OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Persbericht

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Onderzoek Symantec: grote kloof tussen plan en praktijk bij retentiebeleid

Information Retention and eDiscovery 2012 onderzoek toont verbeteringen in planning maar meer fouten in beleidsimplementatie

Utrecht, 15 januari 2013 – Symantec (Nasdaq: SYMC) presenteert de resultaten van het Information Retention and eDiscovery 2012 onderzoek. Deze laten zien hoe bedrijven omgaan met de alsmaar groeiende hoeveelheden aan elektronisch bewaarde informatie en hoe ze zich voorbereiden op een mogelijk eDiscovery-verzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het percentage organisaties zonder een formeel plan voor informatieretentie is gehalveerd sinds het onderzoek in 2011. Ondanks deze verbetering worstelen organisaties nog steeds met de implementatie van hun plannen voor informatieretentie, aangezien slechts bij een derde van de organisaties het plan volledig operationeel is.


Niet-geïmplementeerde plannen risicovol voor organisaties
Bijna twee derde (60 procent) van de organisaties geeft aan te beschikken over een formeel retentieplan, maar slechts 34 procent geeft aan dat die plannen volledig operationeel zijn. De kosten voor de implementatie van de plannen is genoemd als de meest voorkomende reden waarom organisaties achterblijven in de implementatie van hun plannen. Het onderzoek laat zien dat slechts 7 procent van de organisaties helemaal geen plan heeft. Dit is de helft van het percentage in 2011, toen was het namelijk 14 procent.


Nog zorgwekkender is dat terwijl organisaties gemiddeld 17 verzoeken voor elektronisch bewaarde informatie ontvangen, deze verzoeken in 31 procent van de gevallen mislukken. Dit is aanzienlijk hoger dan de 20 procent mislukte verzoeken gerapporteerd in 2011. Elke keer dat een verzoek mislukt, loopt een organisatie risico. 43 procent geeft aan dat het onvermogen om op tijd beslissingen te nemen het grootste gevolg is van deze mislukte verzoeken. Andere gevolgen die worden genoemd, zijn reputatieschade, een in gevaar komende rechtspositie, boetes, verhoogde zichtbaarheid als gerechtelijk doelwit en gerechtelijke sancties.


Geen verbetering in kloof tussen retentieplan en –praktijk
Er is een aanzienlijke kloof tussen het plan en de praktijk van rententiebeleid en dat is niet significant veranderd ten opzichte van vorig jaar. 81 procent van de respondenten gelooft dat een goed plan voor informatieretentie organisaties in staat stelt informatie te verwijderen op continue basis. Toch wordt 42 procent van de backups door organisaties voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is onveranderd sinds de resultaten in 2011. Bovendien wordt informatie door organisaties vaak verwijderd zonder het erkende retentiebeleid na te gaan.


De meest genoemde negatieve gevolgen van het bewaren van meer elektronische data dan nodig, zijn: toenemende kosten die samengaan met verzamelen, analyse en controle (54 procent); er wordt teveel tijd besteed aan het verzamelen, analyseren en controleren van elektronisch bewaarde informatie (47 procent); verhoogd risico dat gevoelige informatie mogelijk openbaar wordt (44 procent); in gevaar komende positie wat betreft mogelijke of werkelijke geschillen (27 procent); en informatie die onbedoeld beschikbaar wordt gemaakt voor mogelijke, toekomstige geschillen (28 procent).


Het onderzoek laat ook zien dat organisaties informatie langer bewaren dan noodzakelijk. Bovendien bewaren ze data voor wettelijke opslag liever binnen backups dan binnen archieven, waarmee de efficiëntie verlaagt op het moment van uitvoering van een eDiscovery-verzoek. Het onderzoek toont dat 38 procent van de data die organisaties in backup houden overbodig is of niet in backup bewaard hoeft te worden. Feitelijk zeggen respondenten dat een derde van de backup-data (34 procent) niet bewaard zou hoeven worden en onnodig is wat betreft het risico tot geschillen.


Meer dan de helft van de organisaties bewaart die data voorgoed: 56 procent van de organisaties geeft aan dat hun backup-opslag gebruikt wordt voor oneindig behoud dat bedoeld is voor wettelijke opslag. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 43 procent in 2011 en wordt alleen maar groter. Verder gebruikt 85 procent van de organisaties hun backups voor ‘legal holds’. Backups zijn niet niet ontworpen om als ‘legal holds’ ingezet te worden. Een formeel archief is hiervoor wel bedoeld en veel meer geschikt.


