmerk is een specifiek aandachtspunt in het meest recente Internet Security Threat Report (ISTR) van Symantec. Uit het rapport, dat betrekking heeft op de tweede helft van 2005, blijkt dat 83 procent van de top-50 kwaadaardige software in staat is om vertrouwelijke gegevens te ontvreemden. In dezelfde periode in 2004 gold dat voor slechts 37 procent van de top-50 bedreigingen. De consument blijft weliswaar kiezen voor het gemak van internetbankieren en online-winkelen, maar de groei in aanvallen met financieel winstoogmerk heeft een ondermijnend effect op het vertrouwen. Een onderzoeksstudie die in november 2005 in opdracht van Symantec door Harris Interactive is uitgevoerd, toonde aan dat 71 procent van de respondenten problemen had met het online verstrekken van privé-informatie, terwijl meer dan de helft zich zorgen maakte over diefstal van hun identiteitsgegevens via internet.

De innovatieve technologie achter Norton Confidential richt zich op het moment dat de consument online het meest kwetsbaar is: tijdens het online bankieren of shoppen, of tijdens het bezoeken van een site waar men een wachtwoord, rekeningnummer of andere privé-informatie moet verstrekken. Wanneer een consument contact legt met of transacties uitvoert via een website, scant Norton Confidential op transparante wijze de pc en de actieve webpagina op bekende of vermoede frauduleuze activiteiten. De consument krijgt onmiddellijk feedback, zodat deze meteen weet of het veilig is om verder te gaan. 

Bescherming tegen frauduleuze sites
Het merendeel van de huidige antiphishing-oplossingen werkt uitsluitend met lijsten van te blokkeren frauduleuze sites. Norton Confidential beschermt de consument echter tegen nieuwe phishing-aanvallen door een combinatie van traditionele blocklists en geavanceerde heuristische technologie. Deze zero-hour beveiliging is van essentieel belang, aangezien phishing-aanvallen met opzet van korte duur zijn, om opsporing te voorkomen. Volgens de Anti-Phishing-werkgroep is een phishing-site gemiddeld slechts vijf dagen actief voordat deze wordt ontmanteld en er een nieuwe frauduleuze website voor in de plaats komt. 

Bescherming tegen crimeware
Om gebruikers te beschermen tegen zowel bekende als nieuwe crimeware maakt Norton Confidential ook gebruik van een combinatie van definitie-georiënteerde en geavanceerde heuristische technologieën. Deze extra beveiligingslaag voorkomt het verzamelen van wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens door keystroke-loggers (applicaties die de aanslagen op het toetsenbord registreert of Trojan horses met screen-captures (een virus dat een kopie van het scherm met persoonlijke gegevens doorstuurt). Bij detectie van reeds bekende crimeware wordt deze onmiddellijk verwijderd. Zodra er via heuristische analyse verdacht gedrag van software wordt gesignaleerd, wordt voorkomen dat deze applicatie privé-informatie van de consument kan verzamelen.

Website-verificatie
De website-verificatiecomponent van Norton Confidential helpt het vertrouwen van de consument in internetbankieren te waarborgen door verificatie van de authenticiteit van een groot aantal bank- en winkelsites. Bij het bezoeken van een betrouwbare SSL-site (Secure Socket Layer) verschijnt dan een speciaal beeldsymbool, zodat de consument weet dat men veilig gegevens kan invoeren.

Beveiliging van vertrouwelijke gegevens
Norton Confidential maakt de bescherming compleet met een functionaliteit voor wachtwoordbeveiliging, waarbij inloginformatie wordt opgeslagen en gedecodeerd. Als extra beveiliging attendeert Norton Confidential de gebruiker op de overdracht van privé-gegevens aan onbekende of niet-geautoriseerde sites. Er wordt ook feedback gegeven op het veiligheidsgehalte van het wachtwoord.

Norton Confidential voor Macintosh
Er komt ook een versie van Norton Confidential voor het Macintosh-besturingssysteem, met een groot aantal van de beveiligingsfuncties uit de Windows-versie van het product. Het Macintosh-product beschermt de gebruiker tegen frauduleuze websites en biedt opties voor vertrouwelijk databeheer, naast bescherming tegen crimeware en onbevoegde toegang tot belangrijke bestanden.

Over Symantec
Symantec is wereldwijd leider in oplossingen voor bedrijven en particulieren op het gebied van de beveiliging, beschikbaarheid en integriteit van informatie. Naast het hoofdkantoor in Cupertino, Californië, beschikt het bedrijf over vestigingen in ruim 40 landen. Meer informatie is te vinden op de website: www.symantec.nl.

 

Voor meer informatie (niet ter publicatie):
Mascha Monasso
Symantec Corporation
071 - 408 3188
mascha_monasso@symantec.com

Vries Strookman & Margriet van Hal
Pleon voor Symantec
020 - 487 4000
vries.strookman@pleon.com
margriet.vanhal@pleon.com

@Symantec