OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Persbericht

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Cybercriminaliteit kost België € 347,5 miljoen (België)

Enquête door Norton toont dat 1,4 miljoen Belgen slachtoffer geworden zijn van cybercriminaliteit in 2010

Vilvoorde, 20 september 2011 – Norton by Symantec (Nasdaq: SYMC) maakt de kosten van cybercriminaliteit inzichtelijk met de publicatie van het Norton Cybercrime Rapport 2011. Hieruit blijkt dat de wereldwijde kosten 114 miljard USD per jaar bedragen. Bovendien schatten slachtoffers de tijd die zij aan cybercriminaliteit zijn verloren op een waarde van meer dan 274 miljard USD.


“In totaal werden 431 miljoen volwassenen de afgelopen 12 maanden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Dit komt neer op veertien volwassenen per seconde en meer dan een miljoen slachtoffers per dag,” 1 zegt Simone van Zuylen, Marketing Manager Benelux voor Norton by Symantec. “Het totale financiële verlies en de verloren tijd uitgedrukt in geld bedroeg het afgelopen jaar 388 miljard USD.”


Cybercriminaliteit in België
Belgische onderzoeksresultaten uit het Norton Cybercrime Rapport 2011 zijn:

  • Afgelopen jaar werden 1,4 miljoen mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit; dit komt neer op drie slachtoffers per minuut;
  • De kosten voor direct financieel verlies bij slachtoffers bedroegen €160 miljoen;
  • Slachtoffers schatten nog eens € 187,5 miljoen aan tijd te zijn verloren aan cybercriminaliteit;
  • 50% van de volwassenen die online actief zijn, is weleens slachtoffer geweest van cybercrime;

56% hiervan kwam hiermee zelfs het afgelopen jaar voor het eerst in aanraking.


Mobiele kwetsbaarheden
Hoewel het aantal ‘mobiele slachtoffers’ van cybercriminaliteit in België nog laag is (3%), kreeg wereldwijd reeds 10% van de volwassenen te maken met een vorm van cybercriminaliteit via de mobiele telefoon. Eerder rapporteerde Norton al dat mobiele kwetsbaarheden in 2010 stegen met 42% ten opzichte van 2009 - Symantec Internet Security Threat Report, Volume 16. Dit rapport geeft aan dat cybercriminelen zich steeds meer richten op mobiele mogelijkheden. Het aantal kwetsbaarheden voor mobiele operatingsystemen nam toe van 115 in 2009 naar 163 in 2010. Naast bedreigingen voor mobiele gebruikers, verwacht Norton dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit met name zal toenemen door groeiend gebruik van sociale netwerksites en gebrekkige online bescherming.


Man, jong en mobiel
Het wereldwijde Norton Cybercrime Rapport 2011 stelt vast dat mannen in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar die gebruikmaken van mobiel internet, het meeste risico lopen: 80% van hen geeft aan te maken te hebben gehad met cybercriminaliteit.


De meest voorkomende, en makkelijkst te voorkomen, vormen van cybercriminaliteit in de laatste 12 maanden zijn:

  • 42% van de ondervraagde Belgen heeft al eens een computervirus of andere malware gehad, waarvan 50% nog het afgelopen jaar
  • 6% heeft gereageerd op een phishing-boodschap, waarvan 47% in de afgelopen 12 maanden
  • Bij 4% is hun sociale netwerk-profiel gehackt, waarvan 40% in de afgelopen 12 maanden


“Mensen realiseren zich niet genoeg dat ze kwetsbaar zijn online,” aldus Simone van Zuylen. “Het aantal Belgische consumenten dat in het afgelopen jaar slachtoffer werd van cybercriminaliteit ligt zeker drie keer hoger dan het fysieke misdaadcijfer in België (28% online vs. 12% fysieke criminaliteit). Echter, slechts 1 op 5 volwassenen (23%) denkt in de komende twaalf maanden eerder slachtoffer te worden van cybercriminaliteit dan gewone misdaad en daar ligt een grote discrepantie. Dit blijkt ook uit het feit dat 47% van de ondervraagde Belgen geen up-to-date beveiligingssoftware heeft. Dit is 6% hoger dan het wereldwijde gemiddelde.”


