OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Persbericht

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Cybercriminaliteit kost Nederland € 249,5 miljoen

Norton: “wereldwijde kosten cybercriminaliteit 114 miljard USD per jaar”

Utrecht, 7 september 2011 – Norton maakt de kosten van cybercriminaliteit inzichtelijk met de publicatie van het Norton Cybercrime Rapport 2011. Voor het eerst is ook Nederland meegenomen in het onderzoek dat werd gehouden onder ruim twaalfduizend consumenten in 24 landen. Hieruit blijkt dat de wereldwijde kosten 114 miljard USD per jaar bedragen. Bovendien schatten slachtoffers de tijd die zij aan cybercriminaliteit zijn verloren op een waarde van meer dan 274 miljard USD.


“In totaal werden 431 miljoen volwassenen de afgelopen 12 maanden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Dit komt neer op veertien volwassenen per seconde en meer dan een miljoen slachtoffers per dag," 1 zegt Simone van Zuylen, Marketing Manager Benelux voor Norton by Symantec. “Het totale financiële verlies en de verloren tijd uitgedrukt in geld bedroeg het afgelopen jaar 388 miljard USD. Dit betekent dat cybercriminaliteit wereldwijd méér kost dan de zwarte handel in marihuana, cocaïne en heroïne bij elkaar (288 miljard USD) 2 .”


Cybercriminaliteit in Nederland
Nederlandse onderzoeksresultaten uit het Norton Cybercrime Rapport 2011 zijn:

  • Afgelopen jaar werden 2,4 miljoen mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit;
  • De kosten voor direct financieel verlies 3 onder slachtoffers bedroegen €249,5 miljoen;
  • Slachtoffers schatten nog eens € 162,4 miljoen aan tijd te zijn verloren aan cybercriminaliteit;
  • 41% van de volwassenen die online actief zijn, is weleens slachtoffer geweest van cybercrime;

62% hiervan kwam hiermee pas het afgelopen jaar voor het eerst in aanraking.


Mobiele kwetsbaarheden
Hoewel het aantal ‘mobiele slachtoffers’ van cybercriminaliteit in Nederland nog laag is (2%), kreeg wereldwijd 10% van de volwassenen te maken met een vorm van cybercriminaliteit via de mobiele telefoon. Eerder rapporteerde Norton al dat mobiele kwetsbaarheden in 2010 stegen met 42% ten opzichte van 2009 - Symantec Internet Security Threat Report, Volume 16. Dit geeft aan dat cybercriminelen zich steeds meer richten op mobiele mogelijkheden. Het aantal kwetsbaarheden voor mobiele operatingsystemen nam toe van 115 in 2009 naar 163 in 2010. Naast bedreigingen voor mobiele gebruikers, verwacht Norton dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit met name zal toenemen door groeiend gebruik van sociale netwerksites en gebrekkige online bescherming.


Man, jong en mobiel
Het Norton Cybercrime Rapport 2011 stelt vast dat mannen in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar die gebruikmaken van mobiel internet, het meeste risico lopen: 80% van hen geeft toe te maken te hebben gehad met cybercriminaliteit.


De meest voorkomende, en makkelijkst te voorkomen, vormen van cybercriminaliteit in de laatste 12 maanden zijn:

 

Nederland:

Wereldwijd:

Computervirussen en malware

33% is hiermee ooit in aanraking gekomen, waarvan de helft (55%) het afgelopen jaar

54% is hiermee ooit in aanraking gekomen, 58% in de laatste 12 maanden

Phishing

5%, waarvan 58% in de afgelopen 12 maanden

10%, waarvan 53% in de afgelopen 12 maanden

Hacken van sociale netwerken

5%, waarvan 42% in de afgelopen 12 maanden

9%, waarvan 56% in de afgelopen 12 maanden

Online scams

1% waarvan 43% in de afgelopen 12 maanden

11%, waarvan 52% in de afgelopen 12 maanden


“Mensen realiseren zich niet genoeg, dat ze kwetsbaar zijn online,” aldus Van Zuylen. “Het aantal Nederlandse consumenten dat in het afgelopen jaar slachtoffer werd van cybercriminaliteit ligt zeker drie keer hoger dan het fysieke misdaadcijfer in Nederland (25% online vs. 7% fysieke criminaliteit). Echter, slechts 1 op 5 volwassenen (20%) denkt in de komende twaalf maanden eerder slachtoffer te worden van cybercriminaliteit dan gewone misdaad en daar ligt een grote discrepantie. Dit blijkt ook uit het feit dat 46% van de ondervraagde Nederlanders geen up-to-date beveiligingssoftware heeft. Dit is 5% hoger dan het wereldwijde gemiddelde.”


Toenemende bedreigingen uit opkomende markten
Een groot deel van cybercriminaliteit vindt zijn oorsprong in opkomende markten.