Meerderheid van de organisaties ervaart gevolgen wet- en regelgeving in dataprivacy
Zoals verwacht, hebben wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy aanzienlijke impact op organisaties. 53 procent van de organisaties geeft aan dat wet- en regelgeving invloed heeft op initiatieven voor archivering en eDiscovery. Toch zijn er veel redenen dat respondenten elektronisch opgeslagen informatie verzamelen, namelijk: geschillen (60 procent); interne onderzoeken (59 procent); interne compliance-initiatieven (58 procent); compliance met internationale wet- en regelgeving (57 procent); compliance met lokale wet- en regelgeving (55 procent); overheidsonderzoek (52 procent); en publieke informatieverzoeken (46 procent).


“Het onderzoek benadrukt dat, ondanks het verminderd aantal bedrijven zonder plan voor informatieretentie, bedrijven hun plannen niet volledig hebben gefinancierd en geïmplementeerd”, zegt Erik van Veen, Senior Manager Technical Sales Organisation bij Symantec Nederland. “Met een toename in het aantal eDiscovery-verzoeken en het aantal mislukte pogingen om gevraagde informatie op te halen, hebben organisaties te maken met risico’s die op de lange termijn veel kostbaarder zijn dan de implementatie van hun plannen.”


Aanbevelingen
Symantec geeft de volgende aanbevelingen die organisaties kunnen helpen bij het effectief implementeren van hun plan voor informatieretentie:


- Zorg dat informatie met vertrouwen vernietigd kan worden: Als organisaties een verdedigbare houding aannemen ten opzichte van het vernietigen van informatie, kunnen ze informatie met vertrouwen verwijderen volgens hun beleid voor informatieretentie.

- Kies liever voor minder dan voor meer retentiebeleidsregels: Dit verhoogt de kans op een succesvol informatiebeleid. Begin met het verwijderen van overduidelijk overbodige bestanden en stel dan de minimale retentieperiode voor compliance in. Aanvullende regels kunnen later worden toegevoegd, mocht dat nodig zijn.

- Automatiseer privacy-, retentie- en compliance-beleid om het risico te verkleinen: Sta toe dat beleidsregels automatisch in werking treden zoals ze zijn ontworpen. Dit vermindert niet alleen het risico van inconsistenties in beleidsimplementatie, maar vermindert ook het risico op onbedoelde toegang of verspreiding van informatie.

- Implementeer een oplossing waarin wettige opslag voorrang heeft op houdbaarheidsbeleid: Overweeg de implementatie van een uniforme eDiscovery-oplossing waar wettelijke opslag eenvoudig voorrang krijgt op houdbaarheidsbeleid. Zo worden vervuiling en boetes vermeden.

- Gebruik geen backups voor retentie op de lange termijn: Backups zijn voor operationeel herstel, archivering is voor het terughalen van informatie. Pas een archiveringsoplossing toe om snel en eenvoudig te reageren op opsporingsverzoeken voor elektronisch opgeslagen informatie.


BERICHT VOOR DE REDACTIE


Over Symantec
Symantec beschermt alle informatie in de wereld en is toonaangevend in oplossingen op het gebied van beveiliging, backup en availability. Onze innovatieve producten en diensten bieden mensen en informatie bescherming in elke omgeving – van het kleinste mobile device tot een zakelijk datacenter en cloud-gebaseerde systemen. Onze toonaangevende expertise op het gebied van het beschermen van data, identiteiten en interacties geeft onze klanten vertrouwen in een verbonden wereld. Raadpleeg voor meer informatie www.symantec.nl of kom in contact met Symantec via go.symantec.com/socialmedia of op Twitter via http://twitter.com/SymantecNL.


###


NOTE TO EDITORS: If you would like additional information on Symantec Corporation and its products, please visit the Symantec News Room at http://www.symantec.com/news. All prices noted are in U.S. dollars and are valid only in the United States.


Symantec and the Symantec Logo are trademarks or registered trademarks of Symantec Corporation or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.


FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Any forward-looking indication of plans for products is preliminary and all future release dates are tentative and are subject to change. Any future release of the product or planned modifications to product capability, functionality, or feature are subject to ongoing evaluation by Symantec, and may or may not be implemented and should not be considered firm commitments by Symantec and should not be relied upon in making purchasing decisions.


Voor verdere persinformatie, Engelstalige persberichten, fotografie of een interview kunt u contact opnemen met Claudia Top of Elke van der Putten van LEWIS PR:


Tel: +31 (0)40 235 46 00
E-mail: symantecNL@lewispr.com

LEWIS – Global Public Relations
Meerenakkerplein 16
5652 BJ Eindhoven
Nederland

Tel: +31 40 235 46 00
Fax: +31 40 235 46 01
Web: http://www.lewispr.com@Symantec