De internationale cijfers tonen ook dat minder dan de helft van de internauten (47%) regelmatig zijn rekeningafschriften nakijkt op eventuele fraude. Verder maakt 60% geen gebruik van complexe wachtwoorden of verandert die niet regelmatig. Van de mensen die gebruik maken van mobiel internet, heeft slechts 16% de beveiliging van zijn telefoon op punt gesteld.


Het uitgebreide Norton Cybercrime Report met globale en Belgische cijfers is te vinden op: http://norton.com/cybercrimereport.


1 Meer dan 431 miljoen slachtoffers in 24 landen gedurende de afgelopen 12 maanden: Online bevolking van CIA fact book (totaal 24 landen = 802.872.752), nieuwste onderzoek NCR wijst uit dat 69% van de volwassenen in 24 landen ooit het slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit en dat 65% hiervan slachtoffer is geweest in de afgelopen 12 maanden. Online bevolking per land x % cybercriminaliteit ooit per land x % cybercriminaliteit in de afgelopen 12 maanden per land = 431.504.885 (som van 24 landen). Totale kosten cybercriminaliteit: totale financiële kosten 114 miljard USD plus de geschatte waarde van tijd die verloren is gegaan aan het bestrijden van cybercriminaliteit 274 miljard USD = 388 miljard USD.- EINDE –

 

Norton Cybercrime Report Methodologie
Het onderzoek is verricht door StrategyOne en vond plaats in februari en maart 2011. In totaal werden 12.704 volwassenen in 24 landen ondervraagd. Deelnemende landen aan het onderzoek zijn: Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nieuw Zeeland, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, België, Denemarken, Hong Kong, Mexico, Nederland, Zuid Afrika, Singapore, Polen, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten.


De foutmarge voor de totale voorbeeldgroep volwassenen (n=12,704) is + 0,87% op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. De wereldwijde gegevens zijn zo gewogen dat alle landen even sterk worden vertegenwoordigd, volwassenen per land teruggebracht tot n = 500.


Over Norton by Symantec
De Norton-producten van Symantec beschermen consumenten tegen cybercriminaliteit met behulp van technologie als antivirus, anti-spyware en internet security. Tegelijkertijd verbruiken de producten van Norton weinig systeembronnen. Het bedrijf levert ook diensten als online backup, PC-TuneUp en ouderlijk toezicht.


Over Symantec
Symantec is wereldwijd toonaangevend als leverancier van beveiligings-, opslag- en systeembeheeroplossingen waarmee zowel bedrijven als particulieren hun informatie kunnen beveiligen en beheren. Onze software en services bieden completere en efficiëntere bescherming tegen meer risico's op meer verschillende punten, en zorgen voor de nodige betrouwbaarheid bij het gebruik en de opslag van gegevens. Meer informatie is te vinden op www.symantec.com.


Deze uiteenzetting van de toekomstige productplanning heeft een voorlopig karakter. Alle datums van toekomstige productintroducties worden onder voorbehoud vermeld. Het exacte tijdstip van toekomstige productintroducties en geplande wijzigingen van de productfunctionaliteit zal naar eigen inzicht door Symantec worden bepaald. De informatie over dergelijke introducties dient daarom niet te worden beschouwd als een bindende belofte van Symantec, en mag dientengevolge niet worden gebruikt als uitgangspunt voor inkoopbeslissingen.


Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Symantec:            Jennifer Duffourg  – +32-1-41 38 59 46 –  Jennifer_Duffourg@symantec.com  
LEWIS PR:              Pieter De Wit – Stéphanie Meily -  +32 3 466 01 88 – symantec-be@lewispr.com
Twitter:                                http://twitter.com/norton_BE

@Symantec