 

China

Brazilië

India

Kosten cybercrime

25 miljard USD

15 miljard USD

4 miljard USD


Hierin speelt de snelle toename van het aantal mobiele telefoons en het gebruik van mobiel Internet een belangrijke rol. In China, waar driekwart van de ondervraagden gebruikmaakt van mobiel internet, kreeg 31% te maken met cybercriminaliteit. In vergelijking; in Nederland ligt mobiel internetgebruik op 29%, ten opzichte van 44% wereldwijd.


Percentage  van de online actieve bevolking die te maken kreeg met cybercriminaliteit (afgelopen 12 maanden)4
Wereldwijd kwam 69% weleens met cybercrime in aanraking, 65% hiervan in het afgelopen jaar.


Cybercrime hotspots wereldwijd

Europa

85% China

Duitsland en Polen (76%)

84% Zuid Afrika

Zwitserland (73%)

83% Mexico

Spanje (69%)


“Landen als Zuid-Afrika en Brazilië, waar de normale misdaadcijfers tot de hoogste ter wereld behoren, zijn ook in opkomst als hotspots van cybercriminaliteit,” vervolgt Van Zuylen. “80% van de volwassenen in opkomende markten is reeds slachtoffer geworden, in vergelijking met 64% in ontwikkelde markten. De resultaten laten daarnaast zien dat topografie en taal geen barrières vormen voor cybercriminelen, waarvan we weten dat ze opereren vanuit meerdere landen.”


Het uitgebreide Norton Cybercrime Report met globale en Nederlandse cijfers is te vinden op: http://norton.com/cybercrimereport.1 Meer dan 431 miljoen slachtoffers in 24 landen gedurende de afgelopen 12 maanden:
Online bevolking van CIA fact book (totaal 24 landen = 802.872.752), nieuwste onderzoek NCR wijst uit dat 69% van de volwassenen in 24 landen ooit het slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit en dat 65% hiervan slachtoffer is geweest in de afgelopen 12 maanden. Online bevolking per land x % cybercriminaliteit ooit per land x % cybercriminaliteit in de afgelopen 12 maanden per land = 431.504.885 (som van 24 landen). Totale kosten cybercriminaliteit: totale financiële kosten 114 miljard USD plus de geschatte waarde van tijd die verloren is gegaan aan het bestrijden van cybercriminaliteit 274 miljard USD = 388 miljard USD.


2 Totale waarde van de wereldwijde marihuana-, cocaïne- en heroïnemarkt bedraagt 288 USD:


3 Direct financieel verlies bestaat uit de constante kosten van cybercriminaliteit, inclusief gestolen geld door cyberdieven en geld dat is besteed aan het oplossen van cyberaanvallen.


4 De financiële kosten van cybercriminaliteit in China (25 miljard USD), Mexico (15 miljard USD) en Zuid Afrika (4 miljard USD) is als volgt berekend: slachtoffers in de afgelopen 12 maanden (per land) x gemiddelde financiële kosten van cybercrime per land.

- EINDE –


Norton Cybercrime Report Methodologie

Het onderzoek is verricht door StrategyOne en vond plaats in februari en maart 2011. In totaal werden 12.704 volwassenen in 24 landen ondervraagd. Deelnemende landen aan het onderzoek zijn: Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nieuw Zeeland, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, België, Denemarken, Hong Kong, Mexico, Nederland, Zuid Afrika, Singapore, Polen, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten.


De foutmarge voor de totale voorbeeldgroep volwassenen (n=12,704) is + 0,87% op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. De wereldwijde gegevens zijn zo gewogen dat alle landen even sterk worden vertegenwoordigd. Volwassenen tot n=500.


Over Norton by Symantec
De Norton-producten van Symantec beschermen consumenten tegen cybercriminaliteit met behulp van technologie als antivirus, anti-spyware en internet security. Tegelijkertijd verbruiken de producten van Norton weinig systeembronnen. Het bedrijf levert ook diensten als online backup, PC-TuneUp en ouderlijk toezicht.


Over Symantec
Symantec is wereldwijd toonaangevend als leverancier van beveiligings-, opslag- en systeembeheeroplossingen waarmee zowel bedrijven als particulieren hun informatie kunnen beveiligen en beheren. Onze software en services bieden completere en efficiëntere bescherming tegen meer risico's op meer verschillende punten, en zorgen voor de nodige betrouwbaarheid bij het gebruik en de opslag van gegevens. Meer informatie is te vinden op www.symantec.com.


Deze uiteenzetting van de toekomstige productplanning heeft een voorlopig karakter. Alle datums van toekomstige productintroducties worden onder voorbehoud vermeld. Het exacte tijdstip van toekomstige productintroducties en geplande wijzigingen van de productfunctionaliteit zal naar eigen inzicht door Symantec worden bepaald. De informatie over dergelijke introducties dient daarom niet te worden beschouwd als een bindende belofte van Symantec, en mag dientengevolge niet worden gebruikt als uitgangspunt voor inkoopbeslissingen.


Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Anette Hendrickx of Bibi Bemelmans
Fleishman-Hillard Amsterdam
Tel: 020 406 5930
Email: NortonNL@fleishman.com


Volg Norton op Facebook en @Norton_NL op Twitter voor het laatste nieuws en tips over online internetbeveiliging.

@Symantec